koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 9.00-16.30
sobota – niedziela: 10.00-17.30

więcej informacji

Tematy prac licencjackich

 

Tematy prac licencjackich z entomologii

(prof. Marek Wanat):

 1. Budowa terminaliów u chrząszczy z nadrodziny Curculionoidea.
 2. Przyczyny sukcesu ewolucyjnego ryjkowców.
 3. Historia badań nad ryjkowcami Polski.
 4. Pozycja systematyczna korników wśród ryjkowców.

 

Tematy prac licencjackich z malakologii

(dr Małgorzata Proćków i dr Tomasz Maltz):

 1. Znaczenie cech anatomicznych w taksonomii wybranej rodziny ślimaków lądowych (do ustalenia z prowadzącym).
 2. Rozmieszczenie i stan zbadania wybranych gatunków/rodzin ślimaków lądowych (do ustalenia z prowadzącym).
 3. Strategie rozrodu/biologia rozrodu wybranych grup mięczaków (do ustalenia z prowadzącym).

UWAGI:

 • powyższe propozycje dotyczą prac teoretycznych (praca z literaturą)
 • w przypadku tematu związanego z pracą w terenie prosimy o kontakt zainteresowanego studenta II roku z przyszłym opiekunem najpóźniej do końca marca

Tematy prac licencjackich z ichtiologii

(dr Jan Kotusz):

 1. Przegląd hipotez wyjaśniających paradoks rozmnażania płciowego w biologii ewolucyjnej.
 2. Hipoteza Czerwonej Królowej w modelach teoretycznych, a dowody empiryczne na jej potwierdzenie.
 3. Rozsunięcie nisz ekologicznych konkurujących gatunków/form o różnych strategiach rozrodczych jako mechanizm stabilizujący ich  koegzystencję.
 4. Hybrydyzacje ryb – zamknięta droga ewolucji czy sposób na powstawanie nowych gatunków?
 5. Zespoły ryb w gradiencie czynników abiotycznych i biotycznych w podłużnym profilu rzeki.
 6. Przepławki i inne obejścia przeszkód poprzecznych na rzekach – współczesne konstrukcje hydrotechniczne zmierzające do przywrócenia ciągłości ekologicznej sieci hydrograficznej.
 7. Współczesne inwazje biologiczne ryb w Polsce – ich podłoże i konsekwencje przyrodnicze.
 8. Ssaki inwazyjne w Polsce – historia dyspersji, podłoże i konsekwencje przyrodnicze.

Tematy prac licencjackich z mykologii

(dr Marek Halama):

 1. Makroskopijne grzyby o właściwościach psychaktywnych występujące na terenie Polski.
 2. Rozmieszczenie i stan zbadania wybranych gatunków/rodzajów/grup grzybów makroskopijnych (do ustalenia z prowadzącym).
 3. Wytwarzanie, sposoby uwalniania i rozsiewania zarodników określonych grup grzybów (do ustalenia z prowadzącym).
 4. Czynniki wpływające na różnorodność grzybów makroskopijnych związanych z martwym drewnem.
 5. Zróżnicowanie i znaczenie cech morfologiczno-anatomicznych w taksonomii określonych grup grzybów makroskopijnych (do ustalenia z prowadzącym).
 6. Obce elementy bioty grzybów makroskopijnych w Polsce.
 7. Grzyby makroskopijne wybranych typów zbiorowisk roślinnych (do ustalenia z prowadzącym).
 8. Zróżnicowanie bioekologiczne grzybów makroskopijnych.

UWAGI:

 • Powyższe propozycje dotyczą prac teoretycznych (praca z literaturą, bazą danych).
 • W przypadku tematu związanego z pracą w terenie, prosimy o kontakt zainteresowanego studenta II roku z przyszłym opiekunem najpóźniej do końca marca.

 

 

 

ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt