koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 9.00-16.30
sobota – niedziela: 10.00-17.30

więcej informacji

Publikacje naukowe

mgr Jan Lontkowski

 

Książki

 1. Stawarczyk T., Cofta T., Kajzer Z., Lontkowski J., Sikora A. 2017. Rzadkie ptaki Polski. Sosnowiec: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio BandW Wojciech Janecki.
 2. Maciorowski G., Lontkowski J., Mizera T. 2014. Orlik grubodzioby: ginący orzeł z bagien. Poznań: Agencja Promocyjno-Wydawnicza UNIGRAF.
 3. Zawadzka D., Lontkowski J. 1996. Ptaki drapieżne. Dlaczego chronimy. Ekologia. Oznaczanie. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa.
 4. Czapulak A., Lontkowski J.., Nawrocki P., Stawarczyk T. 1987. ABC obserwatora ptaków. Muzeum Okręgowe w Radomiu.

 

Rozdziały w książkach

 1. Lontkowski J. Jedlikowski J. 2015. Zielonka. Porzana parva. Red.: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodakiewicz T., Wyd. 2. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, (Biblioteka Monitoringu Środowiska), Poznań, s. 195 - 200.
 2. Lontkowski J. 2015. Trzmielojad. Pernis apivorus. Red.: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodakiewicz T., Wyd. 2. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, (Biblioteka Monitoringu Środowiska), Poznań, s. 377-383.
 3. Lontkowski J. Sielicki J, Sielicki S. 2015. Sokół wędrowny. Falco peregrinus. Red.: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodakiewicz T., Wyd. 2. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, (Biblioteka Monitoringu Środowiska), Poznań, s. 544-548.
 4. Lontkowski J. 2015. Raróg. Falco cherrug. Red.: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodakiewicz T., Wyd. 2. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, (Biblioteka Monitoringu Środowiska), Poznań, s. 541-543.
 5. Lontkowski J. Jedlikowski J. 2015. Kropiatka. Porzana porzana. Red.: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodakiewicz T., Wyd. 2. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, (Biblioteka Monitoringu Środowiska), Poznań, s.189-194.
 6. Lontkowski J. Maciorowski G. 2015. Kania ruda. Milvus milvus. Red.: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodakiewicz T., Wyd. 2. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, (Biblioteka Monitoringu Środowiska). s. 438-443.
 7. Lontkowski J. Maciorowski G. 2015. Kania czarna. Milvus migrans. Red.: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodakiewicz T., Wyd. 2. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, (Biblioteka Monitoringu Środowiska), Poznań, s. 444-448.
 8. Lontkowski J. Stachyra. P. 2015. Gadożer. Circaetus gallicus. Red.: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodakiewicz T., Wyd. 2. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, (Biblioteka Monitoringu Środowiska), Poznań, s. 384-388.
 9. Lontkowski J. 2015. Błotniak zbożowy. Circus cyaneus. Red.: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodakiewicz T., Wyd. 2. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, (Biblioteka Monitoringu Środowiska), Poznań, s. 420-423.
 10. Lontkowski J. 2015. Błotniak stawowy. Circus aeruginosus.: W: Monitoring ptaków lęgowych: poradnik metodyczny. Red.: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodakiewicz T., Wyd. 2. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, (Biblioteka Monitoringu Środowiska), Poznań, s. 414-419.
 11. Lontkowski J., Krupiński D., Kuczyński L. 2015. Błotniak łąkowy. Circus pygargus. W: Monitoring ptaków lęgowych: poradnik metodyczny. Red.: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodakiewicz T., Wyd. 2. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, (Biblioteka Monitoringu Środowiska), Poznań, s. 424-430.
 12. Lontkowski J. 2009. Zielonka Porzana parva. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 318-323. GIOŚ, Warszawa.
 13. Lontkowski J. 2009. Kropiatka Porzana porzana. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 312-317. GIOŚ, Warszawa.
 14. Lontkowski J. 2009. Sokół wędrowny Falco peregrinus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 282-286. GIOŚ, Warszawa.
 15. Lontkowski J. 2009. Raróg Falco cherrug. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 279-281. GIOŚ, Warszawa.
 16. Lontkowski J. 2009. Błotniak łąkowy Circus pygargus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 222-231. GIOŚ, Warszawa.
 17. Lontkowski J. 2009. Błotniak zbożowy Circus cyaneus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 216-221. GIOŚ, Warszawa.
 18. Lontkowski J. 2009. Błotniak stawowy Circus aeruginosus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 207-215. GIOŚ, Warszawa.
 19. Lontkowski J. 2009. Gadożer Circaetus gallicus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 203-206. GIOŚ, Warszawa.
 20. Lontkowski J. 2009. Kania ruda Milvus milvus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 184-191. GIOŚ, Warszawa.
 21. Lontkowski J. 2009. Kania czarna Milvus migrans. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 177-183. GIOŚ, Warszawa.
 22. Lontkowski J. 2009. Trzmielojad Pernis apivorus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 167-176. GIOŚ, Warszawa.
 23. Lontkowski J. 2007. Zielonka Porzana parva. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Nuebauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 24. Lontkowski J. 2007. Kropiatka Porzana porzana. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Nuebauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 25. Lontkowski J. 2007. Sokół wędrowny Falco peregrinus. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Nuebauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 26. Lontkowski J. 2007. Trzmielojad Pernis apivorus. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Nuebauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 27. Lontkowski J. 2004. Porzana porzana (L. 1766) - kropiatka. W: Gromadzki M. (red.) Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, s. 290-293.
 28. Lontkowski J. 2004. Falco peregrinus Tunn.,1771 – sokół wędrowny W: Gromadzki M. (red.) Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, s. 265-267.
 29. Lontkowski J. 2004. Pernis apivorus (L.,1758) – trzmielojad. W: Gromadzki M. (red.) Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, s.203-206.
 30. Adamski A., Lontkowski J., Tomiałojć L. 2000. Kania czarna. W: Głowaciński (red.) Polska Czerwona Księga Zwierząt. Warszawa.
 31. Lontkowski J. 1991. Myszołów włochaty – Buteo lagopus (Pont., 1763). W: Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J. Ptaki Śląska. Monografia faunistyczna. Uniwersytet Wrocławski.

 

Artykuły

 1. Ławicki Ł., Lontkowski J., Wylegała P., Zieliński P. 2013. Wymieranie populacji lęgowej błotniaka zbożowego Circus cyaneus w Polsce. Ornis Polonica, T. 54(1): 1-11.
 2. Danko S., Ranner A., Lontkowski J., Sandor I., Sirek J., Gorban I. 2013. Occurrence of the griffon vulture Gyps fulvus and the black vulture Aegypius monachus in Centarl Europe in the 21st century, Slovak Raptor Journal, Vol. 7: 1-16, Dostęp: http://dx.doi.org/10.2478/srj-2013-0004.
 3. Lontkowski J., Maciorowski G. 2010. Identification of juvenile Greater Spotted Eagle, Lesser Spotted Eagle and hybrids. Dutch Birding, 32 (6): 384-397.
 4. Skoracki M., Glowska E., Lontkowski J., Stawarczyk T. 2010. Picabia ictericus sp. n., an ectoparasite of two icterid Bird species from Brazil (Acari: Prostigmata: Syringophilidae). Genus, 21 (1): 142-148.
 5. Skoracki M., Lontkowski J., Stawarczyk T. 2010. New taxa of the parasitic quill mites associated with accipitrid birds indicating close relationship of falconid birds to Psittaci-Columbi clade. J. Nat. Hist. 44, 17-20: 1203-1214.
 6. Väli Ü., Dombrovski V., Treinys R., Bergmanis U., Daroczi S. J., Dravecky M., Ivanovski V., Lontkowski J., Maciorowski G., Meyburg B.-U., Mizera T., Zeitz R., Ellegren H. 2010. Widespread hybridization between the Greater Spotted Eagle Aquila clanga and the Lesser Spotted Eagle A. pomarina (Aves: Accipitriformes) in Europe. Biol. J. Linn. Soc. 100: 725–736.
 7. Dravecky M., Sellis U., Bergmanis U., Dombrovski V., Lontkowski J., Maciorowski G., Maderič B., Meyburg B.-U., Mizera T., Stój M., Treinys R., Wójciak J. 2008. Colour ringing of the Spotted Eagles (Aquila pomarina, Aquila clanga and their hybrids) in Europe – a review. Slovak Raptor J 2: 37-52.
 8. Cenian Z., Lontkowski J., Mizera T. 2006. Wzrost liczebności i ekspansja terytorialna bielika Haliaeetus albicilla jako przykład skutecznej ochrony gatunku. W: Anderwald D. (red.). Ochrona drapieżnych zwierząt. Poszukiwanie kompromisów. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 2 (12): 55-63.
 9. Garmaszegi Z. L., Balsby T. J. S., Bell D. B., Borowiec M., Byers B. E., Draganoiu T., Eens M., Forstmeier W., Galeotti P., Gil D., Gorissen L., Hansen P., Lampe H. M., Leitner S., Lontkowski J., Nagle L., Nemeth E., Pinxten R., Rossi J. M., Saino N., Tanavez A., Titus R., Török J., Van Duyse E., Møller A.P. 2005. Estimating the complexity of bird song by using capture-recapture approaches from community ecology. Behavioural Ecology & Sociobiology 57: 305-317
 10. Bell D.B., Borowiec M., Lontkowski J., Pledger S. 2004. Short records of the Marsh Warbler (Acrocephalus palustris) song provide indices that correlate with nesting success. Journal für Ornithologie 145: 8-15.
 11. Lontkowski J., Stawarczyk T. 2003. Rozwój populacji, wybiórczość siedliskowa i efekty rozrodu bielika Haliaeetus albicilla na Śląsku w latach 1993-2002. Not. Orn. 44: 237-248.
 12. Mikusek, R., Stawarczyk, T., Wuczyński, A., Lontkowski, J. 2003. Abundance and distribution of birds of prey in the Kłodzko Region (SW Poland). Buteo, 13: 3-9.
 13. Yosef  R., Lontkowski J., Stawarczyk T., Fehervari P. 2002. Biometric variation in three migratory Accipiter species at Eilat, Israel. Sandgrouse, 24, 1: 55-57.
 14. Borowiec M., Lontkowski J. 2000. Sexual selection and the evolution of song in birds of the genus Acrocephalus. Biol. Bull. Poznań, 37 (1): 69-77.
 15. Adamski A., Lontkowski J., Maciorowski G., Mizera T., Rodziewicz M., Stawarczyk T., Wacławek K. 1999. Rozmieszczenie i liczebność rzadszych gatunków ptaków drapieżnych w Polsce w końcu 20. wieku. Not. Orn. 40: 1-22.
 16. Fouquet M., Gerard O., Hirschfeld E., Lontkowski J., Skakuj M., Stawarczyk T. 1997. New for the UAE: River Warbler, Kittlitz's Plover and Lesser Noddy. Emirates Bird Report 19: 120-122.
 17. Skakuj M., Hirschfeld E., Lontkowski J., Stawarczyk T. 1997. The second-calendar year plumage of Crab Plover Dromas ardeola. Sandgrouse 19: 63-64.
 18. Hirschfeld E., Stawarczyk T., Lontkowski J., Skakuj M., Fouquet M., Girard O., Aspinall S. 1997. Abu Dhabi Shorebirds Project 1994. ERWDA Report, Abu Dhabi. Pp. 37.
 19. Lontkowski J. 1996. Dead ringers. Birdwatch, 47: 23-29.
 20. Lontkowski J. 1995. Die Unterscheidung von Korn- Circus cyaneus, Wiesen- C. pygargus und Steppenweihe C. macrourus. Limicola, 9, 5: 233-275.
 21. Lontkowski J., Skakuj M. 1994. Rozpoznawanie błotniaków: zbożowego (Circus cyaneus), łąkowego (C. pygargus) i stepowego (C. macrourus). Not. Orn. 35, 3-4: 347-371.
 22. Lontkowski J. 1994. Zimowanie ptaków drapieżnych na terenach otwartych Śląska. Ptaki Śląska, 10: 70-77.
 23.  Lontkowski J., Michalak I., Skoczyńska J., Walankiewicz W., Walencik J. 1989. Obserwacja puszczyka mszarnego (Strix nebulosa) w Puszczy Białowieksiej. Not. Orn. 30, 3-4: 100-104.
 24. Tomiałojć L., Lontkowski J. 1989. A technique for censusing territorial song thrushes Turdus philomelos. Ann. Zool. Fennici 26: 235-243.
 25. Lontkowski J. 1989. Ptaki wróblowe (Passeriformes) północno-zachodniej części Wrocławia (z uwzględnieniem badań ilościowych metodą kartograficzną). Ptaki Śląska, 7: 40-81.
 26. Lontkowski J., Okulewicz J., Drazny T. 1988. Ptaki (Non-Passeriformes) pól irygacyjnych i terenów sąsiednich w północno-zachodniej części Wrocławia. Ptaki Śląska, 6: 40-85.
 27. Lontkowski J. 1988. Zaganiacz szczebiotliwy (Hippolais polyglotta), nowy gatunek w awifaunie Polski. Not. Orn. 29, 3-4: 206-212.
 28. Lontkowski J., Jermaczek A. 1988. Przeloty i zimowanie błotniaka zbożowego (Circus cyaneus) w Polsce. Not. Orn. 29, 3-4: 111-121.
 29. Borowic M, Lontkowski J. 1988. Polygyny in the Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus. Die Vogelwelt, 109, 5/6: 222-226.
 30. Lontkowski J. 1985. Rozpoznawanie różnych form barwnych myszołowów (Buteo spp.), trzmielojada (Pernis apivorus), orzełka włochatego (Hieraaetus pennatus) i krótkoszpona (Circaetus gallicus). Not. Orn. 26, 1-2: 33-60.
 31. Lontkowski J., Stawarczyk T. 1983. Obserwacja dzierzby pustynnej (Lanius isabellinus) w Polsce. Problemy taksonomiczne i identyfikacja. Not. Orn. 24, 3-4: 141-150.
 32. Lontkowski J. 1980. Pierwsza obserwacja osetnika (Serinus citrinella) w Polsce. Not. Orn. 21, 1-4: 75-76.
 33. Grabiński W., Lontkowski J., Stawarczyk T., Tomiałojć L. 1979. Pierwsze stwierdzenie mewy orlicy, Larus ichthyaetus Pall. w Polsce. Przegl. Zool. 23, 3: 258-259.

 

 

ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt