koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 9.00-16.30
sobota – niedziela: 10.00-17.30

więcej informacji

Publikacje naukowe

Andrzej Jabłoński

 

 1. Aleksander Bielecki, ,Joanna M. Cichocka, Andrzej Jabłoński, Iwona Jeleń, Ewa Ropelewska, Anna Biedunkiewicz, Janusz Terlecki, ,Jacek J. Nowakowski, Joanna Pakulnicka, Jolanta Szlachciak: Coexistence of Placobdella costata (Fr. Muller, 1846) (Hirudinida: Glossiphoniidae) and mud turtle Emys orbicularis . Biologia 67/4: 731—738, 2012
 2. Bielecki, A., Jabłoński, A. Palińska, K., 2007 . The prevalence of occurrence of parasite Placobdella costata (Fr. Müller, 1846) (Hirudinea: Glossiphoniidae) on the mud turtle Emys orbicularis (L.) Wiadomości Parazytologiczne Vol. 53. s. 115-116
 3. Jabłoński A , 2001 PWRiL Warszawa . Żółw błotny Emys orbicularis. W: Głowaciński, Z. (red.). Polska Czerwona Ksiega Zwierząt, 274-276.
 4. Schneeiweiss, N., Jabłoński, A. 2000. The reproduction of Emys orbicularis in relation to climatic factors in Northeast Germany and Eastern Poland. Chelonii : 2, 83-85.
 5. Jabłoński, A., Jabłońska, S. 1999. Charakterystyka populacji żółwia błotnego na badanym obszarze. W: Wojciechowska W. (red.). : Ekosystemy wodne i lądowe Sobiborskiego Parku Krajobrazowego i ich ochrona. KUL - Lublin. s. 92-100.
 6. Jabłoński, A., Jabłońska, S. 1999. Wyniki prac nad aktywna ochroną żółwia błotnego Emys orbicularis i jego siedlisk nad środkowym Bugiem. W: Bug – europejski korytarz ekologiczny. Materiały z konferencji naukowej. Ekologiczny Klub UNESCO. Pracownia na rzecz bioróżnorodności, Piaski, s. 91-99.
 7. Jabłoński, A., Jabłońska, S. 1999. Badania nad populacją żółwia błotnego w Sobiborskim Parku Krajobrazowym. Poleski rezerwat biosfery - materiały z konferencji naukowej na temat możliwości utworzenia Miedzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie. Ekologiczny Klub UNESCO, Piaski, s. 34-45.
 8. Jabłoński, A., Jabłońska, S. 1998. Egg - laying in the European pond turtle, Emys orbicularis /L./ in Leczyńsko-Włodawskie Lake District ( East Poland). Proceedings of the EMYS Symposum Dresden 96, Mertensiella, 10: 141-146.
 9. Jabłoński, A. J. 1998: Żółw błotny. Monografie przyrodnicze, nr 3. Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin. 48 s..,
 10. Jabłoński, A, 1997. 1.Wymieranie wybranych gatunków gadów -mapa.2 Rozmieszczenie wybranych gatunków płazów i gadów- mapa. W: Pawlak, W. (red.). : Atlas Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego .Uniwersytet Wrocławski Pracownia Atlasu Dolnego Śląska, PAN Oddział we Wrocławiu, Wrocław. S. 61
 11. Jabłoński, A. 1996. Jadowite płazy i gady. Wydawnictwo Dolnośląskie - Wrocław.
 12. Jabłoński, A. , 1992 PWRiL Warszawa . Żółw błotny Emys orbicularis. W: Głowaciński, Z. (red.). Polska Czerwona Ksiega Zwierząt, 231-232.
 13. Sura, P., Jabłoński, A., 1995. Determinacja płci u żółwi. Prz. Zool., 39: 253-263
 14. Jabłoński, A. 1992 - Próba aktywnej ochrony żółwia błotnego Emys orbicularis (L.). W: Olaczek, R L.Tomiałojć (eds), Czynna ochrona zwierząt, PWN, Warszawa, ss. 107-115.
 15. Jabłoński, A., Chlebicki,A. 1987. Projekt rezerwatu żółwia błotnego Emys orbicularis (L.) w Sobiborskim Parku Krajobrazowym. Maszynopis opracowania,zleconego przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie.
 16. Błachuta, J., Jabłoński, A., 1986: Nowe stanowisko żaby dalmatyńskiej (Rana dalmatina Bonaparte) w Polsce. Prz. Zool., 30: 207-212
 17. Witkowski, A., Jabłoński A. 1985 Ryby, płazy i gady. W : Alfred Jahn (red.). Karkonosze Polskie. PWN – Wrocław.

 

ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt