koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 9.00-16.30
sobota – niedziela: 10.00-17.30

więcej informacji

Publikacje naukowe

dr hab. Krzysztof Świerkosz

 

Wybrane publikacje

Dr hab. Krzysztof Świerkosz jest autorem 293 publikacji naukowych oraz 25 popularnonaukowych. Najważniejsze z nich to:

 

Książki

 1. Świerkosz K. 2009. Species-area relationships of plant communities and the possibility of predicting plant species diversity – a case study in South-Western Poland. Acta Botanica Silesiaca Monographiae 5: 1-214
 2. Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red.: K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 331 s.
 3. Jankowski W. & Świerkosz K. (red.) 1995. Korytarz ekologiczny doliny Odry - stan - funkcjonowanie - zagrożenia. IUCN Warszawa, ss. 220.

 

Prace oryginalne w języku angielskim

 1. Reczyńska K., Świerkosz K. 2020. Does Protection Really Matter? A Case Study from Central European Oak Forests. Diversity. 12(1): 1-11. - Dostęp https://doi.org/10.3390/d12010006.
 2. Zellweger F., De Frenne P., Lenoir J., Vangansbeke P., Verheyen K., Bernhardt-Römermann M., Baeten L., Hédl R., Berki I., Brunet J., Calster H.V., Chudomelová M., Dirnböck G.D.T., Durak T., Heinken T., Jaroszewicz B., Kopecký M., Máliš F., Macek M., Malicki M., Naaf T., Nagel T.A., Ortmann-Ajkai A., Petřík P., Pielech R., Reczyńska K., Schmidt W., Standovár T., Świerkosz K., Teleki B., Vild O., Monika Wulf M., Coomes D. 2020. Erratum for the Report "Forest microclimate dynamics drive plant responses to warming". Science. 368(6498): 1-5. - Dostęp: https://doi.org/10.1126/science.abd3881
 3. Zellweger F., De Frenne P., Lenoir J., Vangansbeke P., Verheyen K., Bernhardt-Römermann M., Baeten L., Hédl R., Berki I., Brunet J., Calster H.V., Chudomelová M., Decocq G., Dirnböck T., Durak T., Heinken T., Jaroszewicz B., Kopecký M., Máliš F., Macek M., Malicki M., Tobias Naaf T., Nagel T.A., Adrienne Ortmann-Ajkai, Petr Petřík, Remigiusz Pielech, Kamila Reczyńska, Wolfgang Schmidt, Standovár T., Świerkosz K., Teleki B., Vild O., Wulf M., Coomes D. 2020. Forest microclimate dynamics drive plant responses to Warming. Science. 368(6492): 772-775. - Dostęp do abstraktu: https://doi.org/10.1126/science.aba6880.
 4. Novák P., Willner W., Zukal D., Kollár J., Roleček J., Świerkosz K., Ewald J., Wohlgemuth T., Csiky J., Onyshchenko V., Chytrý M. 2020. Oak-hornbeam forests of central Europe: a formalized classification and syntaxonomic revision. Preslia. 92(1): 1-34. - Dostęp: https://doi.org/10.23855/preslia.2020.001.
 5. Świerkosz K., Reczyńska K., Pech P., Kuras I., Hédl R. 2018. Syntaxonomy and ecology of beech forest vegetation in southwestern Poland. Phytocoenologia. 48(3): 297-320.
 6. Perring M.P., Reczyńska R., Świerkosz K. [i 27 innych]. 2018. Understanding context dependency in the response of forest understorey plant communities to nitrogen deposition. Environmental Pollution. 242(Part B): 1787-1799. Dostęp do abstraktu: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.07.089.
 7. Verheyen K., Reczyńska K., Świerkosz K. [i 44 pozostałych]. 2017. Combining Biodiversity Resurveys across Regions to Advance Global Change Research]. BioScience. 67(1): 73-83. Dostęp do abstraktu: https://doi.org/10.1093/biosci/biw150.
 8. Reczyńska K., Świerkosz K. 2017. Compositional changes in thermophilous oak forests in Poland over time: do they correspond to European trends? Applied Vegetation Science. 20(2): 293-303. Dostęp: http://dx.doi.org/10.1111/avsc.12290.
 9. Das. K., Halama M., Reczyńska K., Sasiela D., Świerkosz K., Szczęśniak K. [+16 innych]. Fungal Biodiversity Profiles 31-40. Cryptogamie Mycologie. 38(3): 353-406. Dostęp do abstraktu: https://doi.org/10.7872/crym/v38.iss3.2017.353.
 10. Świerkosz K., Reczyńska K., Kuras I. 2017. Increasing Area of Deciduous Forest Communities (Querco-Fagetea Class) as an Unintended Effect of Regular Forestry Management - a Study from Central Europe. Polish Journal of Environmental Studies. 26(1): 323-329. Dostęp: http://www.pjoes.com/pdf/26.1/Pol.J.Environ.Stud.Vol.26.No.1.323-329.pdf.
 11. Świerkosz K., Koźma J., Reczyńska K., Halama M. 2017. Muskau Arch Geopark in Poland (Central Europe) - Is it Possible to Integrate Geoconservation and Geoeducation into Biodiversity Conservation? Geoheritage. 9(1): 59-69. Dostęp: http://dx.doi.org/10.1007/s12371-016-0178-z.
 12. Koczur A., Świerkosz K., Reczyńska K., Smoczyk M. 2016. Coenology of the stands of the endangered Lilium bulbiferum subsp. bulbiferum on the north-eastern border of its range in Europe. Tuexenia. 36: 63-79: Dostęp: http://tinyurl.com/jxw8ufj.
 13. Szczęśniak E., Jędrzejczyk I., Gola E.M., Pielech R., Reczyńska K. Świerkosz K. 2015. Polypodium interjectum and P. x mantoniae (Polypodiaceae) in the Polish Sudetes. Polish Botanical Journal. 60(2): 163-172. Dostęp: http://dx.doi.org/10.1515/pbj-2015-0021.
 14. Reczyńska K., Świerkosz K., Dajdok Z. 2015. The spread of Impatiens parviflora DC. in Central European oak forests -another stage of invasion? Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 84(4); 401-411. Dostęp: http://tinyurl.com/zfy24k9.
 15. Świerkosz K., Reczyńska R., Pech P. 2014. Is the plant species composition of Silver fir mixed forest in the Polish highlands affected by air pollution and climate warming ? Phytocoenologia. 44(1-2): 45-53. Dostęp: http://dx.doi.org/10.1127/0340-269X/2014/0044-0560.
 16. Świerkosz K., Reczyńska K., Boublik K. 2014. Variability of Abies alba-dominated forests in Central Europe. Central European Journal of Biology. 9(5): 495-518. Dostęp: http://dx.doi.org/10.2478/s1 1535-013-0281-y.
 17. Świerkosz K., Reczyńska K. 2009. Livid hawkweed (Hieracium bifidum Kit. ex Hornem), a new species for the Red List of Lower Silesia, in the Pełcznica Gorge (Wałbrzych-Bolków Foothills, Sudetes). Opole Scientific Society Nature Journal 42: 17-27.
 18. Świerkosz K., Reczyńska K., Pielech R. 2009. Conservation status and future perspectives of the forest communities of Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani Klika 1955 alliance in the Sudetes and their foothills. Opole Scientific Society Nature Journal 42: 5–16.
 19. Świerkosz K. 2008. Remarks on the main forest and shrub communities of the Langtang Khela Valley (Langtang Range, Central Himalayas, Nepal). - Cas. Slez. Muz. Opava (A) 57:141-148.
 20. Świerkosz K., Reczyńska K & M. Krukowski 2008. Killarey fern Trichomanes speciosum Willd. in Poland (2002-2008) - the state of population and protection perspective. In: Szczęśniak E., Gola E. (eds). Club mosses, horsetails and ferns in Poland - resources and protection. Pp. 47-56.
 21. Żołnierz L., Kromer K. & K. Świerkosz 2008. Ladder spleenwort (Asplenium adulterinum Milde) in Lower Silesia (SW Poland) – distribution, populations state and conservation action plan framework. In: Szczęśniak E., Gola E. (eds).Club mosses, horsetails and ferns in Poland - resources and protection. Pp. 29-45.
 22. Świerkosz K. 2007. General characteristics of the vascular flota and geobotanical division of the Góry Stołowe Mts, Sudety Mts. (Poland). Hartel H., Cilek V., Hebren T. A. Jackson & R. Williams (eds.) Sandstone Landscapes. Academia, Praha pp. 194-200.
 23. Świerkosz K. 2007. Vegetation of southern part of the Isalo Sandstone Massif (Central Madagascar, Africa) – differentiation and threats. In: Hartel H., Cilek V., Hebren T. A. Jackson & R. Williams (eds.) Sandstone Landscapes. Academia, Praha pp. 158-160.
 24. Hartel H., Sadlo J., Świerkosz K. & I. Markova. 2007. Phytogeography of the sandstone areas in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic/Germany/Poland). In: Hartel H., Cilek V., Hebren T. A. Jackson & R. Williams (eds.) Sandstone Landscapes. Academia, Praha pp. 177-189.
 25. Kromer K., Marszał-Jagacka J., Kempińska K., Nowak T., Żołnierz L., Poturała D. & K. Świerkosz. 2006. In vitro propagation and ex situ preservation of endangered ferns from Lower Silesia. [in:] H. Piękoś-Mirkowa & E. Zenkteler [eds.] Conservation-related problems of pteridophytes in Poland. - Botanical Guidebooks 29: 143-155. W Szafer Institute of Botany, Kraków.
 26. Gawrońska K., Wiland-Szymańska J., De Block P., Stoffelen P., Pierzchalska P., Leśniewska H & K. Świerkosz. 2006. Collections of Rubiaceae in Poland. [in:] De Block P., S Dessein & E. Robbrecht [eds.]. Third International Rubiaceae Conference. Programme & Asbtracts. - Scripta Bot. Belg. 40: 33, Meise.
 27. Świerkosz K. & Krukowski M. 2005. Main features of sandstone flora and plant communities of the North-Western part Sudetes Foreland. – Ferrantia 44: 127-132.
 28. Świerkosz K. 2004. Notes on the syntaxonomy of the Asplenietea trichomanis class in Poland - Polish Botanical Journal. 49(2): 203-213.
 29. Krukowski M. & Świerkosz K. 2004. Discovery of the gamethophytes of Trichomanes speciosum Willd. (Hymenophyllaceae: Pteridophyta) in Poland and their biogeographical importance - Fern Gazette 17(2): 79-84.
 30. Szczęśniak E. & Świerkosz K. 2003. Cymbalaria muralis L. and Cymbalarietum muralis Gors 66 in Lover Silesia – exctincion or regresion? [in:] A. Zając, M. Zając & B. Zemanek [eds.] Phytogeographical problems of synanthropic plants. Institute of Botany Jagiellonian University, Krakow, pp. 185-193.
 31. Świerkosz K.& Boratyński A. 2002. Chorological and synanthropodynamical analysis of trees and shrubs of the Stołowe Mts. (Middle Sudety) –  Dendrobiology 48: 75-85.
 32. Świerkosz K., Dajdok. Z., Szczęśniak E. 2002. The Association Geranio phaei-Urticetum dioicae in Southwest Poland. – Polish Botanical Journal 47(1): 53-66.
 33. Świerkosz K. 1994. Association of Saxifrago-Poetum compressae (Kreh 45) Gehu et Leric 57 in Lower Silesia - Fragm. Flor. Geobot. 39(2): 639-652.

 

Prace i doniesienia oryginalne w języku polskim

 1. Reczyńska K., Yurczenko V., Świerkosz K. 2019. Goryczka krzyżowa Gentiana cruciata L. - rozmieszczenie i aktualny status ochrony na Dolnym Śląsku. Przyroda Sudetów. 22: 15-26.
 2. Świerkosz K., Halama M., Reczyńska K.,Narkiewicz Cz. 2019. Nowe stanowiska Astraeus hygrometricus (Basidiomycota, Boletales, Diplocystidiaceae) w Sudetach na tle historycznego zasięgu gatunku. Przyroda Sudetów. 22: 61-71.
 3. Świerkosz K., Kamila Reczyńska K., Halama M. 2018. Nowe stanowiska grzybów makroskopijnych w Sudetach i na Przedgórzu. Przyroda Sudetów. 21: 63-76.
 4. Świerkosz K., Reczyńska K. 2018. Zanokcica zielona Asplenium viride HUDS. w dolinie Złotego Potoku (Góry Złote). Przyroda Sudetów. 21: 35-38.
 5. Świerkosz K., Reczyńska K. 2017. Nowe stanowisko skrzypu pstrego Equisetum variegatum Schleich. ex Weber & Mohr w Masywie Śnieżnika. Przyroda Sudetów. 20: 13-16. Dostęp. http://ztp.eko.org.pl/wp-content/files/Przyroda_Sudetow_tom_20.pdf.
 6. Świerkosz K., Reczyńska K. 2017. Paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum (L.) Roth w Sudetach. Przyroda Sudetów. 20: 61-72. Dostęp. http://ztp.eko.org.pl/wp-content/files/Przyroda_Sudetow_tom_20.pdf.
 7. Halama M., Świerkosz K., Chachuła P. 2017. Pierwsze stanowisko włośnianki korzeniastej Hebeloma radicosum (Hymenogastraceae, Basidiomycota) w Sudetach Środkowych. Przyroda Sudetów. 20: 113-120. Dostęp: http://ztp.eko.org.pl/wp-content/files/Przyroda_Sudetow_tom_20.pdf.
 8. Wasiak P., Świerkosz K., Jermaczek B. 2016. Nowe stanowiska gniewosza plamistego Coronella austriaca w Górach Kaczawskich. Przyroda Sudetów. 19: 135-142. Dostęp: http://ztp.eko.org.pl/wp-content/files/PrzyrodaSudetow_tom19.pdf.
 9. Świerkosz K., Reczyńska K., Halama M. 2016. Nowe stanowiska gwiazdoszy (Geastrum, Basidiomycota) w Sudetach. Przyroda Sudetów. 19: 75-82. Dostęp: http://ztp.eko.org.pl/wp-content/files/PrzyrodaSudetow_tom19.pdf.
 10. Świerkosz K., Reczyńska K. 2016. Wstępne badania nad zróżnicowaniem zbiorowisk ziołoroślowych na terenie Śnieżnika Kłodzkiego, Gór Bystrzyckich i Orlickich (Sudety, Polska). Przyroda Sudetów. 19: 61-74. Dostęp: http://ztp.eko.org.pl/wp-content/files/PrzyrodaSudetow_tom19.pdf.
 11. Świerkosz K., Reczyńska K. 2015. Murawy ciepłolubne w zachodniej części obszaru Natura 2000 PLH020034 "Dobromierz" (Pogórze Wałbrzyskie, Sudety Środkowe). Przyroda Sudetów. 18: 19-32. Dostęp: http://ztp.eko.org.pl/wp-content/files/PrzyrodaSudetow_tom18.pdf.
 12. Reczyńska K., Świerkosz K. 2015. Nowe stanowisko kruszczyka sinego Epipactis purpurata Sm. w rezerwacie "Wąwóz Lipa" na Pogórzu Kaczawskim. Przyroda Sudetów. 18: 15-18. Dostęp: http://ztp.eko.org.pl/wp-content/files/PrzyrodaSudetow_tom18.pdf.
 13. Świerkosz K., Reczyńska K. 2015. Zbiorowiska roślinne obszaru Natura 2000 PLH020033 "Czarne Urwisko koło Lutyni" (Góry Złote, Sudety Wschodnie). Przyroda Sudetów.18: 47-58. Dostęp: http://ztp.eko.org.pl/wp-content/files/PrzyrodaSudetow_tom18.pdf.
 14. Kuras I., Świerkosz K. 2014. Zbiorowiska roślinne Masywu Włodarza (Góry Sowie, Sudety). Przyroda Sudetów. 1: 59-74. Dostęp: http://ztp.eko.org.pl/wp-ontent/files/PrzyrodaSudetow_tom17_250dpi.pdf.
 15. Świerkosz K., Reczyńska K. 2013.Czy odnalezienie nowego stanowiska Asplenium viride HUDS. w Karkonoskim Parku Narodowym spowoduje zmiany regionalnej kategorii zagrożenia gatunku? Acta Botanica Silesiaca. (9): 85-196. Dostęp: http://www.zbiosr.uni.wroc.pl/sites/default/files/abs-11_0.pdf.
 16. Reczyńska K. Świerkosz K. 2013. Dwa nowe stanowiska Botrychium lunaria (L.) SW. w Sudetach Zachodnich. Acta Botanica Silesiaca. 9: 175-184. Dostęp: http://www.zbiosr.uni.wroc.pl/sites/default/files/abs-10_0.pdf.
 17. Kuras I., Świerkosz K. 2013. Materiały do flory Masywu Włodarza (Góry Sowie, Sudety Środkowe). Przyroda Sudetów.16: 35-40. Dostęp: http://ztp.eko.org.pl/wp-ntent/files/PrzyrodaSudetow_tom16.pdf.
 18. Świerkosz K., Reczyńska K. 2013. Pierwsze stanowisko Geastrum triplex JUNGH. (Basidiomycota, Geastraceae) w Sudetach Wschodnich. Przyroda Sudetów. 16: 83-86. Dostęp: http://ztp.eko.org.pl/wp-content/files/PrzyrodaSudetow_tom16.pdf.
 19. Świerkosz K., Reczyńska K. 2013. Stanowisko Schistostega pennata (HEDW.) WEB. and MOHR (Bryopsida, Schistostegaceae) w Górach Kamiennych (Sudety Środkowe). Przyroda Sudetów. 16: 15-18. Dostęp: http://ztp.eko.org.pl/wp-content/files/PrzyrodaSudetow_tom16.pdf.
 20. Świerkosz K. 2011. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. var. cerefolium Trybula ogrodowa odm. typowa na Dolnym Śląsku: biologia, chorologia i stopień zagrożenia - Acta Botanica Silesiaca Suppl.1: 51-53
 21. Świerkosz K. 2011. Chamomilla recutita (L.) Rauschert Rumianek pospolity na Dolnym Śląsku: biologia, chorologia i stopień zagrożenia. - Acta Botanica Silesiaca Suppl.1: 87-89.
 22. Świerkosz K. 2011. Zachyłka Roberta Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newmann w Sudetach i na ich Przedgórzu. - Przyroda Sudetów 14:  31-36. (link do 2011_1.PDF)
 23. Świerkosz K., Reczyńska K. 2010. Orchis militaris L. na Dolnym Śląsku i terenach przyległych. - Acta Botanica Silesiaca 5: 87-97.
 24. Świerkosz K., Bodziarczyk J. 2010. Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani). W: W. Mróz (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny cz. I: ss. 199-215. GIOŚ, Warszawa.
 25. Świerkosz K., Szczęśniak E., Reczyńska K. 2010. Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion). W: W. Mróz (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny cz. I: ss. 95-105. GIOŚ, Warszawa.
 26. Reczyńska K., Świerkosz K. 2009. Zanokcica ciemna Asplenium adiantum-nigrum L. ponownie odnaleziona w rezerwacie „Góra Radunia” (Masyw Ślęży, Przedgórze Sudeckie). Przyroda Sudetów 13: 35-37.
 27. Świerkosz K., Reczyńska K. 2009. Nowe stanowiska Cotoneaster integerrimus Medik. i Festuca pallens Host. w koloni roślinności ciepłolubnej koło Podtynia (Kotlina Kłodzka, Sudety Środkowe). Przyroda Sudetów 13: 31-34.
 28. Halama M., Reczyńska K., Świerkosz K. 2009. Nowe stanowiska Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycota, Phallales) na Dolnym Śląsku. Przyroda Sudetów 13:93-98.
 29. Marszał-Jagacka J., Kromer K. & Świerkosz K. 2005. Ochrona ex situ zagrożonych gatunków paproci z rodzaju Asplenium przy wykorzystaniu kultur in vitro. - Biuletyn Ogrodów Botanicznych 14: 35-42.
 30. Świerkosz K. 2004. Cenne przyrodniczo siedliska i ich zespoły w północno-zachodniej części Pogórza Izerskiego - analiza struktury i powiązań w krajobrazie. – Acta Botanica Silesiaca 1: 23-33.
 31. Świerkosz K. 2004. Flora i zbiorowiska roślinne rezerwatu “Uroczysko Obiszów” (Wzgórza Dalkowskie) – Acta Botanica Silesiaca 1: 49-70.
 32. Świerkosz K. 2004. Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion) [w:] J. Herbich (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. 3: 72-77.
 33. Świerkosz K. 2004. Trichomanes speciosum Willd. Włosocień delikatny [w] B. Sudnik-Wójcikowska [red.] Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Gatunki roślin. 9: 59-62.
 34. Bodziarczyk J. & Świerkosz K. 2004. Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani). [w:] J. Herbich (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Lasy i bory. 5: 138-163.
 35. Mróz W. & Świerkosz K. 2004. Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej. [w:] J. Herbich (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. 3: 61-71.
 36. Świerkosz K. & Mróz W. 2004. Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacetalia vandellii [w:] J. Herbich (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ściany, piargi i rumowiska skalne, jaskinie. 4: 55-70.
 37. Perzanowska J., Świerkosz K. & Mróz W. 2004. Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie [w:] J. Herbich (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. 3: 210-217.
 38. Świerkosz K., Mróz W. & Perzanowska J. 2004. Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsion thalianae). [w:] J. Herbich (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ściany, piargi i rumowiska skalne, jaskinie. 4: 71-74. (link do 2004_12.PDF)
 39. Świerkosz K. & Pielech R. 2004. Materiały do flory naczyniowej Ziemi Lądeckiej. - Przyroda Sudetów 7: 29-40
 40. Świerkosz K. 2004. Zróżnicowanie flory i szaty roślinnej Gór Stołowych. [w:] Fabiszewski J. (red.) Wartości botaniczne wybranych pasm Sudetów. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Ser. B, 213: 83-98.
 41. Świerkosz K.& Narkiewicz C. 2004. Flora i zbiorowiska roślinne Pogórza Izerskiego wraz z Obniżeniem Żytawsko-Zgorzeleckim. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Ser. B, 213: 45-58.
 42. Świerkosz K. 2003. Zmiany we florze zbiorowisk leśnych rezerwatu “Uroczysko Obiszów” (Wzgórza Dalkowskie) w latach 1973-1998 – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 10: 1-12.
 43. Świerkosz K. & Szczęśniak E. 2003. Stan populacji i zagrożenia wybranych gatunków naskalnych na Dolnym Śląsku – [w:] Z. Kącki [red.] Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. pp. 69-83. Instytut Biologii Roślin UWr – PTOP “pro Natura”, Wrocław.
 44. Świerkosz K. 2003. Godny ochrony fragment buczyny ziołoroślowej Aceri-Fagetum J. Bartsch & M. Bartsch 1940 w Zieleńcu (Góry Bystrzyckie, Sudety Środkowe). - Przyroda Sudetów 6: 67- 72.
 45. Świerkosz K. 2003. Materiały do rozmieszczenia i zróżnicowania lasów klonowo-lipowych (Aceri-Tilietum Faber 1936) w Sudetach Środkowych. - Przyroda Sudetów 6: 73-82.
 46. Świerkosz K. 2002. Flora i zbiorowiska roślinne rezerwatu “Krokusy w Górzyńcu”. – Przyroda Sudetów Zachodnich 5: 51-64.
 47. Świerkosz K. & Podlaska  M. 2002. Goodyera repens L. w Masywie Piekielnej Góry koło Polanicy (Sudety Środkowe). – Przyroda Sudetów Zachodnich 5: 13-16.
 48. Świerkosz K. 2001. Rzadkie i chronione elementy flory naczyniowej w północnej części Pogórza Izerskiego. – Przyroda Sudetów Zachodnich. 4: 29-38.
 49. Boratyński A., Kosiński P., Kwiatkowski P., Szczęśniak E. & Świerkosz K. 1999. Chronione i godne ochrony drzewa i krzewy polskiej części Sudetów, Pogórza i Przedgórza Sudeckiego. 11. Cotoneaster integerrimus Medik. i C. niger (Thunb.) Fr. - Arboretum Kórnickie 44: 5-22.
 50. Świerkosz K. 1996. Rzadkie i chronione gatunki roślin naczyniowych w Parku Narodowym Gór Stołowych. - Szczeliniec 117-123. Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa Zdrój.
 51. Świerkosz K. 1995. Ochrona zbiorowisk roślinnych pogórza i dolnych partii regla w Karkonoskim Parku Narodowym. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 51(6): 16-25
 52. Świerkosz K. 1995. Flora Chojnika (Karkonoski Park Narodowy) na tle terenów przyległych. - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 14(4): 23-43.
 53. Świerkosz K. 1995. Notatki dendrologiczne z Dolnego Śląska. Część 1. Ziemia Gryfowska. - Rocz. Sekc. Dendr. 43: 161-170.
 54. Świerkosz K. 1994 Zbiorowiska roślinne Góry Chojnik - eksklawy Karkonoskiego Parku Narodowego. część 1. Zbiorowiska leśne. - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13.2:17-36.
 55. Świerkosz K. 1994. Zbiorowiska roślinne Góry Chojnik - eksklawy Karkonoskiego Parku Narodowego. część 2. Zbiorowiska nieleśne. - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13.2: 37-53.
 56. Świerkosz K. 1994. Hedera helix L. we Wrocławiu. - Rocz. Sekc. Dendr. 42: 37 - 47.
 57. Świerkosz K. 1993. Naturalne stanowiska kwitnącego bluszczu Hedera helix L. w okolicy Wrocławia. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 49(2): 82-85
 58. Świerkosz K. 1993. Flora i zbiorowiska roślinne murów miasta Wrocławia. - Acta Univ. Wrat. Pr. Bot. 53: 19-58.
 59. Świerkosz K. 1993. Nowe zespoły roślinności synantropijnej we Wrocławiu. - Acta Univ. Wrat. Pr. Bot. 53: 59-94.
 60. Świerkosz K. 1992. Podkolan biały Platanthera bifolia i zanokcica ciemna Asplenium adiantum-nigrum w Górach Ołowianych. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 48(1): 96-100, Kraków
 61. Świerkosz K. 1992. Rzadkie i chronione gatunki roślin na Górze Chojnik. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 48(5): 59-63.
 62. Świerkosz K. 1992. Stanowisko ułudki leśnej Omphalodes scorpioides (Haenk.) Schrank. na Dolnym Śląsku. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 48(3):101-103, Kraków.
 63. Świerkosz K. 1992. Nowe stanowisko Cotoneaster integerrimus Medicus na Dolnym Śląsku. - Rocz. Sekc. Dendr. 40: 97-103
 64. Anioł-Kwiatkowska J. & Świerkosz K. 1992. Flora i roślinność rezerwatu Ostrzyca Proboszczowicka oraz jego otoczenia.- Acta Univ. Wrat. Pr. Bot. 48: 45-115, Wrocław.
 65. Świerkosz K. 1991. Roślinność rezerwatu przyrody nieożywionej “Ostrzyca Proboszczowicka”. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 47(5): 74-78, Kraków.

 

Artykuły i rozdziały przeglądowe

 1. Latocha A., Reczyńska K., Gradowski T., Świerkosz K. 2019. Landscape memory in abandoned areas - physical and ecological perspectives (Central European mountains case study). Landscape Research. 44(5): 600-613. - Dostęp: https://doi.org/10.1080/01426397.2018.1493446.
 2. Zamora J.C., Halama M., Świerkosz K., [i 426 pozostałych]. 2018. Considerations and consequences of allowing DNA sequence data as types of fungal taxa,. IMA Fungus. 9(1): 167-175 - Dostęp: http://www.imafungus.org/Issue/91/s19.pdf.
 3. Świerkosz K. 2019. Walory i osobliwości florystyczne Gór Kaczawskich: Karkonosze  czasopismo Sudetów Zachodnich. 3(297): 9-11.
 4. Świerkosz K., Wójcik G. 2018. Flora Gór Stołowych. W: Góry Stołowe - przyroda i ludzie : praca zbiorowa. Red. Kabała C. Kudowa Zdrój: Park Narodowy Gór Stołowych, 329-350.
 5. Perring M.P., Reczyńska K., Świerkosz K. [oraz 39 pozostałych]. Global environmental change effects on plant community composition trajectories depend upon management legacies]. Global Change Biology. 24(4): 1722-1740. - Dostęp do abstraktu: https://doi.org/10.1111/gcb.14030.
 6. Verheyen K., Kuras I., Pech P., Reczyńska K., Świerkosz K., Szczęśniak E. 2018. Observer and relocation errors matter in resurveys of historical vegetation plots / [i 41 innych]. Journal of Vegetation Science. 29(5)812-823. Dostęp do abstraktu: https://doi.org/10.1111/jvs.12673.
 7. De Lombaerde E., Reczyńska K., Świerkosz K. i [25 innych]. 2018. Responses of competitive understorey species to spatial environmental gradients inaccurately explain temporal changes / Basic and Applied Ecology. 30: (52-64. Dostęp.: https://doi.org/10.1016/j.baae.2018.05.013.
 8. Kącki
  Z., Szymura M., Świerkosz K.,Swacha G., Pender K. 2018. Roślinność Parku Narodowego Gór Stołowych. W: Góry Stołowe - przyroda i ludzie : praca zbiorowa. red. Kabała C. Kudowa Zdrój: Park Narodowy Gór Stołowych. 311-328.
 9. Ławicki Ł., Pawlaczyk P., Świerkosz K., Żurek R. 2017. Poland: Central European large river ecosystems under unprecedented threat. Oryx. 51(3): 397. - Dostęp w sieci UWr: http://dx.doi.org/10.1017/S0030605317000722.
 10. Świerkosz K. 2016. Zbiorowiska roślinne Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Gryżyński Park Krajobrazowy - 20 lat : monografia przyrodnicz. red. M. Maciantowicz. Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. 76-87.
 11. Świerkosz K., Reczyńska K. 2015. Kwaśne buczyny : (Luzulo-Fagenion). W: Monitoring siedlisk przyrodniczych : przewodnik metodyczny. Cz. 4. red. W. Mróz. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, (Biblioteka Monitoringu Środowiska). 231-248
 12. Świerkosz K., Reczyńska K. 2015. Murawy galmanowe : (Violetalia calaminariae). W: Monitoring siedlisk przyrodniczych : przewodnik metodyczny. Cz. 4.red. W. Mróz. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, (Biblioteka Monitoringu Środowiska).:167-181.
 13. Perzanowska J., Świerkosz K., Reczyńska K. 2015. Subkontynentalne zarośla okołopannońskie. W: Monitoring siedlisk przyrodniczych: przewodnik metodyczny. Cz. 4. red. W. Mróz. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, (Biblioteka Monitoringu Środowiska). 153-166.
 14. Świerkosz K., Szczęśniak E. 2014. Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. - Zanokcica północna. W: Polska czerwona księga roślin : paprotniki i rośliny kwiatowe. Red. R. Kaźmierczak, K. Zakrzycki, Zb. Mirek. Wyd. 3. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody. 62-64.
 15. Koczur A., Świerkosz K. 2014. Lilium bulbiferum L. - Lilia bulwkowata. W: Polska czerwona księga roślin : paprotniki i rośliny kwiatowe. [red. R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Zb. Mirek. Wyd. 3. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody, PAN. 589-591.
 16. Świerkosz K, 2014. Trichomanes speciosum Willd. - Włosocień delikatny. W: Polska czerwona księga roślin : paprotniki i rośliny kwiatowe. [red. R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Zb. Mirek. Wyd. 3. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody, PAN. 53-55.
 17. Świerkosz K. 2013.Korytarze ekologiczne. W: Leksykon zieleni Wrocławia. [red. I. Bińkowska, E. Szopińska]. Wrocław: Wydawnictwo Via Nowa, 77-78.
 18. Świerkosz K. 2013. Natura 2000. W: Leksykon zieleni Wrocławia. [red. I. Bińkowska, E. Szopińska]. Wrocław: Wydawnictwo Via Nowa. 821-823.
 19. Świerkosz K., Smoczyk M. 2012. Biała Lądecka: Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020035. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 49-51.
 20. Świerkosz K. 2012. Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka : Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH080007.W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 317-318..
 21. Świerkosz K., Reczyńska K. 2012. Czarne Urwisko koło Lutyni: Specjalny Obszr Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020033. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 58-60.
 22. Świerkosz K., Smolis A. 2012. Dalkowskie Jary. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 61-62.
 23. Świerkosz K., Matraj M., Kącki Z. 2012. Dębniańskie Mokradła. Specjalne Obszary Ochrony.W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 67-69.
 24. Świerkosz K., Szczęśniak E., Reczyńska K. 2012. Dobromierz. Specjalne Obszary Ochrony siedlisk. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 70-73.
 25. Świerkosz K., Smoczyk M. 2012. Dolina Bystrzycy Łomnickiej : Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020083. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 74-77.
 26. Świerkosz K., Malkiewicz A., Tarnawski D. 2012. Dolina Dolnej Baryczy. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 78-80.
 27. Bena W., Zając K., Świerkosz K., 2012. Dolina Dolnej Kwisy : Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020050. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 81-83.
 28. Świerkosz K, Marta Łysiak M. 2012. Dolina Łachy : Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020003. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 84-86.
 29. Świerkosz K, Tarnawski D., Kadej M., Malkiewicz A. 2012. Dolina Widawy. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 90-92.
 30. Świerkosz K., Smoczyk M. 2012. Dzika Orlica: Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020061. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 93-95.
 31. Świerkosz K., Szczęśniak E. 2012. Gałuszki w Chocianowie. Specjalne Obszary Ochrony siedlisk.
  W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 96-98
 32. Świerkosz K., 2012. Góry Bardzkie : Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020062. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 102-104.
 33. Świerkosz K., Furmankiewicz J. 2012. Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 105-109.
 34. Świerkosz K., Szczęśniak E. 2012. Góry i Pogórze Kaczawskie. Specjalne Obszary Ochrony siedlisk. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 110-113.
 35. Świerkosz K, Malkiewicz A., Kącki Z., Tarnawski D. 2012. Góry Kamienne. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 114-117.
 36. Świerkosz K., Smoczyk M., Reczyńska K. 2012. Góry Orlickie: Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020060. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 118-120.
 37. Świerkosz K., Smoczyk M. 2012. Góry Stołowe: Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020004. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 121-124.
 38. Świerkosz K., Góry Złote: Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020096. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 125-127
 39. Świerkosz K., Dajdok Z., Malkiewicz A. 2012. Grądy w Dolinie Odry. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 128-131.
 40. Świerkosz K., Smoczyk M. 2012. Grodczyn i Homole koło Dusznik : Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020039. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 132-134.
 41. Kącki Z., Świerkosz K. 2012. Irysowy Zagon koło Gromadzynia. Specjalne Obszary Ochrony siedlisk. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 135-136.
 42. Świerkosz K. 2012. Kamionki : Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020005. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 140-141.
 43. Świerkosz K. 2012. Karkonosze : Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020006.  W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 142-145.
 44. Smolis A., Świerkosz K. 2012. Karszówek. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 146-148.
 45. Zając K., Świerkosz K., Wasiak P., Kadej M. 2012. Kumaki Dobrej. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 160-162.
 46. Reczyńska K., Tarnawski D., Kadej M., Świerkosz K. 2012. Łąki Gór i Pogórza Izerskiego. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 174-176.
 47. Świerkosz K., Łapińska K., Malkiewicz A. 2012. W Las Pilczycki.: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 163-165.
 48. Świerkosz K., Tarnawski D., Kącki Z. 2012. Lasy Grędzińskie. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 166-168.
 49. Świerkosz K., Szczęśniak E. 2012. Łęgi koło Chałupek. Specjalne Obszary Ochrony siedlisk. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 177-178.
 50. Świerkosz K., Dariusz Tarnawski D. 2012. Łęgi nad Bystrzycą. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000.: W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 179-192.
 51. Świerkosz K., Ruszlewicz A. 2012. Łęgi Odrzańskie: Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020018. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 183-186.
 52. Świerkosz K. 2012. Ludów Śląski : Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020073. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 172-173.
 53. Świerkosz K. 2012. Masyw Ślęż : Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020040. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 190-193.
 54. Świerkosz K., Malkiewicz A., 2012. Modraszki koło Opoczki. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 194-196.
 55. Świerkosz K., Szczęśniak E., Tarnawski D. 2012. Muszkowicki Las Bukowy. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 197-199.
 56. Świerkosz K. 2012. Nowosolska Dolina Odry : Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH080014. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 320.
 57. Świerkosz K. 2012. Occurrence and diagnostic value of the Polypodium vulgare L. complex in the communities of Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier and Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977 class in Polish Sudety Mts and their foreland. W: Genus Polypodium L. in Poland. ed. E. Szczęśniak, E. Gola. Wrocław : Polish Botanical Society. 71-91.
 58. Świerkosz K., Dajdok Z., Jankowski J. 2012. Ostoja nad Baryczą. Specjalne Obszary Ochrony siedlisk. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 200-203.
 59. Reczyńska K., Świerkosz K. 2012. Ostoja nad Bobrem : Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020054. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 2004-2007.
 60. Świerkosz K., Szkudlarek R., Gottfried I., Gottfried T., Furmankiewicz J., Zając K. 2012. Ostoja Nietoperzy Gór Sowich. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 2008-212.
 61. Świerkosz K., Malkiewicz A., 2012. Ostrzyca Proboszczowicka. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000.W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 213-215.
 62. Świerkosz K., Szczęśniak E. 2012. Pasmo Krowiarki. Specjalne Obszary Ochrony siedlisk. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 218-221.
 63. Świerkosz K., 2012. Piekielna Dolina koło Polanicy -Zdroju : Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020010. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 225-227.
 64. Reczyńska K., Świerkosz K. 2012. Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsion thalianae). W: Monitoring siedlisk przyrodniczych: przewodnik metodyczny. Cz. 3. red. W. Mróz. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. (Biblioteka Monitoringu Środowiska). 208-221.
 65. Świerkosz K., Reczyńska K. 2012. Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa : Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020043. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 232-235.
 66. Świerkosz K, Bena W. 2012. Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej : Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020066. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 236-238.
 67. Świerkosz K., Reczyńska K. Rudy M., Szczęśniak E. 2012. Przełomy Pełcznicy pod Książem. Specjalne Obszary Ochrony siedlisk. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 239-241.
 68. Malkiewicz A., Świerkosz K,  2012. Przeplatki nad Bystrzycą. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 242-244.
 69. Świerkosz K., 2012. Przygiełkowiska koło Gozdnicy: Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH080055. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu, 321.
 70. Świerkosz K., 2012. Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii. W: Monitoring siedlisk przyrodniczych : przewodnik metodyczny. Cz.3. red. W. Mróz. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. (Biblioteka Monitoringu Środowiska). 194-207
 71. Świerkosz K., Malkiewicz A., Kącki Z. 2012. Skoroszowskie Łąki. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000  W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 252-253.
 72. Dajdok Z., Świerkosz K., 2012. Specjalne Obszary Ochrony siedlisk : Stawy w Borowej. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 261-262.
 73. Świerkosz K., 2012. Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe. W: Monitoring siedlisk przyrodniczych : przewodnik metodyczny. Cz. 3. red. W. Mróz. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. (Biblioteka Monitoringu Środowiska). 168-180.
 74. Zając K., Ruszlewicz A., Świerkosz K., 2012. Stawy Przemkowskie: Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 PLB020003. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 36-39.
 75. Świerkosz K., 2012. Subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej lub wierzby śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae). W: Monitoring siedlisk przyrodniczych: przewodnik metodyczny. Cz. 2. red. W. Mróz. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. (Biblioteka Monitoringu Środowiska). 257-267.
 76. Świerkosz K, Michał Smoczyk M. 2012. Torfowisko pod Zieleńcem: Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020014. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 273-275.
 77. Świerkosz K., Bena W., Malkiewicz A. 2012. Uroczyska Borów Dolnośląskich. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 279-281.
 78. Świerkosz K., Reczyńska K. 2012. Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis. W: Monitoring siedlisk przyrodniczych: przewodnik metodyczny. Cz. 3. red. W. Mróz. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. (Biblioteka Monitoringu Środowiska). 181-193.
 79. Świerkosz K., 2012. Włosocień delikatny Trichomanes speciosum Willd. W: Monitoring gatunków roślin : przewodnik metodyczny Cz.2 / oprac. zbiorowe pod red. Joanny Perzanowskiej. - Warszawa : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2012. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska). 307-318.
 80. Świerkosz K., Bena W., 2012. Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie : Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020063. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 282-284.
 81. Świerkosz K., Ruszlewicz A. 2012. Wrzosowisko Przemkowskie: Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020015. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 285-287.
 82. Świerkosz K., 2012. Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum). W: Monitoring siedlisk przyrodniczych : przewodnik metodyczny. Cz. 2. red. W. Mróz. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. (Biblioteka Monitoringu Środowiska. 247-256.
 83. Świerkosz K., Reczyńska K. 2012. Wzgórza Kiełczyńskie: Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020021. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 288-290.
 84. Reczyńska K., Tarnawski D., Świerkosz K., 2012. Wzgórza Niemczańskie. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000.W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 291-294.
 85. Świerkosz K., Matra M. 2012. Wzgórza Warzęgowskie: Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020079 j. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 298-300.
 86. Świerkosz K., Malkiewicz A., 2012. Zagórzyckie Łąki. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 301-302.
 87. Reczyńska K., Suchan T., Świerkosz K., 2012. Żerkowice - Skała. Specjalne Obszary Ochrony siedlisk. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 308-310
 88. Mróz W., Świerkosz K., Kozak M. 2012. Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium). W: Monitoring siedlisk przyrodniczych : przewodnik metodyczny. Cz. 3. red. W. Mróz. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. (Biblioteka Monitoringu Środowiska). 53-63.
 89. Świerkosz K., Andrzej Ruszlewicz A. 2012. Źródliska koło Zimnej Wody: Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020092. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 303-304.
 90. Świerkosz K., Krukowski M., Bena W., Tarnawski D. 2012. Żwirownie w Starej Olesznej. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku. red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocław: RDOŚ we Wrocławiu.: 311-313.
 91. Świerkosz K., Dziuba C., Rudy M. 2011. Masyw Chełmca: Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020057. W: Obszary Natura 2000 na Dolnym Śląsku.red. K. Świerkosz, H. Liberacka, M. Łysiak, K. Zając. Wrocła : RDOŚ we Wrocławiu, 187-189.
 92. Świerkosz K. 2011. Anthriscus cerefolium var. cerefolium (Apiaceae) na Dolnym Śląsku - rozmieszczenie i stopień zagrożenia. W: Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. red.: J. Anioł-Kwiatkowska, E. Szczęśniak. Wrocław. Uniwersytet Wrocławski. Instytut Biologii Roślin. (Acta Botanica Silesiaca. Supplementum; 1). 51-53. - Dostęp: http://www.zbiosr.uni.wroc.pl/sites/default/files/files/009.pdf.
 93. Świerkosz K. 2011. Chammomilla recutita (Asteraceae) na Dolnym Śląsku - aktualne rozmieszczenie i stopień zagrożenia. W: Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. red.: J. Anioł-Kwiatkowska, E. Szczęśniak. Wrocław. Uniwersytet Wrocławski. Instytut Biologii Roślin. (Acta Botanica Silesiaca. Supplementum; 1). Wrocławski. Instytut Biologii Roślin. (Acta Botanica Silesiaca. Supplementum; 1). 87-89.- Dostęp: http://www.zbiosr.uni.wroc.pl/sites/default/files/files/021.pdf.
 94. Świerkosz K. 2010. Filozofia ochrony przyrody w Unii Europejskiej [w:] S. Lubaczewska (red.) Strażnicy Natury - zapobieganie szkodom w praktyce. - Fundacja Ekorozwoju, Wrocław s. 5-16. ISBN 978-83-923848-2-3
 95. Świerkosz K., Lubaczewska S. 2010. Strażnicy Natury 2000 – monitoring naruszeń przyrodniczych stanu siedlisk i gatunków. [w:] S. Lubaczewska (red.) Strażnicy Natury - zapobieganie szkodom w praktyce. - Fundacja Ekorozwoju, Wrocław, s. 119-152. ISBN 978-83-923848-2-3
 96. Szczęśniak E. & Świerkosz K. 2008. Paprotniki. [w:] A. Witkowski, B. M. Pokryszko, W. Ciężkowski [red.] Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. Park Narodowy Gór Stołowych pp. 168-173.
 97. Świerkosz K., Smoczyk M., Gołąb Z. 2008. Flora naczyniowa. [w:] A. Witkowski, B. M. Pokryszko, W. Ciężkowski [red.] Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. Park Narodowy Gór Stołowych pp. 174-181.
 98. Świerkosz K., Furmankiewicz M., Mastalska-Cetera B. 2008. Wdrażanie sieci Natura 2000 w Sudetach. W: M. Furmankiewicz & J. Potocki (red.) Problemy ochrony przyrody w zagospodarowaniu przestrzennym Sudetów. pp. 141-171. (link do 2008_13.PDF)
 99. Jankowski W. & Świerkosz K. 2005. Thoughts about cross-border coordination concerning the designation of Natura 2000 sites: The Polish perspective. [In:] M. Leibenath, S. Rientjes, G. Lintz, C. Kolbe-Weber & U. Walz (eds.) Crossing borders: Natura 2000 in the Light of EU-Enlargement. ECNC European Centre for Nature Conservation – Leibnitz Institute of Ecological and Regional Development. Tilburg – Drezden. p. 121 – 128.
 100. Świerkosz K. 2004. Stan ochrony roślin naczyniowych oraz wybranych siedlisk przyrodniczych w Sudetach i na ich Przedgórzu w ramach systemu Natura 2000. W: M. Furmankiewicz & J. Potocki (red.) Problemy ochrony przyrody w zagospodarowaniu przestrzennym Sudetów. pp. 97-108.
 101. Świerkosz K. 2001. Dolina Odry – problemy zrównoważonego rozwoju. – Architektura Krajobrazu 2-3: 27-34
 102. Solon J., Świerkosz K. 1999. Flora PNGS [w:] M. Zgorzelski [red.] Góry Stołowe. Wydawnictwo Akademickie “Dialog”. Warszawa. s. 122-127.
 103. Drapella-Hermansdorfer A., Masztalski R., Świerkosz K. & Wojtyszyn B. 1997. Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy. Zasoby, granice, problemy planistyczne. - Architectus 1-2: 133-148.
 104. Świerkosz K. 2002. Inwentaryzacja i monitoring ekosystemów lądowych oraz flory i fauny w dolinie Odry i Nysy Łużyckiej. – Biuletyn Monitoringu Przyrody 3: 34-47, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
 105. Świerkosz K. 2001. Ogrody botaniczne Sri Lanki. – Biuletyn Ogrodów Botanicznych 10: 111-115.
 106. Świerkosz K. 2000. Flora naczyniowa Sri Lanki i problemy jej ochrony. – Wszechświat 101 (10-12): 237-241.
 107. Świerkosz K. 2000. Ochrona flory w Planach Ochrony Parków Narodowych i rezerwatów. – Szczeliniec 4: 43-54.
 108. Kozioł E. & Świerkosz K. 1995. Flora Workuty w zbiorach Zielnika Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego - zielnik katorżnika, Piotra Adasia z lat 1954-1956. - Wiadomości Botaniczne 39(1/2): 147-152.

 

Książki popularnonaukowe

 1. Sołtysik M., Świerkosz K. (ed.) 2009. Mniej odpadów? – tak!. Eko-Unia – Eko-Edukacja. Wrocław, pp. 165. ISBN 978-83-925260-3-2.
 2. Cieślak M., Furmankiewicz J., Furmankiewicz M., Kijora I., Mazur W., Narkiewicz C., Ruszlewicz A., Struś K., Szlachetka A., Świerkosz K. 2004. Góry i Pogórze Kaczawskie. Europejskie dziedzictwo przyrodnicze. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin, ss. 99.
 3. Świerkosz K. 2003. Wyznaczanie ostoi Natura 2000. WWF Polska, Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody, Warszawa, ss. 64.
 4. Świerkosz K. & Obrdlik P. 2002. Natura 2000 in the Oder river valley. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju – World Wilde Fund for Nature (WWF), Wrocław, pp. 64.
 5. Świerkosz K. 2001. Lasy tropikalne. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław. ss. 48.
 6. Świerkosz K. 1996. Przyroda otoczenia Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego s. 24-64. (w:) Kokurewicz T., Świerkosz K.., Woźniak J. 1996. Przyroda Ziemi Gorzowskiej. Nietoperze w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. ss. 195. Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt