koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 9.00-16.30
sobota – niedziela: 10.00-17.30

więcej informacji

Publikacje naukowe

dr Marek Halama

 

Publikacje:

 1. Halama M., Pech P., Dunaj K. 2019. Dotychczasowy stan rozpoznania macromycetes Karkonoszy oraz nowe dane o rozmieszczeniu i ekologii dzwonkówki niebieskawej Entoloma nitidum (Basidiomycota, Agaricales), Przyroda Sudetów, 22: 49-60.
 2. Halama M., Pech P., Dunaj K. 2019. Leratiomyces ceres (Strophariaceae, Basidiomycota), new to Poland. Acta Mycologica, 54(2): 1-10. - Dostęp https://doi.org/10.5586/am.1131
 3. Świerkosz K., Halama M., Reczyńska K., Narkiewicz Cz. 2019. Nowe stanowiska Astraeus hygrometricus (Basidiomycota, Boletales, Diplocystidiaceae) w Sudetach na tle historycznego zasięgu gatunku. Przyroda Sudetów, 22: 61-71.
 4. Halama M., Pencakowski B., Fałtynowicz W., Patejuk K., Kowalewska A., Fałtynowicz H., Piegdoń A., Staniaszek-Kik M., Górski P., Romański M., Krzysztofiak L. 2019. Phylogenetic placement and new data on the morphology and ecology of Calathella eruciformis (Agaricales, Basidiomycota), a cyphelloid fungus new to Poland. Plant and Fungal Systematics, 64(1): 91-99. - Dostęp: https://doi.org/10.2478/pfs-2019-0010.
 5. Zamora J.C., Halama M., Świerkosz K. [i 426 pozostałych]. 2018. Considerations and consequences of allowing DNA sequence data as types of fungal taxa. IMA Fungus, 9 (1):167-175 - Dostęp: http://www.imafungus.org/Issue/91/s19.pdf
 6. Fałtynowicz W., Kowalewska A., Fałtynowicz H., Piegdoń A., Patejuk K., Górski P., Halama M., Staniaszek-Kik M. 2018. Epiphytic lichens of Quercus robur in Wigry National Park (NE Poland). Steciana, 22(1): 9-17.- Dostęp: https://doi.org/10.12657/steciana.022.002
 7. Halama M., Pech P., Dunaj K. 2018. Nowe dane o występowaniu Ascocoryne turficola (Ascomycota, Helotiales) w Sudetach, Przyroda Sudetów, 21: 53-62.
 8. Świerkosz K., Reczyńska K., Halama M. 2018. Nowe stanowiska grzybów makroskopijnych w Sudetach i na Przedgórzu, Przyroda Sudetów, 21: 63-76.
 9. Halama M., Pech P., Shiryaev A.G. 2017.Contribution to the knowledge of Ramaripsis subarcica (Clavariaceae, Basidiomy6cota. Polish Botanical Journal, 62(1): 123-133.-Dostęp: https://doi.org/10.1515/pbj-2017-0011
 10. Das K., Halama M., Reczyńska K., Sasiela D., Świerkosz K., Szczęśniak K. +16 innych. 2017. Fungal Biodiversity Profiles 31-40. Cryptogamie Mycologie, 3(3): 353-406: Dostęp do abstraktu: https://doi.org/10.7872/crym/v38.iss3.2017.353.
 11. Świerkosz K., Koźma J., Reczyńska K., Halama M. 2017. Muskau Arch Geopark in Poland (Central Europe) - Is it Possible to Integrate Geoconservation and Geoeducation into Biodiversity Conservation?, 9(1): 59-69. - Dostęp: http://dx.doi.org/10.1007/s12371-016-0178-z
 12. Halama M., Świerkosz K., Chachuła P. 2017. Pierwsze stanowisko włośnianki korzeniastej Hebeloma radicosum (Hymenogastraceae, Basidiomycota) w Sudetach Środkowych. Przyroda Sudetów, 20: 113-120. - Dostęp: http://ztp.eko.org.pl/wp-content/files/Przyroda_Sudetow_tom_20.pdf
 13. Halama M. 2016. Agrocybe putaminum (Agaricales, Basidimycota) new for Poland. Polish Botanical Journal, 61(2): 293-299. - Dostęp: http://dx.doi.org/10.1515/pbj-2016-0022
 14. Halama M. Rutkowski R. 2016. Meottomyces dissimulans (Agaricales, Basidiomycota), new for Poland. Polish Botanical Journal, 61(1)16):167-172: - Dostęp: http://dx.doi.org/10.1515/pbj-2016-0006
 15. Świerkosz K., Reczyńska K.,Halama M. 2016. Nowe stanowiska gwiazdoszy (Geastrum, Basidiomycota) w Sudetach. Przyroda Sudetów, 19:75-82. - Dostęp: http://ztp.eko.org.pl/wp-content/files/PrzyrodaSudetow_tom19.pdf.
 16. Halama M. 2016. Squamanita odorata (Agaricales, Basidomycota), new mycoparasitic fungus for Poland. Polish Botanical Journal, 61(1): 181-186. - Dostęp: http://dx.doi.org/10.1515/pbj-2016-0008.
  Halama M., Ważny R., Czosnykowska-Łukacka M., Dobosz  2016. Tricholoma ustaloides (Agaricales, Basidiomycota) in Poland ). Polish Botanical Journal, 61(1): 173-180. - Dostęp: http://dx.doi.org/10.1515/pbj-2016-0007.
 17. Halama M. 2016. Zagrożone, rzadkie i słabo poznane grzyby makroskopijne występujące na terenieWrocławia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ser. Rolnictwo, 107(619): 37-48. - Dostęp: http://zeszyty.wpup.wroc.pl/images/Zeszyty_2016/z619-2016.pdf
 18. Halama M. 2015. Grzyby makroskopijne (macromycetes). W: Łagowsko-Sulęciński Park Karjobrazowy - 30 lat : różnorodność ekologiczna i gatunkowa. Red. A. Pukacz, M. Pełechaty. - Kwidzyn: VEGA Studio Adv. Tomasz Müller, 148-167.
 19. Halama M., Poliwoda A., Jasicka-Misiak I., Wieczorek P., Rutkowski R. 2015. Pholiotina cyanopus, a rare fungus producing psychoactive tryptamines. Open Life Sciences, 10(1): 40-51. -Dostęp: http://dx.doi.org/10.1515/biol-2015-0005
 20. Maciejczyk E., Wieczorek D., Zwyrzykowska A., Halama M., Jasicka-Misiak I., Kafarski P. 2015. Phosphorus Profile of Basidiomycetes. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements. 190(5-6): 763-768. - Dostęp: http://dx.doi.org/10.1080/10426507.2014.999066
 21. Halama M., Romański R., Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. 2015. Przyroda i krajobraz - ochrona gatunkowa: Grzyby. Wigry, 1-2: 14-15.
 22. Zhuk O., Jasicka-Misiak I., Poliwoda A., Kazakova A., Godovan V.V., Halama M., Wieczorek P.P. 2015. Research on acute toxicity and the behavioural effect of methanolic extracts from psilocybin mushrooms and psilocin in mice. - Bibliogr. Toxins, 7(4): 1018-1029. - Dostęp: http://dx.doi.org/10.3390/toxins7041018
 23. Halama M. 2015. Rubroboletus legaliae (Boletales, Basidiomycota), a species new for Poland. Acta Mycologica, 50(2), nr art. 1066. - Dostęp: https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/am/article/view/am.1066/5778
 24. Halama M., Witkowska D., Jasicka-Misiak I., Poliwoda A.. 2014. An Adventive Panaeolus antillarum in Poland (Basidiomycota, Agaricales) with Notes on Its Taxonomy, Geographical Distribution, and Ecology. Cryptogamie, Mycologie, 35(1): 3-22. - Dostęp: http://dx.doi.org/10.7872/crym.v35.iss1.2014.3
 25. Halama M., Rutkowski R. 2014. Callistosporium pinicola (Basidiomycota), a fungus species new to Poland. Acta Mycologica, 49(2): 189-197. - Dostęp: http://dx.doi.org/10.5586/am.2014.014
 26. Poliwoda A., Zielińska K., Halama M., Wieczorek P.P. 2014. Determination of muscimol and ibotenic acid in mushrooms of Amanitaceae by capillary electrophoresis. Electrophoresis, 35(18): 2593-2599. - Dostęp: http://dx.doi.org/10.1002/elps.201400104
 27. Deja S., Wieczorek P.P., Halama M., Jasicka-Misiak I.,Kafarski P., Poliwoda A., Młynarz P. 2014. Differences in Chemical Composition of Stem and Cap of Amanita muscaria Fruiting Bodies Correlate with Topsoil Type?. PLOS ON, 9(12): 19. - Dostęp: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0104084
 28. Halama M., Witkowska D., Jasicka-Misiak I., Poliwoda A. ,Kafarski P., Młynarz P., Wieczorek P.P. 2014. Grzyby neurotropowe. Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 133 s.
 29. Halama M. 2913. Grzyby makroskopijne. W: Leksykon zieleni Wrocławia. Red. I. Bińkowska, E. Szopińska]. Wrocław: Wydawnictwo Via Nov. 818-819.
 30. Szczepkowski A., Kujawa A., Halama M. 2013. Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer in Poland: Notes on Its Ecology, Distrbution and Conservation Status. Polish Journal of Environmental Studies, 22(1): 41-5. Dostęp: http://www.pjoes.com/pdf/22.1/Pol.J.Environ.Stud.Vol.22.No.1.41-51.pdf
 31. Jasicka-Misiak I., Poliwoda A., Młynarz P., Halama M., Wieczorek P., Kafarski P. 2012. Odlot na grzybach, Wiedza i Życie, 6(930):52-55.
 32. Kujawa A., Gierczyk B., Chachuła P., Karg J., Halama M., Gryc M. 2012. Współczesne występowanie gwiazdosza potrójnego (Geastrum triplex) w Polsce i ocena jego zagrożenia. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 31(1): 3-15.
 33. Gierczyk B., Halama M., Kujawa A., Zalas M. 2011. Pholiota limonella – gatunek pomijany? Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 18(1): 147–158.
 34. Halama M. 2011. A new locality of Entoloma jahnii (Agaricales, Basidiomycota) in Poland. Nature Journal, 44: 61-67. Dostęp: http://www.nature-journal.uni.opole.pl/biblioteka/docs/Halama.pdf
 35. Halama M. 2011. Entoloma albotomentosum (Agaricales, Basidiomycota), a species new to Poland. Acta Mycologica, 46(2): 1-8.
 36. Halama M. 2011. First record of the rare species Pholiota quarrosoides (Agaricales, Strophariaceae) in southwestern Poland. Polish Botanical Journal, 56(2): 327-332.
 37. Halama M. 2010. Świat grzybów. W: Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego. eds. Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Romański M., Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Suwałki. 72–144.
 38. Halama M., Reczyńska K., Świerkosz K. 2010. Nowe stanowiska Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycota, Phallales) na Dolnym Śląsku. Przyroda Sudetów, 13: 93–98. http://ztp.eko.org.pl/wp-content/files/Przyroda_Sudetw_13_2010.pdf
 39. Halama M., Romański M. 2010. A new record of Mycena picta (Fr.: Fr.) Harmaja (Agaricales, Basidiomycota) from the Wigierski National Park (NE Poland). Nature Journal, 43: 29–36.
 40. Halama M., Romański M. 2010. Grzyby makroskopijne (macromycetes). W: Krzysztofiak L. (ed.). Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”. 87–201.
 41. Halama M., Szypuła J. 2010. The first locality of Chalciporus rubinus (Boletales, Basidiomycota) in Poland. Acta Mycologica, 43(1): 53–61.
 42. Halama M. 2009. The first locality of Amanita argentea Huijsman (Agaricales, Basidiomycota) in south-western Poland. Nature Journal, 42: 43–48.
 43. Halama M. 2009. Volvariella caesiotincta P. D. Orton, a new species in the mycobiota of Poland. Acta Mycologica, 44(1): 43–48.
 44. Fałtynowicz W., Halama M., Kmiecik M. 2004. Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Cisy” koło Barda (południowo-zachodnia Polska). Acta Botanica Silesiaca, 1: 35–48.
 45. Halama M. 2001. Różnorodność grzybów agarikoidlanych i boletoidalnych w wybranych typach zieleni miejskiej Wrocławia. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. In. Botanika w dobie biologii molekularnej, Poznań, s. 188.
 46. Halama M., Panek E. 2000. Macromycetes of various habitats of the nature reserve “Łężczok” near Racibórz (SW Poland). Acta Mycologica, 35(2): 217–241.


ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt