koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 9.00-16.30
sobota – niedziela: 10.00-17.30

więcej informacji

Publikacje naukowe

prof. dr hab. Beata Pokryszko

 

Publikacje z listy JCR

 1. Falniowski A., Heller J., Cameron R. A. D., Pokryszko B. M., Osikowski A., Rysiewska A., Hofman S. 2020. Melanopsidae (Caenogastropoda: Cerithioidea) from the eastern Mediterranean: another case of morphostatic speciation. Zoological Journal of the Linnean Society 190: 483–507.
 2. Ożgo M., Cameron R.A.D., Horsák M., Pokryszko B.M., Chudaś M., Cichy A., Kaczmarek S., Kobak J., Marzec M., Mierzwa-Szymkowiak D., Parzonko D., Pyka G., Rosin Z., Skawina A., Soroka M., Sulikowska-Drozd A., Surowiec T., Szymanek M., Templin J., Zając K., Zielska J., Żbikowska E., Żołądek J. 2019. Cepaea nemoralis (Gastropoda: Pulmonata) in Poland: patterns of variation in a range-expanding species. Biological Journal of the Linnean Society. Vol. 127(1): 1-11. - Dostęp: https://doi.org/10.1093/biolinnean/blz029.
 3. Teixeira D., Pokryszko B., Cameron R.A.D., Silva I., Groh K. 2019. Taxonomic revision of the late-Pleistocene/Holocene land-mollusc fauna (Gastropoda: Eupulmonata) of the Desertas Islands, Madeiran Archipelago, with the description of 6 new species and 2 new subspecies. Archiv für Molluskenkunde. Bd. 148 (2): 137-159. - Dostęp do abstraktu: https://doi.org/10.1127/arch.moll/148/137-159.
 4. Kuźnik-Kowalska E., Proćków M., Pląskowska E., Pokryszko B.M. 2018. Egg grooming in Vallonia snails – anti-parasite defence or trophic behaviour? Polish Journal of Ecology 66: 64–69.
 5. Cameron R.A.D., Pokryszko B.M., Gheoca V., Horsák M. 2016. At the Central European-Balkan transition: forest land snail faunas of the Banat contrasted with those of the Carpathian chain. Biological Journal of the Linnean Society. 119(3): 560–570.
 6. Stworzewicz E., Pokryszko B.M. 2015A new pupilloid species and some other Eocene terrestrial gastropods from Baltic amber. Abteilung A: Paleozoology-Stratigraphy 304:65–67.
 7. Mumladze L., Cameron R. A. D., Pokryszko B. M. 2014; Endemic land molluscs in Georgia (Caucasus): how well are they protected by existing reserves and national parks? Journal of Molluscan Studies; 80: 67–73.
 8. Cameron R.A.D., Pokryszko B.M., Horsak M. 2013. Forest snail faunas from Crimea (Ukraine), an isolated and incomplete Pleistocene refugium. Biological Journal of the Linnean Society 109: 424–233.
 9. Kuźnik-Kowalska E., Lewandowska M., Pokryszko B. M., Proćków M. 2013. Reproduction, growth and circadian activity of Bradybaenafruticum(O. F. Müller, 1774) (Gastropoda: Pulmonata: Bradybaenidae) in the laboratory. Central European Journal of Biology 8(7): 693–700.
 10. Kuźnik-Kowalska E., Pokryszko B. M., Proćków M. 2012. Contribution to knowledge of the life cycle ofAegopinellaepipedostoma (Fagot, 1879) (Gastropoda: Pulmonata: Zonitidae) in the laboratory. Journal of Conchology 41: 115–118.
 11. Cameron R. A. D., Pokryszko B.M., Frias Martines A.M. 2012. Land snail faunas on Santa Maria (Azores): local diversity in an old, isolated and disturbed island. Journal of Molluscan Studies 78: 268-274.
 12. Cameron R.A.D., Pokryszko B. M.,Horśak M., Sirbu I., Gheoca V. 2011. Forest snail faunas from Transylvania (Romania) and their relationship to the faunas of Central and Northern Europe. Biological Journal of the Linnean Society, 104: 471-479.
 13. Pokryszko B. M., Cameron R. A. D., Mumladze L., Tarkhnishvili D. 2011. Forest snail faunas fom Georgian Transcaucasia: patterns of diversity in a Pleistocene refugium. Biological Journal of the Linnean Society 102: 239-250.
 14. Silvertown J., Pokryszko B.M., et al. 2011. Citizen Science Reveals Unexpected Continental-Scale Evolutionary Change in a Model Organism. Plos ONE 6(4): e18927.
 15. Stworzewicz E., Szulc J., Pokryszko B.M. 2010. Late paleozoic continental Gastropods from Poland: systematic, evolutionary and paleoecological approach. Journal of Paleontology. 83, 6: 938-945.
 16. Horsak M., Chytry M.,Pokryszko B. M., Danihelka J., Ermakov N., Hajek M., Hajkova P., Kintrova K., Koci M., Kubesova S., Lustyk P., Otypkova Z., Pelankova B., Valachovic M. 2010. Habitats of relict terrestrial snails in southern Siberia: lessons in reconstruction of palaeoenvironments of full-glacial Europe. Journal of Biogeography 37: 1450-1462.
 17. Cameron R. A.D.,Pokryszko B. M., Horsák. M. 2010. Land snail faunas in Polish forest: patterns of richness and composition in a post-glacial landscape. Malacologia 53: 77-134.
 18. Horsák M., Pokryszko B.M. 2010. Vertigo botanicorum sp. nov. (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae) - a new whorle-snail from the Russian Altai Mountains. Zootaxa 2634: 57-62.
 19. Cameron R.A.D., Pokryszko B.M., Horsak M. 2009. Contrasting patterns of variation in urban populations of Cepaea (Gastropoda: Pulmonata): a tale of two cities. Biological Journal of Linnean Society 97: 27-39. 
 20. Stworzewicz E., Szulc J., Pokryszko B.M. 2009. Late paleozoic continental Gastropods from Poland: systematic, evolutionary and paleoecological approach. Journal of Paleontology 83: 938-945.
 21. Pokryszko B.M., Auffenberg K., Hlaváč J.Č., Naggs F. 2009. Pupilloidea of Pakistan (Gastropoda: Pulmonata): Truncatellininae, Vertigininae, Gastrocoptinae, Pupilinae (in part). AnnalesZoologici 59: 423-458.
 22. Mumladze L., Tarkhnishvili D., Pokryszko B. M. 2008. A new species of the genus Helix from the Lesser Caucasus (SW. Georgia). Journal of Conchology 39: 111-114.
 23. Stanisic J., Cameron R. A. D., Pokryszko B. M., Nekola J. C. 2007. Forest snail faunas from S. E. Queensland and N. E. New South Wales (Australia): patterns of local and regional richnes and differentiation. Malacologia 49: 445-462.
 24. Kuźnik-Kowalska E., Pokryszko B. M. 2007. Incipient parental care in Discus – a plesiomorphic state of a truly endodontid character? Journal of Conchology 39: 467-468.
 25. Cameron R. A. D., Pokryszko B. M., Long D. C. 2006. Snail faunas in Southern English calcareous woodlands: rich and uniform, but geographically differentiated. Journal of Conchology 39: 13-40.
 26. Cameron R. A. D., Pokryszko B. M., Riedel A., Wiktor A. 2006. Checklists, systematics and the CLECOM initiative: an alternative view from Europe. Malacologia 49: 225-230.
 27. Stworzewicz E., Pokryszko B. M. 2006. Eocenesnails from Balticamber. AnnalesZoologici 56: 215-224.
 28. Cameron R. A. D., Pokryszko B. M. 2005. Estimating the species richness and composition of land mollusc communities: problems, consequences and practical advice. Journal of Conchology 38: 529-547.
 29. Pokryszko B. M., Maltz T. K., Cameron R. A. D. 2004. Cepaeavindobonensis (Férussac, 1821) in the Pieniny Mts. Folia Malacologica 12: 153-156.
 30. Cameron R. A. D., Pokryszko B. M. 2004. Land mollusc faunas of Bialowieza Forest (Poland), and the character and survival of forest faunas in the N European Plain. Journal of Molluscan Studies 70: 149-164.
 31. Triantis K. A., Pokryszko B. M., Vardinoyannis K., Mylonas M. 2004. A new species of Truncatellina (Gastropoda: Vertiginidae) from Mount Ossa (=Kissavos) (Greece). Journal of Conchology 38: 393-397
 32. Pokryszko B. M., Stworzewicz E. 2003. A contribution to the knowledge of North Korean Gastrocopta (Gastropoda: Pulmonata: Chondrinidae). Journal of Conchology, London: 38: 131-138.
 33. Pokryszko B. M. 1991. Leiostylaadolfi n. sp. (Gastropoda: Pulmonata: Pupillidae). Archiv fur Molluskenkunde 120: 155-162.
 34. Pokryszko B. M. 1990. The Vertiginidae of Poland (Gastropoda: Pulmonata: Pupilloidea) a systematic monograph. AnnalesZoologici 43: 133-257.
 35. Pokryszko B. M. 1990. Life history and population dynamics of Vertigo pusilla O. F. Muller, 1774 (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae), with some notes on shell and genital variability. AnnalesZoologici 43: 407-432.
 36. Pokryszko B. M. 1987. On the aphally in the Vertiginidae (Gastropoda: Pulmonata: Orthurethra). Journal of Conchology 32: 365-375.

 

Pozostałe publikacje

 1. Ożgo M., Cameron R.A.D., Pokryszko B. M., Sulikowska-Drozd A., Marzec M. 2019. Cepaea nemoralis (L.) in Poland: an open access database of the shell colour and banding polymorphism. Folia Malacologica. Vol. 27(4): 337-340. - Dostęp: https://doi.org/10.12657/folmal.027.030.
 2. Maltz T. K., Pokryszko B. M., Wiktor A. 2018. Ślimaki i małże (Gastropoda et Bivalvia) Gór Stołowych. W: Góry Stołowe - przyroda i ludzie Kabała C. [ed.] Góry Stołowe – przyroda i ludzie. PNGS, Kudowa-Zdrój: 143-154.
 3. Kuźnik-Kowalska E., Proćków M., Pląskowska E., Pokryszko B. M. 2018. Egg grooming in Vallonia snails – anti-parasite defence or trophic behaviour? Polish Journal of Ecology 66: 64–69.doi: 10.3161/15052249PJE2018.66.1.007
 4. Stefaniak K., Piskorska T., Pokryszko B. 2017. Szczątki kostne zwierząt z wielokulturowego stanowiska 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie. W: Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 3 w Ludwinowie, pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie (trasa autostrady A-1). red. R.Grygiel. Łódź : Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych im. Prof. Konrada Jażdżewskiego, (Via Archaeologica Lodziensis tom VII, vol. 1-2, Nr 23.). s. 489-531.
 5. Pokryszko B.M., Ruta R., Książkiewicz-Parulska Z. 2016. The first record of Vertigo geyeriLindholm, 1925 (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae) in North-Western Poland. Folia Malacologica 24 (2): 63–68.
 6. Pokryszko B. M., Lesicki A., Maltz T. K. 2014. Malakologia polska – historia, stan obecny, perspektywy (2000-2014). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. 58 pp.
 7. Marek W., Pokryszko B.M. 2014. Museum of Natural History, University of Wrocław - 200 years of history in two countries. Genus 25: 567–582.
 8. Nekola, J. C., Barker G. M., Cameron R. A. D., Pokryszko B. M. 2013. Latitudinal variation of body size in land snail populations and communities, pp. 62–82. In: F. Smith and K. Lyons (eds). Animal Body Size: Linking Pattern and Process across Space, Time, and Taxonomic Group. University of Chicago Press, Chicago.
 9. Kuźnik-Kowalska E., Pokryszko B. M., Proćków M., Oczkowska M. 2013. On the population dynamics, reproductive biology and growth of Succineaputris(Linnaeus, 1758) (Gastropoda: Pulmonata: Succineidae). Folia Malacologica 21(4): 215–224.
 10. Pokryszko B.M., Cameron R.A.D., Horsák M. 2012. Variation in the shell colour and banding polymorphism of Cepaeanemoralis (L.) in rural areas around Wrocław Folia Malacologica 20: 87-94.
 11. Maltz T., Pokryszko B.M. 2009. Macrogastrabadia (C. Pfeiffer, 1828) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) in Zieleniec (BystrzyckieMts, Central Sudetes) - ecology, conservation status and life history - preliminary data. Folia Malacologica 17: 53-62.
 12. Pokryszko B.M. 2008. Join the Megalab! : announcement. Folia Malacologica 16; 251-252.
 13. Potoczek K., Pokryszko B.M. 2008. Terrestrial malacocoenoses of the monastery park in Henryków near ZąbkowiceŚląskie (SW Poland). Folia Malacologica 16: 75-87.
 14. Pokryszko B. M., Maltz T. K. 2007. Rare and endangered terrestrial gastropods of Lower Silesia (SW. Poland) – current status and perspectives. ActaUniversitatisLatviensis 723: 7-20.
 15. Nekola J. C., Barker G. M., Cameron R. A. D., Pokryszko B. M. 2007. Latitudinal variation of land snail body size as a violation of Bergmann's Rule. In: Smith F., Lyons K. [eds]. Global patterns in body size. University of Chicago Press.
 16. Pokryszko B. M., Cameron R. A. D. 2006. Land snail communities at Lake Hańcza (NE. Poland). Folia Malacologica 14: 63-70.
 17. Cameron R. A. D., Pokryszko B. M. 2006. Forest snail faunas in the Kaszuby Uplands (Pomerania): a rich northern refuge. Folia Malacologica 14: 75-82.
 18. Pokryszko B. M., Cameron R. A. D. 2005. Geographical variation in the composition and richness of forest snail faunas in Northern Europe. Records of the Western Australian Museum, Supplement No. 68: 115-132.
 19. Cameron R. A. D., Pokryszko B. M., Wells F. E. 2005. Alan Solem’s work on the diversity of Australasian land snails: an unfinished project of global significance. Records of the Western Australian Museum, Supplement No. 68: 1-10.
 20. Mazurkiewicz M., Pokryszko B. M. 2005. Gametogenic cycle in Vertigo pusilla O. F. Müller, 1774 (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae). Folia Malacologica 13: 43-47.
 21. Juricková L., Beran L., Dvorák L., Hlavác J. C., Horsák M., Hrabáková M., Maltz T. K., Pokryszko B. M. 2005. Mollusc fauna of the RychlebskéHory (Czech Republic). Folia Malacologica 13: 9-24.
 22. Pokryszko B. M. 2004. Columellaedentula (Martens, 1830), Truncatellinaclaustralis (Gredler, 1856), Vertigo arctica (Wallenberg, 1858), Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849), Vertigo angustiorJeffreys, 1830, Pagodulinapagodula (Des Moulins, 1830), Granariafrumentum (Draparnaud, 1801), Pupillaalpicola (Charpentier, 1837). In: Glowacinski Z., Nowacki J. [eds]. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce.
 23. nstytut Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im A. Cieszkowskiego, Kraków-Poznań: pp. 321-329.
 24. Pokryszko B. M., Cameron R. A. D., Maltz T. K. 2004. Cochlodinacostata (C. Pfeiffer, 1828) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) in Poland. Folia Malacologica 12: 189-192.
 25. Pokryszko B. M. 2003. Vertigo of continental Europe - autecology, threats and conservation status. Heldia 5: 13-26.
 26. Cameron R. A. D., Colville B., Falkner G., Holyoak G. A., Hornung E., Killeen I. J., Moorkens E. A., Pokryszko B. M., Proschwitz T. Von, Tattersfield P., Valovirta I. 2003. Species accounts for snails of the genus Vertigo listed in Annex II of the Habitats Directive: V. angustior, V. genesii, V. geyeri and V. moulinsiana. Heldia 5: 151-172.
 27. Pokryszko B. M. 2001. Observations on seasonal dynamics of age structure and reproduction of Pupillamuscorum L. (Gastropoda: Pulmonata: Pupillidae). Folia Malacologica 9: 45-50
 28. Pokryszko B. M., Stworzewicz E. 2001. On the subgeneric classification of Vertigo O. F. Muller, 1774 (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae). Folia Malacologia 9: 27-36.
 29. Dyduch-Falniowska A., Pokryszko B. M. 2001. PhylumMollusca. In: Gutowski J. M., Jaroszewicz B. [eds]. Katalog Fauny Puszczy Białowieskiej. IBL, Warszawa: pp. 42-46.
 30. Pokryszko B. M., Riedel A. 1999. Polish malacology - past, present and future. Folia Malacologica 7: 229-244.
 31. Riedel A., Pokryszko B. M. 1999. Malakologia polska - historia, stan obecny, perspektywy. Tom upamiętniający XV Krajowe Seminarium Malakologiczne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 60 pp.
 32. Pokryszko B. M. 1998. Vertiginidae (Gastropoda: Pulmonata: Pupilloidea) Białowieskiego Parku Narodowego i okolic. Parki Narodowe i Rezrwaty Przyrody 13/3 (Suppl.): 67-75.
 33. Pawłowska E., Pokryszko B. M. 1998. Why are terrestrial gastropods of Poland threatened? Folia Malacologica 6: 63-72.
 34. Pokryszko B. M. 1997. Of snails and islands - MacArthur & Wilson or biased extinction? Heldia 4: 94-97.
 35. Pokryszko B. M. 1997. LyropupaPilsbry, 1900. Systematics, evolution and dispersal (Gastropoda: Pulmonata: Pupilloidea). The Genus 8: 377-487
 36. Pokryszko B. M. 1997. Land snail apertural barriers - adaptation or hindrance? (Gastropoda: Pulmonata). MalakologischeAbhandlungen 18: 239-248
 37. Pokryszko B. M. 1997. Dlaczego ślimaki nie stosują się do modelu MacArthura i Wilsona (lub vice versa)? Systemy, symetrie, ewolucja. VII. Symetrie, systemy, ewolucja. Wydawnictwo "Leopoldinum" Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego: 39-54.
 38. Pokryszko B. M. 1997. Optymalizacja systemu klasyfikacji - czy jest nadzieja? Systemy, symetrie, ewolucja. VII. Symetrie, systemy, ewolucja. Wydawnictwo "Leopoldinum" Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego: 55-68.
 39. Pokryszko B. M. 1996. The Gastrocoptinae (Gastropoda: Pulmonata: Pupilloidea) of Australia: systematics, distribution and origin. Invertebrate Taxonomy 10: 1085-1150.
 40. Pokryszko B. M. 1994. On the mono(?)phyly and classification of the Orthurethra/Pupilloidea (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora). The Genus 5: 371-390.
 41. Pokryszko B. M. 1993. Fen malacocenoses in Dovrefjell (S Norway). Fauna Norvegica, Ser. A: 14: 27-38.
 42. Pokryszko B. M. 1993. Poglądy na asymetrią ślimaków. Symetria w przyrodzie, sztuce i naukach humanistycznych. II. Symetria w naukach przyrodniczych. Wydawnictwo "Leopoldinum" Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego: 279-294.
 43. Dyduch Falniowska A., Pokryszko B. M. 1993. Mięczaki. In: Mirek Z., Piekos-Mirkowa H. [eds] Przyroda Kotliny Zakopianskiej. Poznanie, przemiany, zagrożenia i ochrona. Tatrzański Park Narodowy. Zakopane – Kraków: pp 247-255.
 44. Pokryszko B. M. 1990. Zasady systematyki ewolucyjnej. Przegląd Zoologiczny 28, 4: 525-530.
 45. Pokryszko B. M. 1987. European Columella reconsidered (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae). MalakologischeAbhandlungen 12: 2-12.
 46. Pokryszko B. M. 1987. O teorii systematyki. Problemy Taksonomii Biologicznej w Praktyce Szkolnej. IKNiBO, Wrocław: 7-19.
 47. Pokryszko B. M. 1984. Ślimaki Gór i Pogórza Kaczawskiego (Sudety Zachodnie). Acta UniversitatisWratislaviensis. Prace Zoologiczne 16: 21-52.
 48. Pokryszko B. M. 1981. Nowe plejstoceńskie stanowiska Helicigonabanatica (Rossm.) (Gastropoda, Pulmonata) na Wyżynie Krakowsko Częstochowskiej. Przegląd Zoologiczny 25: 365-366, 2 pls.

 

ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt