koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 9.00-16.30
sobota – niedziela: 10.00-17.30

więcej informacji

Publikacje naukowe

prof. dr hab. Marta Borowiec

 

Wybrane publikacje

 1. Turzańska-Pietras K., Chachulska J., Polechońska L., Borowiec M. 2018. Does heavy metal exposure affect the condition of Whitethroat (Sylvia communis) nestlings?. Environmental Science and Pollution Research International. 25(8): 7758-7766. - Dostęp: https://doi.org/10.1007/s11356-017-1064-1.
 2. Klimczuk E., Hałupka L., Czyż B., Borowiec M., Nowakowski J.J., Hanna Sztwiertnia H. 2015. Factors driving variation in biparental incubation behaviour in the Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus. Ardea.: 103: 51-59. – Dostęp: http://dx.doi.org/10.5253/arde.v103i1.a5.
 3. Borowiec M., Dyrcz A. 2015. Trzciniak Acrocephalus arundinaceus. W: Monitoring ptaków lęgowych : poradnik metodyczny. red. P. Chylarecki, A. Sikora, Z. Cenian i T. Chodakiewicz. Wyd. 2. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, (Biblioteka Monitoringu Środowiska): 593-596.
 4. Hałupka L., Sztwiertnia H., Borowiec M., Klimczuk E., Leisler B. 2014. Lack of polygyny in Central European populations of Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus. Ornis Fennica. 91(3): 187-194. – Dostęp: http://www.ornisfennica.org/pdf/early/6Halupka.pdf.
 5. Azar J.F., Beel B.D., Borowiec M. 2014. Temporal change of the song of a local population of the Grey Warbler (Gerygone igata): has song changed over time?. Emu.: 114(1): 80-85. – Dostęp: http://dx.doi.org/10.1071/MU13039.
 6. Chachulska J., Turzańska K., Marta Borowiec M. 2014. Biologia rozrodu cierniówki Sylvia communis w Polsce - wyniki analizy kart gniazdowych. Ornis Polonica. 55(4): 227-239. Dostęp: http://www.ornis-polonica.pl/_pdf/OP_2014_4_227-239.pdf.
 7. Furmankiewicz J., Duma K., Manias K., Borowiec M. 2011. Reproductive status and vocalisation in swarming bats indicate a mating function of swarming and an extended mating period in Plecotus Dostęp.:auritus. Acta Chiropterologica. 15(2). 371-385. - Dostęp: http://dx.doi.org/10.3161/150811013X678991.
 8. Furmankiewicz J., Borowiec M., Mroczyński R., Antolak M. 2013. Minimalizacje i kompensacje przyrodnicze. W: Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy: podręcznik metodyczny. red. E. Biesiadka, J.J. Nowakowski. Olsztyn: Wydawnictwo Mantis.: 358-387. Dostęp: http://tinyurl.com/hcxbkfa.
 9. Nowakowski J.J., Borowiec M., Furmankiewicz J., Dulisz B., Antolak M. 2013. Oddziaływanie energetyki wiatrowej na środowisko. W: Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy: podręcznik metodyczny. red. E. Biesiadka, J.J. Nowakowski. Olsztyn: Wydawnictwo Mantis.: 358-387. Dostęp: http://tinyurl.com/hcxbkfa.
 10. Nowakowski J.J., Borowiec M., Furmankiewicz J., Dulisz.B. 2013. Monitoring przyrodniczy jako metoda oceny wpływu inwestycji na środowisko. W: Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy: podręcznik metodyczny. red. E. Biesiadka, J.J. Nowakowski. Olsztyn: Wydawnictwo Mantis,: 358-387. Dostęp.: http://tinyurl.com/hcxbkfa.
 11. Nowakowski J.J., Dulisz B., Borowiec M., Furmankiewicz J., Lewandowski K. 2013. Metody monitoringu i inwentaryzacji zasobów przyrodniczych. W: Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy: podręcznik metodyczny. red. E. Biesiadka, J.J. Nowakowski. Olsztyn: Wydawnictwo Mantis,: 358-387. Dostęp.: http://tinyurl.com/hcxbkfa.
 12. Stawarczyk T., Borowiec M., Greeney H.F., Simbana J.T. 2012. Description of Eggs, Nest, and Parental Care of the Smoky Bush Tyrant (Myiotheretes fumigatus) from Ecuador. The Wilson Journal of Ornithology. 124(1): 169–173.
 13. Czyż B., Borowiec M., Wasińska A., Pawliszko R., Mazur K. 2012. Breeding-season dispersal of male and female Penduline Tits (Remiz pendulinus) in south-western Poland. Ornis Fennica. 89(3): 216-221.
 14. Hałupka L., Dyrcz A., Borowiec M. 2008.Climate change affects breeding of reed warblers Acrocephalus scirpaceus. Journal of Avian Biology. 39(1): 95-100.
 15. Borowiec M.,  Łosak K., Osiejuk T.S., Halupka K. 2007. Song repertoire is not affected by stress in an adult male songbird, the Whitethroat Sylvia communis. Behaviour: 144: 879-887
 16. Jabłoński P.G., Laster K., Mumme R., Borowiec M., Cygan J.P., Pereira J., Sergiej E. 2006. Habitat-specific sensory-exploitative signals in birds: propensity of dipteran prey to cause evolution of plumage variation in flush-pursuit insectivores. Evolution 60
 17. Dyrcz A., Borowiec M. 2006. Pomiędzy monogamią z promiskuityzmem - ekologia behawioralna tłumaczy rozmaitość systemów rozrodczych ptaków. Kosmos, 55: 83-93
 18. Hałupka K., Borowiec M. 2006. Male whitethroats advertise their future contribution to parental care. Behaviour 143, 1: 1-14.
 19. Borowiec M. 2005 Trzcinniczek. W: Gromadzki M. (2005) Poradnik ochrony gatunków. Ptaki. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 20. Borowiec M. 2005. Rokitniczka. W: Gromadzki M. (2005) Poradnik ochrony gatunków. Ptaki. Ministerstwo Środowiska, Warszawa
 21. Garamszegi Z.L., Balsby T.J.S., Bell  D.B, Borowiec M., Byers  B.E., Draganoiu T., Eens M., Forstmeier W., Galeotti P., Gil D., Gorissen  L., Hansen P.,  Lampe  H.M., Leitner  S, Lontkowski J., Nagle  L., Nemeth  E., Pinxten R., Rossi J.M., Saino  N., Tanvez  A., Titus R., Török  J. Van  Duyse E.,   Møller A.P. (2005). Estimating the complexity of bird song by using capture-recapture approaches from community ecology. Behav. Ecol. Sociobiol. 57: 305-317.
 22. Bell D.B., Borowiec M., Lontkowski J., Pledger S., (2004). Short records of the Marsh Warbler (Acrocephalus palustris) song provide indices that correlate with nesting success. J.Orn. 145: 8-15 
 23. Halupka K., Borowiec M., Karczewska A., Kunka A. & Pietrowiak J. 2002. Habitat requirements of Whitethroats Sylvia communis breeding in an
  alluvial  plain. Bird Study, 49: 297-299. 
 24. Borowiec M., Lontkowski J. 2000. Sexual selection and the evolution of song in birds of the genus Acrocephalus. Biol. Bull. of Poznan 37: 69-78.
 25. Borowiec M. 1999. Biologia i ekologia lęgowa podwrocławskiej populacji rokitniczki (Acrocephalus schoenobaenus). Zachowanie rozrodcze i strategie ewolucyjne samców i samic. Acta Univ. Wrat. 2133, 33: 1-92.
 26. Borowiec M., Peach W. 1997. Sedge warbler – Acrocephalus schoenobaenus. In: EBCC Atlas of European Breeding Birds: 556-557.
 27. Bell D.B., Borowiec M., McConckey K.R., Ranoszek E. 1997. Settlement, breeding success and song repertoires of monogamous and polygynous Sedge Warblers (Acrocephalus schoenobaenus). Die Vogelwarte, 39: 87-94.
 28. Bell D.B., Ranoszek E., Thomson O.C., Borowiec M. 1997. Song repertoire of a male Thrush Nightingale Luscinia luscinia in two breeding season. Vogelwelt 118: 101-105.
 29. Borowiec M. 1995. Wody Odry i jej dolina jako środowisko życia ptaków. W: (W. Jankowski i K. Świerkosz) Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. IUCN – Poland. Warszawa.163-209
 30. Borowiec M. 1994. Ekologia rozrodu trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) na stawach milickich. Ptaki Śląska10: 5-18.
 31. Dyrcz A., Czapulak A., Borowiec M. 1994. Nestling growth and mating system in four  Acrocephalus species. Vogelwarte 37:179-182.
 32. Borowiec M.1993. Ptaki rzeki Oławy. W :Kampania na rzecz odnowy biologicznej rzeki Oławy.
 33. Borowiec M. 1992. Wstępne wyniki badań nad ekologią rozrodu rokitniczki (Acrocephalus schoenobaenus) pod Wrocławiem. Remiz.
 34. Borowiec M.1992. Breeding ethology and ecology of the Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus at Milicz, Poland. Acta zool. cracov.
 35. Borowiec M., E. Dąbrowska. 1991. Ekologia gnieżdżenia się trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus (Materiał gniazdowy, wymiary i usytuowanie gniazd). Ptaki Śląska, 8: 26-39.
 36. Borowiec M., A. Wanat. 1989. Polska bibliografia ornitologiczna III. Lata 1971-1980. Acta orn., 22: 1-221.
 37. Borowiec M., J. Lontkowski. 1988. Polygyny in the Sedge Warbler Acrocephalus schonobaenus. Die Vogelwelt, 109: 222-226.
 38. Borowiec M., E. Ranoszek. 1984. The accuracy of the combined version of the mapping method in the reedbed habitat on the example of Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus. The Ring, 118/119: 209-215.
 39. Borowiec M., W. Grabiński. 1982. Awifauna leśno-stawowego kompleksu Ziemi Niemodlińskiej z uwzględnieniem badań ilościowych w borach. Acta Univ. Wratisl., prace zool., 12: 3-65.
 40. Borowiec M., T. Stawarczyk, J. Witkowski. 1981. Próba uściślenia metod oceny liczebności ptaków wodnych. Not. orn., 22: 45-61.
 41. orowiec M. 1981.Próba ornitologicznej klasyfikacji zbiorników wodnych Polski. Prz. zool., 25: 543-558.

ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt