koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 9.00-16.30
sobota – niedziela: 10.00-17.30

więcej informacji

Publikacje naukowe

dr hab. Tomasz Maltz

 

Prace oryginalne [original papers]:

 1. Maltz T. K., Proćków M., Kuźnik-Kowalska E., Proćków J. 2019. Ruins of the Rogowiec castle with Natura 2000 habitats as a refugium for terrestrial gastropods in the Suche Mountains (central Sudetes, SW Poland). Folia Malacologica 27: 53-60. https://doi.org/10.12657/folmal.027.002
 2. Jędrzejowska I., Maltz T. K., Szymusiak K. 2019. Formation of the diverticular lumen that enables oocyte fertilization in katoikogenic scorpions, Heterometrus spinifer and Opistophthalmus boehmi (Scorpionidae). Journal of Morphology 280: 604-613.  DOI: 10.1002/jmor.20969
 3. Maltz T. K., Pokryszko B. M., Wiktor A. 2018. Ślimaki i małże (Gastropoda et Bivalvia) Gór Stołowych. In: Kabała C. [ed.] Góry Stołowe – przyroda i ludzie. PNGS, Kudowa-Zdrój: 143-154.
 4. Sulikowska-Drozd A., Chiżyńska A., Maltz T. K. 2018. The reproductive strategies of clausiliid land snails from Northern Vietnam (Gastropoda: Stylommatophora). Journal of Natural History 52: 1785-1799.
 5. Kolenda k., Najbar A., Kusmierek N., Maltz T. K. 2017. A possible phoretic relationship between snails and amphibians. Folia Malacologica 25: 281-285.
 6. MALTZ T.K., JĘDRZEJOWSKA I., SULIKOWSKA-DROZD A. 2017. On the histology, ultrastructure and function of the spermoviduct and free oviduct in egg-retaining door snails (Pulmonata: Clausiliidae). Journal of Molluscan Studies 83: 172-185.
 7. SULIKOWSKA-DROZD A., MALTZ T. K. 2016. Reproductive strategy in rock-dwelling snail Cochlodina orthostoma (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae). Biologia 71/12: 1353—1360.
 8. MALTZ T. K., SULIKOWSKA-DROZD A., JĘDRZEJOWSKA I. 2014. Does the reproductive strategy affect the histological structure of the reproductive system (Gastropoda: Pulmonata: Baleinae)? Folia Malacologica 22: 193-199.
 9. SULIKOWSKA-DROZD A., MALTZ T. K. 2014. Experimental drought affects the reproduction of the brooding clausiliid Alinda biplicata (Montagu, 1803). Journal of Molluscan Studies 80: 265-271.
 10. MALTZ T. K., SULIKOWSKA-DROZD A. 2014. Selfing and brooding in Alinda biplicata (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) – life history traits of a good colonizer. Animal Biology 64: 97-113.
 11. Pokryszko B. M., Lesicki A., Maltz T. K.  2014. Malakologia polska - historia, stan obecny, perspektywy (2000-2014). Tom upamiętniający XXX Krajowe Seminarium Malakologiczne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 58 pp.
 12. SULIKOWSKA-DROZD A., MALTZ T. K., KAPPES H. 2013. Brooding in a temperate zone land snail: seasonal and regional patterns. Contributions to Zoology 82: 85-94.
 13. SULIKOWSKA-DROZD A., MALTZ T. K. 2013. Oviparous reproduction of Vestia ranojevici moravica confirms taxonomic value of life history characters in Carpathian clausiliids (Gastropoda: Pulmonata). Biologia 68: 687-695.
 14. MALTZ T. K., SULIKOWSKA-DROZD A. 2012. Life history of Alinda biplicata (Montagu, 1803) based on five-year laboratory observations. Annales Zoologici 62: 789-807.
 15. SULIKOWSKA-DROZD A., MALTZ T. K. 2012. Reproduction of clausiliid Balea stabilis (L. Pfeiffer, 1847) kept under laboratory conditions. Folia Malacologica 20: 73-79
 16. SULIKOWSKA-DROZD A., MALTZ T. K., STACHYRA P. 2012. Egg retention in Balea fallax (Rossmässler, 1836) from Roztocze (S.E. Poland). Folia Malacologica 20: 35-38.
 17. SULIKOWSKA-DROZD A., MALTZ T. K. 2012. Reproduction of the clausiliid Balea fallax (Rossmässler, 1836) kept under laboratory conditions. Folia Malacologica 20: 27-34.
 18. MALTZ T. K. 2011. Molluscan fauna of abandoned crystalline limestone quarry in Rogóżka (Lower Silesia, Krowiarki range, Stronie Śląskie commune). Folia Malacologica 19: 139-153.
 19. MALTZ T. K., SULIKOWSKA-DROZD A. 2011. Delayed maturation in the genus Vestia P. Hesse (Gastropoda: Pylmonata: Clausiliidae): a model for clausiliid lifecycle strategy. Journal of Molluscan Studies 77: 41-53.
 20. MALTZ T. K., SULIKOWSKA-DROZD A. 2010. Circannual gonad activity in two species of the genus Vestia P. Hesse (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae). Annales Zoologici 60: 469-480.
 21. MALTZ T. K., POKRYSZKO B. M. 2009. Macrogastra badia (C. Pfeiffer, 1828) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) in Zieleniec (Bystrzyckie Mts, Central Sudetes) – ecology, conservation status and life history – preliminary data. Folia Malacologica 17: 53-62.
 22. Maltz T. K. 2009. Charpentieria (Itala) ornata (Rossmässler, 1836) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) on the northern fringes of its range – a nationally endangered species surviving due to human activities. Journal of Conchology 39 (6): 627-642.
 23. Pokryszko B. M., Maltz T. K., Wiktor A. 2008. Mięczaki. In: Witkowski A., Pokryszko B. M., Ciężkowski W. [ed.] Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. PNGS Kudowa-Zdrój: 210-220.
 24. Maltz T. K., Sulikowska-Drozd A. 2008. Life cycles of clausiliids of Poland – knowns and unknowns. Annales Zoologici 58 (4): 857-880.
 25. Pokryszko B. M., Maltz T. K. 2007. Rare and endangered terrestrial gastropods of Lower Silesia (SW. Poland) – current status and perspectives. Acta Universitas Latviensis 723: 7-20.
 26. Maltz T. K. 2007. Shell variation in Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae s. lato). Folia Malacologica 15: 1-23.
 27. Juřičková L., Beran L., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Hrabáková M., Maltz T. K., Pokryszko B. M. 2005. Molluscan fauna of the Rychlebské Hory (Czech Republic). Folia Malacologica 13: 9-23.
 28. Maltz T. K. 2004. Ślimak obrzeżony Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774). In: Głowaciński Z., Nowacki J. (ed.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce [The Polish Red Data Book of Animals. Invertebrates]. IOP PAN, Kraków.
 29. Pokryszko B. M., Cameron R. A. D., Maltz T. K. 2004. Cochlodina costata (C. Pfeiffer, 1828) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) in Poland. Folia Malacologica 12: 189-192.
 30. Pokryszko B. M., Maltz T. K., Cameron R. A. D. 2004. Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821) in the Pieniny Mts. Folia Malacologica 12: 153-156.
 31. Maltz T. K. 2003. Life cycle and population dynamics of Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae s. lat.). Folia Malacologica 11: 63-88.
 32. Maltz T. K. 2003. Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae) – up-dated distribution in Poland, threats and conservation status. Folia Malacologica 11: 33-38.
 33. Maltz T. K. 2003. Reproductive system development and annual cycle of gonad activity in Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae s. lat.). Folia Malacologica 11: 23-31.
 34. Maltz T. K. 1999. Ślimaki (Gastropoda) Kotliny i Pogórza Wałbrzyskiego [Gastropods of glen Kotlina Wałbrzyska and highlands Pogórze Wałbrzyskie]. Folia Malacologica 7: 51-72 (in Polish with summary in English).

Recenzje książek [book reviews]

 1. Maltz T. K. 2010. Krystyna Szybiak. 2010. Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae). Structure, variation, life cycle, ecology and distribution. ISBN 978-83-88572-72-2. Wydawnictwo Kontekst, Poznań. 106 pp.
 2. Maltz T. K. 2005. Samek A. 2004. Atlas muszli ślimaków morskich [Atlas of marine snail shells]. Mantis, Olsztyn, 340 pp., 32 figs, 118 pls, ISBN 83-918125-5-3. Folia Malacologica 13: 207-210.

 

Redakcja tomików konferencyjnych [editing of conference volumes]:

 1. Kobak J, Maltz T. K. (red.). 2019. Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ISBN 978-83-7986-237-5. 90 pp.
 2. Maltz T. K., Kobak J., Kałuski T. (red.). 2018. Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ISBN 978-83-7986-198-9. 90 pp.
 3. Maltz T. K., Kałuski T., Sulikowska-Drozd A. (red.). 2016. Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ISBN 978-83-7986-111-8. 84 pp.
 4. Maltz T. K., Kałuski T. (red.). 2015. Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ISBN 978-83-7986-066-1. 72 pp.
 5. Maltz T. K., Pokryszko B. M., Kałuski T., Proćków M. (red.). 2014. Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ISBN 978-83-7986-027-2. 102 pp.
 6. Pokryszko B. M., Maltz T. K., Kałuski T. (red.). 2010. Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ISBN 978-83-88572-83-8. 70 pp.

 

Komunikaty konferencyjne:

 1. Sulikowska-Drozd A., Maltz T. K. 2018. Jajorodne świdrzyki z podrodziny Phaedusinae – od czego zależy wielkość i kształt jaj? XXXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne, Toruń 13-15.09.2018, w: Maltz T. K., Kobak J., Kałuski T. (red). Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s. 63.
 2. Maltz T. K., Sulikowska-Drozd A., Jędrzejowska I. 2018. Podobieństwa i różnice w budowie układu rozrodczego przedstawicieli różnych podrodzin Clausiliidae (Gastropoda: Pulmonata). XXXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne, Toruń 13-15.09.2018, w: Maltz T. K., Kobak J., Kałuski T. (red). Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s. 46.
 3. Maltz T. K., Sulikowska-Drozd A. 2018. Polska Księga Zwierząt. Gatunki zagrożone. Czy dopuszczalne jest przygotowanie i publikowanie opracowań popularno-naukowych w formie częściowego plagiatu i zbioru informacji pochodzących z niepewnego źródła? XXXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne, Toruń 13-15.09.2018, w: Maltz T. K., Kobak J., Kałuski T. (red). Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s. 45.
 4. Kolenda K., Najbar A., Kuśmierek N., Maltz T. K. 2018. Czy płazy świadczą usługi transportowe ślimakom? XXXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne, Toruń 13-15.09.2018, w: Maltz T. K., Kobak J., Kałuski T. (red). Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s 35.
 5. Sulikowska-Drozd A., Apostolopoulou K., Giokas S., Maltz T. K., Schilthuizen M. 2017. Shell variation and reproductive mode in the Clausiliid Idyla bicristata. 8th European Congress of Malacological Societes, 10-14.09.2017, Kraków. In: Ćmiel A. M., Lipińska A., Zając K., Zając T., Cameron R. A. D. [eds.]. Book of abstracts. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s. 84.
 6. Maltz T. K., Jędrzejowska I., Sulikowska-Drozd A. 2016. Histologia, ultrastruktura i funkcja allospermiduktu u świdrzyków Baleinae różniących się strategiami rozrodu (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae). XXXII Krajowe Seminarium Malakologiczne, Spała 13-15.10.2016, w: Maltz T.K., Kałuski T., Sulikowska-Drozd A. (red.). Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s. 46.
 7. Maltz T. K., Sulikowska-Drozd A. 2015. Wpływ suszy na rozród Laciniaria plicata (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) w warunkach laboratoryjnych. XXXI Krajowe Seminarium Malakologiczne, Wieliczka 22-25.09.2015, w: Maltz T.K., Kałuski T. (red.). Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s. 28.
 8. Pokryszko B. M., Lesicki A., Maltz T. K. 2014. Malakologia polska – historia, stan obecny, perspektywy 2000-2013. XXX Krajowe Seminarium Malakologiczne, Łopuszna 8-10.10.2014, w: Maltz T.K., Pokryszko B. M., Kałuski T., Proćków M. (red.). Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s. 58.
 9. Maltz T. K., Jędrzejowska I., Sulikowska-Drozd A. 2014. Histologia układu rozrodczego w kontekście przystosowań do różnych strategii rozrodu Baleinae (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae). XXX Krajowe Seminarium Malakologiczne, Łopuszna 8-10.10.2014, w: Maltz T.K., Pokryszko B. M., Kałuski T., Proćków M. (red.). Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s. 58.
 10. Sulikowska-Drozd A., Maltz T. K., Jędrzejowska I. 2013. Strategie rozrodcze świdrzyków Baleinae (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae). XXIX Krajowe Seminarium Malakologiczne, Świnoujście, 16-19.04.2013, w: Kałuski T., Gawlak M. (red.). Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ss. 53-54.
 11. Maltz T. K., Sulikowska-Drozd A. 2013. Why such a great diversity of reproductive strategies in Baleinae (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae)? In: Açoreana Revista de Estudos Açoreanos. Book of Abstracts, World Congress Malacology 2013, Ponta Delgada (Portugal), 21-28 July 2013, p. 99.
 12. Sulikowska-Drozd A., Maltz T. K. 2013. Experimental drought affects the reproduction of brooding clausiliid Alinda biplicata (Montagu,1803). In: Açoreana Revista de Estudos Açoreanos. Book of Abstracts, World Congress Malacology 2013, Ponta Delgada (Portugal), 21-28 July 2013, p. 339. 
 13. Sulikowska-Drozd A., Maltz T. K. 2012. Rozród Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) w warunkach laboratoryjnych – uwagi o wartości taksonomicznej cech historii życiowych świdrzyków Baleinae (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae). XXVIII Krajowe Seminarium Malakologiczne, Boszkowo 8-11.05.2012, w: Kałuski T., Gawlak M. (red.). Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s. 47.
 14. Maltz T. K., Sulikowska-Drozd A. 2012. Cykl życiowy Alinda biplicata (Montagu, 1803) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) w warunkach laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem rozrodu jednorodzicielskiego. XXVIII Krajowe Seminarium Malakologiczne, Boszkowo 8-11.05.2012, w: Kałuski T., Gawlak M. (red.). Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s. 28.
 15. Sulikowska-Drozd A., Maltz T. K., Kappes H., Páll-Gergely B. 2011. Reproductive strategy of clausiliid Alinda biplicata (Montagu, 1803) variation across the geographical range of the species. 6th Congress of the European Malacological Societes, Vitoria-Gasteiz, Spain
 16. Sulikowska-Drozd A., Maltz T. K. 2011. Zróżnicowanie strategii rozrodczej w zasięgu geograficznym świdrzyka Alinda biplicata (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae). XXVIII Krajowe Seminarium Malakologiczne, Toruń-Tleń 6-8.04.2011, w: Kałuski T., Kobak J., Cieluch P. (red.). Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s. 22.
 17. Sulikowska-Drozd A., Maltz T. K. 2011. Cykle życiowe i strategie rozrodcze ślimaków lądowych z rodziny Clausiliidae. XII Toruńskie Seminarium Ekologiczne: Ewolucja strategii reprodukcyjnych i życiowych. Toruń 17-18.06.2011. s. 29.
 18. Maltz T. K., Sulikowska-Drozd A. 2010. Aktywność dojrzałej gonady w cyklu rocznym dwóch gatunków świdrzyków z rodzaju Vestia P. Hesse (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae). XXVI Krajowe Seminarium Malakologiczne, Kudowa Zdrój 20-23.04.2010, w: Pokryszko B. M., Maltz T. K., Kałuski T. (red.). Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s. 35.
 19. Maltz T. K., Sulikowska-Drozd A. 2009. Kiedy ślimaki Vestia gulo (E. A. Bielz, 1959) i Vestia turgida (Rossmässler, 1836) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) stają się w pełni dojrzałe? XXV Krajowe Seminarium Malakologiczne, Boszkowo 21-24.04.2009, w: Kałuski T., Gołdyn B. (red.). Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ss. 42-43.
 20. Maltz T. K., Pokryszko B. M. 2009. Macrogastra badia (C. Pfeiffer, 1828) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) na stanowisku w Źieleńcu (Góry Bystrzyckie, Sudety Zachodnie) – ekologia, zagrożenia oraz wstępne dane o biologii. XXV Krajowe Seminarium Malakologiczne, Boszkowo 21-24.04.2009, w: Kałuski T., Gołdyn B. (red.). Problemy współczesnej malakologii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ss. 44-45.
 21. Maltz T. K., Sulikowska-Drozd A. 2007. Life cycles of Polish clausiliids – knowns and unknowns. World Congress of Malacology, Antwerp, Belgium.
 22. Maltz T. K., Pokryszko B. M. 2006. Distribution, ecology and preliminary data on life history of Charpentieria ornata (Rossmässler, 1836) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae). The 1st Baltic Symposium on Malacology: Diversity and conservation of european molluscan fauna. September 21-23, Riga, Latvia.
 23. Pokryszko B. M., Maltz T. K. 2006. Interesting and rare terrestrial gastropods of Lower Silesia (SW. Poland) – current situation and perspectives. The 1st Baltic Symposium on Malacology: Diversity and conservation of european molluscan fauna. September 21-23, Riga, Latvia.
 24. Maltz T. K. 2005. Shell variation in Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae). In:  Pokryszko B. M. 2009. The 21th Polish Malacological Seminar. Seminar Report. Folia Malacologica 13: 127-128.
 25. Maltz T. K. 2006. Shell variation in Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae). The 1st Baltic Symposium on Malacology: Diversity  and conservation of european molluscan fauna. September 21-23, Riga, Latvia.
 26. Maltz T. K. 2003. Life cycle of Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) (Pulmonata: Helicidae). Bulletin of The Malacological Society of London. 40: 12.
    Molluscan Forum 2002. London
 27. Maltz T. K. 2003. Seasonal activity of the gonad of Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) (Pulmonata: Helicidae). Bulletin of The Malacological Society of London. 40: 12. Molluscan Forum 2002. London
ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt