koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 9.00-16.30
sobota – niedziela: 10.00-17.30

więcej informacji

Publikacje naukowe

dr hab. Jan Kotusz

 

Original papers / Prace oryginalne:

 

2020

 1. Grabowska A. I., Boroń A., Kirtiklis L., Spoz A., Juchno D., Kotusz J. 2020. Chromosomal inheritance of parental rDNAs distribution pattern detected by FISH in diploid F 1 hybrid progeny of Cobitis (Teleostei, Cobitidae) species has non-Mendelian characte.r Journal of Fish Biology. Vol. 96(1):261-273.-
  Dostęp: https://doi.org/10.1111/jfb.14216.
 2. Kočí J., Röslein J., Pačes J., Kotusz J., Halačka K., Koščo J., Fedorčák J., Iakovenko N., Janko K. 2020. No evidence for accumulation of deleterious mutations and fitness degradation in clonal fish hybrids: Abandoning sex without regrets. Molecular Ecology. Vol. 29(16): 3038-3035. - Dostęp: https://doi.org/10.1111/mec.15539.
 3. Dedukh D., Majtanova Z., Psenicka M., Kotusz J., Klima J.,Juchno D., Boroń A., Janko K. 2020. Parthenogenesis as a Solution to Hybrid Sterility: The Mechanistic Basis of Meiotic Distortions in Clonal and Sterile Hybrids. Genetics. Vol. 215(4): 975-987. - Dostęp: https://doi.org/10.1534/genetics.119.302988.

2019

 1. Kulik D., Stefaniak J., Skórzewski G., Popiołek M., Kotusz J. 2019. Ichtiofauna małych dopływów Odry w jej środkowym biegu: Ława, Jezierzyca, Cicha Woda i Średzka Woda. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego. Vol. 32: 109-132.
 2. Dyrcz A., Gramsz B., Maślak R., Witkowski A., Zając T., Dobrowolska-Martini K., Kotusz J., Kozyra K., Kusznierz J., Leś E., Martini M., Popiołek M., Rąpała R. 2019. Kręgowce. W: Przyroda Karkonoskiego Parku. 3. wyd. - Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy, s. 405-442.
 3. Bartoš O., Kotusz. J., Pačes J., Pekárik L., Petrtýl M., Boroń A., Juchno D., Janko K. 2019. The Legacy of Sexual Ancestors in Phenotypic Variability, Gene Expression, and Homoeolog Regulation of Asexual Hybrids and Polyploids .Molecular Biology and Evolution. Vol. 36(9): 1902-1920. – Dostęp: https://doi.org/10.1093/molbev/msz114.

2018

 1. Witkowski A., Skórzewski G., Stefaniak J., Kotusz J. 2018. Chronione gatunki minogów i ryb Parku Narodowego Gór Stołowych. Przyroda Sudetów. T. 21:181-188.
 2. Cios St., Grudniewska J., Witkowski A., Kotusz J. 2018. Lipień., Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, 219 s.
 3. Kotusz J., Witkowski A. 2018. Ryby Parku Narodowego Gór Stołowych. W: Góry Stołowe - przyroda i ludzie: red. C. Kabała. Kudowa Zdrój: Park Narodowy Gór Stołowych, s. 221-230.

2017

 1. Kotusz J., Wever De. A. 2017. Freshwater fishes of Poland. Version 2.2. Kopenhaga : GBIF Secretariat, [40.000 rekordów].
  Zasób elektroniczny: https://doi.org/10.13148/bfcf8

2016

 1. Majtánová Z., Choleva L., Symonová R., Ráb P., Kotusz J., Pekárik L., Janko K. 2016.  Asexual reproduction does not apparently increase the rate of chromosomal evolution: karyotype stability in diploid and triploid clonal hybrid fish (Cobitis, Cypriniformes, Teleostei). PLoS ONE 11(1): e0146872.

2015

 1. Witkowski A., Kotusz J., Wawer K., Stefaniak J., Popiołek M., Błachuta J. 2015. A natural hybrid of Leuciscus leuciscus (L.) and Alburnus alburnus (L.) (Osteichthyes: Cyprinidae) from the Bystrzyca River (Poland). Annales Zoologici 65 (2): 287-293.
 2. Witkowski A., Kotusz J., Popiołek M., Baldy K., Zwaduch S. 2015. Zmiany w ichtiofaunie potoku Czerwona Woda (Park Narodowy Gór Stołowych) po wybudowaniu zbiornika zaporowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 34 (3): 51-59.
 3. Witkowski A., Popiołek M., Kotusz J., Wawer K., Stefaniak J. 2015. Ichtiofauna Dzikiej Orlicy (dorzecze Łaby, Polska) - dziesięć lat później. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego, 28: 5-25.

2014

 1. Kotusz J., Popiołek M., Drozd P., De Gelas K., Šlechtová V, Janko K. 2014. Role of parasite load and differential habitat preferences in maintaining the coexistence of sexual and asexual competitors in fish of the Cobitis taenia hybrid complex. Biological Journal of the Linnean Society, 113 (1): 220-235.
 2. Witkowski A., Kotusz J., Kusznierz J., Popiołek M. 2014. Ichtiofauna Karkonoskiego Parku Narodowego i terenów przyległych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70 (1): 3-15.
 3. Amirowicz A., Grabowska J., Kotusz J., Kruk A., Penczak T. 2013. Czerwona lista ryb i minogów województwa śląskiego.  Raporty, Opinie - Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. 6 (5): 5-32.

2013

 1. Popiołek M., Kusznierz J., Kotusz J., Witkowski A. 2013. Parasites of Hucho hucho (L.), Hucho taimen (Pall.), and Parchucho perryi (Brevoort) (Salmonidae, Actinopterygii) - the state of konwledge. Archives of Polish Fisheries,  21: 235-241.

2012

 1. Janko K., Kotusz J., De Gelas K., Šlechtová V, Opoldusová Z., Drozd P., Choleva L., Popiołek M and Baláž M. 2012. Dynamic formation of asexual diploid and polyploid lineages: multilocus analysis of Cobitis reveals the mechanisms maintaining the diversity of clones. PLoS ONE 7(9): e45384.
 2. Witkowski A., Kleszcz M., Błachuta J., Kotusz J., Kusznierz J., Napora K. 2012. Ichthyofauna of Wrocław – the Odra River, its tributaries and selected city reservoirs. Fragmenta Faunistica 55(1): 49–74.

2011

 1. Maciak S., Janko K., Kotusz J., Choleva L., Boroń A., Juchno D., Kujawa R., Kozłowski J., Konarzewski M. 2011. Standard metabolic rate is inversely related to erythrocyte and genome size in allopolyploid fish of Cobitis taenia hybrid complex. Functional Ecology 25(5): 1072-1078;   doi: 10.1111/j.1365-2435.2011.01870.x.

2010

 1. Grabowska J., Kotusz J., Witkowski A. 2010: Alien invasive fish species in Polish waters: an overview. Folia Zool. 59 (1): 73 – 85.
 2. Witkowski A., Popiołek M., Kusznierz J., Baldy K., Kotusz J. 2010: Monitoring ichtiofauny Parku Narodowego Gór Stołowych. Parki Nar. Rez. Przyr. 29(4): 51-61.
 3. Kotusz J., Witkowski A., Kusznierz J., Popiołek M. 2010: Czy głowacica Hucho hucho L. ma szanse powrotu do Czadeczki? Chrońmy Przyr. Ojcz. 66(3): 169–174.

2009

 1. Popiołek M., Łuczyński T., Jarnecki H., Kotusz J. 2009: The first record of Gyrodactylus latus Bychowsky, 1933 (Monogenea, Gyrodactylidae) from Cobitis elongatoides Bacescu et Maier, 1969 (Teleostei, Cobitidae) in Poland. Annals of Parasitology (formerly Wiad. Parazyt.). 55(4): 441–403.
 2. Kotusz J., Kusznierz J., Popiołek M., Witkowski A. 2009: Ichtiofauna systemu rzecznego Nysy Kłodzkiej. Rocz. Nauk. PZW, 22: 5-58.
  Witkowski A., Kotusz J., Przybylski M. 2009: Stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski: Czerwona lista minogów i ryb – stan 2009. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(1): 33–52.

2008

 1. Popiołek M., Kotusz J. 2008: A checklist of helminth fauna of weatherfish, Misgurnus fossilis (Pisces, Cobitidae) state of the art, species list and perspectives of further studies. Helminthologia 45 (4): 181-184.
 2. Kotusz J. 2008. Morphological relationships between polyploid hybrid spined loaches of the genus Cobitis (Teleostei: Cobitidae) and their parental species. Annales Zoologici 58 (4): 891-905.
 3. Kusznierz J., Kotusz J., Kazak M., Popiołek M., Witkowski A. 2008: Remarks on the morphological variability of the Arctic charr, Salvelinus alpinus (L.) from Spitsbergen. Pol. Polar Res. 29 (3): 227-236.
 4. Witkowski A., Kotusz J., Popiołek M., Kusznierz J. 2008: Summer  dynamics of density and biomass of the Arctic charr, Salvelinus alpinus (L.), in a polar stream (SW Spitsbergen). Pol. Polar Res. 29 (3): 237-243.
 5. Witkowski A., Kotusz J., 2008: Stan ichtiofaunistycznych badań inwentaryzacyjnych rzek Polski. Rocz. Nauk. PZW, 21: 23-60.
 6. Witkowski A., Popiołek M., Błachuta M., Kusznierz J., Kotusz J., 2008: The brown trout Salmo trutta m. fario L. from lake Mały Staw (Giant Mts., SW Poland) – a biological and parasitological survay. Opera Corcontica 45: 151-161.

2007

 1. Popiołek M., Szczęsna J., Kotusz J., Kusznierz J., Witkowski A. 2007: The level of infection with gastro-intestinal nematodes in Svalbard reindeers from Hornsund area, Spitsbergen. Pol. Polar Res. 28 (4): 227-282.
 2. Janko K., Flajšhans M., Choleva L., Bohlen J., Šlechtowá V., Rábová M., Lajbner Z., Šlechtá V., Ivanova P., Dobrovolov I., Culling M., Persat H., Kotusz J. and Ráb P. 2007: Diversity of European spined loaches (genus Cobitis L.): an update of the geographic distribution of the Cobitis taenia hybrid complex with a description of a new molecular tools for species and hybrid determination. J. Fish Biol. 71 (Suppl. C): 387-408.
 3. Witkowski A., Paszkowski P, Kotusz J. 2007: Wpływ hodowli stawowej i wylęgarni na ichtiofaunę małej nizinnej rzeki. Inżynieria Ekologiczna: 18: 301-303.
 4. Witkowski A., Penczak T., Kotusz J., Przybylski M., Kruk A., Błachuta J. 2007: Reofilne ryby karpiowate dorzecza Odry. Rocz. Nauk PZW, 20: 5-33.
 5. Popiołek M., Kotusz J. 2007: Stan poznania helmintofauny ryb słodkowodnych Polski. Annals of Parasitology (formerly Wiad. Parazyt.), 53 (2): 85-90.

2006

 1. Kotusz J., Witkowski A., Baran M. and Błachuta J. 2006: Fish migrations in a large lowland river (Odra R., Poland) – based on fish pass observations. Folia Zool. 55 (4): 386-398.
 2. Witkowski A., Kotusz J.., Kusznierz J., Popiołek, Baldy K. 2006: Ichtiofauna polskich dopływów dorzecza Łaby. Rocz. Nauk. PZW, 19: 25-45.

2005

 1. Kusznierz J., Kotusz J., Krawczuk R., Popiołek M., Staś M., Witkowski A., Baldy K. 2005: Wiek i wzrost pstrąga potokowego Salmo trutta m. fario L. w potokach Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otulinie. Szczeliniec 9: 19-30.
 2. Kusznierz J., Kotusz J., Popiołek M., Witkowski A. 2005: Ichtiofauna polskich dopływów górnej Odry. Rocz. Nauk. PZW, 18: 59-90.
 3. Radtke G., Witkowski A., Grochowski A., Dębowski P., Kotusz J. 2005: Odkrycie głowacza pręgopłetwego Cottus poecilopus Heckel, 1840 (Cottidae) w polskich przymorskich rzekach. Przegl. Zool. 49 (3-4): 145-151.

2004

 1. Kotusz, J., Krappe, M., Kusznierz, J., Popiołek, M., Riel, P., Waterstraat, A. & Witkowski A. 2004: Distribution, density and habitat of Cottus poecilopus (Heckel, 1836) in Lake Hańcza (NE Poland) as compared with the situation in the Luzin lakes (NE Germany). Verhandlungen der Gesellschaft fuer Ichthyologie 4: 91-105.
 2. Boroń A., Kotusz J. 2004: Species names and systematics of the inland fish and lampreys recorded in Poland. Arch. Pol. Fish. 12, Supl. 2: 167-174.
 3. Przybylski M., Zięba G., Kotusz J., Terlecki J., Kukuła K. 2004: Analysis of threats to the fish fauna in selected Polish rivers. Arch. Pol. Fish. 12, Suppl. 2: 131-142.
 4. Witkowski A., Kotusz J., Przybylski M., Marszał, L., Heese T., Amirowicz A., Buras P., Kukuła K. 2004: Origin, species composition and present degree of thereat to fish fauna in the Vistula and Oder river systems. Arch. Pol. Fish. 12, Supl. 2: 7-20.
 5. Popiołek M., Kotusz J. 2004: Metacerkarie przywr występujące u Cobitis elongatoides Bacescu et Maier, 1969 (Pisces: Cobitidae).  Annals of Parasitology (formerly Wiad. Parazyt.) 50 (3): 609-613.
 6. Popiołek M., Witkowski A., Kotusz J., Kusznierz J., Baldy K. 2004: Pasożyty jelitowe pstrągów potokowych (Salmo trutta fario L.) z potoków Parku Narodowego Gór Stołowych. Parki Nar. Rez. Przyr. 23: 121-127.
 7. Witkowski A., Kotusz J., Baran M., Błachuta J., Napora K. 2004: Przechodzenie ryb przez przepławkę „Wały Śląskie” na Odrze. Komunikaty Rybackie 3: 1-4.

2003

 1. Popiołek M., Kotusz J. 2003: Endoparasitic helminths of fishes of the genus Cobitis from Poland. Folia biol. (Kraków). 51 (Suppl.): 173-178.
 2. Erös T., Sallai Z., Kotusz J. 2003: Distribution and conservation status of loaches in Hungary. Folia biol. - Kraków. 51 (Suppl.): 17-19.
 3. Popiołek M., Okulewicz J., Kotusz J. 2003: The first record of Allocreadium transversale (Rudolphi, 1802) (Digenea, Allocreadiidae) from cobitid fishes of Poland. Helminthologia 40 (4): 245-246.
 4. Kruk A., Kotusz J. Szymczak M., Spychalski P. 2003: Czebaczek amurski Pseudorasbora parva (Schlegel, 1942) (Cyprinidae, Gobioninae) – nowy element w ichtiofaunie województwa łódzkiego. Rocz. Nauk. PZW, 16: 97-101.
 5. Witkowski A., Kotusz J. 2003: Pirapitinga, Piractus brachypomus (Cuvier, 1818) (Serrasalmidae: Osteichthyes) w Polsce – kolejny introdukawany gatunek. Przegl. Zool. 47: (3-4): 221-224.

2001

 1. Kotusz J., Witkowski A., Błachuta J., Kusznierz J. 2001: Stan ichtiofauny w górnym i środkowym dorzeczu Odry. Rocz. Nauk. PZW, 14 (Suppl.): 297-310.
 2. Witkowski A., Kotusz J., Kusznierz., Bald y K., Kleszcz M., Popiołek M., Staś M. 2001: Rozsiedlenie i struktura populacji pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.) w potokach Parku Narodowego Gór Stołowych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 20 (4): 83-92.

2000

 1. Boroń A., Kotusz J. 2000: The preliminary data on diploid-polyploid complexes of Cobitis in the Odra River basin, Poland (Pisces, Cobitidae). Folia Zool. 49 (Suppl. 1): 79-84.
 2. Kotusz J. 2000: Intra- and interpopulation morphological variability in diploid and varied-ploidy Cobitis from Poland. Folia Zool. 49 (Suppl. 1): 219-226.
 3. Witkowski A., Błachuta J., Kotusz J., Kusznierz J. 2000: The lampreys and fishes of  the upper and mid Odra basin (Silesia, SW of Poland) – the present situation. Acta Hydrobiol., 42 (3/4): 283-303. (obecnie Ecohydrology & Hydrobiology).
 4. Witkowski A., Kotusz J., Kusznierz J., Czarny Z., Błachuta J. 2000: Monitoring ichtiofauny Kwisy. Rocz. Nauk. PZW, 13: 5-22.
 5. Kotusz J.,  Kusznierz J., Witkowski A. 2000: Tilapia nilowa Oreochromis niloticus (L.) (Osteichthyes, Cichlidae) w wodach otwartych Polski (rzeka Ruda, prawy dopływ górnej Odry). Przegl. Zool., 44 (1-2): 85-87.

1999

 1. Boroń A., Kotusz J. 1999: A preliminary report and karyotype of a new Cobitis species in the ichthyofauna of Poland. Cytobios, 98: 59-64.
 2. Kotusz J., Witkowski A. 1998: Morphometrics of Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) (Cyprinidae: Gobioninae), a species introduced into the Polish waters. Acta Icht. et Pisc., 28 (2): 3-14.
 3. Witkowski A., Błachuta J., Kotusz J., Heese T. 1999: Czerwona lista słodkowodnej ichtiofauny Polski. Chrońmy Przyr. Ojcz., 55 (4): 5-19.
 4. Witkowski A., Kotusz J. 1997: The lampreys (Petromyzonidae) in the ichthyological collection of the Museum of Natural History Wrocław University, Poland. Bull. Lampetra, 3: 65-71.

1997

 1. Witkowski A., Kusznierz J., Kotusz J. 1997: Ichtiofauna dorzecza Małej Panwi. Rocz. Nauk. PZW, 10: 61-84.
 2. Kotusz J., Kusznierz J., Błachuta J. 1997: Występowanie cierniczka Pungitius pungitius  (L.) na Śląsku. Przegl. Zool., 41 (3-4): 247-250.
 3. Witkowski A., Kotusz J. 1997: Occurrence of the brook lampray, Lampetra planeri (Bloch, 1784) in the rivers of Polish Silesia (SW of Poland). Bull. Lampetra, 3: 73-79.
 4. Kotusz J. 1996. Morphological Characteristics of the Mud Loach Misgurnus fossilis (L.) (Pisces: Cobitidae) from the Mid Odra and Vistula River Basins. Acta Icht. et Pisc., 25 (2): 3-14.

1996

 1. Kotusz J., Kusznierz J., Witkowski A. 1996: Ichtiofauna dorzecza Bystrzycy. Rocz. Nauk. PZW, 9: 63-90.
 2. Kotusz J. 1996: Ochrona gatunkowa piskorzowców (Cobitoidea, Cypriniformes) w Polsce na tle ich występowania i statusu w innych krajach Europy. Zool. Polon., 41 Suppl.: 147-155.

1995

 1. Witkowski A., Kusznierz J., Kotusz J. 1995: Umbra pygmaea De Kay, 1842 (Osteichthyes, Umbridae)  nowy introdukowany gatunek ryby w polskiej ichtiofaunie. Przegl. Zool., 39: 281-286.

1994

 1. Kusznierz J., Witkowski A., Kotusz J., Błachuta J. 1994: Ichtiofauna dorzecza Smortawy i Stobrawy. Rocz. Nauk. PZW, 7: 51-70.
 2. Błachuta J., Witkowski A., Kotusz J. 1994: Kiełb białopłetwy, Gobio albipinnatus Lukasch, 1933, (Cyprinidae), w dorzeczu Odry. Przegl. Zool., 38 (3-4): 309-315

 

Books and chapters in books (in Polish) / książki i rozdziały w książkach

 1. Dyrcz A., Gramsz B., Maślak R., Witkowski A., Zając T., Dobrowolska-Martini K., Kotusz J., Kusznierz J., Leś E., Martini M., Popiołek  M., Rąpała R. 2013. Kręgowce. W: Knapik R., Raj A. (red.). Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Karkonoski Park Narodowy,  Jelenia Góra, pp. 405-442.
 2. Kotusz J. 2012. Głowacz białopłetwy Cottus gobio Linnaeus, 1758. W: Makomaska -Juchiewicz M., Baran P. (red.): Monitoring gatunków zwierząt: przewodnik metodyczny Cz. III: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa,  pp. 171-185.
 3. Kotusz J. 2011. Sumik karłowaty Ameiurus nebulosus (Le Sueur, 1819). W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.). Gatunki Obce w Faunie Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, pp. 399-403.
 4. Kotusz J. 2011. Karaś srebrzysty Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782). W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.). Gatunki Obce w Faunie Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, pp. 376-381.
 5. Kotusz J., Witkowski A., Kusznierz J., Popiołek M. 2011. Głowacz pręgopłetwy w jeziorze Hańcza – pochodzenie, wymagania siedliskowe i sezonowe migracje. W: Jankun M., Furgała-Selezniow G., Woźniak M., Wiśniewska A.M. (red.). Ocena i ochrona  bioróżnorodności wód. Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pp. 43-47.
 6. Kotusz J., Witkowski A., Kusznierz J., Popiołek M. 2011. Alpine bullhead in Hańcza Lake – origin, habitat requirements and seasonal migrations. W: Jankun M., Furgała-Selezniow G., Woźniak M., Wiśniewska A.M. (eds.). Water biodiversity assessment and protection. Faculty of Environmental Protection and Fisheries, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, pp. 61-65.
 7. Witkowski A., Kotusz J. 2008. Ryby. W: Witkowski A. (red.). Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. Wyd. PNGS, Kudowa Zdrój, pp. 230-236.
 8. Stawarczyk T., Jankowski W., Kotusz J. 2005. Fauna. W: Zarząd Województwa Dolnośląskiego 2005: Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego. Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu pp. 135-152.
 9. Boroń A., Kotusz J., Przybylski M. 2002: Koza, koza złotawa, piskorz i śliz. IRS, Olsztyn.
 10. Kotusz J. 2001. Koza złotawa, Sabanejewia aurata (de Fill.). W: Głowaciński Z. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. II wydanie. PWRiL, Warszawa, pp. 313-314.
 11. Kotusz J. 2001. Piskorz, Misgurnus fossilis (L.). W: Głowaciński Z. (red.) 2001: Polska Czerwona Księga Zwierząt. II wydanie. PWRiL, Warszawa, pp. 315-316.
 12. Witkowski A., Kotusz J. 2000: Czebaczek amurski Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842). W: Brylińska M. (red.). Ryby Słodkowodne Polski. PWN Warszawa, pp. 335-337. 
 13. Kotusz J. 2000. Buffalo czarny Ictiobus niger Rafinesque, 1820. W: Brylińska M. (red.). Ryby Słodkowodne Polski. PWN Warszawa, pp. 338-339.
 14. Witkowski A., Kotusz J. 2000. Muławka wschodnioamerykańska Umbra pygmaea (De Kay, 1842). W: Brylińska M. (red.). Ryby Słodkowodne Polski. PWN Warszawa, pp. 369-370.
 15. Kotusz J. 2000.  Tilapia nilowa Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1757). W: Brylińska M. (red.). Ryby Słodkowodne Polski. PWN Warszawa, pp. 473-475.
 16. Kotusz J. 2000: Babka łysa Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857). W: Brylińska M. (red.). Ryby Słodkowodne Polski. PWN Warszawa, pp. 479-481.
 17. Kotusz J., Kusznierz J. 1999: Stan ichtiofauny w Tarasience i drobnych zbiornikach wodnych. W: Wojciechowska W. (red.). Ekosystemy wodne i lądowe Sobiborskiego Parku Krajobrazowego i ich Ochrona. RW KUL, Lublin, pp. 87-91.

 

Proceedings of conferences / Komunikaty konferencyjne:

 1. Kotusz J., Popiołek M., Drozd P., De Gelas K., Slechtova V. and Janko K. 2015. Parasite load and niche shift as driving forces in the maintenance of sex in a hybrid complex of fish (genus Cobitis) with dual reproduction strategies. Polish Evolutionary Conference, 24-26 September 2015, Poznań. p. 30.
 2. Kotusz J., Popiołek M., Zaleśny G., Drulis-Kawa Z., Kęsik-Szeloch A., Maciejewska B., Janko K. 2015. Rola czynników patogennych i wyboru nisz w utrzymywaniu koegzystencji ryb o płciowym i klonalnym systemie rozrodu w kompleksie hybrydowym Cobitis (Teleostei: Cypriniformes). XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, 11-13 września 2015, Zielona Góra. pp. 59-60.
 3. Popiołek M., Kotusz J., Zaleśny G., Kuśmierek N., Janko K. 2015. Struktura i rozmieszczenie zespołów pasożytów ryb z rodzaju Cobitis (Teleostei: Cypriniformes) w strefie hybrydowej dorzecza Odry - badania wstępne. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, 11-13 września 2015, Zielona Góra. 64-65.
 4. Kotusz J., Popiołek M., Drozd P., De Gelas K., Šlechtová V., Janko K. 2014: Parasite load and differential habitat preferences in maintaining the coexistence of sexual and asexual competitors in fish of the Cobitis taenia hybrid complex. In: 13th International Congress of Parasitology, ICOPA XIII México, August 10-15.
 5. Kotusz J., Amirowicz A., Grabowska J., Kruk A., Penczak T. 2014. Czerwona lista ichtiofauny województwa śląskiego. W: Regionalne czerwone listy zagrożenia w ochronie zasobów przyrody - ich rola oraz stan i potrzeby. – Katowice, 26 XI 2014.  Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, p. 19.
 6. Kotusz J., Popiołek M., Drozd P., De Gelas K., Šlechtová V., Janko K. 2013: Are parasite load and habitat differences driving forces of spatial distribution of Danubian loach Cobitis elongatoides and its hybrid clones?” In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny, Brno 2013, Czech Rep. Sborník abstraktů. pp. 125-126.
 7. Popiołek  M., Witkowski A., Kotusz J., Kusznierz J. 2012: Parasites of fishes of the genera Hucho and Parachucho - the state of knowledge and threats. Book of Abstracts II International Hucho Symposium, Museum of Natural History, University of Wrocław, Sept. 19-22, 2012.  Łopuszna, Poland, pp. 37-38.
 8. Kotusz J. 2012: Distribution data of freshwater fishes of Poland. BioFresh Newsletter, issue 5: 7.
 9. Witkowski A., Kotusz J. Augustyn L. 2011: The status of the Hucho hucho (L.) in the Polish Carpathian part of the Danube catchment area. Book of Abstracts of the First International Conference on Fish Diversity of Carpathians. September 22-23, 2011. Stará Lesná, Slovakia, pp. 44-45.
 10. Kotusz J., Zawada A. 2011: Walecki barbel (Barbus waleckii Rolik, 1970) – a case of Carpathian endemism or an inter-specific hybridization? Book of Abstracts of the First International Conference on Fish Diversity of Carpathians. September 22-23 2011. Stará Lesná, Slovakia, pp. 25-26.
 11. Witkowski A., Kotusz J., Popiołek M., Kusznierz J., Błachuta J., Kleszcz M. 2011: Brown trout (Salmo trutta m. fario) in an oligotrophic lake (Mały Staw, Karkonosze). Book of astracts of the  International informative and training conference: Ichthyological Diversity of Waters. 7-9 March 2011 Ryn, Poland p. 62.
 12. Kotusz J., Witkowski A., Kusznierz J., Popiołek M. 2011: Alpine bullhead in Hańcza Lake – origin, habitat requirements and seasonal migrations. Book of astracts of the  International informative and training conference: Ichthyological Diversity of Waters. 7-9 March 2011 Ryn,  Poland . p. 28.
 13. Grabowska A., Żurek A., Boron A., Kotusz J. 2010: Chromosome analysis of hybrids between the barbel Barbus barbus (Linnaeus, 1758) and the Balkan barbel Barbus peloponnesius Valenciennes, 1842 (Pisces, Cyprinidae). Chromosome Research 18 (6): 750-751.
 14. Janko K., Eisner J, Kotusz J., Drozd P. 2010: When the worst becomes best: triploid hybrid loaches replace diploid hybrids despite having lower fitness? Proceedings of the International Loach Conference. August 31- September 3, 2010, Prague, Czech Republic.
 15. Kotusz J., Janko K., Popiołek, M., Witkowski A. 2010. Are there differences in habitat preferences between sexual and clonal spined loaches? Proceedings of the International Loach Conference. August 31- September 3, 2010, Prague, Czech Republic.
 16. Kotusz J., Zawada A. 2009: Brzana karpacka Barbus walecki Rolik, 1970 – gatunek czy mieszaniec międzygatunkowy. XI Zjazd Hydrobiologów Polskich, 09 – 12 września 2009, Lublin, pp. 189-190.
 17. Kotusz J., Kusznierz J., Witkowski J. 2008: Priorytety w ochronie ichtiofauny słodkowodnej Polski, czyli co łączy gatunki „naturowe”, chronione i zagrożone. Sesja Klubu Przyrodników „Europejskie gatunki i siedliska przyrodnicze w Polsce - interpretacja, zasoby, ochrona”,  4-6 kwietnia 2008, Łagów Lubuski.
 18. Grabowska J., Witkowski A., Kotusz J. 2008: Inwazyjne gatunki ryb w polskich wodach – zagrożenie dla rodzimej ichtiofauny. Konferencja Polskiego Związku Wędkarskiego „Użytkownik rybacki – nowa rzeczywistość”, 19-21 marca 2008, Spała, pp. 39-41.
 19. Cieśla M., Kotusz J., Śliwiński J., Mizieliński M., Wojda R. 2008: Rola Polskiego Związku Wędkarskiego w ochronie i racjonalnej gospodarce karpiowatymi rybami reofilnymi. Konferencja Polskiego Związku Wędkarskiego „Użytkownik rybacki – nowa rzeczywistość”, 19-21 marca 2008, Spała, pp. 22-23.
 20. Witkowski A., Kotusz J. 2008: Stan ichtiofaunistycznych badań inwentaryzacyjnych rzek Polski. Konferencja Polskiego Związku Wędkarskiego „Użytkownik rybacki – nowa rzeczywistość”, 19-21 marca 2008, Spała, pp. 31-33.
 21. Witkowski A., Kotusz J., Przybylski M. 2008: Aktualny stan i stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski. Konferencja Polskiego Związku Wędkarskiego „Użytkownik rybacki – nowa rzeczywistość”, 19-21 marca 2008, Spała, pp. 28-30.
 22. Kusznierz J., Kotusz J., Popiołek M., Witkowski A. 2008. Biologia i zróżnicowanie morfologiczne golca arktycznego Salvelinus alpinus (L.) z rejonu Hornsundu (Svalbard). XXXII Międzynarodowe Sympozjum Polarne, 23–24 maja 2008, Wrocław, s. 46.
 23. Łuczyński T., Popiołek M., Kusznierz J., Kotusz J., Witkowski A. 2008. Aktualny stan  zbadania parazytofauny golca arktycznego Salvelinus alpinus (L.) (Pisces, Salmonidae). XXXII Międzynarodowe Sympozjum Polarne, 23–24 maja 2008, Wrocław, s. 52.
 24. Popiołek M., Kusznierz J., Kotusz J., Witkowski A., Łuczyński T. 2008. Przypadek masowej koinwazji Diphyllobothrium spp. (Cestoda, Diphyllobothriidae) u golca arktycznego Salvelinus alpinus (L.) z jeziora Svartvatnet (Spitsbergen). XXXII Międzynarodowe Sympozjum Polarne, 23-24 maja 2008, Wrocław, s. 65–66.
 25. Kotusz J., Popiołek M., Janko K. 2008: Czy Czerwona Królowa decyduje o poziomie zarażenia pasożytniczego w aseksualno-seksualnych populacjach ryb z rodzaju Cobitis. XLIV Warsztaty Biologii Ewolucyjnej. 15.03.2008, Warszawa.
 26. Kotusz J., Popiołek M., Janko K., Kusznierz J.  2007:  Parasite load in sexual and gynogenetic forms of a Cobitis elongatoides complex. Proceedings of the 12th European Congress of Ichthyology. September 9-13, 2007, Cavtat (Dubrovnik), Croatia, pp. 188-189.
 27. Popiołek M., Kotusz J. 2007. Parasites of polyploid hybrids loaches of the genus Cobitis (Teleostei: Cobitidae) and their parental species. XXI Congress of the Polish Parasitological Society, 5–7 September 2007, Międzyzdroje. Wiadomości Parazytologiczne 53 (Supl.): 30.
 28. Popiołek M., Kotusz J. 2006: Helminth fauna of weatherfish (Misgurnus fossilis): state of the art, species list and perspectives of further studies. Proceedings of the 3rd Iternational Conference „Loaches of the Genus Cobitis and Related Genera”. September 24-29, 2006, Šibenik, Croatia.
 29. Kotusz J., Popiołek M., Janko K. 2006:  Parasite load in sexual and gynogenetic forms of a Cobitis elongatoides complex. Proceedings of the 3rd Iternational Conference „Loaches of the Genus Cobitis and Related Genera”. September 24-29, 2006, Šibenik, Croatia.
 30. Bocian J., Łapińska N., Błachuta J., Dębowski P., Kaczkowski Z., Kotusz J., Kukuła K., Przybylski M., Wiśniewolski W., Zalewski M., 2005. Możliwość wykorzystania Europejskiego Indeksu Rybnego EFI opracowanego w ramach projektu konsorcjum FAME do oceny stanu ekologicznego rzek w Polsce. W: Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej - Ocena statusu ekologicznego wód w Polsce. Materiały konferencyjne ECOSTATUS GIOŚ, Łódź: 8.
 31. Kotusz J., Krappe M., Kusznierz J., Popiołek M., Riel P., Waterstraat A., Witkowski A. 2004: Alpine Bullhead in Lake Hańcza (NE Poland); Its Annual Migrations and Microhabitat Use. (abstract). Proceedings of the 11th European Congress of Ichthyology. September 6-11, 2004, Tallinn, Estonia.
 32. Erös T., Sallai Z., Kotusz J. 2002: Distribution and conservation status of loaches in Hungary. (abstract). Proceedings of the 2nd International Conference „Loaches of the Genus Cobitis and Related Genera”. September 9-13, 2002, Olsztyn, Poland.
 33. Popiołek M., Kotusz J. 2002: Helminth parasites of fishes of the genus Cobitis from the territory of Poland (abstract). Proceedings of the 2nd International Conference „Loaches of the Genus Cobitis and Related Genera”. September 9-13, 2002, Olsztyn, Poland.
 34. Kotusz  J. 2002: Morphological diversity pattern of the Cobitis species and polyploid biotypes in the southern Baltic basin (abstract). Proceedings of the 2nd International Conference „Loaches of the Genus Cobitis and Related Genera”. September 9-13, 2002, Olsztyn, Poland.
 35. Kotusz  J. 2001: Morphological characteristics of the sibling species of the genus Cobitis (Cypriniformes: Cobitidae) in the southern Baltic catchment area (abstract). The 10th European Congress of Ichthyology. September 3-7. 2001, Prague, Czech Republic.
 36. Kotusz J.,  Witkowski A., Błachuta J., Kusznierz J. 2000: Stan ichtiofauny w górnym i środkowym dorzeczu Odry. Konferencja: “Regionalna ochrona gatunkowa ryb – ocena stopnia zagrożenia, kierunki ochrony”, Łopuszna, 24-27 maja 2000.
 37. Boroń A., Kotusz J. 1999: The diploid-polyploid complexes of Cobitis in Poland (abstract). Proceedings International Conf. „Loaches of the Genus Cobitis and Related Genera”. Brno 1999, Czech Republic.
 38. Kotusz J. 1999: Intra- and interpopulation morphological variability in diploid and varied-ploidy Cobitis from Poland (abstract). Proceedings International Conf. „Loaches of the Genus Cobitis and Related Genera”. Brno 1999, Czech Republic.
 39. Kotusz J. 1996: Ochrona gatunkowa piskorzowców (Cobitoidea, Cypriniformes) w Polsce na tle ich występowania i statusu w innych krajach Europy. Materiały konferencyjne: „Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków ryb w Polsce, stan aktualny i perspektywy”. Koszalin, 9-11 września 1996.

 

Popular articles for general public (in Polish) / Artykuły popularno-naukowe:

 1. Kotusz J., 2009. Sumik karłowaty – niespełniona nadzieja europejskiego wędkarstwa. Wędkarz Polski, sierpień 2009, 8 (222): 52-55.
 2. Kotusz J., 2009. Karaś srebrzysty – najskuteczniejszy kolonizator polskich wód śródlądowych. Wędkarz Polski, czerwiec 2009, 6 (220): 32-35
 3. Grabowska, J., Witkowski A., Kotusz J. 2008 - Inwazyjne gatunki ryb w polskich wodach - zagrożenia dla rodzimej ichtiofauny. W: Mizieliński M. (red.) - Użytkownik rybacki - nowa rzeczywistość. Wyd. PZW, Warszawa, 90-96 pp.
 4. Witkowski A., Kotusz J. 2008 - Stan poznania rybostanów rzek Polski (1945-2007). W: Mizieliński M. (red.) – Użytkownik rybacki – nowa rzeczywistość. Wyd. PZW, Warszawa, 67-69 pp.
 5. Cieśla M., Śliwiński J., Wojda R., Kotusz J., Mizieliński M., 2008. Rola Polskiego Związku Wędkarskiego w ochronie i gospodarce karpiowatymi rybami reofilnymi. W: Mizieliński M. (red.) – Użytkownik rybacki – nowa rzeczywistość. Wyd. PZW, Warszawa, 60-66 pp.
 6. Kotusz J., 2002. Koza dunajska w Polsce, czyli jak geny zdradzają swojego właściciela. Wędkarz Polski, 2002, 3.
 7. Kotusz J.,  Proćków J. , 1999. Fenologiczny kalendarz tarła – kwiecień.  Wiadomości Wędkarskie 4  (598): 4-5. 39
 8. Kotusz J.,   Proćków J. , 1999. Fenologiczny kalendarz tarła  – maj.   Wiadomości Wędkarskie 5  (599): 4-5.
 9. Kotusz J.,  Proćków J. , 1999. Fenologiczny kalendarz tarła – czerwiec.  Wiadomości Wędkarskie 6  (600): 4-5.
 10. Kotusz J.,   Proćków J. , 1999. Fenologiczny kalendarz tarła – lipiec.   Wiadomości Wędkarskie 7  (601): 4-5.
 11. Proćków J. , Kotusz J., 1999. Fenologiczny kalendarz tarła – sierpień. Wiadomości Wędkarskie 8  (602): 4-5.
 12. Proćków J. , Kotusz J., 1999. Fenologiczny kalendarz tarła – wrzesień.  Wiadomości Wędkarskie 9  (603): 4-5.
 13. Kotusz J.,  Proćków J. , 1999. Fenologiczny kalendarz tarła – listopad.  Wiadomości Wędkarskie 11  (605): 4-5.
 14. Kotusz J.,  Proćków J. , 1999. Fenologiczny kalendarz tarła – grudzień.  Wiadomości Wędkarskie 12  (606): 4-5
 15. Kotusz J., 1995. Gołowieszka i goniec. Wędkarz Polski 1995, 6.
 16. Witkowski A., Kusznierz J., Kotusz J., 1995. Muławka wschodnioamerykańska (Umbra pygmaea) nowy gatunek ryb w naszych wodach. Przegląd  Rybacki 1995, 20 (6) 36-38.
 17. Kotusz J., 1995. Piskorz. Wędkarz Polski 1995,  12.
 18. Kotusz J., 1994. Słodkowodne morze - Bajkał. Wszechświat, 1994, 10: 244-250.
 19. Kotusz J., 1994. Kozowate - niezwykłe ryby Starego Świata. Wszechświat, 1994, 5: 123-125.

 

 

 

 


ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt