koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 9.00-16.30
sobota – niedziela: 10.00-17.30

więcej informacji

Publikacje naukowe

prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk

 

Książki:

 1. Stawarczyk T, Cofta T., Kajzer Zb., Lontkowski J., Sikora A. 2017. Rzadkie ptaki Polski. Sosnowiec: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio BandW Wojciech Janecki, 512 s
 2. Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTTP „pro Natura”, Wrocław. ss. 870.
 3. Dyrcz A., Grabinski W., Stawarczyk T., Witkowski J. 1991. Ptaki Śląska. Monografia faunistyczna. Uniwersytet Wrocławski. 525 str.

 

Rozdziały w książkach:

 1. Wieloch M., Stawarczyk T. 2007. Podgorzałka Aythya nyroca. W: Sikora A., Rhode Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. ss. 76-77.
 2. Betleja J., Stawarczyk T. 2007. Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus. W: Sikora A., Rhode Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. ss. 246-247.
 3. Stawarczyk T., Mikusek R., Domaszewicz A. 2007. Sóweczka Glaucidium passerinum. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. ss. 268-269.
 4. Stawarczyk T. 2007. Kazarka Tadorna ferruginea. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. ss. 529.
 5. Stawarczyk T. 2007. Krakwa Anas strepera. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. ss. 60-61.
 6. Stawarczyk T., Jankowski W., Kotusz J. 2005. Fauna. W: Blachowski J., Markowicz-Judycka E., Zięba D. (red.). Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu. ss. 135-151.
 7. Stawarczyk T. 2004. Zbiornik Nyski. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa. ss. 542-545.
 8. Stawarczyk T. 2004. Zbiornik Otmuchowski. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa. ss. 539-541.
 9. Stawarczyk T. 2004. Karkonosze. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa. ss. 531-534.
 10. Stawarczyk T. 2004. Grądy Odrzańskie. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa. ss. 423-426.
 11. Stawarczyk T. 2004. Zbiornik Mietkowski. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa. ss. 415-418.
 12. Stawarczyk T. 2004. Stawy Przemkowskie. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa. ss. 412-414.
 13. Stawarczyk T. 2004. Bory Dolnośląskie. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa. ss. 408-411.
 14. Stawarczyk T. 2004. Dolina Baryczy. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa. ss. 432-435.
 15. Stawarczyk T. 2004. Tringa ochropus (L., 1758) - samotnik. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (cześć II). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 8, ss. 131-133.
 16. Stawarczyk T. 2004. Aythya fuligula (L., 1758) - czernica. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (cześć I). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, ss. 169-173.
 17. Stawarczyk T. 2004. Netta rufina (Pall., 1773) - hełmiatka. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (cześć I). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, ss. 157-160.
 18. Stawarczyk T. 2004. Anas strepera (L., 1758) - krakwa. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (cześć I). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, ss. 132-135.
 19. Stawarczyk T. 2004. Egretta alba (L., 1758) - czapla biała. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (cześć I). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, ss. 70-72.
 20. Stawarczyk T. 2004. Podiceps nigricollis (C.L. Brehm, 1831) - zausznik. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, ss. 50-52.
 21. Jakubiec Z., Stawarczyk T. 2001. Ohar Tadorna tadorna; Świstun Anas penelope, Rożeniec Anas acuta; Hełmiatka Netta rufina. Rozdziały w: Głowaciński Z. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. PWRiL, Warszawa (2. wyd.), pp. 119-127.
 22. Adamski A., Czapulak A., Stawarczyk T. 1999. Dolny Śląsk. W: Krogulec J. (red.). Ptaki łąk i mokradeł Polski. Stan populacji, zagrożenia i perspektywy. Fundacja IUCN Poland. Warszawa.
 23. Fox T., Stawarczyk T. 1997. Pochard Aythya ferina. W: Hagemeijer E.J.M. & Blair M.J. (eds). The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribucion and Abundance. T& AD Poyser, London. Pp.102-103.

 

Prace oryginalne:

 1. Ledwoń M., Betleja J., Stawarczyk T., Neubauer G., 2014. The Whiskered Tern Chlidonias hybrida expansion in Poland the role of immigration. Journal of Ornithology. 155(2): 459-470: - Dostęp: http://dx.doi.org/10.1007/s10336-013-1027-3.
 2. Smyk B., Stawarczyk T. 2015. Zmiany składu gatunkowego awifauny Śląska w ciągu ponad 200 lat regionalnych badań ornitologicznych. Ptaki Śląska. 22: 159-184. - Dostęp: http://www.ptakislaska.pl/pdf/PS_22/ps22_159-184.pdf.
 3. Chodkiewicz T., Kuczyński L., Sikora A., Chylarecki P., Neubauer G., Łukasz Ławicki Ł., Stawarczyk T. 2015. Ocena liczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce w latach 2008-2012. Ornis Polonica. 56(3): 149-189.
 4. Stawarczyk T. 2015. Magnus Robb and the Sound Approach. 2015: Undiscovered owls. A Sound Approach guide. Groninger, Netherlan: [recenzja]. Ornis Polonica. 4: 348-349.
 5. Stawarczyk T., Borowiec M., Greeney H.F., Simbana J.T. 2012. Description of Eggs, Nest, and Parental Care of the Smoky Bush Tyrant (Myiotheretes fumigatus) from Ecuador. The Wilson Journal of Ornithology. 124(1): 169–173.
 6. Ławicki Ł., Stawarczyk T. 2011. Śródlądowa migracja rybitwy popielatej Sterna paradisaea w Polsce. Ornis Pol. 52: 255-264.
 7. Wiktor A., Stawarczyk T. 2011. An unusual mode of locomotion of an Ecuadorian slug Belocaulus sp. (Mollusca: Gastropoda: Vaginulidae). Folia Malacologica 19: 11-12.
 8. Skoracki M., Glowska E., Lontkowski J., Stawarczyk T. 2010. Picobia ictericus sp.n. ectoparasite of two icterid bird species from Brazil (Acari: Prostigmata: Syringophilidae). Genus 21: 143-148.
 9. Skoracki M., Lontkowski J., Stawarczyk T. 2010. New taxa of the parasitic quill mites associated with accipitrid birds indicating close relationship of falconid birds to Psittaci-Columbi clade. J. Natural History 44: 1203-1214.
 10. Neubauer G., Sikora A., Stawarczyk T. 2009. Występowanie, elementy ekologii i metody wykrywania zaroślówki Acrocephalus dumetorum w Polsce. Not. Orn. 50: 251-267.
 11. Greeney H., Manzaba O.G.B., Sheldon K.S., Stawarczyk T. 2009. Nest and egg of the Tyrannine Woodcreeper Dendrocincla tyrannina. Cotinga 31: 125-127.
 12. Stawarczyk T., Greeney H., Simbana J. 2009. First description of the nest of the Mottle-backed Elaenia Elaenia gigas. Cotinga 31: 134-135.
 13. Jabłoński P.G., Stawarczyk T., Cygan J.P. 2006. Description of the nest of the Three-striped Warbler (Basileuterus tristriatus). Ornitologia Neotropical 17: 593-595.
 14. Mumme R.L., Galatowitch M.L., Jabłoński P.G., Stawarczyk T. M., Cygan J.P. 2006. Evolutionary significance of geographic variation in a plumage-based foraging adaptation: an experimental test in the Slate-throated Redstart (Myioborus miniatus). Evolution 60: 1086-1097.
 15. Lontkowski J., Stawarczyk T. 2003. Rozwój populacji, wybiórczość siedliskowa i efekty rozrodu bielika Haliaeetus albicilla na Śląsku w latach 1993-2002. Not. Orn. 44: 237-248.
 16. Mikusek R., Stawarczyk T., Wuczyński A., Lontkowski J. 2003. Abundance and distribution of birds of prey in the Kłodzko Region (SW Poland). Buteo 13: 3-9.
 17. Yosef R., Lontkowski J., Stawarczyk T., Fehervari P. 2002. Biometric variation in three migratory Accipiter species at Eilat, Israel. Sandgrouse 24, 1: 55-57.
 18. Stawarczyk T. 2001. Ornitologiczna waloryzacja akwenów Śląska. Ptaki Śląska 13: 5-18.
 19. Adamski A., Lontkowski J., Maciorowski G., Mizera T., Rodziewicz M., Stawarczyk T., Wacławek K. 1999. Rozmieszczenie i liczebność rzadszych gatunków ptaków drapieżnych w Polsce w końcu 20. wieku. Not. Orn. 40: 1-22.
 20. Stawarczyk T. 1998. Ringing of waders on the barrier-reservoirs of Silesia (south-western Poland) in years 1978-1990. The Ring 20: 69-72.
 21. Hirschfeld E., Stawarczyk T., Lontkowski J., Skakuj M., Fouquet M., Girard O., Aspinall S. 1997. Abu Dhabi Shorebirds Project 1994. ERWDA Report, Abu Dhabi. Pp. 37.
 22. Stawarczyk T., Grabiński W., Karnaś A. 1996. Dynamika migracji siewkowych (Charadriiformes) na Zbiornikach: Nyskim i Turawskim w latach 1976-94. Ptaki Śląska 11: 39-80.
 23. Hirschfeld E., Mohamed S., Stawarczyk T. 1996. Migration pattern, weight, measurements and moult of waders ringed in August-September 1992 in Bahrain. Wader Study Group Bull. 80: 69-77.
 24. Stawarczyk T. 1995. Strategia rozrodu kaczek w warunkach wysokiego zagęszczenia na stawach milickich. Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1790. Prace Zoologiczne 31: 1-110.
 25. Witkowski J., Orłowska B., Ranoszek E., Stawarczyk T. 1995. Awifauna doliny Baryczy. Not. Orn. 36, 1-2: 5-74.
 26. Skakuj M., Stawarczyk T. 1994. Die Bestimmung des Blutspechts Dendrocopos syriacus und seine Ausbreitung in Mitteleuropa. Limicola 8, 5: 217-241.
 27. Stawarczyk T., Karnaś A. 1993. Sukcesja lęgowych ptaków wodno-błotnych na Zbiorniku Turawskim w latach 1977-1991. Ptaki Śląska 9: 1-15.
 28. Hirschfeld E., Mohamed S., Stawarczyk T. 1992. Bahrain Wader Study 1991. WIWO-Report nr 42: 1-30.
 29. Wesołowski T., Stawarczyk T. 1991. Survival and population dynamics of Nuthatches Sitta europaea breeding in natural cavities in a primaeval temperate forest. Ornis Scand. 22, 2: 143-154.
 30. Bukaciński D., Nawrocki P., Stawarczyk T. 1990. Gniazdowanie mew białogłowych (Larus cachinnans) na środkowej Wiśle, ich status taksonomiczny oraz problemy z rozpoznawaniem podgatunków L.c. michahellis, L.c. cachinnans i L.c. omissus. Not. Orn., 30, 3-4: 3-12.
 31. Czapulak A., Stawarczyk T. 1988. Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w latach 1985-87. Ptaki Śląska 6: 25-42.
 32. Chojnacki I., Stawarczyk T. 1988. Wood Sandpiper using tail-pattern as a visual signal in aggressive encounters. Brit. Birds 81, 9: 466-468.
 33. Wesołowski T., Tomiałojć L., Stawarczyk T. 1987. Why low numbers of Parus major in Białowieża Forest - removal experiment. Acta orn. 23, 2: 303-316.
 34. Lewartowski Z., Stawarczyk T., Winiecki A. 1986. Występowanie ogorzałki (Aythya marila), edredona (Somateria mollissima), lodówki (Clangula hyemalis), markaczki (Melanitta nigra) i uhli (M. fusca) w głębi Polski. Acta orn. 23, 2: 51-92.
 35. Grabiński W., Stawarczyk T. 1985. Ptaki południowo-zachodniej części Borów Dolnośląskich w okresie lęgowym. Ptaki Śląska 4: 40-68.
 36. Gromadzka J., Stawarczyk T., Tomiałojć L. 1985. Breeding waders in Poland. Wader Study Group Bull. 43: 29-33.
 37. Stawarczyk T. 1984. Aggression and its suppression in mixed-species wader flocks. Ornis Scand. 15, 1: 23-37.
 38. Stawarczyk T. 1982. Materiały do ekologii rozrodu głowienki (Aythya ferina) na stawach milickich. Dolina Baryczy 1: 21-25.
 39. Grabinski W., Stawarczyk T. 1981. Waders of reservoirs in south-western Poland. Wader Study Group Bull. 31: 30-31.
 40. Stawarczyk T. 1981. Ptaki okolic Zgorzelca. Not. Orn. 22, 1-2: 3-17.


Doniesienia oryginalne:

 1. Stawarczyk T. 2018  Zmiany taksonomiczne na liście ptaków krajowych według taksonomii IOC. Ornis Polonica. 59(1): 71-77.
 2. Stawarczyk T. 2017. Kolejna aktualizacja systematyki i taksonomii ptaków. Ornis Polonica. 57(4): 274-278.
 3. Stawarczyk T. 2015. Komisja Faunistyczna po 40 latach działalności. Ptaki. 3: 26-28.
 4. Stawarczyk T. 2014. Aktualizacja systematyki i taksonomii ptaków krajowych. Ornis Polonica. 55: 290-298.
 5. Ławicki Ł., Stawarczyk T. 2012. Występowanie bernikli rdzawoszyjej Branta ruficollis w Polsce. Ornis Polonica. 53: 188-201.
 6. Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2001. Die neue Avifauna Polens in Vorbereitung. Abstract. J. Ornithol. 142, Sonderheft 1: 218.
 7. Stawarczyk T. 2000. Pierwsze stwierdzenie brodĽca palmistego (Actitis macularia) w Polsce. Not. Orn. 41, 4: 326-327.
 8. Pola A., Rybarczyk R., Stawarczyk T. 1998. Pierwsza kolonia lęgowa mewy srebrzystej Larus argentatus i mewy białogłowej Larus cachinnans michahellis na Śląsku. Ptaki Śląska 12: 158-160.
 9. Hirschfeld E., Stawarczyk T. 1998. White Stork with Blue-checked Bee-eater in bill. Brit. Birds 91, 7: 281.
 10. Skakuj M., Stawarczyk T. 1997. Five new bird species in Bahrain. Sandgrouse 19: 39-44.
 11. Fouquet M., Gerard O., Hirschfeld E., Lontkowski J., Skakuj M., Stawarczyk T. 1997. New for the UAE: River Warbler, Kittlitz's Plover and Lesser Noddy. Emirates Bird Report 19: 120-122.
 12. Skakuj M., Hirschfeld E., Lontkowski J., Stawarczyk T. 1997. The second-calendar year plumage of Crab Plover Dromas ardeola. Sandgrouse 19: 63-64.
 13. Skakuj M., Stawarczyk T. 1995. Pierwsze stwierdzenie syberyjskiej kląskawki (Saxicola torquata maura/stejnegeri) w Polsce i rozpoznawanie wschodnich podgatunków. Not. Orn. 36, 3-4: 359-365.
 14. Hirschfeld E., Stawarczyk T. 1994. Leg colour of Kentish Plovers Charadrius alexandrinus in Bahrain. Orn. Soc. Middle East Bull. 33: 10-11.
 15. Hirschfeld E., Stawarczyk T. 1993. Feeding jizz identification of sand plovers. Birding World 6, 11: 454-455.
 16. Guziak A., Stawarczyk T. 1993. Żwirowiec stepowy Glareola nordmanni na Zbiorniku Mietkowskim. Ptaki Śląska 9: 87-88.
 17. Kołodziejczyk P., Stawarczyk T. 1993. Pierwsze stwierdzenie lęgu mewy czarnogłowej Larus melanocephalus na Śląsku. Ptaki Śląska 9: 81-83.
 18. Hirschfeld E., Stawarczyk T. 1992. First record of Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola in Bahrain. Sandgrouse 13, 2: 110-112.
 19. Dubois J. P., Stawarczyk T. 1991. Yellow-legged Gulls in Poland: a reply to Chylarecki and Sikora. Dutch Birding 13, 5: 182-183.
 20. Stawarczyk T. 1991. Kazarka (Tadorna ferruginea) ptakiem lęgowym w Polsce. Ptaki Śląska 8: 133-135.
 21. Dubois P., Skakuj M., Stawarczyk T. 1990. Occurrence of Yellow-legged Gull in Poland. Dutch Birding 12, 1: 14-17.
 22. Stawarczyk T., Alberto L.J. 1987. Foraging activity of territorial and non-territorial Lapwings during migration. Abstract at the Wader Study Group Meeting, Gdańsk, 1987. Wader Study Group Bull. 51: 30.
 23. Kędzierski M., KuĽniak S., Stawarczyk T., Wesołowski T. 1987. Dwa stwierdzenia świstunki brunatnej (Phylloscopus fuscatus). Not. Orn. 28, 1-4: 100-103.
 24. Grabiński W., Stawarczyk T. 1986. Kolonia kormoranów (Phalacrocorax carbo) w dolinie Baryczy. Ptaki Śląska 4: 85-86.
 25. Stawarczyk T. 1984. Pojawianie się czapli białej (Egretta alba) w Polsce w okresie powojennym. Not. Orn. 25, 1-4: 3-13.
 26. Stawarczyk T. 1984. Możliwość gniazdowania edredona (Somateria mollissima) na polskim wybrzeżu. Not. Orn. 25, 1-4: 68-69.
 27. Lontkowski J., Stawarczyk T. 1983. Stwierdzenie dzierzby pustynnej (Lanius isabellinus) w Polsce. Problemy taksonomiczne i identyfikacja. Not. Orn. 24, 3-4: 141-150.
 28. Stawarczyk T. 1981. Siewka azjatycka (Pluvialis dominica) na Śląsku. Not. Orn. 22, 3-4: 55-56.
 29. Stawarczyk T., Grabiński W. 1980. Intensywny przelot siewkowatych (Charadriiformes) na jeziorach zaporowych Dolnego Śląska w roku 1978. Not. Orn. 21, 1-4: 85-90.
 30. Stawarczyk T. 1980. Pierwsze stwierdzenie biegusa Bairda (Calidris bairdii) w Polsce. Not. Orn. 21, 1-4: 69-71.
 31. Grabiński W., Stawarczyk T. 1980. Pierwsze stwierdzenie świergotka tajgowego (Anthus hodgsoni) w Polsce. Not. Orn. 21, 1-4: 72-75.
 32. Grabiński W., Stawarczyk T. 1979. Biegus płowy, Tryngites subruficollis (Vieillot) - nowy gatunek dla awifauny Polski. Przegl. Zool. 23, 4: 339-340.
 33. Grabiński W., Lontkowski J., Stawarczyk T., Tomiałojć L. 1979. Pierwsze stwierdzenie mewy orlicy, Larus ichthyaetus Pall. w Polsce. Przegl. Zool. 23, 3: 258-259.
 34. Stawarczyk T. 1979. Ponowne stwierdzenie trzciniaka ogrodowego (Acrocephalus dumetorum) w Polsce. Not. Orn. 20, 1-4: 60-62.
 35. Stawarczyk T. 1977. Stwierdzenia rzadkich przelotnych i zalatujących ptaków siewkowatych (Charadriiformes) na Ślasku. Not. Orn. 18, 3-4: 119-122.

 

Artykuły przeglądowe:

 1. Stawarczyk T. 2011. Kolejne zmiany w taksonomii ptaków krajowych. Ornis Pol. 52: 275–279.
 2. Stawarczyk T. 2005. Dalsze zmiany w taksonomii ptaków krajowych. Not. Orn. 46: 241-243.
 3. Stawarczyk T. 2004. Zmiany w taksonomii ptaków Palearktyki Zachodniej. Not. Orn. 45: 101-108.
 4. Stawarczyk T. 1993. Ornitologiczna waloryzacja rzek i dolin. W: Dziubek A. M. (red.). Gospodarka zasobami wodnymi dorzecza górnej i środkowej Odry. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Str.116-118.
 5. Stawarczyk T. 1986. Strategie socjalne siewkowców (Charadrii) w okresie pozalęgowym. Przegl. Zool. 30, 1: 73-94.
 6. Stawarczyk T. 1985. Rozpoznawanie wydrzyków (Stercorarius sp.) w szatach młodocianych i spoczynkowych. Not. Orn. 26, 3-4: 177-191.
 7. Dyrcz A., Stawarczyk T. 1984. Kilka uwag o opracowaniach faunistycznych większych regionów kraju na podstawie Ol1ska. Not. Orn. 25, 1-4: 41-48.
 8. Stawarczyk T. 1982. Rozpoznawanie rybitw z rodzaju Chlidonias w szacie młodocianej i spoczynkowej. Not. Orn. 23, 3-4: 71-79.
 9. Borowiec M., Stawarczyk T., Witkowski J. 1981. Próba uociolenia metod ocen liczebności ptaków wodnych. Not. orn. 22, 1-2: 47-61.
 10. Stawarczyk T. 1981. Rozpoznawanie nurów w szacie zimowej. Not. Orn. 22. 3-4: 41-48.

 

Książki popularno-naukowe:

 1. Mikusek R., Stawarczyk T. 2014. Poradnik ornitologa. Kraków: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 279 s.
 2. Stawarczyk T., Skakuj M., Szypuła R. 1994. Tajemnice zwierząt. Rzadkie ptaki Polski. Wydawnictwo Dolnośląskie. str. 48.
 3. Stawarczyk T., Skakuj M. 1993. Tajemnice zwierząt. Ptaki-dziwaki. Wydawnictwo Dolnośląskie. str. 48.
 4. Stawarczyk T., Skakuj M. 1993. Tajemnice zwierząt. Ptaki wodne Europy. Wydawnictwo Dolnośląskie. str.48.
 5. Wiktor A. /red./ 1991. Przewodnik po wystawach Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu. Cz. I-III. Wyd. Uniw. Wrocławskiego. /T. Stawarczyk, str. 128-138.
 6. Czapulak A., Lontkowski J., Nawrocki P., Stawarczyk T. 1987. ABC obserwatora ptaków. Radom. 126 str.

 

Recenzje i inne:

 1. Stawarczyk T. 2018 .A.G. Kruszewicz, A. Czujkowska: Ornitologia nie tylko dla myśliwych. Tom I. Warszawa, 2018: [recenzja]. Ornis Polonica. 59(4): 302-304.
 2. Stawarczyk T. 2013. Jerzy Desselberger (1931-2013): wspomnienie. Ornis Polonica. 54(4): 297-298.
 3. 1984-2007. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2006. Raporty Komisji Faunistycznej nr 1-23. Not. Orn. (T. Stawarczyk - przygotowanie i redakcja).
 4. 1984-2002. Raporty Komisji Faunistycznej o stwierdzeniach rzadkich ptaków w Polsce, nr 1-18. Not. Orn. (T. Stawarczyk - przygotowanie i redakcja).
 5. 1994. Ptaki Paleartyki Zachodniej. Nazewnictwo i status krajowy. Not. Orn., zeszyt specjalny, 35: 1-37. (T. Stawarczyk - przygotowanie i redakcja).
 6. 1994. Ptaki Paleartyki Zachodniej. Nazewnictwo i status krajowy. Not. Orn., zeszyt specjalny, 35: 1-37. (T. Stawarczyk - przygotowanie i redakcja).
 7. 6 recenzji książek w piśmie The Ring.
 8. 10 recenzji książek w piśmie Notatki Ornitologiczne.
 9. 2 recenzje książek w piśmie Przegląd Zoologiczny.

 

ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt