koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 9.00-16.30
sobota – niedziela: 10.00-17.30

więcej informacji

Oferta edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych i średnich

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Muzeum, prezentującego największą w Polsce ekspozycję przyrodniczą, przygotowali dla Państwa szeroką ofertę zajęć edukacyjnych. Nasi naukowcy oferują kierowane do uczniów szkół podstawowych oraz średnich lekcje muzealne w formie prelekcji, ćwiczeń i zajęć z wykorzystaniem sal wystawowych, głównie z zakresu swoich specjalności badawczych: zoologii ogólnej, ornitologii, ichtiologii, malakologii, entomologii, mykologii, botaniki, ekologii i ochrony środowiska.

Spis proponowanych zajęć, zamieszczony poniżej, uwzględnia trzy bloki tematyczne:

  1. EKOLOGIĘ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA,
  2. ŚWIAT ZWIERZĄT,
  3. ŚWIAT GRZYBÓW I ROŚLIN.

Cena za przeprowadzone w jednym dniu zajęcia (2-4 godzin lekcyjnych) wynosi 25 zł od uczestnika i obejmuje wstęp na wystawy Muzeum Przyrodniczego.

W sprawie organizacji zajęć w Muzeum należy kontaktować się z:

mgr inż. Jerzy Maciążek, tel. 71 375 41 44; e-mail: jerzy.maciazek@uwr.edu.pl


Uwaga!
Możliwość realizacji danych zagadnień jest związana z dostępnością prowadzących w wybranym terminie. Pracownicy Muzeum są nauczycielami akademickimi, mającymi regularne zajęcia dla studentów, a także naukowcami, uczestniczącymi w badaniach terenowych, wyjazdach zagranicznych i konferencjach naukowych.

 

Grupy przedszkolne mogą skorzystać z oprowadzenia po wystawach z przewodnikiem zgodnie z poniższymi zasadami:

  • tylko po uprzedniej rezerwacji telefonicznej pod numerem 71 375 41 44
  • cena: 50 zł za oprowadzenie 1-10 osób, 70 zł za 11-20 osób i 90 zł za 21-30 osób
  • wycieczki liczące powyżej 30 osób dzielone są na mniejsze grupy.

 


 

Tytuł zajęć
Liczba godzin
Rodzaj zajęć
Etap edukacyjny
Osoby prowadzące

EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1A Zagrożone i ginące gatunki w Polsce i na świecie (CITES)
2
prezentacja (PowerPoint) – 2 godzina.*
SP2, SŚ
dr hab. Tomasz Maltz
uzupełnienie prelekcji:
1B. Zagrożone i ginące gatunki w Polsce i na świecie (CITES)
2
ćwiczenia: wystawy Muzeum
(2 x po 1 godzinie dla grupy)
SP2, SŚ
dr hab. Małgorzata Proćków,
dr hab. Tomasz Maltz
Ziemia – wodna planeta
3
prezentacja (PowerPoint)  1 godzina, ćwiczenia – w oparciu o karty pracy, wizyta na wystawach Muzeum – 2 godzina.
SP1, SP2
dr hab. prof. Jan Kotusz
Skąd się biorą powodzie
i czy jesteśmy na nie skazani?
2
prezentacja (PowerPoint) 2 godziny.
SP1 i SP2, SŚ
dr hab. prof. Jan Kotusz
Wymieranie i gatunki zagrożone
3
prezentacja (Power Point) – 1,5 godziny, ćwiczenia na salach wystawowych z wykorzystaniem mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych – 1,5 godziny.
SP1 i SP2, SŚ
dr Grzegorz Skórzewski

ŚWIAT ZWIERZĄT

Wędrówki ryb – cud natury, czy precyzyjny mechanizm?
4
prezentacja (PowerPoint) – 2 godziny.
ćwiczenia – w oparciu o karty pracy, wizyta na wystawach Muzeum – 2 godziny.
SP1, SP2, SŚ
dr hab. prof. Jan Kotusz
Skąd się wzięły ryby w wodach Polski?
4
prezentacja (PowerPoint) – 2 godziny.
ćwiczenia – w oparciu o karty pracy wizyta na wystawach Muzeum – 2 godziny.
SP1, SP2, SŚ
dr hab. prof. Jan Kotusz
2A. Wybrane zagadnienia z biologii ślimaków lądowych
2
prezentacja (PowerPoint) – 2 godziny
SP2, SŚ
dr hab. Tomasz Maltz
2B. Mięczaki w mieście
2
prezentacja (PowerPoint) – 2 godziny
SP2, SŚ
dr hab. Tomasz Maltz
2C.Ślimaki z muszlą i bez muszli
2
ćwiczenia: sala ćwiczeniowa 1 godz.
zajęcia na dużej sali wystawowej – 1 godzina (dla 2 grup po 15 osób)
SP2, SŚ
dr hab. Małgorzata Proćków,
dr hab. Tomasz Maltz
Niezwykłe mięczaki
2
prezentacja (PowerPoint) –  1 godzina
zajęcia na dużej sali wystawowej 1 godzina (dla 2 grup po 15 osób)
SP2, SŚ
dr hab. Małgorzata Proćków,
dr hab. Tomasz Maltz
Różnorodność świata zwierząt
3
warsztaty w języku polskim (a także w polskim i angielskim), wizyta na wystawach Muzeum – zajęcia z kartami pracy (morfologia głównych typów zwierząt) – 3 godziny
SP2
dr hab. Małgorzata Proćków,
dr hab. Tomasz Maltz
Adaptacje  środowiskowe kręgowców czyli krótka lekcja ewolucji
4
prezentacja (PowerPoint) –  2 godziny
zajęcia na salach wystawowych - 2 godziny (zapoznanie młodzieży z przykładami adaptacji środowiskowych kręgowców, ze szczególnym uwzględnieniem roli szkieletu i jego przekształceń w trakcie ewolucji tej grupy zwierząt)
SP2, SŚ
dr Grzegorz Skórzewski
Owady a człowiek
2
prezentacja (PowerPoint) – 1 godzina,
warsztaty/prelekcja na sali wystawowej – 1 godzina
dr hab. Paweł Jałoszyński
Szkielet zewnętrzny i wewnętrzny
2
prezentacja (PowerPoint) – 1 godzina
warsztaty – wycieczka po Muzeum – 1 godzina
dr hab. Paweł Jałoszyński
Bioróżnorodność owadów, największej grupy organizmów na Ziemi
2
prezentacja (PowerPoint) – 1 godzina
warsztaty – wycieczka po Muzeum – 1 godzina
dr hab. Paweł Jałoszyński
Znaczenie owadów w przyrodzie
2
prezentacja (PowerPoint) 1 godzina; warsztaty na wystawach MP – 1 godzina
SP2, SŚ
Prof. dr hab. Marek Wanat
Owady w naszych domach
2
prezentacja (PowerPoint) 1 godzina; warsztaty na wystawach MP – 1 godzina
SP2, SŚ
Prof. dr hab. Marek Wanat
Przegląd ważniejszych grup bezkręgowców
2
Warsztaty praktyczne – sala ćwiczeniowa (prezentacja zakonserwowanych okazów) + sala wystawowa (prezentacja eksponatów)
SP1 i SP2
dr hab. Małgorzata Proćków,
dr hab. Tomasz Maltz
Co warto wiedzieć o płazach i gadach?
2
prezentacja (PowerPoint) – 1 godzina, warsztaty – 1 godzina (poznanie gatunków zamieszkujących Polskę; poznanie ich biologii, cech charakterystycznych i jak bezbłędnie je rozpoznawać)
SP0, SP1, SŚ
dr Grzegorz Skórzewski
Ekologia a ewolucja – drapieżniki i ofiary
4
prezentacja (PowerPoint) – 2 godziny, zajęcia na salach wystawowych – ok. 2 godzin (ukazanie ewolucyjnych zależności między drapieżnikami i ich ofiarami oraz kształtowaniem się tych relacji w historii Ziemi)
SP1, SP2, SŚ
dr Grzegorz Skórzewski
Strategie obronne zwierząt
2
prezentacja (Power Point) – 1 godzina, zajęcia na salach wystawowych, w czasie których dzieci poznają adaptacje antydrapieżnicze stosowane przez zwierzęta – 1 godzina
SP0, SP1
dr Grzegorz Skórzewski
Podstawy systematyki filogenetycznej
3
Przedstawienie taksonomii jako ważnego działu współczesnej biologii (wprowadzenie do historii systematyki oraz zasad klasyfikacji biologicznej, wprowadzenie i omówienie pojęcia monofiletyzm, polifiletyzm, grupa siostrzana itp.).
Dodatkowo, nauka tworzenia drzewa filogenetycznego metodą UPGMA – sala ćwiczeniowa
dr Grzegorz Skórzewski

ŚWIAT ZWIERZĄT I ROŚLIN

Czy przyroda zna wzór na piękno?
2
Na warsztatach (1 godzina), połączonych z wizytą na wystawie muzeum ( 1 godzina), uczestnicy dowiedzą się m.in. dlaczego otaczający nas świat dąży do symetrii oraz czy możemy wyznaczyć wzór na piękno? Jeśli jesteście ciekawi, zapraszamy. Podczas lekcji zostanie użyta aplikacja „Face Symmetry”, która można pobrać z Google Play lub Apple Story.
SP1, SP2, SŚ
mgr Daniel Kulik

ŚWIAT GRZYBÓW I ROŚLIN

Zróżnicowanie i budowa owocników grzybów makroskopijnych
3
prezentacja (PowerPoint) – 2 godziny, ćwiczenia w oparciu o zasuszone okazy i karty pracy 1 godzina.
SP2, SŚ
dr Marek Halama
Wybrane zagadnienia z biologii i ekologii grzybów makroskopijnych
3
prezentacja (PowerPoint) – 2 godziny, ćwiczenia w oparciu o karty pracy 1 godzina.
SP2, SŚ
dr Marek Halama
Pospolite grzyby jadalne i trujące spotykane w Polsce
3
prezentacja (PowerPoint) – 2 godziny, ćwiczenia w oparciu o karty pracy 1 godzina.
SP2, SŚ
dr Marek Halama
Problematyka grzybów cechujących się właściwościami psychoaktywnymi
2
prezentacja (PowerPoint) – 2 godziny.
dr Marek Halama
Jaka jest różnorodność organizmów zasiedlających martwe drewno?
3
prezentacja (PowerPoint) – 2 godziny, ćwiczenia w oparciu o karty pracy 1 godzina.
SP2, SŚ
dr Marek Halama

 

SP0 – szkoła podstawowa (klasy1-3), SP1 – szkoła podstawowa (klasy 4-6), SP2 – szkoła podstawowa (klasy 6-8), SŚ – szkoła średnia

* jednostka – godzina lekcyjna (45 minut); w przypadku prezentacji dwugodzinnych przewidziana jest krótka przerwa po 45 minutach

 

Grupy przedszkolne mogą skorzystać z oferty oprowadzenia z przewodnikiem:

  • tylko po uprzedniej rezerwacji telefonicznej pod numerem 71 375 41 44
  • cena: 50 zł za oprowadzenie 1-10 osób, 70 zł za 11-20 osób i 90 zł za 21-30 osób
  • wycieczki liczące powyżej 30 osób dzielone są na mniejsze grupy.

 

ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt