koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 9.00-16.30
sobota – niedziela: 10.00-17.30

więcej informacji

Publikacje naukowe

prof. dr hab. Andrzej Witkowski

 

Książki oraz rozdziały w książkach

 1. 2019. Dyrcz A., Gramsz B., Maślak R., Witkowski A., Zając T., Dobrowolska-Martini K., Kotusz J., Kozyra K., Kusznierz J., Leś E., Martini M., Popiołek M., Rąpała R. Kręgowce. W: Przyroda Karkonoskiego Parku. 3. wyd.Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy, 405-442.
 2. 2018. Kotusz J., Witkowski A. 2018. Ryby Parku Narodowego Gór Stołowych. W: Góry Stołowe - przyroda i ludzie: red. C. Kabała. Kudowa Zdrój: Park Narodowy Gór Stołowych.: 221-230.
 3. 2018. Cios St., Grudniewska J., Witkowski A., Kotusz J. 2018. Lipień., Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, 219 s.
 4. 2016. Witkowski A., Wyniki badań szczątków ryb z osady z okresu rzymskiego w Nieszawie Kolonii, stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie. W: Nieszawa Kolonia stanowisko 5, powiat Opole Lubelskie, Interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego. red. M. Stasiak-Cyryn. Lublin: Muzeum Lubelskie. 288-290.
 5. 2013. Środowisko geograficzne otoczenia Stacji Polarnej im. Stanisława Baranowskiego - Lodowiec Werenskiolda. Migała K., Pereyma J., Birkenmajer K., Ignatiuk D., Kabała C., Kasprzak M., Korabiewski B., Marszałek H., Matuła J., Migoń P., Rysiukiewicz M., Sikora S., Staśko St., Wąsik M., Witkowski A., Wojtuń B. W: Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu: polskie badania geomorfologiczne. red. Zb. Zwoliński, A. Kostrzewski, Pulin M. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 101-144 (Witkowski A. 134-135: Fauna).
 6. 2013. Kręgowce. Dyrcz A., Gramsz B., Maślak M., Witkowski A., Zając T., Dobrowolska-Martini K., Kotusz J., Kusznierz J., Leś E., Martini M., Popiołek M., Rąpała R. W: Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. red. R. Knapik, A. Raj. Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodow. 405-442.
 7. 2011. Witkowski A., Takie sobie - moje spitsbergeńskie wspominki. W: Magiczne miejsce "Baranówka" : zbiór wspomnień w 40-lecie stacji polarnej im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie. red. K. Migała, J. Pereyma i J. Piasecki. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Reginalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.: 153-157.
 8. 2011. Witkowski A. – Rozdziały(12): Peluga – Coregonus peled Gmelin (362-363); Pstrąg tęczowy – Oncorhynchus mykiss Walbaum (364-366); Pstrąg źródlany – Salevlinus fontinalis (Mit.) (367-370); Muławka wschodnioamerykańska – Umbra pygmaea (DeKay) (371-372); Tołyga pstra - Aristichtys nobilis Rich. (373-375); Amur biały – Ctenopharyngodon idella Val. (382-384); Karp – Cyprinus carpio L. (385-387.); Tołpyga biała – Hypophthalmichthys molitrix (Val.) (388-390); Czebaczek amurski – Pseudorasbora parva (Schlegel et Temmnick) (391-397); Bass słoneczny – Lepomis gibbosus (L.) (419-420.);Tilapia nilowa - Sarotherdon niloticus [i.e. Oreochromis niloticus] (Linnaeus, 1757) (421-422); Trawianka - Perccottus glenii Dybowski (423-428). W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawlowski J., Solarz W. (red.) - Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd o ocena stanu. IOP PAN, Kraków.
 9. 2011. Kotusz J., Witkowski A., Kusznierz J., Popiołek M. Alpine bullhead in Hańcza Lake - origin, habitat requirements and seasonal migrations. W: Water biodiversity assessment and protection. Red.: M. Jankun , G. Furgały\a-Selezniow, M. Woźniak, A.M. Wiśniewska. Olsztyn: Faculty of Environmental Protection and Fisheries, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland. 61-65.
 10. 2011. - Witkowski A. - Rozdział: Introdukcje ryb w Polsce. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) - Gatunki obce w faunie Polski. II. Zagadnienia problemowe i syntezy. IOP PAN, Kraków.
 11. 2011 - Witkowski A. - Rozdziały: Peluga – Coregonus peled Gmelin (297-298 pp.); Pstrąg tęczowy – Oncorhynchus mykiss Walbaum (299-302 pp.); Pstrąg źródlany – Salevlinus fontinalis (Mit.) (303-306 pp.); Muławka wschodnioamerykańska – Umbra pygmaea (DeKay) (307-308 pp.); Tołyga pstra - Aristichtys nobilis Rich. (309-311 pp.); Amur biały – Ctenopharyngodon idella Val. (319-322 pp.); Karp – Cyprinus carpio L. (323-326 pp.); Tołpyga biała – Hypophthalmichthys molitrix (Val.) (327-330 pp.); Czebaczek amurski – Pseudorasbora parva (Schlegel et Temmnick) (331-336 pp.); Bass słoneczny – Lepomis gibbosus (L.) (351-352 pp.); Tilapia nilowa – Oreochromis niloticus (L.) (353-354 pp.); Trawianka - Perccottus glenii Dybowski (355-360 pp.). W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawlowski J., Solarz W. (red.) - Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd o ocena stanu. IOP PAN, Kraków.
 12. 2010. - Błachuta J., Rosa J., Wiśniewolski W., Zgrabczyński W., Bartel R., Białokoz W., Borzęcka I., Chybowski L., Depowski R., Dembowski Dębowski P., Domagała J., Drożdżński K., Hausa P., Kukuła K., Kubacka D., Klesza K., Ligięza J., Ludwiczak M., Pawłowski M., Pićinska-Fałtynowicz J., Śliśiński K., Witkowski A., Zgrabczyński D., Zgrabczyńska M. 2010. W: Błachuta J., Rosa J., Wiśniewolski W., Zgrabczyński W. (red.) Ocena potrzeb i priorytetów udrażniania ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego satnu i potencjału części wód w Polsce. Wydawca Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Druk. Platinium Promotion S.C. Poznań, 1-56.
 13. 2008 - Witkowski A. - Karp (Cyprinus carpio L.) w wodach Polski. 9-28 pp. W: Heese, T., M. Lampart-Kałużniacka (red.) - Karp w wodach Polski. Pochodzenie - hodowla - konsumpcja. Wyd. Politech. Koszalińskiej, Koszalin.
 14. 2008 - Wiśniewolski W., Buras P., Ligięza J., Kleszcz M., Witkowski A. - Wędrowna forma certy Vimba vimba (L.) w systemie rzeki Wisłą i San – stan historyczny i obecny. 7-22 pp. W: Kukuła K., Rak J., Czopek S. (red.) – Walory przyrodniczo-historyczne Pogórzy. Wyd. Uniw. Rzeszowski i Politech. Rzeszowska, Rzeszów.
 15. 2008 - Witkowski A., Kotusz J., Stawarczyk K., Baldy K. - Ocena sprawności przepławki na Potoku Czerwona Woda w Parku Narodowym Gór Stołowych. 120-123 pp. W: Mokwa M., Wiśniewolski W. (red.) - Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Doln. Wyd. Eduk., Wrocław.
 16. 2008 - Witkowski A., Pokryszko B. M. – Skorowidz nazw łacińskich łacińskich polskich (rodzajowych i gatunkowych) roślin i zwierząt i Skorowidz lokalnych nazw geograficznych. 375-402 pp. W: A. Witkowski, B. M. Pokryszko, W. Ciężkowski (red.) - Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. Wyd. PNGS, Kudowa Zdrój.
 17. 2008 - Witkowski A., Kotusz J. - Rozdział: Ryby. 230-236 pp. W: A. Witkowski, B. M. Pokryszko, W. Ciężkowski (red.) - Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. Wyd. PNGS, Kudowa Zdrój.
 18. 2008 – Witkowski A. - Rozdziały: 13a. - Introdukcje ryb w Polsce, ich ekologiczne i gospodarcze kosekwencje., 000-000 pp; 13b. - Pstrąg tęczowy – Oncorhynchus mykiss Walbaum; 13c – Pstrąg źródlany – Salevlinus fontinalis (Mit.); 13 d. – Peluga – Coregonus peled Gmelin; 13e – Muławka wschodnioamerykańska – Umbra pygmaea; 13f – Karp – Cyprinus carpio L.; 13g – Amur biały – Ctenopharyngodon idella Val.; 13h - Czebaczek amurski – Pseudorasbora parva (Schlegel & Temmnick); 13i - Tołpyga biała – Hypophthalmichthys molitrix (Val.); 13j - Tołyga pstra - Aristichtys nobilis Rich.; 13k – Tilapia nilowa – Oreochromis niloticus (L.); 13l – Lepomis gibbosus (L.); 13m - Trawianka - Perccottus glenii Dybowski - 000-000 pp. W: Głowaciński Z., Witkowski Z. (red.) – Gatunki inwazyjne w faunie Polski. PWN, Warszawa. (www. iop.krakow.pl /Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski).
 19. 2006 - Wiśniewolski W., Augustyn W., Bartel R., Depowski R., Debowski P., Klich M., Kolman R., Witkowski A. - Wiśniewolski W., Engel J. - eds) - Restoring migratory fish and connectivity of rivers in Poland. Wyd. IRS Olsztyn & WWF Polska, 82 pp. (rozdziały: 1.2 - Status of sturgeon, salmon, sea trout, and vimba in Poland, 6-15 pp; 1.3 - Causes for decline in abundance or extinction of anadromous fish, 15-22 pp;1-4 - Current status and future of populations included in the migratory fish restoration program, 22-28 pp; 2.2.5 - Upper and middle Oder basin, 45-46 pp; 2.3.1 - Historical distribution of spawning grounds, 47-50 pp; 2.3.2 - Current state and accessibility of spawning grounds, 50-59 pp; 3. -Will restoration succeed?, 59-65 pp; 4. - Recommendations for the restoration program, 65-71 pp; 5. - Anticipated results, 71-73; 6. - Conclusions and recommendations, 73-75 pp.
 20. 2005 - Witkowski A. - Rozdziały: Scorpaeniformes, Greenwood, Rozen, Weiztman & Myers, 1966; Cottidae Swaison, 1839; Cottus Linnaeus, 1758; Sculpin - Cottus gobio gobio Linnaeus, 1758; Sibirian sculpin - Cottus poecilopus poecilopus Heckel, 1840. W: Hensel K. (ed.) - The Freshwater Fishes of Europe, vol. 7, AULA Verlag, Wiesbaden.
 21. 2005 - Witkowski A. - Rozdział: Leuciscus idus idus Linnaeus, 1758. W: Bănărescu P. (ed.) - The Freshwater Fishes of Europe, vol. 4, AULA Verlag, Wiesbaden.
 22. 2005 - Witkowski A., Wiśniewolski W. - Rozdział: Ryby i minogi Biebrzy, jej starorzeczy i dopływów. 247-255pp. W: Dyrcz A., Werpachowski C. (red.) - Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wyd. BPN, Osowiec-Twierdza.
 23. 2004 - Witkowski A.- Rozdziały: 9a - Petromyzon marinus (L., 1758) – 181-183 pp.; 9b - Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) – 184 -186pp.; 9c - Lampetra fluviatilis (L.,) – 187-189 pp.; 9d - Lampetra planeri (Bloch, 1784) – 190-192 pp.; 9e - Hucho hucho (L., 1758) - 249-252 pp.; 9f - Cottus gobio (L., 1758) – 258-260 pp. W: Adamski P., Bartel., Kapel A., Witkowski Z. (red.) – Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków. Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo środowiska, Warszawa. T. 6.
 24. 2001 - Witkowski A. - Rozdziały: 8a - Minóg morski - Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 (322-323 pp.), 8b - Minóg ukraiński - Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) (327-328 pp.), 8c - Minóg rzeczny - Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) (323-325 pp.), 8d - Minóg strumieniowy - Lampetra planeri (Bloch 1784)(325-327 pp.), 8e - Głowacica - Hucho hucho (Linnaeus, 1758) (297-298 pp.), 8f - Głowacz pręgopłetwy - Cottus poecilopus Heckel, 1840 (318-319 pp.). W: Głowaciński Z. (red.) - Polska Czerwona Księga Zwierząt, PWRiL, Warszawa (2-ie wyd.), 24 pp:
 25. 2000 - Witkowski A. - Rozdziały: 7a - Minóg morski - Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 (133-137 pp.), 7b - Minóg ukraiński - Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) (137-140 pp.), 7c - Minóg rzeczny - Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) (141-145 pp.), 7d - Minóg strumieniowy - Lampetra planeri (Bloch, 1784) (145-148 pp.), 7e - Czebaczek amurski - Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) (335-337 pp.), 7f - Muławka wschodnioamerykańska - Umbra pygmaea De Kay, 1842 (369-370 pp.), 7g - Lipień europejski - Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) (392-397 pp.), 7h - Czarny lipień bajkalski - Thymallus baicalensis Dybowski, 1874 (397-399 pp.), 7i - Głowacica - Hucho hucho (Linnaeus, 1758) (400-405 pp.), 7j - Głowacz białopłetwy - Cottus gobio Linnaeus, 1758 (444-447 pp.), 7k - Głowacz pręgopłetwy - Cottus poecilopus Heckel, 1840 ( 447-450 pp.). W: Brylińska M. (red.) - Ryby Słodkowodne Polski, PWN (3-ie wyd.), Warszawa.
 26. 1997 - JaY - Leuciscus idus (L.). Wyd. Inst. Ryb. Śródl., Olsztyn, 157 pp. (z M. Cieola, K. Napora).
 27. 1996 - Ryby. W: Z. Mirek, Z. G3owacinski, K. Klimek, H. Piekoo-Mirkowa (red.)Tatrzanski Park Narodowy - Instytut Botaniki - Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków- Zakopane, 485-492 pp.
 28. 1994 - Ichthyofauna of the Biebrza River basin. In: H. Okruszko, M. J. Wassen (eds) - Towards protection and sustainable use of the Biebrza Wetlands (Exchange and intergration of research results for the benefit of Polish-Dutch Joint research plan. EC-Commission -Cooperation in Science and Technology with Central and Eastern European Countries), Utrecht, The Netherlands, 459-480 pp.
 29. 1993 - Scorpaeniformes: Cottidae; Cottus; Cottus gobio gobio Linnaeus, 1758; Cottus poecilopus poecilopus Heckel, 1840. W: K. Hensel (ed.) - The freshwater fishes of Europe, vol. 7, AULA Verlag, Wiesbaden.
 30. 1993 - Leuciscus idus idus Linnaeus, 1758. W: P. Banarescu (ed.) - The freshwater fishes of Europe, vol. 4, AULA Verlag, Wiesbaden.
 31. 1992 - Eudontomyzon mariae Berg, 1931; Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758); Lampetra planeri (Bloch, 1784); Hucho hucho (Linnaeus, 1758); Gobio kessleri Dybowski, 1865; Gobio albipinnatus Lukasch.
 32. 1933, Cobitis (Sabanejewia) aurata (de Filippi, 1865). W: Z. Głowacinski (red.) - Polska Czerwona Księga Zwierząt, PWRiL, Warszawa: 253-254, 254-256, 256-257, 245-246, 246-248, 252-253 pp.
 33. 1985 - Kręgowce niższe Karkonoszy. W: A. Jahn (ed.) - Karkonosze Polskie, Ossolineum, 365-376 (z A. Jabłoński).
 34. 1984 - Lipień - Thymallus thymallus. PWRiL, Warszawa, 214 pp. (z M. Kowalewski, B. Kokurewicz).


 

Prace oryginalne

 1. 2015. Witkowski A., Kotusz J., Popiołek M., Baldy K., Zwaduch S. Zmiany w ichtiofaunie potoku Czerwona Woda (Park Narodowy Gór Stołowych) po wybudowaniu zbiornika zaporowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 34 (3): 51-59.
 2. Kotusz J., Wawer K., Stefaniak J., Popiołek M., Błachuta J. A natural hybrid of Leuciscus leuciscus (L.) and Alburnus alburnus (L.) (Osteichthyes: Cyprinidae) from the Bystrzyca River (Poland). Annales Zoologici. 65 (2): 287-293
 3. 2013. Formicki K., Szulc J., Tański A., Korzewlecka-Orkisz A., Witkowski A., Kwiatkowski P. The effect of static magnetic field on Danube huchen, Hucho hucho (L.) sperm motility parametrs. Archives of Polish Fisheries. 21(3)189-197. Dostęp: http://dx.doi.org/10.2478/aopf-2013-0016.
 4. 2011. Bielecki A., Cichocka J.M., Terlecki J., Witkowski A. The invasion of the leech Piscicola respirans (Hirudinea: Piscicolidae) on the fins of European grayling Thymallus thymallus. Biologia (Bratislava). 66(2): 294-298.
 5. 2011 - Witkowski A., Grabowska J.- The non-indigenous freshwater fishes in Poland. Threats to the native ichthyofauna and consequences for the fishery. Acta Ichthyol. & Piscat.
 6. 2011 – Witkowski A., Kleszcz M., Błachuta J., Kotusz J., Kusznierz J., Napora K. - Ichthyofauna of the Wrocław City – the Odra River, its affluents and selected municipal reservoirs. Fragm. Faun., 54: 000-000.(in print).
 7. 2011 – Grudniewska J., Goryczko K., Witkowski A., Kozłowski J., Stańczak K., Kozłówski K., Gęsiarz G., Stabiński R. - Efekty zarybiania pstrągiem potokowym (Salmo trutta m. fario L.) rzek Pomorza (Kaszuby) i Suwalszczyzny. Komunikaty Rybckie, 2: 1-6.
 8. 2011 - Bielecki A., Cichocka J., Terlecki J., Witkowski A. – The invasion of the leech Piscicola respirans (Hirudinea, Piscicolidae) on the fins of Eurepaean garyling Thymallus thymallus (L.). Biologia (section Zoology), 66: 1-5.
 9. 2010 - Bartel R., Bradauskas B., Ikonen E., Mitans A., Borowski W., Garbacik-Wesołowska A., Witkowski A., Błachuta J., Morzuch J., Kapusta A. – Patterns of riever lamprey size and sex ratio in the Balic Sea basin. Arch. Ryb. Pol., 18; 247-255.
 10. 2010 - Witkowski A., Popiołek M., Kuśnierz J., Baldy K., Kotusz J. – Monitoring ichtiofauny Parku Narodowego Gór Stołowych. Parki nar. Rez. Przyr., 29 (4): 51-61.
 11. 2010 - Kotusz J., Witkowski A., Kusznierz J., Popiołek M. – Czy głowacica (Hucho hucho) ma szanse powrotu do Czadeczki? Chrońmy Przyr. Ojcz., 66: 169-174.
 12. 2010 - Witkowski A. - Anadromiczne minogi w Polsce: minóg morski Petromyzon marinus L. i minóg rzeczny Lampetra fluviatilis (L.) – stan i zagrożenia. Chrońmy Przyr. Ojcz., 66: 89-96.
 13. 2010 - Gozlan R.E., Andreau D., Aseda T., Beyer K., Bouhadad R., Bernard D., Caiola N., Cakic P., Chuchang I., Esaeili R.H., Istvan F., Golicher D., Harka A., Jeney G., Kovac V., Musil J., Povz M., Virbickas T., Wolter Ch., Tarkan A. S., Tricarico E., Trichkova T., Verreycken H., Witkowski A., Zweimueller I., Britton J.R.. - Current understanding of freshwater fish invasion: A review of topmouth gudgeon invasion. Fish & Fisheries, 11(4): 315- 340.
 14. 2010 - Witkowski A., Głowacki P. - A record of pink salmon – Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum) in the Revelva River, Hornsund area (SW Spitsbergen). Acta Ichthyol. & Piscat., 40: 87-89.
 15. 2010 - Grabowska J., Kotusz J., Witkowski A. - Alien invasive fish species in Polish waters: an overview. Folia Zool., 59: 73-85.
 16. 2009 - Goryczko K., Witkowski A. - Gospodarka zarybieniowa a ochrona środowiska. Chrońmy Przyr. Ojcz., 65: 93-98.
 17. 2009 - Witkowski A., Kotusz J., Przybylski M. - Stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski: Czerwona lista minogów i ryb – stan 2009. Chrońmy Przyr. Ojcz., 65: 33-52.
 18. 2009 - Witkowski A. - On the expansion and occurrence of an invasive species - Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846) (Teleostei: Cyprinidae: Gobioninae) in Poland. Fragm. Faun., 52:25-32.
 19. 2009 - Kotusz J., Kusznierz J., Popiołek M., Witkowski A. - Ichtiofauna systemu rzecznego Nysy Kłodzkiej. Rocz. Nauk. PZW, 22: 5-58.
 20. 2009 - Witkowski A., Kotusz J. - The expansion of the Amur sleeper Perccottus glenii Dybowski, 1877 (Perciformes, Odontobutidae) in Polish waters. Ichthyologia, 00: 000-000.
 21. 2008 - Witkowski A., Kotusz J. - Stan ichtiofaunistycznych badań inwentaryzacyjnych rzek Polski. Rocz. Nauk. PZW, 21: 23-60.
 22. 2008 - Kusznierz J., Kazak M., Kotusz J., Witkowski A., Popiołek M. – Remarks on the morphological variability of the Arctic charr, Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) from Spitsbergen. Polish Polar Research, 29: 227-236
 23. 2008 - Kusznierz J., Kazak M., Kotusz J., Witkowski A., Popiołek M. – Remarks on the morphological variability of the Arctic charr, Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) from Spitsbergen. Polish Polar Research, 29: 227-236
 24. 2008 - Witkowski A., Kotusz J., Popiołek M., Kusznierz J. –Summer dynamics of density and biomass of the Arctic charr, Salvelinus alpinus (L.), in a polar stream (SW Spitsbergen). Polish Polar Research, 29: 237-243.
 25. 2008 - Kotusz J., Kusznierz J., Popiołek M., Witkowski A. - Ichtiofauna dorzecza Nysy Kłodzkiej. Rocz. Nauk. PZW, 21: 000-000.
 26. 2008 - Witkowski A., Kotusz J., Stawarczyk K., Baldy K. - Ocena sprawności przepławki na Potoku Czerwona Woda w Parku Narodowym Gór Stołowych. ss. 120-123. W: Mokwa M., Wiśniewolski W. (red.) - Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Doln. Wyd. Eduk., Wrocław.
 27. 2008 - Witkowski A., Kotusz J., Kusznierz J., Popiołek M., Błachuta J. - The brown trout Salmo trutta m. fario L. from lake Mały Staw (Giant Mts., SW Poland) - a biological and parasitological survey. Opera Corcontica, 45: 151-161.
 28. 2007 -Wiszniowska T., Kuryszko J., Socha P., Stefaniak K., Witkowski A. - Histological, ultrastructural analysis and Roentgen microanalysis of bones of selected fossil and recent of Ursiade Gray, 1925 (Carnivora, Mammalia). Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun, 25 (2005), Geology: 157-158.
 29. 2007 - Bielecki A., Terlecki J., Palińska K., Witkowski A. - Zarażenie lipienia Thymallus thymallus (L.) pasożytniczą pijawką Piscicola respirans Troschel, 1850 (Hirudinea: Piscicolidae), w Dunajcu i jego dopływach. Wiad. Parazytol., 53 (supl.): 209.
 30. 2007 - Popiołek M., Szczęsna J., Kotusz J., Kusznierz J., Witkowski A. - The level of infection with gastro-intestinal nematodes in Svalbard reindeers from Hornsund area Spitsbergen. Polish Polar Research, 28: 277-282.
 31. 2007- Witkowski A., Kotusz J., Paszkowski P. - Wpływ hodowli stawowej i wylęgarni na ichtiofaunę małej nizinnej rzeki. Inżynieria Ekologiczna, 18: 301-303.
 32. 2007 - Witkowski A., Penczak T., Kotusz J., Przybylski M., Kruk A., Błachuta J. - Reofilne ryby karpiowate dorzecza Odry. Rocz. Nauk. PZW, 20: 5-33.
 33. 2006 - Augustyn L., Bartel R., Epler P., Jelonek M., Witkowski A. -The ichthyofauna of the Dunajec River in the Pieniny National Park (Vistula basin, S Poland). Pieniny - Przyroda i Człowiek, 9: 1-8.
 34. 2006 - Witkowski A., NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet - Pseudorasabora parva. Online Database of the North European and Baltic Network on Invasive Alien Species - NOBANIS www.nobanis.org.
 35. 2006 - Kusznierz J., Kotusz J., Krawczuk R., Staś M., Popiołek M., Witkowski A., Baldy K. - Wiek i wzrost pstrąga potokowego Salmo trutta m. fario L. w potokach Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otulinie. Szczeliniec, 9: 19-30.
 36. 2006 - Witkowski A., Kotusz J., Kusznierz J., Popiołek, Baldy K. - Ichtiofauna polskich dopływów dorzecza Łaby (SW Polska). Rocz. Nauk. PZW, 19: 25-45.
 37. 2006 - Kotusz J., Witkowski A., Baran M., Błachuta J. - Fish migrations in a large lowland river (Odra R., Poland) - based on fish pass observations. Folia Zool., 55 (4): 386-398.
 38. 2005 - Radtke G., Witkowski A., Grochowski A., Dębowski P., Kotusz J. - Odkrycie głowacza pręgopłetwego Cottus poecilopus Heckel (Cottidae) w polskich przymorskich rzekach. Przegl. Zool., 49: 147-154.
 39. 2005 - Kusznierz J., Kotusz J., Popiołek M., Witkowski A. - Ichtiofauna górnego dorzecza Odry (część polska). Rocz. Nauk. PZW, 18: 59-91.
 40. 2005 - Augustyn L., Witkowski A., Epler P. - Impact of environmental conditions on the distribution and density of the Siberian sculpin (Cottus poecilopus Heckel) in the of the Poprad River basin. Acta Sci. Pol., Piscaria., 4 (1-2): 17-24.
 41. 2004 - Kotusz J., Krappe M., Kusznierz J., Popiołek M., Riel P., Waterstraat A., Witkowski A, - Distribution, density and habitat of Cottus poecilopus (Heckel, 1836) in Lake Hańcza (North East Poland) as compared with the situation in the Luzin lakes (North East Germany). Verh. Ges. Ichthyol., 4: 91-105.
 42. 2004 - Witkowski A., Kaleta K., Kuryszko J., Kusznierz J. - Histological structure of skin in the Arctic charr, Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) from Spitsbergen. Acta Ichthyol. & Piscat., 34: 241-251.
 43. 2004 - Popiołek M., Witkowski A., Kotusz J., Kusznierz J., Baldy K. - Pasożyty jelitowe pstrągów potokowych (Salmo trutta fario L.) z potoków Parku Narodowego Gór Stołowych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 23: 121-127.
 44. 2004 - Witkowski A., Kotusz J., Baran M., Błachuta J., Napora K. - Przechodzenie ryb przez przepławkę „Wały śląskie” na Odrze. Kom. Ryb., 3: 1-4.
 45. 2003 - Witkowski A. - The huchen , Hucho hucho (L.) (Salmonidae) – a species saved for the Polish ichthyofauna. Suppl. Acta Hydrobiol., 6: 109-213.
 46. 2003 - Witkowski A., Kotusz J. - Pirapitinga, Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) (Serrasalmidae, Osteichthyes) w Polsce – kolejny introdukowany gatunek. Przegl. Zool., 47: 221-224.
 47. 2003 - Witkowski A., Błachuta J., Bartel R., Dębowski P., Freyhof J., Heese T., Kotusz J., Kruk A., Kusznierz J., Lojkasek B., Przybylski M., Rothe U. - Rare and endangered fishes and lampreys in the Odra river basin. Faunistische Abhandlungen, 0: 00-00.
 48. 2002 - Witkowski A. - Introduction of fishes into Poland: benefaction or plague? Nature Conservation, 59: 41-52.
 49. 2002 - Witkowski A., Paszkowski P. - The impact of ponds and hatcheries on the ichthyofauna of the Dobra river (a central Oder river tributary). Arch. Ryb. Pol., 10: 207-219.
 50. 2001 - Witkowski A., Kotusz J., Kusznierz J., Baldy K., Kleszcz M., Popiołek M., Staś M. - Rozsiedlenie i struktura populacji pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.) w potokach Parku Narodowego Gór Stołowych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 20: 83-92.
 51. 2000 - Witkowski A. - A note on the morphometry of the Huchen, Hucho hucho (L.) (Salmonidae), introduced into the Dunajec River (Vistula basin, S of Poland). Ichthyologia, 32: 71-78.
 52. 2000 - Kotusz J., Kusznierz J., Witkowski A. - Tilapia nilowa, Oreochromis niloticus (L.) (Osteichthyes, Cichlidae) w wodach otwartych Polski (rzeka Ruda, prawy dopływ górnej Odry). Przegl. Zool., 44: 85-87.
 53. 2000 - Witkowski A., Kotusz, J. Kusznierz J., Czarny Z., Błachuta J. - Monitoring ichtiofauny Kwisy. Rocz. Nauk. PZW, 13: 5-22.
 54. 2000 - Witkowski A., Jęsior M. - Fecundity of the River lamprey, Lampetra fluviatilis (L.), from the river Drwęca (Vistula basin, N of Poland). Arch. Ryb. Pol., 8: 225-232.
 55. 2000 - Witkowski A., Błachuta J., Kotusz J., Kusznierz J. - The lampreys and fishes of the rivers upper and mid Odra basin (Silesia, SW Poland) - the present situation. Acta Hydrobiol., 42: 283-303.
 56. 1999 - Wiktor A., Witkowski A. - Masowy pojaw słodkowodnej meduzy Craspedacusta soverbyi (Lancester, 1880)(Coelenterata, Hydrozoa). Przegl. Zool., 43: 89-93.
 57. 1998 - Witkowski A., Kotusz J. - Occurrence of the brook lamprey, Lampetra planeri (Bloch, 1784), in the rivers of Polish Silesia (SW of Poland). Bull. Lampetra, 3: 73-79.
 58. 1998 - Morphometrics of the Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) (Cyprinidae, Gobioninae) the species introduced into the Polish waters. Acta Ichthyol. Piscat., 00: 000-000 (z J. Kotusz).
 59. 1998 - Zarybianie narybkiem lipienia, Thymallus thymallus (L.) rzek pomorskich na przykładzie Raduni. Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc., 11: 81-85. (z K. Goryczko, M. Nagiea, E. Murawska).
 60. 1998 - Ecology of the young (0+) huhen, Hucho hucho (L.) (Salmonidae), planted in a mountain streams. Arch. Ryb. Pol., 6: 5-18. (z L. Augustyn, J. Błachuta).
 61. 1997 - Ichtiofauna dorzecza Malej Panwii (środkowe dorzecze Odry). Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc., 10: 61-84. ( z J. Kotusz, J. Kusznierz)
 62. 1996 - Synodontid fishes of the north part of the Red Sea and the eastern Mediterranean, with key to the species. Isrl. J. Zool. (z A. Ben-Tuvia).
 63. 1996 - Systematic revision of the genus Tristramella Trewavas, 1942 (Cichlidae). Copeia. (w druku) (z S. Bolshine-Earn, D. Golani, A. Ben-Tuvia).
 64. 1996 - Introduced fish species in Poland: pros and cons. Arch. Ryb. Pol., 4:101-112.
 65. 1995 - Ichtiofauna dorzecza Bystrzycy i jej dopływów (orodkowe dorzecze Odry). Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc., 9: 63-90 (z J. Kotusz, J. Kusznierz).
 66. 1995 - The growth rate and food of the Stone loach, Orthrias barbatulus (Linnaeus), (Homalopteridae), in a mountain river in an annual cycle (Kaczawa R., SW Poland). Acta Univ. Wratisl., Prace Zool., 29: 71-83 (z J. Błachuta, M. Skałka).
 67. 1995 - Mass-marking of grayling, Thymallus thymallus (L.), larvae by fluorochrome tagging of otoliths. Fish. Mngmt. & Ecol., 2: 185-195 (z M. Nagiea, Czerkies P., Goryczko K., Murawska E.).
 68. 1995 - Morphometrics of the autumn and spring run populations of the River lamprey, Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) from the Polish rivers. Acta Ichthyol. Piscat., 25: 57-70 (z J. Kuszewski).
 69. 1995 - Characteristics of the population of Lampetra fluviatilis (L.) entering the Drweca and Grabowa rivers (North Poland). Acta Ichthyol. Piscat., 25: 49-56 (z J. Kuszewski).
 70. 1995 - Effect of low pH, pollution and regulation on fish population in the Kwisa river basin (SW Poland). Opera Corcontica, 32: 137-150 (z J. Błachuta, J. Kusznierz).
 71. 1994 - Phenotypic variablity of Cottus gobio Linnaeus, 1758 in the Polish waters (Teleostei: Scorpaeniformes: Cottidae). Zool. Abh. Staatl. Mus. Tier., Dresden, 48: 177-183.
 72. 1994 - Ichtiofauna dorzecza Stobrawy i Smortawy. Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc., 7: 51-70 (z J. Błachuta, J. Kotusz, J. Kusznierz).
 73. 1994 - Efektywnooa zarybiania wylegiem lipienia, Thymallus thymallus (L.) na przykładzie potoku Ochotnica (dorzecze Dunajca). Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc., 7: 5-10 (z K. Goryczko, M. Nagiea, E. Murawska, M. Kowalewski, L. Augustyn).
 74. 1994 - Morphological characteristics of Sabanejewia aurata (de Filippi, 1865)(Cypriniformes, Cobitidae) from the Odra river basin, with a description of a new subspecies. Zool. Abh. Staatl. Mus. Tier., Dresden, 48: 23-51.1994 - Food interaction between 0+ Huchen Hucho hucho (L.)(Salmonidae) and native fish species in a mountain stream. Arch. Pol. Fish., 2: 95-101 (z J. Błachuta, M. Kowalewski).
 75. 1993 - Comparison of length and weight of River lamprey, Lampetra fluviatilis (L.) from Finland, Latvia, Lithuania and Poland. Internat. Council for the Explor. of the Sea (w druku) (z R. Bartel, B. Bradauskas, E. Ikonen, A. Mitans).
 76. 1993 - Influence of constant temperature incubation on the number of vertebrae in Roach Rutilus rutilus (L.), Tench -Tinca tinca (L.) and Perch - Perca fluviatilis L. Zool. Pol., 38: 107-122. (z B. Kokurewicz).
 77. 1993 - Ichtiofauna dorzecza Baryczy. Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc., 6 : 19-48 (z J. Błachuta, J. Kuszewski, J. Kusznierz).
 78. 1992 - Threats and protection of freshwater fishes in Poland. Neth. J. Zool., 42: 243-259.
 79. 1992 - Ichtiofauna dorzecza Bobru. Acta Univ. Wratisl., Prace Zool., 26: 127-180 (z J. Błachuta, J. Kusznierz).
 80. 1992 - Ichtiofauna Sleży i Oławy i ich dopływów. Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc., 5: 137-154 (z J. Błachuta, J. Kusznierz, M. Kołacz).
 81. 1991 - A hermaphrodite grayling, Thymallus thymallus (L.) from the Nysa Kłodzka river (Lower Silesia, Poland). J. Fish Biol., 38: 955-957 (z J. Błachuta, B. Kokurewicz).
 82. 1991 - Ichtiofauna dorzecza Widawy po przeprowadzonej regulacji. Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc., 4: 25-46 (z J. Błachuta, J. Kusznierz).
 83. 1991 - Breeding tubercles in some European cyprinid fishes (Osteichthyes, Cypriniformes, Cyprinidae). Zool. Abh. Staatl. Mus. Tier. Dresden, 46: 131-156 (z M. Rogowska).
 84. 1991 - Ichtiofauna potoków Masywu Ślęży. Acta Univ. Wratisl., Prace Zool., 13: 105-122 (z J. Błachuta).
 85. 1990 - The longitudinal changes of fish community in the Nysa Kłodzka river (Sudety Mts) in relation to the stream order. Pol. Arch. Hydrobiol., 37: 179-194 (z J. Błachuta).
 86. 1990 - Geographical and ecological variability of the Ruff, Gymnocephalus cernuus (L.) (Osteichthyes: Percidae) in Poland. Fragm. Faun., 33: 149-178 (z M. Kołacz).
 87. 1989 - A natural hybrid Leuciscus idus (L.) x Leuciscus cephalus (L.) from the Odra river, Poland. Zool. Abh. Staatl. Mus. Tier. Dresden, 45: 1-10 (z J. Błachuta).
 88. 1989 - Changes of gonadosomatic index (GSI) and egg diameter in the Thymallus thymallus (L.) in annual cycle. Acta Ichthyol. Piscat., 19: 21-28 (z J. Błachuta, B. Kokurewicz, M. Kowalewski).
 89. 1989 - Age and growth of Thymallus thymallus (L.) in the Pomeranian rivers (NW of Poland). Acta Ichthyol. Piscat., 19: 3-19 (z J. Błachuta, J. Olesinska).
 90. 1989 - Biologiczna charakterystyka głowacicy Hucho hucho (L.) introdukowanej do dorzecza Dunajca. Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc., 2: 15-44 (z M. Kowalewski).
 91. 1988 - The spawning run of the Huchen, Hucho hucho (L.) and its analysis. Acta Ichthyol. Piscat., 18: 23-31.
 92. 1988 - Influence of constant and variable temperatures on the embryonic development of Huchen Hucho hucho (L.). Zool. Pol., 35: 79-92 (z B. Kokurewicz).
 93. 1988 - Migration and structure of spawning population of European grayling Thymallus thymallus (L.) in the Dunajec river basin. Arch. Hydrobiol., 112: 279-297 (z M. Kowalewski).
 94. 1988 - Rybostan dorzecza Kaczawy. Fragm. Faun., 31: 99-144 (z J. Błachuta).
 95. 1986 - Carotenoids in fish. 41. Cottus gobio L. and Cottus poecilopus Heck. Zool. Pol., 33: 51-72 (z B. Czeczuga, M. Kowalewski).
 96. 1986 - Carotenoids in fish. 38. Carotenoids content in Hucho hucho (L.). Acta Ichthyol. Piscat., 16: 61-72 (z B. Czeczuga, M. Kowalewski).
 97. 1986 - Formation of scales in European grayling Thymallus thymallus (L.). Zool. Pol., 33: 59-70 (z J. Błachuta, M. Kowalewski).
 98. 1985 - Carotenoids in fish. 39. Presence of salmoxanthin in Thymallus thymallus (L.). Acta Ichthyol. Piscat., 15: 73-81 (z B. Czeczuga, M. Kowalewski).
 99. 1985 - The growth of the Danube salmon (Hucho hucho (L.))(Salmonidae) introduced into the Dunajec river. Acta Hydrobiol., 27: 115-127. (z M. Kowalewski, J. Błachuta).
 100. 1984 - Morphological variability in lake and river populations of Cottus poecilopus Heckel, 1836 (Pisces: Cottidae). Acta Ichthyol. Piscat., 14: 43-57.
 101. 1984 - Structure of fish community and biomass of the ichthyofauna in the Biebrza river, its old river beds and affluents. Pol. ecol. Stud., 10: 215-242.
 102. 1984 - Analiza ichtiofauny basenu Biebrzy. Cz. II. Materiały do znajomooci rybostanu i przegląd gatunków. Fragm. Faun., 28: 137-184.
 103. 1984 - Analiza ichtiofauny basenu Biebrzy. Cz. I. Charakterystyka morfologiczno-systematyczna smoczkoustych i ryb. Acta Univ. Wratisl., Prace Zool., 14: 1-110.
 104. 1983 - The structure of groups and the numbers of fish populations in the river Nysa Kłodzka upper catchment basin. Acta Hydrobiol., 25/26:429-449.
 105. 1983 - Scale formation in the Danube salmon Hucho hucho (L.) (Pisces: Salmonidae). Acta Hydrobiol., 25/26: 215-223 (z B. Kokurewicz, M. Kowalewski).
 106. 1983 - Food of the Danube salmon Hucho hucho (L.) introduced into the river Dunajec. Acta Hydrobiol., 25/26: 205-214 (z M. Kowalewski).
 107. 1983 - Natural hybrids Alburnus alburnus (L.) x Rutilus rutilus (L.), Alburnus alburnus (L.) x Blicca bjoerkna (L.) and Alburnus alburnus (L.) x Abramis brama (L.) from the Odra river. Acta Hydrobiol., 25: 189-203 (z J. Błachuta).
 108. 1982 - Naturalny mieszaniec krpia Blicca bjoerkna (L.) i leszcza Abramis brama (L.) z Biebrzy. Przegl. Zool., 26: 93-99.
 109. 1982 - Wystepowanie, rozmieszczenie i budowa wysypki tarłowej u lipienia europejskiego Thymallus thymallus (L.). Przegl. Zool., 26: 425-429.
 110. 1982 - Fecundity of three grayling Thymallus thymallus (L.) populations of various growth rate. Zool. Pol., 29: 227-242 (z J. B3achuta).
 111. 1981 - Embryonal and postembryonal development of the Danube salmon Hucho hucho (L.) (Pisces: Salmonidae). Acta Hydrobiol., 23: 83-103 (z B. Kokurewicz).
 112. 1981 - Influence of mechanical shocks on the embryonal development of Thymallus thymallus (L.). Zool. Pol., 28: 105-114. (z M. Kowalewski, B. Kokurewicz).
 113. 1980 - Natural hybrids Alburnus alburnus (L.) x Leuciscus cephalus (L.) and Rutilus rutilus (L.) x Abramis brama (L.) from the rivers San and Biebrza. Acta Hydrobiol., 22: 373-387 (z J. Błachuta).
 114. 1979 - Influence of constant and variable temperatures on the embryonal development of the European grayling Thymallus thymallus (L.). Zool. Pol., 27: 347-374 (z B. Kokurewicz, M. Kowalewski).
 115. 1979 - The taxonomic study of the freshwater sculpins, genus Cottus Linnaeus, 1758 (Cottus gobio L. and C. poecilopus Heck.) from Poland. Acta Univ. Wratisl., Prace Zool., 10: 1-95.
 116. 1979 - Ichtiofauna górnego dorzecza Nysy Kłodzkiej. Fragm. Faun., 25: 37-72.
 117. 1979 - Biometrics of the grayling Thymallus thymallus (L.) (Osteichthyes: Thymallidae) from the Dunajec river basin. Acta Hydrobiol., 21: 301-312 (z M. Kowalewski).
 118. 1978 - Embryonal and postembryonal development of the European grayling Thymallus thymallus (L.) from the Dunajec river basin. Zool. Pol., 27: 5-27 (z B. Kokurewicz).
 119. 1975 - The grayling, Thymallus thymallus (L.) from the rivers of Lower Silesia. Acta Hydrobiol., 17: 355-370.
 120. 1972 - Characteristic of Cottus gobio L. from streams Dzika Orlica and Kamienny Potok in Lower Silesia. Pol. Arch. Hydrobiol., 19: 403-419.

 

Bibliografie

 1. 1993 - Bibliography of the genus Hucho Günther, 1866 (Osteichthyes, Salmonidae). Acta Univ. Wratisl., Prace Zool., 26: 77-112.

 

Artykuły przeglądowe, notatki faunistyczne

 1. 2018. Witkowski A., Skórzewski G., Stefaniak J., Kotusz J. Chronione gatunki minogów i ryb Parku Narodowego Gór Stołowych. Przyroda Sudetów.: 21:181-188.
 2. 2015. Witkowski A., Kusznierz J. Ryby polskiej części Karkonoszy i ich otoczenia. Karkonosze: czasopismo Sudetów Zachodnich. 2: 14-19.
 3. 2015. Witkowski A., Popiołek M., Kotusz J., Wawer K., Stefaniak J. Ichtiofauna Dzikiej Orlicy (dorzecze Łaby, Polska) - dziesięć lat później. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego. 28: 5-25.
 4. 2014. Witkowski A., Kotusz J., Kusznierz J., Popiołek M. Ichtiofauna Karkonoskiego Parku Narodowego i terenów przyległych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (1): 3-15
 5. 2013. Witkowski A., Bajić A., Treer T., Hegedič A., Marić S., Šprem N., Piria M., Kapusta A. Past and present of and perspectives for the Danube huchen, Hucho hucho (L.), in the Danube basin. Archives of Polish Fisheries. 21(3): 129-142. Dostęp: http://dx.doi.org/10.2478/aopf-2013-0010.
 6. 2013. Popiołek M., Kusznierz J., Kotusz J., Witkowski A. Parasites of Hucho hucho (L.), Hucho taimen (Pall.), and Parchucho perryi (Brevoort) (Salmonidae, Actinopterygii) - the state of konwledge. Archives of Polish Fisheries, 21: 235-241.
 7. 2012. Witkowski A., Grabowska J. The non-indigenous freshwater fishes of Poland: threats to the native ichthyofauna and consequences for the fishery: a review. Acta Ichthyologica et Piscatoria. 42(2):77-87. Dostęp: http://dx.doi.org/10.3750/AIP2011.42.2.01.
 8. 2012. Ichthyofauna of Wrocław - the Odra River, its tributaries and the selected city reservoirs / Witkowski A., Kleszcz A., Błachuta J., Kotusz J., Kusznierz J., Napora K. Fragmenta Faunistica. 55(1): 49-74.
 9. 2011. - Witkowski A., Grabowska J. - Obce gatunki ryb w naszych wodach. Wstępna ocena strat i zysków. W: Mizieliński M. (red.) – Użytkownik rybacki 2011 Kondycja Polskiego rybactwa Srodlądowego. Zagrożenia, uwagi i wnioski. Wyd. PZW, Warszawa, (w druku).
 10. 2009 - Wiktor A., Witkowski A. - Polskie Towarzystwo Zoologiczne - 70 lat minęło (1937-2007). Przegl. Zool., 50: 00-00.
 11. 2008 - Prus P., Wiśniewolski W., Szlakowski J., Borzęcka I., Buras P., Błachuta J., Dębowski P., Jelonek M., Klich M., Kukuła K., Ligięza J., Przybylski M., Radtke G., Witkowski A., Żurek R - Rozwój ogólnoeuropejskiej metody oceny stanu ekologicznego rzek w oparciu o ichtiofaunę – Europejski Wskaźnik Ichtiologiczny (EFI+). Nauka - Przyroda – Technologie.
 12. 2008. Witkowski A., Kotusz J. - Stan ichtiofaunistycznych badań inwentaryzacyjnych rzek Polski. Rocz. Nauk. PZW, 21: 21-59.
 13. 2008. Grabowska, J., Witkowski A., Kotusz J. - Inwazyjne gatunki ryb w polskich wodach - Zagrożenia dla rodzimej ichtiofauny. W: Mizieliński M. (red.) – Użytkownik rybacki – nowa rzeczywistość. Wyd. PZW, Warszawa, 90-96 pp.
 14. 2008 - Witkowski A., Kotusz J. - Stan poznania rybostanów rzek Polski (1945-2007). W: Mizieliński M. (red.) – Użytkownik rybacki – nowa rzeczywistość. Wyd. PZW, Warszawa, 67-69 pp.
 15. 2008 - Wiktor A., Witkowski A. - Polskie Towarzystwo Zoologiczne - 70 lat minęło (1937-2007). Przegl. Zool., 50: 00-00.
 16. 2007 - Witkowski A., Goryczko K., Augustyn L. - Głowacica (Hucho hucho) - sukces polskiej ichtiologii. Kom. Ryb., 3: 17-22.
 17. 2006 - Wiśniewolski W., Błachuta J., Borzęcka I., Buras P., Dębowski P., Jelonek M., Klich M., Kukuła K., Prus P., Przybylski M., Radtke G., Szlakowski J., Witkowski A., Żurek T. - Przetestowanie Europejskiego Indeksu Rybnego dla potrzeb oceny stanu ekologicznego rzek Polski. Oprac. dla Głównego Inspektora Środowiska w W-wie, (nr 192006/B), 62 pp.
 18. 2005 – Błachuta J., Witkowski A. - Typy rzek w dorzeczu Odry. W: Tomiałojć L., Drabiński A. (red.) -“Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej”, Komitet Ochrony Przyrody PAN – Wydz. Inż. Kszt. Środ. i Geod., AR - Wrocław, 209-225.
 19. 2004 – Wiśniewolski W., Augustyn L., Bartel R., Depowski R., Dębowski P., Klich M., Kolman R., Witkowski A. - Restytucja ryb wędrownych a drożność polskich rzek. WWF Polska - IRŚ, Warszawa, 1-42.
 20. 2004 - Goryczko K., Witkowski A., Szmyt M. - O korzyściach niekonwencjonalnych zarybień. Arch. Ryb. Pol., 12 (suppl. 2): 279-286.
 21. 2004 – Witkowski A., Kotusz J., Heese T., Kukuła K., Buras P., Przybylski M. - Pochodzenie, skład gatunkowy i stopień zagrożenia ryb i minogów w dorzeczu Wisły i Odry. Arch. Ryb. Pol., 12 (suppl. 2): 7-20.
 22. 2004 – Witkowski A., Bartel R., Kolman R., Wiśniewolski W. - Efekty realizacji programu restytucji ryb dwuśrodowiskowych w Polsce. Arch. Ryb. Pol., 12 (suppl. 2): 311-327.
 23. 2004 – Witkowski A., Heese T., Kleszcz M., Martyniak A. - Certa – Vimba vimba (L.) dorzecza Odry: historia, stan aktualny i perspektywy. Arch. Ryb. Pol., 12 (suppl. 2): 105-117.
 24. 2003 – Augustyn L., Witkowski A., Kowalewski M. - Sztuczny rozród głowacicy – Hucho hucho (L.). W: Zakęś Z. i in. (red.): Ryby drapieżne - rozród, podchów, profilaktyka. Wyd. IRŚ, Olsztyn, 115-119.
 25. 2002 – Szymanowski Z., Kazana R., Tyniec B., Wróblewski T., Mordarski F., Błachuta J., Napora K., Wiśniewolski W., Witkowski A. - Techniczno-ekonomiczna koncepcja umożliwiająca przemieszczanie się ryb w rzekach na obszarze RZGW we Wrocławiu (ze szczególnym uwzględnieniem ryb wędrownych).Water Service Społka z o.o., Wrocław.
 26. 2002 – Witkowski A., Błachuta J., Kleszcz M., Napora K. - Realizacja projektu restytucji ryb dwuśrodowiskowych w górnym i środkowym dorzeczu Odry. Kom. Ryb., 3: 13-16.
 27. 2001 – Kleszcz M., Witkowski A., Wolnicki J. - Miętus Lota lota (L.) w Ośrodku Zarybieniowym PZW Szczodre. II. Produkcja materiału zarybieniowego w stawach i efektywność zarybień. Kom. Ryb., 3: 13-16.
 28. 2001 – Kleszcz M., Witkowski A., Wolnicki J. - Miętus Lota lota (L.) w Ośrodku Zarybieniowym PZW Szczodre. I. Sztuczne tarło, inkubacja ikry. Kom. Ryb., 1: 27-29.
 29. 2001 – Witkowski A., Żerelik R. - Wykaz ryb Śląska z połowy XIV wieku. W: Żerelik R. (red.) Studia z Dziejów Śląska i Wielkopolski, Wrocław, 167-178.
 30. 2001 – Kleszcz M., Witkowski A., Wolnicki J. - Certa Vimba vimba (L.) ze środkowego dorzecza Odry. II. Rozród, podchów wylęgu, chów narybku jesiennego w stawach. Kom. Ryb., 2:10-12.
 31. 2001 - Kleszcz M., Matura M., Witkowski A. - Certa - Vimba vimba (L.): Udana próba produkcji materiału zarybieniowego i restytucji w środkowym dorzeczu Odry. Kom. Ryb., 1: 15-17.
 32. 2001 - Witkowski A., Bartel R., Kleszcz M. - Udane restytucje ryb w Polsce. Rocz. Nauk PZW, 14 (suppl..”Regionalna ochrona gatunkowa ryb, stan, zagrożenia i kierunki ochrony”): 83-90.
 33. 2001 - Kotusz J., Witkowski A., Błachuta J., Kusznierz J. - Stan ichtiofauny w górnym i środkowym dorzeczu Odry. Rocz. Nauk PZW, 14 (suppl..” Regionalna ochrona gatunkowa ryb, stan, zagrożenia i kierunki ochrony”): 297-310.
 34. 2001 - Witkowski A. - Zarys historii ochrony ryb w Polsce. Rocz. Nauk PZW, 14 (suppl.,.”Regionalna ochrona gatunkowa ryb, stan, zagrożenia i kierunki ochrony”): 45-54.
 35. 2000 - Goryczko K., Witkowski A. - Akwakultura – potencjalne zagrożenie dla środowiska i narzędzie ochrony zagrożonych gatunków.
 36. 2000 - Witkowski A., Kotusz J. - The lampreys (Petromyzonidae) of Poland. Limnologie Aktuell, 00:00-00.
 37. 1999 - Witkowski A., Bartel R. - Rola hodowli i chowu w aktywnej ochronie ryb łososiowatych. W: Mat. XXIV Kraj. Konf. Hodowców Ryb Łososiowatych, Mierki 14-16 X 1999, Wyd. IRS, 35-44 pp.
 38. 1999 - Witkowski A., Błachuta J., Kotusz J., Heese T. - Czerwona lista słodkowodnych minogów i ryb Polski. Chroń. Przyr. Ojcz., 4: 5-19.
 39. 1999 - The lampreys and fishes of the rivers upper and mid Odra basin (Silesia, SW Poland) - the present situation. Acta Ichthyol. Piscat., (z J. Błachuta, J. Kotusz, J. Kusznierz).
 40. 1999 - Ichtiofauna cieków Parku Narodowego Gór Stołowych i terenów przyległych. "Szczeliniec" - wyd. PNGS, 3: 00-00.
 41. 1998 - Program restytucji ryb wedrownych w Polsce - od genezy do pocz1tków realizacji. PTHydrobiol. Oddz. w Poznaniu, Bioróżnorodnooa w orodowisku wodnym (red. M. Kraska). Idee Ekologiczne, 13. Ser. Szkice. 7: 71-86. (z R. Sych, K. Bieniarz, P. Epler, J. Mastynski, Z. Chełkowski, S. Bontemps, R. Bartel, E. Grabowski, T. Penczak, J. Domagała, J. Starmach, J. Nyk, K. Napora, A. Siwicki).
 42. 1999 - Masowy pojaw słodkowodnej meduzy Craspedacusta soverbyi (Lancester, 1880)(Coelenterata, Hydrozoa). Przegl. Zool., 00: 000-000(w druku) (z A. Wiktor).
 43. 1998 - Znakowanie form młodocianych pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) i pstrąga teczowego (Oncorhynchus mykiss). Kom. Ryb. 2: 19-22. (z P. Czerkies, K. Goryczko, M. Kowalewski, E. Murawska, M. Nagiea).
 44. 1998 - Przyrosty dobowe na otolitach lipienia (Thymallus thymallus). Komunikaty Rybackie, 1: 8-10 (z M. Nagiea, P. Czerkies).
 45. 1998 - Occurrence of the brook lamprey, Lampetra planeri (Bloch, 1784), in the rivres of Polish Silesia (SW of Poland). Bull. LAMPETRA, 3: 73-79 (z J. Kotusz).
 46. 1998 - The lampreys (Petromyzonidae) in the ichthyological collection of the Museum of Natural History Wrocław University, Poland. Bull. LAMPETRA, 3: 65-71 (z J. Kotusz).
 47. 1997 - Rozmieszczenie niektórych gatunków ryb na Śl¹sku: Salmo trutta fario L., Thymallus thymallus(L.), Silurus glanis L., Vimba vimba ( L.), Sabanejewia aurata (Fil.), Abramis ballerus (L.) and Cottus poecilopus Heck. W: W. Pawlak (red.) - "Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego".
 48. 1997 - Problemy gospodarki wedkarskiej w rzekach. Mat. Konf. Mauk. "Wedkarstwo w ochronie wód i rybostanów", Wyd. PZW, 11-28 (z J. Błachuta).
 49. 1997 - Introdukcje ryb do wód polskich - za i przeciw. Spraw. Wrocł. Tow. Nauk., 51B: 70-71.
 50. 1996 - Aktywna ochrona lipienia (Thymallus thymallus) w rzekach pomorskich. Komunikaty Rybackie, 6: 22-23 (z K. Goryczko, H. KuYminski).
 51. 1996 - Głowacica, Hucho hucho (L.) (Salmonidae) - uratowany gatunek dla polskiej ichtiofauny. Zool. Pol., 41 (suppl.): 131-136.
 52. 1996 - Zmiany rozsiedlenia oraz przyczyny zaniku minoga rzecznego, Lampetra fluviatilis (L.) w Polsce. Zool. Pol., 41 (suppl.): 93-98.
 53. 1996 - O projekcie restytucji ryb wedrownych w Polsce. Zool. Pol., 41 (suppl.): 47-59 (z R. Sych, K. Bieniarz, P. Epler, J. Mastynski, Z. Chełkowski, S. Bontemps, R. Bartel, E. Grabowski, T. Penczak, J. Domagała, J. Starmach, J. Nyk, K. Napora).
 54. 1996 - Zmiany w ichtiofaunie polskich rzek: gatunki rodzime i introdukowane. Zool. Pol., 41 (suppl.): 29-40.
 55. 1996 - Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków ryb w Polsce, stan aktualny i perspektywy. Zool. Pol., 41 (suppl.): 5-6 (z T. Heese)
 56. 1996 - Distribution of the River lamprey, Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) in inland waters of Poland and reasons for the species decline. Bull. LAMPETRA, 2: 77-82.
 57. 1996 - Ukrainian brook lamprey, Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) in Poland: its distribution and present status. Bull. LAMPETRA, 2: 69-76.
 58. 1995 - Stan obecny i perspektywy ochrony minogów (Petromyzonidae) w Polsce. Chron. Przyr. Ojcz., 4: 19-29.
 59. 1995 - Umbra pygmaea De Kay, 1842 (Osteichthyes, Umbridae) nowy introdukowany gatunek ryby w polskiej ichtiofaunie. Przegl. Zool., 39: 281-286 (z J. Kotusz, J. Kusznierz).
 60. 1994 - The huchen Hucho hucho (L.) in Poland. In: A. Harsányi (ed.) - Internationale Arbeitstagung "Schutz und Erhaltung der Huchenbestände", Lindberger Hefte, 4: 129-138 (z M. Kowalewski).
 61. 1994 - Kiełb białopłetwy, Gobio albipinnatus Lukasch, 1933, (Cyprinidae), w dorzeczu Odry. Przegl. Zool., 38: 309-315 (z J. Błachuta, J. Kotusz).
 62. 1994 - Ocena efektywnooci zarybiania wylegiem lipienia cieków posiadaj1cych samoistne populacje tego gatunku. Komunikaty Rybackie, 5: 12-14 (z Goryczko, P. Czerkies, M. Kowalewski).
 63. 1994 - Ichtiofauna Widawy. Stan obecny i perspektywy. Wydz. Ochr. Orod. Urzed. Woj. we Wrocławiu (w druku)(z J. Błachuta, J. Kusznierz).
 64. 1993 - Threatened fishes of the World: Moroco (=Phoxinus) percnurus (Pallas, 1811)(Cyprinidae). Env. Biol. Fish., (z J. Kusznierz).
 65. 1992 - Propozycje zabiegów renaturyzacyjnych poprawiaj1cych warunki bytowe ichtiofauny w rzece Oławie. In: Kampania na rzecz odnowy biologicznej rzeki O3awy. (ed.): Pol. Tow. Hydrobiol. - G. Marshall Fundation, 74-76 pp. (z J. Błachuta).
 66. 1992 - Ichtiofauna rzeki Oławy na tle warunków orodowiskowych. W: Kampania na rzecz odnowy biologicznej rzeki Oławy. (ed.): Pol. Tow. Hydrobiol. - G. Marshall Fundation, 45-53 pp. (z J. Błachuta, W. Dobicki).
 67. 1992 - Rola głowacicy Hucho hucho (L.) (Salmonidae) w ekosystemie Dunajca. W: Stan aktualny i perspektywy ichtiofauny dorzecza Dunajca. Mat. Konf. Nauk., Lopuszna 20-21 X 1992, 139-153 pp.
 68. 1991 - Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842)(Cyprinidae, Gobioninae) nowy gatunek w polskiej ichtiofaunie. Przegl. Zool., 35: 317-325.
 69. 1991 - Czebaczek amurski (Pseudorasbora parva) - kolejny zawleczony gatunek w naszej ichtiofaunie. Kom. Ryb., 4: 23-25.
 70. 1990 - Struktura i funkcjonowanie ekosystemów małych rzek. W: Z. Kajak (red.) - Functioning of water ecosystems, their protection and recultivation. Part. I. Ecology of dam reservoirs and rivers. SSGW-AR, Warszawa, 50: 282-321 (z M. Zalewski, A. Amirowicz, B. Bis, J. Błachuta, B. Brewinska, T. Flejtuch, P. Frankiewicz, T. Jażdżewska, K. Jażdżewski,, G. Mazurkiewicz, S. Niesiołowski,, M. Nowak, M. Przybylski, J. Starmach).
 71. 1990 - Gefährdung und Schutz der Fische in Polen. Ichthyofaunistik, 2: 2-20.
 72. 1990 - Koza złotawa, Sabanejewia aurata (de Filippi, 1856) w rzece Widawie - drugie stanowisko w dorzeczu Odry. Przegl.Zool., 34: 309-313. (z J. Błachuta, J. Kusznierz).
 73. 1990 - Rybostan dorzecza Biebrzy. W: H. Okruszko (red.) - "Bagna Biebrzanskie", Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 372: 413-439.
 74. 1989 - O zagrożeniu głowacicy Hucho hucho (L.) w Europie. Chronmy Przyr. Ojcz., 44:48-54.
 75. 1989 - Introdukowane ryby w polskich wodach i ich wpływ na środowisko. Przegl. Zool., 33: 583-598.
 76. 1988 - Głowacica w Polsce - stan obecny i perpektywy. Gosp. Rybna, 11: 9-11 (z M. Kowalewski).
 77. 1984 - Walory rybackie i wedkarskie akwenów w Pradolinie Biebrzy. W: "Naukowe podstawy ochrony i zagospodarowania Bagien Biebrzanskich", Oorod. Bad. Nauk. w Białymstoku: 1-20 (z J. Błachuta).
 78. 1984 - Tempo wzrostu głowacicy introdukowanej do Dunajca. Gosp. Rybna, 7: 15-16.
 79. 1984 - Dział Kregowców Niższych Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego. W: J. Razowski (red.) - Zbiory zoologiczne w polskich instytucjach panstwowych. Przegl. Zool., 28: 405-406.
 80. 1983 - Nowe stanowiska minoga ukrainskiego, Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) (Petromyzonidae) w dorzeczu Biebrzy. Przegl. Zool., 27: 339-347.
 81. 1982 - Uwagi o odżywianiu sie głowacicy introdukowanej do Dunajca. Gosp. Rybna, 8: 10-11.
 82. 1980 - Organy jadowe ryb. Przegl. Zool., 24: 281-294.
 83. 1980 - Aklimatyzacja i występowanie głowacicy w Polsce. Gosp. Rybna, 1: 6-9 (z M. Kowalewski).
 84. 1980 - Wpływ wstrząsów mechanicznych na rozwój lipienia. Gosp. Rybna, 7: 9-11 (z B. Kokurewicz, M. Kowalewski).
 85. 1980 - Wystepowanie Basanistes huchonis (Schrank, 1786) (Copepoda parasitica, Lernaeopodidae) na głowacicy Hucho hucho (L.) w Dunajcu. Przegl. Zool., 24: 463-467.
 86. 1979 - Tracheliastes polycolpus Nordm., 1832 (Lernaeopodidae) rzadki na terenie Polski pasożyt w Dolinie Biebrzy. Wiad. Parazyt., 25: 141-144 (z Z. Kozikowska).
 87. 1979 - Nowe stanowiska bassa słonecznego Lepomis gibbosus (L.) (Osteichthyes: Centrarchidae) w dorzeczu Baryczy. Fragm. Faun., 25: 15-19.
 88. 1978 - Wpływ temperatury na rozwój zarodkowy lipienia europejskiego. Gosp. Rybna, 2: 6-8 (z B. Kokurewicz, M. Kowalewski).
 89. 1976 - Czy Crossopterygii były jajożyworodne. Przegl. Zool., 20: 174-178 (z W. Szymczyk).
 90. 1976 - Próba aklimatyzacji lipienia bajkalskiego w Czechosłowacji. Gosp. Rybna, 6: 20-21.
 91. 1975 - Głowacz pregopłetwy, Cottus poecilopus Heck., 1836 w jeziorze Hancza. Przegl. Zool., 19: 224-227.
 92. 1973 - Wystepowanie lipienia w Polsce. Gosp. Rybna, 6: 9-10.
 93. 1973 - Brzanka, Barbus petenyi Heckel, 1847 w Bystrzycy pod Lublinem. Przegl. Zool., 17: 375-376.
 94. 1973 - Several interesting cases of deformation in the construction of fish fins and vertebral column. Zool. Pol., 23: 246-251.
 95. 1972 - Konkurenci pokarmowi pstrągów. Gosp. Rybna, 8: 11-12.1981 - Ziemia Kłodzka - świat który nie powinien zaginąć. Przyr. Pol., 5: 18-20.


 

Komunikaty na zjazdach naukowych i kongresach

 1. 2013. Witkowski A., Profus P. II Międzynarodowe Sympozjum poświęcone gatunkom z rodzaju Huho i Parahuho (Salmonidae: Huchoninae). O zagrożeniu największych ryb łososiowych, czyli "God Save the Qeen". Chrońmy Przyrodę Ojczystą.69(2): 168-174. I International Hucho Symposium Łopuszna 19th- 22th September 2012, Poland.
 2. 2013. Witkowski A., Kapusta A. Preface: Proceedings of the II International Hucho Symposium. Species of the genus Hucho Günther, 1866 - population status, conservation, biology, ecology, genetics, and culture, Łopuszna, Poland, September 19-22, 2012. Archives of Polish Fisheries. 21: 115-117. - Dostęp: http://dx.doi.org/10.2478/aopf-2013-0008
 3. 2012. Goryczko K., Witkowski A., Kowalewski M., Grudniewska J. The strange story of the Huchen (Hucho hucho) in Poland // W: Book of Abstracts II International Hucho Symposium. eds. Witkowski A., Kotusz J., Goryczko K., Pokryszko B.M., Kusznierz J. Wrocław: University of Wrocław, Museum of Natural History, II International Hucho Symposium, Łopuszna, Poland. September 19-22, 22-23.
 4. 2012. Witkowski A., Kowalewski M., Goryczko K. The history of the Huchen Hucho(L.) in the Polish waters. W: Book of Abstracts II International Hucho Symposium. eds. Witkowski A., Kotusz J., Goryczko K., Pokryszko B.M., Kusznierz J. Wrocław: University of Wrocław, Museum of Natural History, II International Hucho Symposium, Łopuszna, Poland. September 19-22, 54-56.
 5. 2012. Szulc J., Tański A., Kwiatkowski P., Witkowski A., Formicki K. The effect of static magnetic field on the Danube Salmon (Hucho hucho (L.) sperm motility parameters. W: Book of Abstracts II International Hucho Symposium. eds. Witkowski A., Kotusz J., Goryczko K., Pokryszko B.M., Kusznierz J. Wrocław: University of Wrocław, Museum of Natural History, II International Hucho Symposium, Łopuszna, Poland. September 19-22.: 47.
 6. 2012. Popiołek M., Witkowski A., Kotusz J., Kusznierz J. Parasites of fishes of the genera Hucho and Parahucho - the state of knowledge and threats. W: Book of Abstracts II International Hucho Symposium. eds. Witkowski A., Kotusz J., Goryczko K., Pokryszko B.M., Kusznierz J. Wrocław: University of Wrocław, Museum of Natural History, II International Hucho Symposium, Łopuszna, Poland. September 19-22, 37-38.
 7. 2012 Book of Abstracts II International Hucho Symposium : Species of the genus Hucho Günther, 1866: population status, conservation, biology, ecology, genetics and culture. eds. Witkowski A., Kotusz J., Goryczko K., Pokryszko B.M., Kusznierz J. Wrocław: University of Wrocław, Museum of Natural History, 84 s. II International Hucho Symposium, Łopuszna, Poland. September 19-22.
 8. 2011. Witkowski A., Grabowska J. Obce gatunki ryb w polskich wodach - wstępna ocena strat i zysków. W: Użytkownik Rybacki 2011: kondycja polskiego rybactwa śródlądowego. red. M. Mizieliński. Warszawa: Wydawnictwo "Wieś Jutra", 86-96. Konferencja Polskiego Związku Wędkarskiego 12-14 października 2011, Spała.
 9. 2011. Witkowski A., Kotusz J., Augustyn L. The status of the Hucho hucho (L.) in the Polish Carpathian part of the Danube catchment area. W: First International Conference on Fish Diversity of Carpathians, Stara Lesná, Slovakia, Sept. 22-23, 2011. ed. L. Pekárik, J. Koščo, L. Košuthová. Bratislava: Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences.: 44-45.
 10. 2011. Witkowski A., Kotusz J., Popiołek M., Kusznierz J., Błachuta J., Kleszcz M. Brown trout (Salmo trutta m. fario L.) in an oligotrophic lake (Mały Staw, Karkonosze). W: Book of abstracts of the International informative and training conference: Ichthyological Diversity of Waters. Wrocław. Agencja Wydawnicza Argi, 62. International informative and training conference, Ichthyological Diversity of Waters, 7-9 March 2011 Ryn, Poland.
 11. 2011 - Witkowski A., Grabowska J. - Obce gatunki ryb w naszych wodach. Zagrożenia dla rodzimej ichtiofauny i konsekwencje dla rybactwa.. Konf. PZW, Spała 12-14 XI 2011 - Użytkownik rybacki 2011. Kondycja Polskiego Rybactwa Środlądowego –zaagrozenia, uwagi i wnioski, 32-35 pp.
 12. 2011 - Witkowski A., Kotusz J., Augustyn L. – The status of  Hucho hucho (L.) in the Polish Carpathian part of the Danube catchment area. First International Conference on Fish Diversity of Carpathians, Stara Lesna 22-23 Sept. 2011, Slovakia, 44-45 pp.
 13. 2010 - Witkowki A. - O rybach z rodzaju Hucho - głowacice, tajmienie, czewice i ... Sympozjum Głowatka 2010, Niedzica 22-24.10.2010.
 14. 2010 - Witkowski A.,Goryczko K. Kowalewski M., Augustyn L. – Krótka historia polskiej głowacicy Hucho hucho (L.) czyli jak uratowano gatunek dla naszych wód. Sympozjum Głowatka 2010, Niedzica 22-24.10.2010.
 15. 2010 - Witkowski A. Kowalewski M., Błachuta J., Augustyn L. - Ekologia młodocianych stadiów łowacicy Hucho hucho (L.) w potokach dorzecza Dunajca. Seminarium „Zarybianie wód górskich”, Łopuszna 25.08. 2010.
 16. 2009 - Witkowski A. - Niedźwiedź polarny (Ursus maritimus) - król Arktyki. Dolnośląski Festiwal Nauki. Nauka z kręgiem polarnym. Wrocław, 18-23.09.
 17. 2009 - Prus P., Wiśniewolski W., Dębowski P., Bernaś R., Błachuta J., Borzęcka I., Buras P., Kukuła K., Ligięza J., Radtke G., Szlakowski J., Witkowski A. - Evaluation and adaptation of European Fish Index (EFI+) in Poland. EFI + END-USER Workshop - Fish ecological assessment of rivers in Central/ Eastern European countries, Cluj-Napoca, Rumunia, 23-24.04.2009.
 18. 2008 - Wiśniewolski W., Buras P., Ligięza J., Kleszcz M., Witkowski A. - Wędrowna forma certy Vimba vimba (L.) w systemie rzeki Wisłą i San. Konf. Nauk. – Walory przyrodniczo-historyczne Pogórzy, Dąbrówka Starzawska, 15.09.2009.
 19. 2008. Witkowski A., Kotusz J., Stawarczyk K., Baldy K. - Ocena sprawności przepławki na Potoku Czerwona Woda w PNGS. Ogólnopolska Konf. Nauk. „Ochrona ichtiofauny przed szkodliwym działaniem budowli hydrotechnicznych” Wrocław-Dychów, 14-16.05.2008
 20. 2008. Łuczyński T., Popiołek M., Kusznierz J., Kotusz J, Witkowski A. - Aktualny stan zbadania parazytofauny golca arktycznego Salvelinus alpinus (L.) (Pisces, Salmonidae). Sypozjum Polarne, Wrocław, 23-24.05.2008.
 21. 2008. Popiołek M., Kusznierz J., Kotusz J., Witkowski A., Łuczyński T. - Przypadek masowej koinwazji Diphyllobothrium spp. (Cestoda, Diphyllobothriidae) u golca arktycznego Salvelinus alpinus (L.) z jeziora Svartvatnet (Spitsbergen). Sympozjum Polarne, Wrocław, 23-24.05.2008.
 22. 2008. Kusznierz J., Kotusz J., Popiołek M., Witkowski A. - Biology and morphological diversity of the arctic charr Salvelinus alpinus (L.) from the Hornsund region, Svalbard. Sypozjum Polarne, Wrocław, 23-24.05.2008.
 23. 2008. Wiśniewolski W., Witkowski A., Kleszcz M., Heese T. - Stan populacji wędrownej formy certy Vimba vimba (L.) w Polsce. Konf. Nauk. „Strategia restytucji i zróżnicowanego użytkowania populacji ryb wędrownych w Polsce”, Falenty, 22-23.04.2008.
 24. 2008. Witkowski A. - Stan populacji andromicznych minogów: Petromyzon marinus L. i Lampetra fluviatilis (L.) w Polsce. Konf. Nauk. „Strategia restytucji i zróżnicowanego użytkowania populacji ryb wędrownych w Polsce”, Falenty, 22-23.04.2008.
 25. 2008. Kotusz J., Kusznierz J., Witkowski A. - Priorytety w ochronie ichtiofauny słodkowodnej Polski, czyli co łączy gatunki „naturowe”, chronione i zagrożone. Konf. Nauk. „Europejskie gatunki i siedliska przyrodnicze w Polsce – interpretacja, zasoby, ochrona”. Łagów Lub., 04-06.04.2008.
 26. 2008. Grabowska, J., Witkowski A., Kotusz J. - Inwazyjne gatunki ryb w polskich wodach. Konf. Naukowa PZW – „Użytkownik rybacki – nowa rzeczyswistość” , Spała 19-21.03.2008. Abstrakty: 39-40
 27. 2008. Kotusz J., Przybylski M., Witkowski A. - Aktualny stan i stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski. Konf. Naukowa PZW - „Użytkownik rybacki – nowa rzeczyswistość”, Spała 19-21.03.2008. Abstrakty: 28-29
 28. 2008. Witkowski A., Kotusz J. - Stan ichtiofaunistycznych badań inwentaryzacyjnych rzek Polski. Konf. Naukowa PZW - „Użytkownik rybacki – nowa rzeczyswistość”, Spała 19-21.03.2008. Abstrakty: 31-32.
 29. 2007. Witkowski A., Kotusz J., Paszkowski P. - „Wpływ hodowli stawowej i wylęgarni na ichtiofaunę małej nizinnej rzeki”. Konf. Naukowa „Melioracje wodne w i kształtowaniu i ochronie środowiska”. Wrocław-Polanica Zdr., (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław), 19-21.09.2007.
 30. 2007. Wiszniowska T., Kuryszko J., Socha P., Stefaniak K., Witkowski A. - „Histological, ultrastructural analysis and Roentgen microanalysis of bones of selected fossil and recent of Ursiade Gray, 1925 (Carnivora, Mammalia)”. Internat. Cave Bear Symph., Brno, Rep. Czeska, 20-24.09 2007.
 31. 2007. Wiktor A., Witkowski A. - „Polskie Towarzystwo Zoologiczne - 70 lat minęło (1937-2007)”. Ogólnopolski Kongres Zoologiczny „Zmienność ewolucja, adaptacja”, Olsztyn, 12-16.092007.
 32. 2007. Witkowski A., Kotusz J., Kusznierz J., Popiołek M. - „Wrocławskie badania nad golcem alpejskim Salvelinus alpinus (L.) południowego Spitsbergenu (Archipelag Svalbard)”. Symp. “Ichtiologia dawniej i dziś”, UWM-Olsztyn, 19-20.04.2007. Abstrakty, s.39.
 33. 2006. Popiołek M., Witkowski A., Kotusz J.- „Masowa koinwazja Diphyllobotrium dendriticum i D. diterum (Pseudophyllidea, Cestoda) u golca arktycznego (Salvelinsu alpinus) z jeziora Svartvatnet (SW Spitsbergen)”. Warsztaty Spitsbergeńskie UWr-IGRR., Wrocław, 14-15.12.2006.
 34. 2006. Kotusz J., Witkowski A., Popiołek M., Kusznierz J. - „Struktura populacji, zagęszczenie i biomasa golca arktycznego (Salvelinus alpinus) w strumieniu Ariebekken (SW Spitsbergen)”. Warsztaty Spitsbergeńskie UWr-IGRR., Wrocław,14-15.12.2006.
 35. 2006. Kusznierz J., Witkowski A., Kotusz J. - „Zróżnicownie morfologiczne golca arktycznego (Salvelinus alpinus) na obszarze SW Spitsbergenu”. Warsztaty Spitsbergeńskie UWr-IGRR., Wrocław, 14-15.12.2006.
 36. 2006. Witkowski A. - “Badania zoologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego na południowym Spitsbergenie (2003-2005)”. Warsztaty Spitsbergeńskie UWr-IGRR., Wrocław, 14-15.12.2006.
 37. 2006. Witkowski A. - “Głowacica z punktu widzenia ochrony przyrody - chronić czy łowić a może łowiąc chronić”. Sympozjum „Głowatka” 2006, Niedzica 13-14.10.2006.
 38. 2005. Witkowski A. - „Sztuczne tarło głowacicy (Hucho hucho) w Ośrodku Zarybieniowym PZW w Łopusznej”. Sympozjum „Głowatka” 2005, Niedzica 14-16.10.2005.
 39. 2005. Błachuta J., Witkowski A. – Typy rzek w dorzeczu Odry. Konf. Nauk. „Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej”, AR Wrocław - KOP PAN, 27-29.06.2005.
 40. 2005. Witkowski A., Kotusz J., Baran M., Błachuta J. - „Migracje ryb w środkowym biegu Odry w oparciu o obserwacje w przepławce „Wały Śląskie”. Konf. Nauk.„Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej”, AR Wrocław - KOP PAN, 27-29.06.2005.
 41. 2004. Witkowski A. – „Biologia głowacicy (Hucho hucho) introdukowanej do dorzecza Dunajca”. Sympozjum „Głowatka 2004”, Niedzica 18-20.10.2004.
 42. 2004. Kotusz J., Krappe M., Kusznierz J., Popiołek M., Waterstraat A., Witkowski A. - Alpinie bullhed in lake Hańcza (NE Poland), its annual migrations and microhabitat use. Abstract of volume, Europ. Congress of Ichthyology, September 6-10, 2004, Tallin, Estonia, p.136.
 43. 2004 – Witkowski A., Penczak T., Kotusz J., Przybylski M., Kruk A., Błachuta J. - Reofilne ryby karpiowate dorzecza Odry. Konf. Nauk. „Karpiowate Ryby Reofilne”, SGGW-PZW, Warszawa, 30.06-02.07.2004.
 44. 2004 – Witkowski A. - Certa , Vimba vimba (L.), dorzecza Odry. Seminarium „Restytucja ryb wędrownych w Polsce – doświadczenia i perspektywy. Min. Środowiska – Dep. Ochr. Przyr., Warszawa, 05.05.2004.
 45. 2003 – Waterstraat A., Kotusz J., Krappe M., Kusznierz J., Riel P., Witkowski A. - Analyse der Bestands- und Habitasituation der Ostgroppe Cottus pecilopus in oberen Feldberger Seen (Mecklenburg-Vorpommern) und im Hancza-See (Ostpolen). Symposium zur Okologie, Ethologie und Systematik der Fische. 09-11. 10.2003, Stralsund, BRD.
 46. 2003 - Augustyn L., Witkowski A., Kowalewski M. - Sztuczny rozród głowacicy – Hucho hucho (L.). Konf. Nauk. IRS, „Wylęgaria 2003”, Wrocław, 10-11. 03.2003.
 47. 2003 - Goryczko K., Witkowski A., Szmyt M. - O korzyściach niekonwencjonalnych zarybień. Konf. Nauk. “Ochrona ryb i wędkarskie zagospodarowanie zlewni Wisły i Odry”, Spała 18-20.09.2003.
 48. 2003 - Witkowski A., Kotusz J., Heese T., Kukuła K., Buras P., Przybylski M.- Geneza, skład gatunkowy i stopień zagrożenia ryb i minogów w dorzeczu Wisły i Odry. Konf. Nauk. “Ochrona ryb i wędkarskie zagospodarowanie zlewni Wisły i Odry”, Spała 18-20.09.2003.
 49. 2003 – Bartel R., Kolman R., Wiśniewolski W., Witkowski A. - Efekty realizacji programu restytucji ryb dwuśrodowiskowych w Polsce. Konf. Nauk. “Ochrona ryb i wędkarskie zagospodarowanie zlewni Wisły i Odry”, Spała 18-20.09.2003.
 50. 2003 – Witkowski A., Heese T., Kleszcz M., Martyniak A. - Certa – Vimba vimba (L.) dorzecza Odry: historia, stan aktualny i perspektywy. Konf. Nauk. “Ochrona ryb i wędkarskie zagospodarowanie zlewni Wisły i Odry”, Spała 18-20.09.2003.
 51. 2002 – Witkowski A. - Restytucja ryb dwuśrodowiskowych w górnym i środkowym dorzeczu Odry. Konf. Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przez Zanieczyszczeniem, Ostrava-Silherovice, 5-6.09.2002.
 52. 2001 – Witkowski A. - Introdukcje ryb w Polsce – dobrodziejstwo czy plaga ?.Konf. Nauk., “Gatunki inwazyjne we florze i faunie Polski w kontekście ochrony różnorodności biologicznej”, Kom. Ochr. Przyr. PAN, Kraków, 15-16. 11. 2001.
 53. 2001 - Witkowski A. - Ichthyofauna des Ober- und Mittelodergebietes (SW Polen) – jetziger Stand und Perspektiven. 8 Konferenz der EAA-Zentraleuroparegion, Wrocław, 05-07.10.2001.
 54. 2004. Błachuta J., Witkowski A. - „Konieczność aktywnej ochrony jelca (Leuciscus leuciscus) w zlewni środkowej Odry”. Konf. Nauk. “Karpiowate Ryby Reofilne”, SGGW-PZW, Warszawa, 30.06-02.07.2004.
 55. 2000 - Kaczkowski Z., Witkowski A. - Płodność głowacza pręgopłetwego, Cottus poecilopus Heckel, 1840 z wybranych cieków dorzecza Dunajca. XX Zjazd PTHydrobiol., Białystok 11.09.2000.
 56. 2000 - Kotusz, J., Witkowski A., Błachuta, J. Kusznierz J. - Stan ichtiofauny w górym i środkowym dorzeczu Odry. Konf. Nauk. “Regionalna ochrona gatunkowa ryb – ocena stopnia zagrożenia, kierunki ochrony”, Łopuszna, 24-27.05.2000.
 57. 2000 - Błachuta J., Witkowski A. - Możliwości rekreacyjnego wykorzystania obrzeży Karkonoskiego Parku Narodowego – propozycja rybackiego zagospodarowania zbiornika zaporowego w Sosnówce. Konf. Nauk. “Geoekologiczne problemy Karkonoszy”, Svoboda n./Upou, Rep. Czeska, 19-21.09.2000.
 58. 1999 - Witkowski A., Kotusz J. - The lampreys (Petromyzonidae) of Poland. Internat. Symp. „Die heimischen Neunaugen - neue Erkenntnise zur Biologie und Ökologie”, 8 Dez. 1999, Berlin.
 59. 1999 - Witkowski A., Bartel R. - Rola hodowli i chowu w aktywnej ochronie ryb łososiowatych. W: Mat. XXIV Kraj. Konf. Hodowców Ryb Łososiowatych, Mierki 14-16 X 1999.
 60. 1999 - Rola wedkarstwa w ochronie rybostanów - z czym wchodzimy w trzecie tysiąclecie ? Konf. Nauk. "Wedkarstwo w ochronie rybostanów", ZG-PZW i Uniw. Lódzki, III 1999 (z J. Błachuta).
 61. 1998 - Farming as the important tool in fish conservation. 60th Fish & Wildlife Conference, Cincinnati, Ohio, USA, 6-9 Dec. 1998 (z K. Goryczko).
 62. 1998 - The Huchen (Hucho hucho) in Poland - its biology and role in the Dunajec River ecosystem. 18th FIPS - Mouche World Fly Fishing Championship and Conservation Symposium, Zakopane (Poland), 30.08. 1998.
 63. 1997 - Problemy gospodarki wedkarskiej w rzekach. Mat. Konf. Mauk. "Wedkarstwo w ochronie wod i rybostanów", PZW- Uniwersytet Lódzki, Lódˇ, 26-27 V 1997 (z J. Błachuta).
 64. 1996 - Aktywna ochrona lipienia, Thymallus thymallus (L.) w rzekach pomorskich. Mat. Kraj. Konf. "Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków ryb w Polsce, stan aktualny i perspektywy", Koszalin, 9-11 IX 1996, Wyd. Pol.Koszalinskiej, 24 (z K. Goryczko).
 65. 1996 - Zmiany rozsiedlenia oraz przyczyny zaniku minoga rzecznego, Lampetra fluviatilis (L.) w Polsce. Mat. Kraj. Konf. "Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków ryb w Polsce, stan aktualny i perspektywy", Koszalin, 9-11 IX 1996, Wyd. Pol.Koszalinskiej, 44.
 66. 1996 - Głowacica, Hucho hucho (L.) - uratowany gatunek dla polskiej ichtiofauny. Mat. Kraj. Konf. "Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków ryb w Polsce, stan aktualny i perspektywy", Koszalin, 9-11 IX 1996, Wyd. Pol.Koszalinskiej, 43.
 67. 1996 - Zmiany w ichtiofaunie polskich rzek: gatunki rodzime i introdukowane. Mat. Kraj. Konf. "Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków ryb w Polsce, stan aktualny i perspektywy", Koszalin, 9-11 IX 1996, Wyd. Pol.Koszalinskiej, 44-45.
 68. 1994 - How the Danube huchen, Hucho hucho (L.) (Salmonidae), was saved in Poland. Abstracts 8th Internat. Ichthyl. Congress, Oviedo, Spain, 26 IX - 1 X 1994, p. 160.
 69. 1994 - Masowe znakowanie larw lipienia (Thymallus thymallus). Mat. XVI Zjazdu PTHydrobiol., Wrocław, 5-9 IX 1994: p. 104. (z M. Nagiea, Czerkies P., Goryczko K., E. Murawska).
 70. 1993 - Protection of fishes in Poland. Oregon Trout, Portland, Oregon, USA, 25 VIII 1993.
 71. 10. 1993 - Ichtiofauna rzeki Oławy na tle warunków orodowiskowych. Sympozjum "Kampania na rzecz odnowy biologicznej rzeki Oławy", PTHydrobiol. - Fund. Marshalla, Wrocław 19-13 IV 1993 (z J. Błachuta, W. Dobicki)
 72. 1992 - Rola introdukowanej głowacicy (Hucho hucho) w ekosystemie Dunajca. Konf. Naukowa "Stan aktualny i perspektywy ichtiofauny dorzecza Dunajca", Lopuszna 20-21 X 1992.
 73. 1991 - Wpływ pH, zanieczyszczen i regulacji na populacje ryb Kwisy (SW Polska). Mat. XV Zjazdu PTZool., Gdansk, 2-6 IX 1991; pp. 92-93. (z J. Błachuta, J. Kusznierz).
 74. 1991 - Threats and protection of fishes in Poland. Abstracts 7th Internat. Ichthyol. Congress, The Hague, The Netherlands, 26-30 VIII 1991, p. 95.
 75. 1988 - The huchen Hucho hucho (L.) in Poland. Internationale Arbeitstagung "Schutz und Erhaltung der Huchenbestände", Lindbergmühle-Wielenbach, BRD, 5-6 IX 1988 (z M. Kowalewski).
 76. 1987 - Zarażenie lipieni Thymallus thymallus (L.) pijawką Cystobranchus respirans Troschel, 1850 (Hirudinea, Pisciocolidae) w dorzeczu Dunajca. Mat. XIV Zjazdu PTZool., Szczecin, 17-19 IX 1987; p. 20. (z A. Bielecki).
 77. 1987 - Wpływ zanieczyszczen i regulacji na rybostan dorzecza Kaczawy. Mat. XIV Zjazdu PTZool., Szczecin, 17-19 IX 1987; p. 234. (z J. Błachuta).
 78. 1983 - Struktura zespołów, biomasa i zageszczenie ichtiofauny w Biebrzy, jej starorzeczach i dopływach. Mat. XII Zjazdu PTHydrobiol., Lublin, 20-23 IX 1983, p. 178.
 79. 1979 - Wpływ różnych temperatur na rozwój lipienia Thymallus thymallus (L.). Mat. XI Zjazdu PTHydrobiol., Lódź, 5-8 IX 1979; p. 70. (z B. Kokurewicz, M. Kowalewski).
 80. 1975 - Materiały do znajomooci oliza Noemacheilus barbatulus (L.) w Polsce. Mat. XI Zjazdu PTZool., Białystok, 15-18 IX 1975; pp. 108-109. (z Z. Kozikowska, J. Krajewski).

 


Recenzje książek

 1. 1996 - Witkowski A.:  Szczerbowski J.A., Szczerbowski A. - Karasie. Kom. Ryb., 4: 31.
 2. 1991 - Witkowski A.:  Fiedler K. - Fische. Lehrbuch der Speziellen Zoologie. Przegl. Zool.; 35: 430.
 3. 1989 - Witkowski A.: Holčik J., Hensel K.,  Nieslanik J., Skacel S. - The Eurasian Huchen, Hucho hucho - largest salmon of the World.  Przegl. Zool., 28: 485.
 4. 1982 - Witkowski A.:Keenleyside M.H.A. - Diversity and adaptation in fish behaviour. Przegl. Zool., 25: 581.
 5. 1979 - Witkowski A.: Ladiges W., Vogt D. - Süsswasserfische Europas. ICOM-Natural History Museums Newsletter, 2: 34.
 6. 1979 - Witkowski A.  Thompson J.M. - A field guide to common sea and estuary fishes of non-tropical Australia. ICOM-Natural History Museums Newsletter, 2: 33.

 

 

Artykuły w czasopismach wędkarskich

 1. 2014. Witkowski A., Goryczko K., Wojciech Łopatka Polski pomnik Głowacicy nad Dunajcem. Przegląd Rybacki. 38(2): 31-35.
 2. 2011. Grudniowska J., Goryczko K., Witkowski A., Kozłowski J., Stańczak K., Kozłowski K., Gęsiarz G., Stabiński R. Efekty zarybiania pstrągiem potokowym (Salmo trutta m. fario L.) rzek Pomorza (Kaszuby) i Suwalszczyzny. Komunikaty Rybackie. 2: 1-6.2011 - Witkowski A. – Takie sobie – moje spitsbergenskie wspominki. W: Migała K., Pereyma J., Pisecki J. (Red.) – Magiczne miejsce „Baranówka”, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocłąw, 153-157.
 3. 2011 - Witkowski A., Goryczko K., Kowalewski M. - Krótka historia głowacicy - Hucho hucho (L.) w Polsce. Uratowany gatunek dla rodzimej ichtiofauny i co dalej? Wędkarz Polski, X (xxxx): xx-xx.
 4. 2009 - Witkowski A. - Czebaczek amurski (Pseudorasbora parva). Wędkarz Polski, 4 (218): 57.
 5. 2009 - Witkowski A. - Niebezpieczne wzbogacanie. Wędkarz Polski, 4 (218): 54-56.
 6. 2008 - Witkowski A. - Trawianka – Perccottus glenii. Wędkarz Polski, 11 (214): 18-20.
 7. 2006 - Witkowski A. - Głowacica - chronić czy łowić, a może chronić łowiąc. Wędkarz Polski, 11 (189): 6-7.
 8. 2005 - A.W. [Witkowski A.] - Jaź - ryba wszystkożerna. Wędkarz Polski, 1(167): 67.
 9. 2003 - Witkowski A. - Mistrzowie przeżycia (Golec arktyczny - Salvelnus alpinus). Wędkarz Polski, 12: 72-73.
 10. 2003 - Witkowski A. - Nasz Spitsbergen. Wędkarz Polski, 12, 66-71.
 11. 2003 - Witkowski A. - Inżynier ekosystemu (Karp – Cyprinus carpio). Wędkarz Polski, 8 (150): 54-55.
 12. 2002 - Witkowski A. - Drapieżnik na szczycie - Głowacica – Hucho hucho. Wędkarz Polski, 10; 48-49.
 13. 2000 - Witkowski A. - By rzeki mogły żyć. Wiadomości Wędkarskie, 7: 68-69.
 14. 1999 - Witkowski A. - Stan obecny i przyszłość polskiej ichtiofauny. Wędkarz Polski, 8: 24-25.
 15. 1998 - Niebezpieczne wzbogacanie. Wedkarz Polski, 12:
 16. 1997 - O rybach Kaczawy. Pstrąg i lipien Dolnego Śląska, 2: 3-4 (z J. Błachuta).
 17. 1997 - Głowacica w dolnośląskich rzekach. Pstrąg i lipien Dolnego Śląska, 2: 2.
 18. 1997 - Kwisa Perła Dolnośląskich Rzek. Informator dla wedkarzy. Wyd. Unitex, Bydgoszcz. (z J. Błachuta).
 19. 1996 - Lipien bajkalski (Thymallus baicalensis Dyb.). Przegl. Ryb., 3 (28):17-20.
 20. 1996 - Ryby Owietego Piotra. Wedkarz Polski, 6: 72-73.
 21. 1995 - Muławka wschodnioamerykanska (Umbra pygmaea) nowy gatunek ryby w naszych wodach. Przegl. Ryb., 6 (25): 36-38.
 22. 1995 - Benedykt Dybowski - najwiekszy polski ichtiolog. Wedkarz Polski, 8: 6-8.
 23. 1994 - Kalendarz Wedkarski '94. Oficyna Wydawnicza Hector, Wrocław (z A. Seniów, K. Napora)
 24. 1994 - Szansa (ostatnia) herbowej ryby Lopusznej. Wedkarz Polski, 9: 15-16.
 25. 1994 - Inwalidzi na łowisku. Wedkarz Polski, 6: 48.
 26. 1994 - Płynące pustynie - uregulowane rzeki. Wedkarz Polski, 5: 43-44.
 27. 1994 - Jaź (Leuciscus idus). Wedkarz Polski, 4: 26-27.
 28. 1994 - Tam gdzie łososiom zagrażają ... krowy. Wedkarz Polski, 2: 12-13.
 29. 1993 - Huchos neue Heimat. II. Fliegenfischer, 108: 34-37. (z H. Mrall).
 30. 1993 - Huchos neue Heimat. I. Fliegenfischer, 107: 34-37. (z H. Mrall).
 31. 1993 - Na jesiotry. Wedkarz Polski, 12: 13-15.
 32. 1993 - Homing. Wedkarz Polski, 12: 18-19.
 33. 1993 - Wedrówki ryb. Wedkarz Polski, 11: 14-15.
 34. 1993 - Głowacica - pracowita miłość. Wedkarz Polski, 3: 20-21.
 35. 1992 - Głowacica - Królowa. Wedkarz Polski,11: 21-22.
 36. 1992 - Piscis hic non est omnium. Wedkarz Polski, 10: 31.
 37. 1992 - Intruz - czebaczek amurski. Wedkarz Polski, 4: 8.
 38. 1992 - Pstrąg. Wedkarz Polski, 3: 12-13.
 39. 1992 - Czebaczek amurski (Pseudorasbora parva) w polskich wodach - kolejny efekt aklimatyzacji ryb roślinożernych. Przegl. Rybacki, 2:120-124.
 40. 1991 - Krótka historia "brunatnego" pstrąga (głowacica). Wedkarz Polski, 7: 12-14.
 41. 1991 - Liliputy i olbrzymy - jak rosną pstrągi. Wedkarz Polski, 3: 18.1991 - Wody płynące - rzeki. Wedkarstwo i Ty, 1: 4-6.

 

ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt