koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 9.00-16.30
sobota – niedziela: 10.00-17.30

więcej informacji

Publikacje naukowe

prof. dr hab. Andrzej Wiktor

 

Książki

 1. Wiktor A. 2004  Ślimaki lądowe Polski. Olsztyn: Mantis. 302 s.
 2. Wiktor A. 1996 - Ślimaki (Gastropoda). In: Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych . Red. J. Boczek. Tom. II str. 9-30, 23 rys. Wyd. SGGW. Warszawa.
 3. Wiktor A.- 1987 - Limacoidaea i nagie Zonitoidaea Polski. Fauna Polski, 12: 208 pp, 271 ryc., 22 mapy.
 4. Wiktor A. - 1985 - Bezkregowce Karkonoszy. In: Karkonosze Polskie pod red. A. Jahna - rozdział w dziele zbiorowym s. 377-394. Ossolineum. Wrocław.
 5. Wiktor A., Likharev I.M.- 1980 - Slizni SSSR i sopredel'nych stran /Gastropoda terrestria nuda/.(The fauna of slugs of the USSR and adjacent countries, Gastropoda terrestria nuda).Fauna SSSR. Moljuski. T.3, vyp.5. Moskva-Leningrad. Izd.Nauka. 473 ss.
 6. Wiktor A., Riedel A., - 1974 - Arionacea. Ślimaki krążałkowate i ślinikowate /Gastropoda, Stylommatophora/. Fauna Poloniae 2: 1-140.
 7. Wiktor A. - 1973 - Ślimaki nagie Polski /Die Nacktschnecken Polens/. Arionidae, Milacidae, Limacidae /Gastropoda, Stylommatophora/ (Ślimaki nagie Polski). Monogr. Fauny Polski 1: 1-279.

 

Rozdziały w książkach

 1. Pokryszko B. M., Maltz T. K., Wiktor A. 2008. Mięczaki. W: Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. Ed. Witkowski A., Pokryszko B. M., Ciężkowski. PNGS Kudowa-Zdrój: 210-220.
 2. Wiktor A. ,Quintana J., Beckmann K.-H. 2007. Redescription of "Limax majoricensis" (HEYNEMANN 1863) (Gastropoda: Pulmonata: Limacidae) from the Balearic Lslands. W: Die Land- und Süsswassermollusken der Balearischen Inseln: CLECOM-Project. ConchBooks, 187-197.
 3. Wiktor A. 2004. Szklarka podziemna Oxychilus inopinatus (Uličny, 1887) syn. Vitrea inopinata Uličny, 1887. W: Polska czerwona księga zwierząt: bezkręgowce. red. Zb. Głowaciński, J. Nowacki, Banaszak J. et al. Kraków-Poznań. 329-330.
 4. Wiktor A. 2004. Świdrzyk śląski Cochlodina costata (C. Pfeiffer, 1828) syn. Clausilia costata C. Pfeiffer, 1828; Clausilia silesiaca A. Schmidt, 1868. W: Polska czerwona księga zwierząt: bezkręgowce. red. Zb. Głowaciński, J. Nowacki, Banaszak J .et al. Kraków-Poznań. 331.
 5. Wiktor A. 2004. Świdrzyk ozdobny Charpentieria ornata (Rossmässler, 1836) syn. Clausilia ornata Rossmässler, 1836. W: Polska czerwona księga zwierząt: bezkręgowce. red. Zb. Głowaciński, J. Nowacki, Banaszak J. et al. Kraków-Poznań. 332-333.
 6. Wiktor A. 2004. Świdrzyk łamliwy Balea perversa (Linnaeus, 1758). W: Polska czerwona księga zwierząt: bezkręgowce. red. Zb. Głowaciński, J. Nowacki, Banaszak J. et al. Kraków-Poznań. 333-335.
 7. Wiktor A. 2004. Świdrzyk kasztanowaty Macrogastra badia (C. Pfeiffer, 1828) syn. Clausilia badia C. Pfeiffer, 1828. W: Polska czerwona księga zwierząt: bezkręgowce. red. Zb. Głowaciński, J. Nowacki, Banaszak J. et al. Kraków-Poznań. 330-331.
 8. Wiktor A. 2004. Ślimak tatrzański Chilostoma cingulellum (Rossmässler, 1837 Polska czerwona księga zwierząt: bezkręgowce. red. Zb. Głowaciński, J. Nowacki, Banaszak J.et al. Kraków-Poznań. 339-340.
 9. Wiktor A. 2004. Ślimak Rossmässlera Chilostoma rossmaessleri (L. Pfeiffer, 1842) syn. Helix rossmaessleri L. Pfeiffer, 1842. W: Polska czerwona księga zwierząt: bezkręgowce. red. Zb. Głowaciński, J. Nowacki, Banaszak J. et al. Kraków-Poznań. 340-341.
 10. Wiktor A, 2004. Niepozorka ojcowska Falniowskia neglectissima (Falniowski et Šteffek, 1989). W: Polska czerwona księga zwierząt: bezkręgowce. red. Zb. Głowaciński, J. Nowacki, Banaszak J. et al. Kraków-Poznań. 316.
 11. Wiktor A. Riedel A. 2002. Gastropoda terrestria ślimaki lądowe. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. red. Zb. Głowaciński. Kraków: 27-33.

 

 

Książki popularno-naukowe

 1. Wiktor J. 2002. Museum of Natural History Wrocław University: history and people 1814-2000. [corr. and suppl. with years 1995-2000 by Andrzej Wiktor]. Poznań; Wrocław. Bogucki. Wydaw. Naukowe. 118 s.
 2. Wiktor A. (red) 2001. Przewodnik po wystawach Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu. Muzeum Przyrodnicze im. Władysława Rydzewskiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyd. 3. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2 cz. 167 s.
 3. Wiktor A. /redakcja i wstep/ - 1991 - Przewodnik po wystawach Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu. Cz. I-III. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego.
 4. Wiktor A., Sembrat K., Sarosiek J. - 1975 - Sudety. II. wyd. posz. i popr. Przyroda Polska. Wiedza Powszechna. 234 pp.
 5. Wiktor A., Sembrat K., Sarosiek J. - 1967 - Sudety. Przyroda Polska. Wiedza Powszechna. 223 pp.

 

Monografie

 1. Wiktor A., Auffenberg K. 2002. Contribution to the knowledge of the terrestrial slugs of Pakistan. Folia Malacologica. 10(1): 9-15.
 2. Wiktor A. 2001. The slugs of Greece (Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae - Gastropoda, Stylommatophora). Irakleio: Natural History of Crete, 241 s. (Fauna Graeciae 8).
 3. Wiktor A. 2000. Agriolimacidae (Gastropoda: Pulmonata) - a systematic monograph. Warszawa  Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Annales Zoologici: 49(4): 347-590.
 4. Wiktor A. 1998. Terrstrial Gastropods (Mollusca) of Province Madang in Papua-New Guinea. I. Terrestrial Prosobrancia. Arch. Moll. (Frankfurt a.M.). 127(1/2): 1-20.
 5. Wiktor A. 1997. Endemizm of slugs within the Balkan Peninsula and adjacent islands (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae) Genus 8(1) 205-221.
 6. Wiktor A. 1996.The slugs of the former Yugoslavia (Gastropoda terrestria nuda - Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae). Ann. Zool. 46(1): 1-110.
 7. Wiktor A., 1987. Spermatophores in Milacidae /Gastropoda, Pulmonata/ and their significance for classification. Malak. Abh. 12/9/: 85-100.
 8. Wiktor A. 1987. Milacidae /Gastropoda, Pulmonata/ - systematic monograph. Ann. Zool. 41/3/: 153-319.
 9. Wiktor A., Jungbluth J.H., Likharev I.M. 1985. Vergleichend morphologische Untersuchungen an der Radula der Landnacktschnecken. II. Arionoidea und Trigonochlamydoidea /Gastropoda: Pulmonata/. Arch. Moll., 116: 25-45.
 10. Wiktor A., 1984. Die Abstammung der holarktischen Landnacktschnecken. Mitt. dtsch. malak. Ges. Frankfurt a/M, 37: 119-137.
 11. Wiktor A., 1983 - Parmacellidae /Gastropoda, Pulmonata/ of Mediterranean area and Canary Islands. Malak. Abh. Abh., 9/10/: 81-96.
 12. Wiktor A. 1983. The slugs of Bulgaria /Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae - Gastropoda, Stylommatophora/. Ann. Zool., 37/3/: 71-206.
 13. Wiktor A., Jungbluth J.H., Likharev J.M. 1981. Vergleichend morphologische Untersuchungen an der Radula der Landnacktschnecken. I. Limacoidea und Zonitoidea. /Gastropoda, Pulmonata/. Arch. Moll., 111 /1/3/: 15-35. Frankfurt a/M.
 14. Wiktor A., Likharev I.M. 1980. The pallial complex of Holarctic terrestrial slugs /Pulmonata, Stylommatophora/ and its importance for classification. Zool. Poloniae 27/3/: 409-448.
 15. Wiktor A., 1964. Mieczaki Ziemi Kłodzkiej i gór przyległych. Studium faunistyczno-zoogeograficzne (the fauna of Molluscs of the Sobótka Massif. PTPN, 29/1: 1-129.

 

Prace oryginalne

 1. Vardinoyannis K., Demetropoulos S., Mylonas M., Kostas A.K., Makris Ch., Georgiou G., Wiktor A., Demetropoulos A. 2012. Terrestrial slugs (Gastropoda, Pulmonata) in the NATURA 2000 areas of Cyprus Island. ZooKeys. 174: 63-77 Dostęp.: http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.174.2474.
 2. Wiktor A. 2009. Symbioza, a do tego trzeba dwojga. W: O przyrodzie i kulturze. red. E. Dobierzewska-Mozrzymas, A.Jezierski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; 3123); Seminaria interdyscyplinarne, Studium Generale, 13). 109-120.
 3. Soroka M., Kozłowski J., Wiktor A., Kałuski T. 2009. Distribution and Genetic Diversity of the Terrestrial Slugs Arion lusitanicus Mabille, 1868 and Arion rufus (Linnaeus, 1758) in Poland Based on Mitochondrial DNA. Folia Biologica. 57(1-2): 71-81.
 4. Wiktor A. 2008. A tunisian slug Milax Gasulli Altena, 1974 and its morphology (Mollusca: Gastropoda: Milacidae). Folia Malacologica. 16(2): 60-73.
 5. Wiktor A. 2007. Christa Frank: Plio-pleistocäne und holozäne Mollusken Österreichs. Wien, 2006: [recenzja]. Folia Malacologica. 15(4): 189-190.
 6. Wiktor A. 2007. A checklist of terrestrial slugs of Turkey with some new data and a description of a new species (Gastropoda Terrestria Nuda. Folia Malacologica. 15(3): 95-107.
 7. Wiktor A., Mienis H.K. 2006. Redescription of Deroceras libanoticum (Pollonera, 1909) (Mollusca: Pulmonata: Agriolimacidae). Folia Malacologica. 14(1) :31-34.
 8. Min Wu, Jian-Ying Guo, Fang-Hao Wan, Qi-Lian Qin, Qin Wu, Wiktor A. 2006.  A Preliminary study on the biology of the predatory terrestrial mollusk Rathouisia leonina. Veliger. 48(2): 61-74.
 9. Pokryszko B.M., Wiktor A. 2006. Checklists, systematics and the clecom initiative: an alternative view from Europe. Malacologia. 49(1): 225-230.
 10. Wiktor A., Flasar I. 2005. Ślimaki Karkonoszy (Mollusca: Gastropoda). Przyroda Sudetów. 8: 67-76. Dostęp: http://ztp.eko.org.pl/wp-content/files/Przyroda_Sudetw_8_2005.pdf.
 11. Wiktor A., Bössneck U. 2004. Limax (Limax) seticus n. sp. from High Mountains in Nepal (Gastropoda: Pulmonata: Limacidae). Folia Malacologica. 12(4): 183-187.
 12. Wiktor A. 2003. Terrestrial gastropods (Mollusca) of Province Madang in Papua-New Guinea. Part 3, Pulmonata: Rathousiidae, Ellobiidae, Succineidae, Agriolimacidae, Endodontidae (Partim), Ariophantidae, Euconulidae, Subulinidae, Streptaxidae. Folia Malacologica. 11(1-2): 1-21.
 13. Wiktor A. 2002. Terrestrial gastropods of the Province of Madang in Papua-New Guinea. Part 2, Two species of Cryptaustenia Cockerell, 1898 (Pulmonata: Helicarionidae) new to the science. Folia Malacologica. 10(4): 225-231.
 14. Wiktor A. 2001. Taxonomic position of Kasperia Godwin-Austen, 1914 (Gastropoda: Pulmonata: Limacidae). Folia Malacologica. 9(1):37-38.
 15. Wiktor. A. 2001. A review of Anadenidae (Gastropoda: Pulmonata) with a description of new species. Folia Malacologica. 9(1): 3-26.
 16. Wiktor A. 2001. Deroceras (Deroceras) panormitanum (Lessona et Pollonera, 1882) - a new introduced slug species in Poland (Gastropoda: Pulmonata: Agriolimacidae). Folia Malacologica. 9(3): 155-157.
 17. Wiktor A., De-Niu Ch., Ming W. 2000. Stylommatophoran slugs of China (gastropoda: Pulmonata) – prodromus. Folia Malacologica. 8(1): 3-35.
 18. Wiktor A., Naggs F., Gupta P.K.1999. Turcomilax (Taulimax) oli sp. n. from the Kumaun Himalaya, India (Gastropoda: Pulmonata: Limacidae). Malakologische Abhandlungen. 19(20): 225-231.
 19. Wiktor A. 1998. Two new for science Deroceras species from France and the Italian Sicily (Gastropoda: Pulmonata: Agriolimacidae. Malak. Abh. 19(2): 13-19.
 20. Wiktor A. 1997. Mapy: Północna granica zasiegów olimaków z grupy alpejskich. Przyk3ady wyspowego wystepowania olimaków. Wp3yw elementu karpackiego. Przykłady przenikania gatunków obcych. In: Atlas Dolnego Śląska. Red.. Wł. Pawlak.
 21. Wiktor A., Frank Ch. 1997. Subfossil Parmacella spec. from Greek Macedonia (Gastropoda; Pulmonata: Parmacellidae). Malak. Abh. 18: 175-179.
 22. Wiktor A., Backeljau T. 1995. Redescription of the Azorean endemic slug Plutonia atlantica (Morelet, 1860) (Gastropoda terrestria nuda). Bull. de L'Inst. Royal des Sc. Natur. de Belgique. Biologie, 65: 69-82.
 23. Wiktor A., Milani N. 1995. Controbution to the knowledge of two scarcely known Alpine slugs, Tandonia simrothi (Hesse, 1923) and Deroceras planarioides (Simroth, 1910) (Gastropoda: Pulmonata: Milacidae et agriolimacidae). Malak. Abh. 17 /12/: 151-160
 24. Wiktor A., Vardinoyannis K., Mylonas M.1994. Slugs of the Greek Southern Aegean Islands (Gastropoda terrestria nuda: Milacidae, Agriolimacidae et Limacidae). Malak. Abh. 17: 1-36
 25. Wiktor A. 1994. Contribution to the knowledge of the slugs of Turkey /Gastropoda terrestria nuda/. Archiv f. Molluskenkunde. 123 /1/6/: 1-47.
 26. Wiktor A., Riedel A. 1992. Ślimaki lądowe Gastropoda terrestria. In: Czerwona Lista zwierząt gin1cych i zagrożonych w Polsce. Red.: Z. Głowacinski. Kraków. Pol. Akad. Nauk. Zakł. Ochr. Przyr. i Zasobów Natur. ss 31-38.
 27. Wiktor A., Mylonas M. 1992. Deroceras astypalaeensis n. sp. from Greek island Astipalaia (Dodelkanesos) (Gastropoda, Pulmonata: Agriolimacidae). Malak. Abh. 16: 1-6.
 28. Wiktor A., Norris A. 1991. Geomalacus malagensis n. sp. and some remarks concerning generic level systematics of Arionidae /Gastropoda, Pulmonata/. J. Conch. 34: 19-29.
 29. Wiktor A., Piechocki A. 1991. Information on Polish Contribution to the programm of the European Invertebrate Survey. Mitt. dtsch. malakozool. Ges. 48: 31.
 30. Wiktor A., Martin R. 1991. Arion anthracius Bourguignat 1866, its morphology and distribution /Gastropoda, Pulmonata, Arionidae/. Malak.Abh. 15: 133-140.
 31. Wiktor A., Martin R., Castillejo J. 1990. A new slug family Papillodermidae with description of a new genus and species from Spain /Gastropoda, Pulmonata terrestria nuda/. Malak. Abh. 15/1/: 1-18. /udzia3 A.W. 75%.
 32. Wiktor A., Parejo C. 1989. Geomalacus /Arrudia/ anguiformis /Morelet, 1845/ - its morphology and distribution /Gastropoda, Pulmonata, Arionidae/. Malak. Abh. 14/3/: 15-25.
 33. Wiktor A., Parejo C. 1989. Arion /Kobeltia/ paularensis sp. n. from Central Spain /Gastropoda, Pulmonata, Arionidae/. Malak. Abh. 14/4/:27-33.
 34. Wiktor A., Castillejo J. 1987. Deroceras lombricoides /Morelet, 1845/ and Deroceras maltzani /Simroth, 1885/ and their synonymy /Gastropoda, Pulmonata, Agriolimacidae/. Malak. Abh. 12/2/: 13-19.
 35. Wiktor A. 1986. Slug distribution in Greece. Proc. of the 8th Intern. Malacol. Congress, Budapest, 1983 s. 295-300.
 36. Wiktor A., Mylonas M. 1986. Milax aegaeicus n. sp. from Cyclades /Gastropoda, Milacidae/. Malak. Abh., 11/12/: 147-153.
 37. Wiktor A. 1986. New for science Milacidae /Mollusca, Pulmonata/. Malak. Abh. 11/13/: 155-165.
 38. Wiktor A. 1984. Six Deroceras species from Greece, new for science /Gastropoda, Pulmonata, Agriolimacidae/. Malak. Abh. 9/5/: 151-164.
 39. Wiktor A. 1984. Die Abstammung der holarktischen Landnacktschnecken (Mollusca: Gastropoda). Mitt. dtsch. malak. Ges. 37: 119-137.
 40. Wiktor A., Szigathy A. 1983. The distribution of slugs in Hungary /Gastropoda, Pulmonata/. Soosiana 10/11, 1982/83: 87-111. /udzia3 A.W. 75 %/.
 41. Wiktor A., Castillejo J. 1983. Furcopenis gen. nov. with its two new species and new Deoceras /Agriolimacidae, Gastropoda, Pulmonata/ from Spain. Malak. Abh. 9/1/: 1-15.
 42. Wiktor A. 1983. Some data on slugs of Morocco and Algeria with description of new Deroceras /Gastropoda, Pulmonata/. Malak. Abh., 8/13/: 155-165.
 43. Wiktor A., Norris A. 1982. The synonymy of Limax maculatus /Kaleniczenko, 1851/ with notes on its European distributioin. J. Conch., 31: 75-77.
 44. Wiktor A. 1982. Contribution to the knowledge of the slugs of Yugoslavia /Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae - Gastropoda, Pulmonata/. Ann. Zool., 36/24/: 465-489.
 45. Wiktor A., Mylonas M. 1981. New Deroceras species from Cyclades Islands /Greece/ /Gastropoda, Pulmonata, Agriolimacidae/. Malak. Abh., 7/17/: 183-193
 46. Wiktor A. 1981. Genus - group level classification of Milacidae /Gastropoda Pulmonata/. Malak. Abh. 7/15/: 145-153.
 47. Wiktor A., Likharev I.M. 1979. Paralelizmy v stroenii i sistematie eskoe polo?enie sliznej nadotrjada Stylommatophora. Morfologija, sistematika i filogenija molljuskov. AN SSSR, Trudy Zoologie eskogo Instituta, 80: 70-86.
 48. Wiktor A. 1979. The taxonomic status of the genus Aspidoporus Fitzinger, 1833 and remarks on Tandonia reuleauxi /Clessin, 1887/ /Mollusca, Pulmonata/. Ann. Zool., 35/3/: 43-52.
 49. Wiktor A. Likharev I.M. 1979. Phylogenetische Probleme bei Nacktschnecken aus den Familien Limacidae und Milacidae /Gastropda, Pulmonata/. Proc. Sixth Europ. Congr. Malakologia, Michigan, 18: 123-131.
 50. Wiktor A., Likharev I.M. 1979. Mantyjnyj kompleks organov sliznej i jego taksonomie eske znae enie. "Nauka", AN SSR, Leningrad. otd. 11-13.
 51. Wiktor A. 1977. Verbreitung der Nacktschnecken /Arionidae, Milacidae - Pulmonata, Gastropoda/ in Bulgarien. Proc. Fifth Europ. Malac. Congr. Malacologia. Michigan-Milano, 16/1/: 291-294.
 52. Wiktor A. 1975. New Slug species /Pulmonata: Milacidae and Limacidae/ from Balkan Peninsula. Ann. Zool., 33, 6: 77-91.
 53. Wiktor A. 1974. Fauna mieczaków subfosylnych rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy w powiecie Ząbkowice Śląskie (The fauna of the subfossil Molluscs of the "Muszkowicki Las Bukowy" nature reserve in District of Ząbkowice (Lower Silesia )). Ochrona Przyrody, 40: 269-290.
 54. Wiktor A. 1972. Boettgerilla pallens Simroth, 1912. Inf. Soc. Belge Malacol. Ser., 1, 11: 145-148.
 55. Wiktor A. 1972. Współczesne mieczaki Mollusca rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy i okolic (The contemporary Molluscs in the Reserve Muszkowicki Las Bukowy and the adjacent area). Ochrona Przyrody, 37: 127-134.
 56. Wiktor A. 1972. Muszkowicki Las Bukowy (charakterystyka ogólna) (Nature of the reserve Muszkowicki Las Bukowy in Vivodship of Wrocław). Ochrona Przyrody, 37 58-65.
 57. Wiktor A. 1971. Die von der Niederlä ndischen Biologischen Expedition in die Tü rkei in 1959 gesammelten Nacktschnecken /Milacidae und Limacidae, Pulmonata/ mit Beschreibung einer neuen Deroceras - Art aus dem Balkan Gebiet und der Tü rkei. Zool. Mededel. Leiden, 45/23/: 261-280.
 58. Wiktor A. 1969. Mięczaki ze stanowiska paleolitycznego Kraków ul. Spadzista. Folia Quaternaria, 31: 61-62.
 59. Wiktor A. 1969. Milax verrucosus sp. n.. eine neue Nacktschnecke aus Bulgarien /Mollusca, Pulmonata/. Bull.Acad. Pol. Sc. Cl. II, 17 /1/: 47-49.
 60. Wiktor A. 1968. Eine Nacktschnecke Milax /Milax/ parvulus Wiktor, 1968 aus Bulgarien /Mollusca, Pulmonata/. Neubeschreibung. Bull. Acad. Pol. Sci. Cl. II. 16 /7/: 419-422.
 61. Wiktor A., Wiktor J. 1968. Charakterystyka fauny mieczaków polskiej części Karkonoszy ze szczególnym uwzglednieniem Karkonoskiego Parku Narodowego (Description of the Mollusc fauna of the Polish part of the Karkonosze Mts. with special reference to the Karkonosze National Park). Roczniki Ochr. Przyrody, 33: 193-214.
 62. Wiktor A., Urbański J. 1968. Beiträ ge zur Kenntnis bulgarischer Nacktschnecken /Moll. Pulmonata/. Systematische, zoogeographische und ö kologische Studium ü ber die Mollusken der Balkan-Halbinsel VIII. Bull. Soc. Am. Sc. Lettr. Poznań, D. /1967/ 13, 19: 47-95.
 63. Wiktor A. 1967. Lytopelte /Liolytopelte/ moldavica Grossu et Lupu /Limacoidae, Gastropoda/ w Polsce (Lytopelte (Liolytopelte)moldavica Grossu & Lupu a species new for Poland). Przegl. Zool., 11, /4/: 385-388.
 64. Wiktor A., Kowalski K., Kozłowski J., Krysowska M., Pawlikowa B. 1967. Badania osadów schronisk podskalnych w -ytniej Skale /Beb3o, pow. Kraków/ (The study of the deposits of the tocks shelters in Żytnia Skała (Bebło, Kraków District)). Folia Quaternaria, 25: 1-50.
 65. Wiktor A. 1967. Nowe dla Polski ślimaki nagie z rodzin Limacidae i Milacidae /Gastropoda/ (Die fü r Polen neuen Nacktschnecken von den Familien Limcidae und Milacidae (Gastropoda)). Fragm. Faun. 13/19/: 323-335.
 66. Wiktor A. 1966. Eine neue Nacktschnecken - Art /Gastropoda, Limacidae aus Polen. Ann. Zool. 23 /18/: 449-457.
 67. Wiktor A., Kowalski., Krysowska M. 1965. Badania osadów schroniska w Puchaczej Skale w Prądniku Czajowskim, pow. Olkusz. Folia Quaternaria, 20: 1-44.
 68. Wiktor A., Kowalski K., Młynarski M., Wołoszyn W. 1963. Postglacjalna fauna z Józefowa, pow. Biłgoraj (The postglacial fauna from Józefów in Biłgoraj District). Folia Quaternaria. 14: 1-26.
 69. Wiktor A. 1961. Materialien zur Kenntnis der Gattung Boettgerilla Simroth, 1910 /Gastropoda, Limacidae/. Ann. Zool., 19/4/: 125-145.
 70. Wiktor A. 1960. Description of Boettgerilla vermiformis Wiktor /Mollusca Pulmonata/. Bull. Soc. Am. Sc. Lett. Poznan, D, 1:151-156.
 71. Wiktor A. 1960.. Wyspowe stanowiska świdrzyka Dellima /Alpidelima/ ornata Rossm. w Polsce i potrzeba ich ochrony (Isolated localities of Delima(Alpidelima) ornata Rossm., in Poland and necessity of their protection). PTPN, 9, 7, 3: 35-43.
 72. Wiktor A. 1960. Kopulacja pomrowia plamistego /Deroceras reticulatum Mü ll./ (The copulation of the slug Deroceras reticulatum Mü ll. (Mollusca, Pulmonata)). PTPN, 19/7/, 2: 23-31.
 73. Wiktor A. 1959. Mieczaki strefy przełomów pod Książem koło Wałbrzycha.(Nollusca of the zone of the Książ Ravine near Wałbrzych). Pozn. Tow. Przyj. Nauk, 19, 6: 1-35.
 74. Wiktor A. 1959. Boettgerilla vermiformis n. sp. /Mollusca, Pulmonata/Comm.Poz.Soc.Fried. Sc.Dep.Nat. Nat. Nat. 4: 1-2.
 75. Wiktor A. 1956. Fauna mieczaków Masywu Sobótki. PTPN. 18, 5: 1-66.

 

Inne

 1. Wiktor A., Życie z przyrodą w tle. Kraków; Wrocław: Polska Akademia Umiejętności, 302 s. (Pamiętniki uczonych; t. 2).
 2. Wiktor A., Stawarczyk T. 2011.. An unusual mode of locomotion of an Eucuadorean slug Belocaulus sp. (Mollusca: Gastropoda: Vaginulidae). Folia Malacologica. 19(4): 277-278.
 3. Wiktor A., Stworzewicz E., Mierzwa D. 2010. Professor dr hab. Adolf Riedel February 24th 1930 - August 21st 2010 - Obituary. Folia Malacologica. 18(2): 51-57.
 4. Wiktor A. 2009. Symbioza, a do tego trzeba dwojga. W: O przyrodzie i kulturze. red. E. Dobierzewska-Mozrzymas, A.Jezierski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; 3123); Seminaria interdyscyplinarne, Studium Generale ; 13). 109-120.
 5. Wiktor A , 2009. Kolekcjonerstwo. Kwartalnik Czudecki. 2(42): 24-25.
 6. Wiktor A. 2008. Love life of pulmonate slugs. Folia Malacologica. 6(4): 247. Streszczenie wystąpienia wygłoszonego na 24th Polish Malacological Seminar, Gdynia.
  15(2): 83-93
 7. Wiktor A., Jurkowska J. 2007. The collection of terrestrial slugs (Gastropoda: Pulmonata) at the Museum of Natural History, Wrocław University (Poland). Folia Malacologica.
 8. Wiktor A. 2005. Samek A. Atlas muszli ślimaków morskich. Olsztyn, 2004. [recenzja]. Folia Malacologica. 13(4): 207-210.
 9. Wiktor A. 2004. Katarzyna Niewiadomska : Pasożyty ryb Polski (Klucze do oznaczania). Przywry - Digenea. Monografie Parazytologiczne. 15, s. 169. Warszawa, 2003 : [recenzja]. Przegląd Zoologiczny. 48(3-4): 222-223.
 10. Wiktor A. 2002. Slugs of Pakistan. Folia Malacologica. 10(1): 44. The 18th Polish Malacological Seminar.
 11. Wiktor A. 2011. Slugs of Turkey. Folia Malacologica. 9(2): 112. The 17th Polish Malacological Seminar.
 12. Wiktor A., Świerkosz K. 2001. Muzeum Przyrodnicze im. Prof. Władysława Rydzewskiego. Dolny Śląsk. 9: 67-73.
 13. Wiktor A., 2000. What do we know about the anadenids? Folia Malacologica. 7(4): 273.
 14. Wiktor A., Witkowski A. 1999. Masowy pojaw słodkowodnej meduzy Craspedacusta sowerbyi (Lankester, 1880) (Cnidaria: Hydrozoa). Przegląd Zoologiczny. 43(1-2): 89-93.
 15. Wiktor A., Buczek J. 1988. Wrocławska zoologia i botanika. In: Uniwersytet Wrocławski 40 lat w służbie nauki, kultury, gospodarki. Wrocław. s. 134-144.
 16. Wiktor A. 1984. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego. Cz. og. s. 395-400 oraz redakcja całego opracowania. Przegl. zool., 28 /3/: 395-407.
 17. Wiktor A. 1982. Władysław Rydzewski 1911-1980. Muzealnictwo, 25: 119-122.
 18. Wiktor A. 1981. Prof. dr hab. Władysław Rydzewski. Wspomnienie pośmiertne. Przegl. zool.,25: 459-465.
 19. Wiktor A. 1964. Interesująca fauna mięczaków na Górze Miłek w Górach Kaczawskich. Chrońmy Przyr. Ojcz., 2: 20-26.
 20. Wiktor A. 1958. Z biologii odżywiania ślimaków. Przegl. zool., 2, 2: 125-146.

 

 

 

ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt