koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 9.00-16.30
sobota – niedziela: 10.00-17.30

więcej informacji

Publikacje naukowe

mgr Edward Kozioł

 

 1. Kozioł E., Charytonowicz H. 2010, Rośliny różnych stanowisk / W Zielniku Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego/, Wrocław : Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, (Zielnik roślin naczyniowych Śląska; z. 74, cz.18)
 2. Kozioł E., Charytonowicz H. 2009 Rośliny różnych stanowisk / W Zielniku Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego/, Wrocław : Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, (Zielnik roślin naczyniowych Śląska; z. 73, cz.17)
 3. Kozioł E., Charytonowicz H. 2009, Rośliny różnych stanowisk / W Zielniku Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego/, Wrocław : Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, (Zielnik roślin naczyniowych Śląska; z. 72, cz.16)
 4. Kozioł E., Charytonowicz H. 2009, Rośliny różnych stanowisk / W Zielniku Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego/, Wrocław : Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, (Zielnik roślin naczyniowych Śląska; z. 71, cz.15)
 5. Kozioł E., Charytonowicz H. 2009, Rośliny różnych stanowisk / W Zielniku Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego. (Zielnik roślin naczyniowych Śląska; z. 70, cz. 14)
 6. Kozioł E., Charytonowicz H. 2008, Rośliny różnych stanowisk / w Zielniku Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego/. cz.13, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Muzeum Przyrodnicze, (Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska; z. 69)
 7. Kozioł E., Charytonowicz H. 2007, Rośliny w Dolinie Odry. Cz.2, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Muzeum Przyrodnicze, (Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska; z .67)
 8. Kozioł E., Charytonowicz H. 2007, Rośliny różnych stanowisk. Cz.12, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Muzeum Przyrodnicze, (Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska; z. 68)
 9. Kozioł E., Charytonowicz H. 2006, Rośliny różnych stanowisk. Cz.11, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Muzeum Przyrodnicze, (Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska; z. 66)
 10. Kozioł E., Charytonowicz H. 2006, Rośliny łąk w dolinie Odry. Cz.1, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Muzeum Przyrodnicze, (Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska; z. 65)
 11. Berdowski W., Kozioł E., Macicka-Pawlik T., 2004. Walory botaniczne gminy Osiecznica (wschodnia część Borów Dolnośląskich, Przyroda Sudetów Zachodnich. T. 6 (2003), s. 45-58
 12. Kozioł E., 2003. Rośliny zarodnikowe : porosty. Cz. 2 = Plantae cryptogamae lichenes. P. 2 ,Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Muzeum Przyrodnicze, (Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska ; z. 59, nr 1451-1475)
 13. Kozioł E., Charytonowicz H. 2002, Rośliny Wzgórz Dalkowskich. Cz. 1 = Plantae Wzgórza Dalkowskie. P. 1, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Muzeum Przyrodnicze, (Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska ; z. 58, nr 1426-1450)
 14. Kozioł E., Charytonowicz H. 2001, Roślinność różnych stanowisk. Cz. 7 = Plantae variorum locorum. P. 7, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Muzeum Przyrodnicze, (Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska ; z. 57, nr 1401-1425)
 15. Kozioł E., Świerkosz K. 1996, Rośliny lasów dolin rzecznych. Cz. 1 = Plantae silvarum in vallibus fluminum. P. 1, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Muzeum Przyrodnicze, (Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska ; z. 56, nr 1376-1400)
 16. Kozioł E., Świerkosz K. 1995. Flora Workuty w zbiorach Zielnika Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego - zielnik katorżnika, Piotra Adasia z lat 1954-1956. - Wiadomości Botaniczne 39(1/2): 147-152.
 17. Kozioł E., Świerkosz K. 1995. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Zeszyt 56 Nr 1376-1400. Rośliny lasów dolin rzecznych. (Flora Silesiaca Exsiccata. Plantae silvarum in vallibus fluminum pars I. Fasc. LVI Nr 1376-1400). Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze, Wrocław.
 18. Kozioł E. 1993. Zielnik Roślin Śląska. Zeszyt 54 Nr 1326-1350. Rośliny zarodnikowe. Porosty część I. (Flora Silesiaca Exsiccata. Plantae cryptogamae. Lichenes pars I. Fasc. LIV Nr 1326-1350). Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze, Wrocław.
 19. Kozioł E. 1993. Nowe stanowisko Achillea crithmifolia W. et. K. w zachodniej Polsce. Acta Uniw. Wrat. Pr. Bot. 53: 13-17.
 20. Kozioł E. 1992. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Zeszyt 53 Nr 1301-1325. Roślinność różnych stanowisk cz VI. (Flora Silesiaca Exsiccata. Plantae variorum locorum pars VI. Fasc. LIII Nr 1301-1325). Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze, Wrocław.
 21. Kozioł E. 1986. Flora południowej części Pojezierza Sławskiego. Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego. Biologia. 2: 15-35, Zielona Góra.
 22. Kozioł E. 1983. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Zeszyt 52 Nr 1276-1300. Roślinność różnych stanowisk cz V. (Flora Silesiaca Exsiccata. Plantae variorum locorum pars V. Fasc. LII Nr 1276-1300). Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze, Wrocław.
 23. Anioł-Kwiatkowska J., Berdowski W., Koła W., Kozioł E., Kuźniewska E., Kuźniewski E., Orzeszkowska Z., Pedner K., Rola J. 1981. Rozmieszczenie niektórych gatunków chwastów segetalnych w województwie wałbrzyskim. IUNG Wrocław-Instytut Botaniki UWr pp. 1-32.
 24. Anioł-Kwiatkowska J., Berdowski W., Koła W., Kozioł E., Kuźniewska E., Kuźniewski E., Orzeszkowska Z., Pedner K., Rola J. 1981. Rozmieszczenie niektórych gatunków chwastów segetalnych w województwie legnickim. IUNG Wrocław-Instytut Botaniki UWr pp. 1-28.
 25. Anioł-Kwiatkowska J., Berdowski W., Koła W., Kozioł E., Kuźniewska E., Kuźniewski E., Orzeszkowska Z., Pedner K., Rola J., 1981. Rozmieszczenie niektórych gatunków chwastów segetalnych w województwie wrocławskim. IUNG Wrocław-Instytut Botaniki UWr pp. 1-28.
 26. Anioł-Kwiatkowska J., Berdowski W., Koła W., Kozioł E., Kuźniewska E., Kuźniewski E., Orzeszkowska Z., Pedner K., Rola J. 1981. Rozmieszczenie niektórych gatunków chwastów segetalnych w województwie zielonogórskim. IUNG Wrocław-Instytut Botaniki UWr pp. 1-32.
 27. Marek S., Kozioł E. 1979. Materiały do rozmieszczenia rzadkich roślin torfowiskowych w województwie koszalińskim. Bad. Fizj. nad Polską Zachodnią Ser. B 31: 181-185.
 28. Anioł J., Berdowski W., Kozioł E., Panek E., Pender K., Rybałtowska Z., Stojanowska W. Wilczyńska W. 1976 Zanikanie gatunków w niektórych zbiorowiskach roślinnych na Dolnym Śląsku, Phytocenosis 5(3/4),Warszawa-Białowieża, s. 293-300.
 29. Głowacki Z., Kozioł E. 1975. Notatki florystyczne z Dolnego Śląska. OTPN Zesz. Przyr. 14-15: 33-37
 30. Kozioł E. 1974 Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Fasc. XLIX Nr 1201-1225. Drzewa i krzewy. (Flora Silesiaca Exsiccata. Arbores et frutices. Fasc. XLIX Nr 1201-1225). Wydawnictwo PAN, Wrocław.
 31. Kozioł E. 1973. Nowe stanowisko długosza królewskiego Osmunda regalis w województwie Wrocławskim. Chrońmy Przy. ojcz. 29(6): 65-68.
 32. Kozioł E., Pender K. 1973. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Fasc. XLVI Nr 1126-1150. Roślinność różnych stanowisk cz IV. (Flora Silesiaca Exsiccata. Plantae variorum locorum pars IV. Fasc. XLVI Nr 1126-1150). Wydawnictwo PAN, Wrocław.
 33. Kozioł E., Pender K. 1973. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Fasc. XLV Nr 1101-1125. Roślinność różnych stanowisk cz III. (Flora Silesiaca Exsiccata. Plantae variorum locorum pars III. Fasc. XLV Nr 1101-1125). Wydawnictwo PAN, Wrocław.
 34. Rostański K., Kozioł E. 1972. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Fasc. XLIII Nr 1051-1075. Roślinność różnych stanowisk cz II. (Flora Silesiaca Exsiccata. Plantae variorum locorum pars II. Fasc. XLIII Nr 1051-1075). Wydawnictwo PAN, Wrocław.
 35. Kozioł E. 1972. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Fasc. XLI Nr 1001-1025. Roślinność różnych stanowisk. (Flora Silesiaca Exsiccata. Plantae variorum locorum. Fasc. XLI Nr 1001-1025). Wydawnictwo PAN, Wrocław.
 36. Kozioł E. 1971. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Fasc. XXXIX Nr 951-975. Roślinność łąk. cz 5. (Flora Silesiaca Exsiccata. Flora pratorum. Pars V. Fasc. XXXIX Nr 951-975). Wydawnictwo PAN, Wrocław.
  Kotowicz K.,
 37. Kozioł E. 1970. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Fasc. XXXVIII Nr 926-950. Roślinność wód i mokradeł cz. VII. (Flora Silesiaca Exsiccata. Flora aquatica et locorum uliginosorum. Pars VII. Fasc. XXXVIII Nr 926-950). Wydawnictwo PAN, Wrocław.
 38. Kozioł E. 1969. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Fasc. XXXVI Nr 876-900. Roślinność wód i mokradeł cz. VI. (Flora Silesiaca Exsiccata. Flora aquatica et locorum uliginosorum. Pars VI. Fasc. XXXVI Nr 876-900). Wydawnictwo PAN, Wrocław.
 39. Kotowicz K., Kozioł E. 1968. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Fasc. XXXV Nr 851-875. Roślinność wód i mokradeł cz. V. (Flora Silesiaca Exsiccata. Flora aquatica et locorum uliginosorum. Pars V. Fasc. XXXV Nr 851-875). Wydawnictwo PAN, Wrocław.

 

 

ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt