Exhibition opening hours:

Monday: closed
Tuesday - Friday: 9.00-15.00
Saturday - Sunday: 10.00-16.00

more information

Publikacje naukowe

prof. dr hab. Andrzej Witkowski

 

Książki oraz rozdziały w książkach

1984 - Lipien - Thymallus thymallus. PWRiL, Warszawa, 214 pp. (z M. Kowalewski, B. Kokurewicz).

1985 - Kręgowce niższe Karkonoszy. W: A. Jahn (ed.) - Karkonosze Polskie, Ossolineum, 365-376 (z A. Jabłoński).

1992 - Eudontomyzon mariae Berg, 1931; Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758); Lampetra planeri (Bloch, 1784); Hucho hucho (Linnaeus, 1758); Gobio kessleri Dybowski, 1865; Gobio albipinnatus Lukasch, 1933, Cobitis (Sabanejewia) aurata (de Filippi, 1865). W: Z. Głowacinski (red.) - Polska Czerwona Księga Zwierząt, PWRiL, Warszawa: 253-254, 254-256, 256-257, 245-246, 246-248, 252-253 pp.

1993 - Leuciscus idus idus Linnaeus, 1758. W: P. Banarescu (ed.) - The freshwater fishes of Europe, vol. 4, AULA Verlag, Wiesbaden (w druku).

1993 - Scorpaeniformes: Cottidae; Cottus; Cottus gobio gobio Linnaeus, 1758; Cottus poecilopus poecilopus Heckel, 1840. W: K. Hensel (ed.) - The freshwater fishes of Europe, vol. 7, AULA Verlag, Wiesbaden (w druku).

1994 - Ichthyofauna of the Biebrza River basin. In: H. Okruszko, M. J. Wassen (eds) - Towards protection and sustainable use of the Biebrza Wetlands (Exchange and intergration of research results for the benefit of Polish-Dutch Joint research plan. EC-Commission -Cooperation in Science and Technology with Central and Eastern European Countries), Utrecht, The Netherlands, 459-480 pp.

1996 - Ryby. W: Z. Mirek, Z. G3owacinski, K. Klimek, H. Piekoo-Mirkowa (red.)Tatrzanski Park Narodowy - Instytut Botaniki - Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków- Zakopane, 485-492 pp.

1997 - JaY - Leuciscus idus (L.). Wyd. Inst. Ryb. Śródl., Olsztyn, 157 pp. (z M. Cieola, K. Napora).

2000 - Witkowski A. - Rozdziały: 7a - Minóg morski - Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 (133-137 pp.), 7b - Minóg ukraiński - Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) (137-140 pp.), 7c - Minóg rzeczny - Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) (141-145 pp.), 7d - Minóg strumieniowy - Lampetra planeri (Bloch, 1784) (145-148 pp.), 7e - Czebaczek amurski - Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) (335-337 pp.), 7f - Muławka wschodnioamerykańska - Umbra pygmaea De Kay, 1842 (369-370 pp.), 7g - Lipień europejski - Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) (392-397 pp.), 7h - Czarny lipień bajkalski - Thymallus baicalensis Dybowski, 1874 (397-399 pp.), 7i - Głowacica - Hucho hucho (Linnaeus, 1758) (400-405 pp.), 7j - Głowacz białopłetwy - Cottus gobio Linnaeus, 1758 (444-447 pp.), 7k - Głowacz pręgopłetwy - Cottus poecilopus Heckel, 1840 ( 447-450 pp.). W: Brylińska M. (red.) - Ryby Słodkowodne Polski, PWN (3-ie wyd.), Warszawa.

2001 - Witkowski A. - Rozdziały: 8a - Minóg morski - Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 (322-323 pp.), 8b - Minóg ukraiński - Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) (327-328 pp.), 8c - Minóg rzeczny - Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) (323-325 pp.), 8d - Minóg strumieniowy - Lampetra planeri (Bloch 1784)(325-327 pp.), 8e - Głowacica - Hucho hucho (Linnaeus, 1758) (297-298 pp.), 8f - Głowacz pręgopłetwy - Cottus poecilopus Heckel, 1840 (318-319 pp.). W: Głowaciński Z. (red.) - Polska Czerwona Księga Zwierząt, PWRiL, Warszawa (2-ie wyd.), 24 pp:

2004 - Witkowski A.- Rozdziały: 9a - Petromyzon marinus (L., 1758) – 181-183 pp.; 9b - Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) – 184 -186pp.; 9c - Lampetra fluviatilis (L.,) – 187-189 pp.; 9d - Lampetra planeri (Bloch, 1784) – 190-192 pp.; 9e - Hucho hucho (L., 1758) - 249-252 pp.; 9f - Cottus gobio (L., 1758) – 258-260 pp. W: Adamski P., Bartel., Kapel A., Witkowski Z. (red.) – Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków. Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo środowiska, Warszawa. T. 6.

2005 - Witkowski A., Wiśniewolski W. - Rozdział: Ryby i minogi Biebrzy, jej starorzeczy i dopływów. 247-255pp. W: Dyrcz A., Werpachowski C. (red.) - Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wyd. BPN, Osowiec-Twierdza.

2005 - Witkowski A. - Rozdział: Leuciscus idus idus Linnaeus, 1758. W: Bănărescu P. (ed.) - The Freshwater Fishes of Europe, vol. 4, AULA Verlag, Wiesbaden (w druku).

2005 - Witkowski A. - Rozdziały: Scorpaeniformes, Greenwood, Rozen, Weiztman & Myers, 1966; Cottidae Swaison, 1839; Cottus Linnaeus, 1758; Sculpin - Cottus gobio gobio Linnaeus, 1758; Sibirian sculpin - Cottus poecilopus poecilopus Heckel, 1840. W: Hensel K. (ed.) - The Freshwater Fishes of Europe, vol. 7, AULA Verlag, Wiesbaden.

2006 - Wiśniewolski W., Augustyn W., Bartel R., Depowski R., Debowski P., Klich M., Kolman R., Witkowski A. - Wiśniewolski W., Engel J. - eds) - Restoring migratory fish and connectivity of rivers in Poland. Wyd. IRS Olsztyn & WWF Polska, 82 pp. (rozdziały: 1.2 - Status of sturgeon, salmon, sea trout, and vimba in Poland, 6-15 pp; 1.3 - Causes for decline in abundance or extinction of anadromous fish, 15-22 pp;1-4 - Current status and future of populations included in the migratory fish restoration program, 22-28 pp; 2.2.5 - Upper and middle Oder basin, 45-46 pp; 2.3.1 - Historical distribution of spawning grounds, 47-50 pp; 2.3.2 - Current state and accessibility of spawning grounds, 50-59 pp; 3. -Will restoration succeed?, 59-65 pp; 4. - Recommendations for the restoration program, 65-71 pp; 5. - Anticipated results, 71-73; 6. - Conclusions and recommendations, 73-75 pp.

2008 – Witkowski A. - Rozdziały: 13a. - Introdukcje ryb w Polsce, ich ekologiczne i gospodarcze kosekwencje., 000-000 pp; 13b. - Pstrąg tęczowy – Oncorhynchus mykiss Walbaum; 13c – Pstrąg źródlany – Salevlinus fontinalis (Mit.); 13 d. – Peluga – Coregonus peled Gmelin; 13e – Muławka wschodnioamerykańska – Umbra pygmaea; 13f – Karp – Cyprinus carpio L.; 13g – Amur biały – Ctenopharyngodon idella Val.; 13h - Czebaczek amurski – Pseudorasbora parva (Schlegel & Temmnick); 13i - Tołpyga biała – Hypophthalmichthys molitrix (Val.); 13j - Tołyga pstra - Aristichtys nobilis Rich.; 13k – Tilapia nilowa – Oreochromis niloticus (L.); 13l – Lepomis gibbosus (L.); 13m - Trawianka - Perccottus glenii Dybowski - 000-000 pp. W: Głowaciński Z., Witkowski Z. (red.) – Gatunki inwazyjne w faunie Polski. PWN, Warszawa. (www. iop.krakow.pl /Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski).

2008 - Witkowski A., Kotusz J. - Rozdział: Ryby. 230-236 pp. W: A. Witkowski, B. M. Pokryszko, W. Ciężkowski (red.) - Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. Wyd. PNGS, Kudowa Zdrój.

2008 - Witkowski A., Pokryszko B. M. – Skorowidz nazw łacińskich łacińskich polskich (rodzajowych i gatunkowych) roślin i zwierząt i Skorowidz lokalnych nazw geograficznych. 375-402 pp. W: A. Witkowski, B. M. Pokryszko, W. Ciężkowski (red.) - Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. Wyd. PNGS, Kudowa Zdrój.

.2008 - Witkowski A., Kotusz J., Stawarczyk K., Baldy K. - Ocena sprawności przepławki na Potoku Czerwona Woda w Parku Narodowym Gór Stołowych. 120-123 pp. W: Mokwa M., Wiśniewolski W. (red.) - Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Doln. Wyd. Eduk., Wrocław.

2008 - Wiśniewolski W., Buras P., Ligięza J., Kleszcz M., Witkowski A. - Wędrowna forma certy Vimba vimba (L.) w systemie rzeki Wisłą i San – stan historyczny i obecny. 7-22 pp. W: Kukuła K., Rak J., Czopek S. (red.) – Walory przyrodniczo-historyczne Pogórzy. Wyd. Uniw. Rzeszowski i Politech. Rzeszowska, Rzeszów.

2008 - Witkowski A. - Karp (Cyprinus carpio L.) w wodach Polski. 9-28 pp. W: Heese, T., M. Lampart-Kałużniacka (red.) - Karp w wodach Polski. Pochodzenie - hodowla - konsumpcja. Wyd. Politech. Koszalińskiej, Koszalin.

2010. - Błachuta J., Rosa J., Wiśniewolski W., Zgrabczyński W., Bartel R., Białokoz W., Borzęcka I., Chybowski L., Depowski R., Dembowski Dębowski P., Domagała J., Drożdżński K., Hausa P., Kukuła K., Kubacka D., Klesza K., Ligięza J., Ludwiczak M., Pawłowski M., Pićinska-Fałtynowicz J., Śliśiński K., Witkowski A., Zgrabczyński D., Zgrabczyńska M. 2010. W: Błachuta J., Rosa J., Wiśniewolski W., Zgrabczyński W. (red.) Ocena potrzeb i priorytetów udrażniania ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego satnu i potencjału części wód w Polsce. Wydawca Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Druk. Platinium Promotion S.C. Poznań, 1-56.

2011 - Witkowski A. - Rozdziały: Peluga – Coregonus peled Gmelin (297-298 pp.); Pstrąg tęczowy – Oncorhynchus mykiss Walbaum (299-302 pp.); Pstrąg źródlany – Salevlinus fontinalis (Mit.) (303-306 pp.); Muławka wschodnioamerykańska – Umbra pygmaea (DeKay) (307-308 pp.); Tołyga pstra - Aristichtys nobilis Rich. (309-311 pp.); Amur biały – Ctenopharyngodon idella Val. (319-322 pp.); Karp – Cyprinus carpio L. (323-326 pp.); Tołpyga biała – Hypophthalmichthys molitrix (Val.) (327-330 pp.); Czebaczek amurski – Pseudorasbora parva (Schlegel et Temmnick) (331-336 pp.); Bass słoneczny – Lepomis gibbosus (L.) (351-352 pp.); Tilapia nilowa – Oreochromis niloticus (L.) (353-354 pp.); Trawianka - Perccottus glenii Dybowski (355-360 pp.). W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawlowski J., Solarz W. (red.) - Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd o ocena stanu. IOP PAN, Kraków.

2011. - Witkowski A. - Rozdział: Introdukcje ryb w Polsce. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawlowski J., Solarz W. (red.) - Gatunki obce w faunie Polski. II. Zagadnienia problemowe i syntezy. IOP PAN, Kraków.

 

Prace oryginalne

1972 - Characteristic of Cottus gobio L. from streams Dzika Orlica and Kamienny Potok in Lower Silesia. Pol. Arch. Hydrobiol., 19: 403-419.

1975 - The grayling, Thymallus thymallus (L.) from the rivers of Lower Silesia. Acta Hydrobiol., 17: 355-370.

1978 - Embryonal and postembryonal development of the European grayling Thymallus thymallus (L.) from the Dunajec river basin. Zool. Pol., 27: 5-27 (z B. Kokurewicz).

1979 - Biometrics of the grayling Thymallus thymallus (L.) (Osteichthyes: Thymallidae) from the Dunajec river basin. Acta Hydrobiol., 21: 301-312 (z M. Kowalewski).

1979 - Ichtiofauna górnego dorzecza Nysy Kłodzkiej. Fragm. Faun., 25: 37-72.

1979 - The taxonomic study of the freshwater sculpins, genus Cottus Linnaeus, 1758 (Cottus gobio L. and C. poecilopus Heck.) from Poland. Acta Univ. Wratisl., Prace Zool., 10: 1-95.

1979 - Influence of constant and variable temperatures on the embryonal development of the European grayling Thymallus thymallus (L.). Zool. Pol., 27: 347-374 (z B. Kokurewicz, M. Kowalewski).

1980 - Natural hybrids Alburnus alburnus (L.) x Leuciscus cephalus (L.) and Rutilus rutilus (L.) x Abramis brama (L.) from the rivers San and Biebrza. Acta Hydrobiol., 22: 373-387 (z J. Błachuta).

1981 - Influence of mechanical shocks on the embryonal development of Thymallus thymallus (L.). Zool. Pol., 28: 105-114. (z M. Kowalewski, B. Kokurewicz).

1981 - Embryonal and postembryonal development of the Danube salmon Hucho hucho (L.) (Pisces: Salmonidae). Acta Hydrobiol., 23: 83-103 (z B. Kokurewicz).

1982 - Fecundity of three grayling Thymallus thymallus (L.) populations of various growth rate. Zool. Pol., 29: 227-242 (z J. B3achuta).

1982 - Wystepowanie, rozmieszczenie i budowa wysypki tarłowej u lipienia europejskiego Thymallus thymallus (L.). Przegl. Zool., 26: 425-429.

1982 - Naturalny mieszaniec krpia Blicca bjoerkna (L.) i leszcza Abramis brama (L.) z Biebrzy. Przegl. Zool., 26: 93-99.

1983 - Natural hybrids Alburnus alburnus (L.) x Rutilus rutilus (L.), Alburnus alburnus (L.) x Blicca bjoerkna (L.) and Alburnus alburnus (L.) x Abramis brama (L.) from the Odra river. Acta Hydrobiol., 25: 189-203 (z J. Błachuta).

1983 - Food of the Danube salmon Hucho hucho (L.) introduced into the river Dunajec. Acta Hydrobiol., 25/26: 205-214 (z M. Kowalewski).

1983 - Scale formation in the Danube salmon Hucho hucho (L.) (Pisces: Salmonidae). Acta Hydrobiol., 25/26: 215-223 (z B. Kokurewicz, M. Kowalewski).

1983 - The structure of groups and the numbers of fish populations in the river Nysa Kłodzka upper catchment basin. Acta Hydrobiol., 25/26:429-449.

1984 - Analiza ichtiofauny basenu Biebrzy. Cz. I. Charakterystyka morfologiczno-systematyczna smoczkoustych i ryb. Acta Univ. Wratisl., Prace Zool., 14: 1-110.

1984 - Analiza ichtiofauny basenu Biebrzy. Cz. II. Materiały do znajomooci rybostanu i przegląd gatunków. Fragm. Faun., 28: 137-184.

1984 - Structure of fish community and biomass of the ichthyofauna in the Biebrza river, its old river beds and affluents. Pol. ecol. Stud., 10: 215-242.

1984 - Morphological variability in lake and river populations of Cottus poecilopus Heckel, 1836 (Pisces: Cottidae). Acta Ichthyol. Piscat., 14: 43-57.

1985 - The growth of the Danube salmon (Hucho hucho (L.))(Salmonidae) introduced into the Dunajec river. Acta Hydrobiol., 27: 115-127. (z M. Kowalewski, J. Błachuta).

1985 - Carotenoids in fish. 39. Presence of salmoxanthin in Thymallus thymallus (L.). Acta Ichthyol. Piscat., 15: 73-81 (z B. Czeczuga, M. Kowalewski).

1986 - Formation of scales in European grayling Thymallus thymallus (L.). Zool. Pol., 33: 59-70 (z J. Błachuta, M. Kowalewski).

1986 - Carotenoids in fish. 38. Carotenoids content in Hucho hucho (L.). Acta Ichthyol. Piscat., 16: 61-72 (z B. Czeczuga, M. Kowalewski).

1986 - Carotenoids in fish. 41. Cottus gobio L. and Cottus poecilopus Heck. Zool. Pol., 33: 51-72 (z B. Czeczuga, M. Kowalewski).

1988 - Rybostan dorzecza Kaczawy. Fragm. Faun., 31: 99-144 (z J. Błachuta).

1988 - Migration and structure of spawning population of European grayling Thymallus thymallus (L.) in the Dunajec river basin. Arch. Hydrobiol., 112: 279-297 (z M. Kowalewski).

1988 - Influence of constant and variable temperatures on the embryonic development of Huchen Hucho hucho (L.). Zool. Pol., 35: 79-92 (z B. Kokurewicz).

1988 - The spawning run of the Huchen, Hucho hucho (L.) and its analysis. Acta Ichthyol. Piscat., 18: 23-31.

1989 - Biologiczna charakterystyka głowacicy Hucho hucho (L.) introdukowanej do dorzecza Dunajca. Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc., 2: 15-44 (z M. Kowalewski).

1989 - Age and growth of Thymallus thymallus (L.) in the Pomeranian rivers (NW of Poland). Acta Ichthyol. Piscat., 19: 3-19 (z J. Błachuta, J. Olesinska).

1989 - Changes of gonadosomatic index (GSI) and egg diameter in the Thymallus thymallus (L.) in annual cycle. Acta Ichthyol. Piscat., 19: 21-28 (z J. Błachuta, B. Kokurewicz, M. Kowalewski).

1989 - A natural hybrid Leuciscus idus (L.) x Leuciscus cephalus (L.) from the Odra river, Poland. Zool. Abh. Staatl. Mus. Tier. Dresden, 45: 1-10 (z J. Błachuta).

1990 - Geographical and ecological variability of the Ruff, Gymnocephalus cernuus (L.) (Osteichthyes: Percidae) in Poland. Fragm. Faun., 33: 149-178 (z M. Kołacz).

1990 - The longitudinal changes of fish community in the Nysa Kłodzka river (Sudety Mts) in relation to the stream order. Pol. Arch. Hydrobiol., 37: 179-194 (z J. Błachuta).

1991 - Ichtiofauna potoków Masywu Ślęży. Acta Univ. Wratisl., Prace Zool., 13: 105-122 (z J. Błachuta).

1991 - Breeding tubercles in some European cyprinid fishes (Osteichthyes, Cypriniformes, Cyprinidae). Zool. Abh. Staatl. Mus. Tier. Dresden, 46: 131-156 (z M. Rogowska).

1991 - Ichtiofauna dorzecza Widawy po przeprowadzonej regulacji. Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc., 4: 25-46 (z J. Błachuta, J. Kusznierz).

1991 - A hermaphrodite grayling, Thymallus thymallus (L.) from the Nysa Kłodzka river (Lower Silesia, Poland). J. Fish Biol., 38: 955-957 (z J. Błachuta, B. Kokurewicz).

1992 - Ichtiofauna Sleży i Oławy i ich dopływów. Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc., 5: 137-154 (z J. Błachuta, J. Kusznierz, M. Kołacz).

1992 - Ichtiofauna dorzecza Bobru. Acta Univ. Wratisl., Prace Zool., 26: 127-180 (z J. Błachuta, J. Kusznierz).

1992 - Threats and protection of freshwater fishes in Poland. Neth. J. Zool., 42: 243-259.

1993 - Ichtiofauna dorzecza Baryczy. Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc., 6 : 19-48 (z J. Błachuta, J. Kuszewski, J. Kusznierz).

1993 - Influence of constant temperature incubation on the number of vertebrae in Roach Rutilus rutilus (L.), Tench -Tinca tinca (L.) and Perch - Perca fluviatilis L. Zool. Pol., 38: 107-122. (z B. Kokurewicz).

1993 - Comparison of length and weight of River lamprey, Lampetra fluviatilis (L.) from Finland, Latvia, Lithuania and Poland. Internat. Council for the Explor. of the Sea (w druku) (z R. Bartel, B. Bradauskas, E. Ikonen, A. Mitans).

1994 - Morphological characteristics of Sabanejewia aurata (de Filippi, 1865)(Cypriniformes, Cobitidae) from the Odra river basin, with a description of a new subspecies. Zool. Abh. Staatl. Mus. Tier., Dresden, 48: 23-51.1994 - Food interaction between 0+ Huchen Hucho hucho (L.)(Salmonidae) and native fish species in a mountain stream. Arch. Pol. Fish., 2: 95-101 (z J. Błachuta, M. Kowalewski).

1994 - Efektywnooa zarybiania wylegiem lipienia, Thymallus thymallus (L.) na przykładzie potoku Ochotnica (dorzecze Dunajca). Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc., 7: 5-10 (z K. Goryczko, M. Nagiea, E. Murawska, M. Kowalewski, L. Augustyn).

1994 - Ichtiofauna dorzecza Stobrawy i Smortawy. Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc., 7: 51-70 (z J. Błachuta, J. Kotusz, J. Kusznierz).

1994 - Phenotypic variablity of Cottus gobio Linnaeus, 1758 in the Polish waters (Teleostei: Scorpaeniformes: Cottidae). Zool. Abh. Staatl. Mus. Tier., Dresden, 48: 177-183.

1995 - Effect of low pH, pollution and regulation on fish population in the Kwisa river basin (SW Poland). Opera Corcontica, 32: 137-150 (z J. Błachuta, J. Kusznierz).

1995 - Characteristics of the population of Lampetra fluviatilis (L.) entering the Drweca and Grabowa rivers (North Poland). Acta Ichthyol. Piscat., 25: 49-56 (z J. Kuszewski).

1995 - Morphometrics of the autumn and spring run populations of the River lamprey, Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) from the Polish rivers. Acta Ichthyol. Piscat., 25: 57-70 (z J. Kuszewski).

1995 - Mass-marking of grayling, Thymallus thymallus (L.), larvae by fluorochrome tagging of otoliths. Fish. Mngmt. & Ecol., 2: 185-195 (z M. Nagiea, Czerkies P., Goryczko K., Murawska E.).

1995 - The growth rate and food of the Stone loach, Orthrias barbatulus (Linnaeus), (Homalopteridae), in a mountain river in an annual cycle (Kaczawa R., SW Poland). Acta Univ. Wratisl., Prace Zool., 29: 71-83 (z J. Błachuta, M. Skałka).

1995 - Ichtiofauna dorzecza Bystrzycy i jej dopływów (orodkowe dorzecze Odry). Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc., 9: 63-90 (z J. Kotusz, J. Kusznierz).

1996 - Introduced fish species in Poland: pros and cons. Arch. Ryb. Pol., 4:101-112.

1996 - Systematic revision of the genus Tristramella Trewavas, 1942 (Cichlidae). Copeia. (w druku) (z S. Bolshine-Earn, D. Golani, A. Ben-Tuvia).

1996 - Synodontid fishes of the north part of the Red Sea and the eastern Mediterranean, with key to the species. Isrl. J. Zool. (w druku) (z A. Ben-Tuvia).

1997 - Ichtiofauna dorzecza Malej Panwii (środkowe dorzecze Odry). Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc., 10: 61-84. ( z J. Kotusz, J. Kusznierz)

1998 - Ecology of the young (0+) huhen, Hucho hucho (L.) (Salmonidae), planted in a mountain streams. Arch. Ryb. Pol., 6: 5-18. (z L. Augustyn, J. Błachuta).

1998 - Zarybianie narybkiem lipienia, Thymallus thymallus (L.) rzek pomorskich na przykładzie Raduni. Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc., 11: 81-85. (z K. Goryczko, M. Nagiea, E. Murawska).

1998 - Morphometrics of the Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) (Cyprinidae, Gobioninae) the species introduced into the Polish waters. Acta Ichthyol. Piscat., 00: 000-000 (w druku) (z J. Kotusz).

1998 - Witkowski A., Kotusz J. - Occurrence of the brook lamprey, Lampetra planeri (Bloch, 1784), in the rivers of Polish Silesia (SW of Poland). Bull. Lampetra, 3: 73-79.

1999 - Wiktor A., Witkowski A. - Masowy pojaw słodkowodnej meduzy Craspedacusta soverbyi (Lancester, 1880)(Coelenterata, Hydrozoa). Przegl. Zool., 43: 89-93.

2000 - Witkowski A., Błachuta J., Kotusz J., Kusznierz J. - The lampreys and fishes of the rivers upper and mid Odra basin (Silesia, SW Poland) - the present situation. Acta Hydrobiol., 42: 283-303.

2000 - Witkowski A., Jęsior M. - Fecundity of the River lamprey, Lampetra fluviatilis (L.), from the river Drwęca (Vistula basin, N of Poland). Arch. Ryb. Pol., 8: 225-232.

2000 - Witkowski A., Kotusz, J. Kusznierz J., Czarny Z., Błachuta J. - Monitoring ichtiofauny Kwisy. Rocz. Nauk. PZW, 13: 5-22.

2000 - Kotusz J., Kusznierz J., Witkowski A. - Tilapia nilowa, Oreochromis niloticus (L.) (Osteichthyes, Cichlidae) w wodach otwartych Polski (rzeka Ruda, prawy dopływ górnej Odry). Przegl. Zool., 44: 85-87.

2000 - Witkowski A. - A note on the morphometry of the Huchen, Hucho hucho (L.) (Salmonidae), introduced into the Dunajec River (Vistula basin, S of Poland). Ichthyologia, 32: 71-78.

2001 - Witkowski A., Kotusz J., Kusznierz J., Baldy K., Kleszcz M., Popiołek M., Staś M. - Rozsiedlenie i struktura populacji pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.) w potokach Parku Narodowego Gór Stołowych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 20: 83-92.

2002 - Witkowski A., Paszkowski P. - The impact of ponds and hatcheries on the ichthyofauna of the Dobra river (a central Oder river tributary). Arch. Ryb. Pol., 10: 207-219.

2002 - Witkowski A. - Introduction of fishes into Poland: benefaction or plague? Nature Conservation, 59: 41-52.

2003 - Witkowski A., Błachuta J., Bartel R., Dębowski P., Freyhof J., Heese T., Kotusz J., Kruk A., Kusznierz J., Lojkasek B., Przybylski M., Rothe U. - Rare and endangered fishes and lampreys in the Odra river basin. Faunistische Abhandlungen, 0: 00-00.

2003 - Witkowski A., Kotusz J. - Pirapitinga, Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) (Serrasalmidae, Osteichthyes) w Polsce – kolejny introdukowany gatunek. Przegl. Zool.,
47: 221-224.

2003 - Witkowski A. - The huchen , Hucho hucho (L.) (Salmonidae) – a species saved for the Polish ichthyofauna. Suppl. Acta Hydrobiol., 6: 109-213.

2004 - Witkowski A., Kotusz J., Baran M., Błachuta J., Napora K. - Przechodzenie ryb przez przepławkę „Wały śląskie” na Odrze. Kom. Ryb., 3: 1-4.

2004 - Popiołek M., Witkowski A., Kotusz J., Kusznierz J., Baldy K. - Pasożyty jelitowe pstrągów potokowych (Salmo trutta fario L.) z potoków Parku Narodowego Gór Stołowych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 23: 121-127.

2004 - Witkowski A., Kaleta K., Kuryszko J., Kusznierz J. - Histological structure of skin in the Arctic charr, Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) from Spitsbergen. Acta Ichthyol. & Piscat., 34: 241-251.

2004 - Kotusz J., Krappe M., Kusznierz J., Popiołek M., Riel P., Waterstraat A., Witkowski A, - Distribution, density and habitat of Cottus poecilopus (Heckel, 1836) in Lake Hańcza (North East Poland) as compared with the situation in the Luzin lakes (North East Germany). Verh. Ges. Ichthyol., 4: 91-105.

2005 - Augustyn L., Witkowski A., Epler P. - Impact of environmental conditions on the distribution and density of the Siberian sculpin (Cottus poecilopus Heckel) in the of the Poprad River basin. Acta Sci. Pol., Piscaria., 4 (1-2): 17-24.

2005 - Kusznierz J., Kotusz J., Popiołek M., Witkowski A. - Ichtiofauna górnego dorzecza Odry (część polska). Rocz. Nauk. PZW, 18: 59-91.

2005 - Radtke G., Witkowski A., Grochowski A., Dębowski P., Kotusz J. - Odkrycie głowacza pręgopłetwego Cottus poecilopus Heckel (Cottidae) w polskich przymorskich rzekach. Przegl. Zool., 49: 147-154.

2006 - Kotusz J., Witkowski A., Baran M., Błachuta J. - Fish migrations in a large lowland river (Odra R., Poland) - based on fish pass observations. Folia Zool., 55 (4): 386-398.

2006 - Witkowski A., Kotusz J., Kusznierz J., Popiołek, Baldy K. - Ichtiofauna polskich dopływów dorzecza Łaby (SW Polska). Rocz. Nauk. PZW, 19: 25-45.

2006 - Kusznierz J., Kotusz J., Krawczuk R., Staś M., Popiołek M., Witkowski A., Baldy K. - Wiek i wzrost pstrąga potokowego Salmo trutta m. fario L. w potokach Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otulinie. Szczeliniec, 9: 19-30.

2006 - Witkowski A., NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet - Pseudorasabora parva. Online Database of the North European and Baltic Network on Invasive Alien Species - NOBANIS www.nobanis.org.

2006 - Augustyn L., Bartel R., Epler P., Jelonek M., Witkowski A. -The ichthyofauna of the Dunajec River in the Pieniny National Park (Vistula basin, S Poland). Pieniny - Przyroda i Człowiek, 9: 1-8.

2007 - Witkowski A., Penczak T., Kotusz J., Przybylski M., Kruk A., Błachuta J. - Reofilne ryby karpiowate dorzecza Odry. Rocz. Nauk. PZW, 20: 5-33.

2007- Witkowski A., Kotusz J., Paszkowski P. - Wpływ hodowli stawowej i wylęgarni na ichtiofaunę małej nizinnej rzeki. Inżynieria Ekologiczna, 18: 301-303.

2007 - Popiołek M., Szczęsna J., Kotusz J., Kusznierz J., Witkowski A. - The level of infection with gastro-intestinal nematodes in Svalbard reindeers from Hornsund area Spitsbergen. Polish Polar Research, 28: 277-282.

2007 - Bielecki A., Terlecki J., Palińska K., Witkowski A. - Zarażenie lipienia Thymallus thymallus (L.) pasożytniczą pijawką Piscicola respirans Troschel, 1850 (Hirudinea: Piscicolidae), w Dunajcu i jego dopływach. Wiad. Parazytol., 53 (supl.): 209.

2007 -Wiszniowska T., Kuryszko J., Socha P., Stefaniak K., Witkowski A. - Histological, ultrastructural analysis and Roentgen microanalysis of bones of selected fossil and recent of Ursiade Gray, 1925 (Carnivora, Mammalia). Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun, 25 (2005), Geology: 157-158.

2008 - Witkowski A., Kotusz J., Kusznierz J., Popiołek M., Błachuta J. - The brown trout Salmo trutta m. fario L. from lake Mały Staw (Giant Mts., SW Poland) - a biological and parasitological survey. Opera Corcontica, 45: 151-161.

2008 - Witkowski A., Kotusz J., Stawarczyk K., Baldy K. - Ocena sprawności przepławki na Potoku Czerwona Woda w Parku Narodowym Gór Stołowych. ss. 120-123. W: Mokwa M., Wiśniewolski W. (red.) - Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Doln. Wyd. Eduk., Wrocław.

2008 - Kotusz J., Kusznierz J., Popiołek M., Witkowski A. - Ichtiofauna dorzecza Nysy Kłodzkiej. Rocz. Nauk. PZW, 21: 000-000.

2008 - Witkowski A., Kotusz J., Popiołek M., Kusznierz J. –Summer dynamics of density and biomass of the Arctic charr, Salvelinus alpinus (L.), in a polar stream (SW Spitsbergen). Polish Polar Research, 29: 237-243.

2008 - Kusznierz J., Kazak M., Kotusz J., Witkowski A., Popiołek M. – Remarks on the morphological variability of the Arctic charr, Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) from Spitsbergen. Polish Polar Research, 29: 227-236

2008 - Kusznierz J., Kazak M., Kotusz J., Witkowski A., Popiołek M. – Remarks on the morphological variability of the Arctic charr, Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) from Spitsbergen. Polish Polar Research, 29: 227-236

2008 - Witkowski A., Kotusz J. - Stan ichtiofaunistycznych badań inwentaryzacyjnych rzek Polski. Rocz. Nauk. PZW, 21: 23-60.

2009 - Witkowski A., Kotusz J. - The expansion of the Amur sleeper Perccottus glenii Dybowski, 1877 (Perciformes, Odontobutidae) in Polish waters. Ichthyologia, 00: 000-000.

2009 - Kotusz J., Kusznierz J., Popiołek M., Witkowski A. - Ichtiofauna systemu rzecznego Nysy Kłodzkiej. Rocz. Nauk. PZW, 22: 5-58.

2009 - Witkowski A. - On the expansion and occurrence of an invasive species - Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846) (Teleostei: Cyprinidae: Gobioninae) in Poland. Fragm. Faun., 52:25-32.

2009 - Witkowski A., Kotusz J., Przybylski M. - Stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski: Czerwona lista minogów i ryb – stan 2009. Chrońmy Przyr. Ojcz., 65: 33-52.

2009 - Goryczko K., Witkowski A. - Gospodarka zarybieniowa a ochrona środowiska. Chrońmy Przyr. Ojcz., 65: 93-98.

2010 - Grabowska J., Kotusz J., Witkowski A. - Alien invasive fish species in Polish waters: an overview. Folia Zool., 59: 73-85.

2010 - Witkowski A., Głowacki P. - A record of pink salmon – Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum) in the Revelva River, Hornsund area (SW Spitsbergen). Acta Ichthyol. & Piscat., 40: 87-89.

2010 - Gozlan R.E., Andreau D., Aseda T., Beyer K., Bouhadad R., Bernard D., Caiola N., Cakic P., Chuchang I., Esaeili R.H., Istvan F., Golicher D., Harka A., Jeney G., Kovac V., Musil J., Povz M., Virbickas T., Wolter Ch., Tarkan A. S., Tricarico E., Trichkova T., Verreycken H., Witkowski A., Zweimueller I., Britton J.R.. - Current understanding of freshwater fish invasion: A review of topmouth gudgeon invasion. Fish & Fisheries, 11(4): 315- 340.

2010 - Witkowski A. - Anadromiczne minogi w Polsce: minóg morski Petromyzon marinus L. i minóg rzeczny Lampetra fluviatilis (L.) – stan i zagrożenia. Chrońmy Przyr. Ojcz., 66: 89-96.

2010 - Kotusz J., Witkowski A., Kusznierz J., Popiołek M. – Czy głowacica (Hucho hucho) ma szanse powrotu do Czadeczki? Chrońmy Przyr. Ojcz., 66: 169-174.

2010 - Witkowski A., Popiołek M., Kuśnierz J., Baldy K., Kotusz J. – Monitoring ichtiofauny Parku Narodowego Gór Stołowych. Parki nar. Rez. Przyr., 29 (4): 51-61.

2010 - Bartel R., Bradauskas B., Ikonen E., Mitans A., Borowski W., Garbacik-Wesołowska A., Witkowski A., Błachuta J., Morzuch J., Kapusta A. – Patterns of riever lamprey size and sex ratio in the Balic Sea basin. Arch. Ryb. Pol., 18; 247-255.

2011 - Bielecki A., Cichocka J., Terlecki J., Witkowski A. – The invasion of the leech Piscicola respirans (Hirudinea, Piscicolidae) on the fins of Eurepaean garyling Thymallus thymallus (L.). Biologia (section Zoology), 66: 1-5.

2011 – Grudniewska J., Goryczko K., Witkowski A., Kozłowski J., Stańczak K.,  Kozłówski K., Gęsiarz   G., Stabiński R. -  Efekty zarybiania pstrągiem potokowym (Salmo trutta m. fario L.) rzek Pomorza (Kaszuby) i Suwalszczyzny. Komunikaty Rybckie, 2: 1-6.

2011 – Witkowski A., Kleszcz M., Błachuta J., Kotusz J., Kusznierz J., Napora K. - Ichthyofauna of the Wrocław City – the Odra River, its affluents and selected municipal reservoirs. Fragm. Faun., 54: 000-000.(in print).

2011 - Witkowski A., Grabowska J.- The non-indigenous freshwater fishes in Poland. Threats to the native ichthyofauna and consequences for the fishery. Acta Ichthyol. & Piscat. .(in print).

 

Bibliografie

1993 - Bibliography of the genus Hucho Günther, 1866 (Osteichthyes, Salmonidae). Acta Univ. Wratisl., Prace Zool., 26: 77-112.

 

Artykuły przeglądowe, notatki faunistyczne

1972 - Konkurenci pokarmowi pstrągów. Gosp. Rybna, 8: 11-12.

1973 - Several interesting cases of deformation in the construction of fish fins and vertebral column. Zool. Pol., 23: 246-251.

1973 - Brzanka, Barbus petenyi Heckel, 1847 w Bystrzycy pod Lublinem. Przegl. Zool., 17: 375-376.

1973 - Wystepowanie lipienia w Polsce. Gosp. Rybna, 6: 9-10.

1975 - Głowacz pregopłetwy, Cottus poecilopus Heck., 1836 w jeziorze Hancza. Przegl. Zool., 19: 224-227.

1976 - Próba aklimatyzacji lipienia bajkalskiego w Czechosłowacji. Gosp. Rybna, 6: 20-21.

1976 - Czy Crossopterygii były jajożyworodne. Przegl. Zool., 20: 174-178 (z W. Szymczyk).

1978 - Wpływ temperatury na rozwój zarodkowy lipienia europejskiego. Gosp. Rybna, 2: 6-8 (z B. Kokurewicz, M. Kowalewski).

1979 - Nowe stanowiska bassa słonecznego Lepomis gibbosus (L.) (Osteichthyes: Centrarchidae) w dorzeczu Baryczy. Fragm. Faun., 25: 15-19.

1979 - Tracheliastes polycolpus Nordm., 1832 (Lernaeopodidae) rzadki na terenie Polski pasożyt w Dolinie Biebrzy. Wiad. Parazyt., 25: 141-144 (z Z. Kozikowska).

1980 - Wystepowanie Basanistes huchonis (Schrank, 1786) (Copepoda parasitica, Lernaeopodidae) na głowacicy Hucho hucho (L.) w Dunajcu. Przegl. Zool., 24: 463-467.

1980 - Wpływ wstrząsów mechanicznych na rozwój lipienia. Gosp. Rybna, 7: 9-11 (z B. Kokurewicz, M. Kowalewski).

1980 - Aklimatyzacja i występowanie głowacicy w Polsce. Gosp. Rybna, 1: 6-9 (z M. Kowalewski).

1980 - Organy jadowe ryb. Przegl. Zool., 24: 281-294.

1981 - Ziemia Kłodzka - świat który nie powinien zaginąć. Przyr. Pol., 5: 18-20.

1982 - Uwagi o odżywianiu sie głowacicy introdukowanej do Dunajca. Gosp. Rybna, 8: 10-11.

1983 - Nowe stanowiska minoga ukrainskiego, Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) (Petromyzonidae) w dorzeczu Biebrzy. Przegl. Zool., 27: 339-347.

1984 - Dział Kregowców Niższych Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego. W: J. Razowski (red.) - Zbiory zoologiczne w polskich instytucjach panstwowych. Przegl. Zool., 28: 405-406.

1984 - Tempo wzrostu głowacicy introdukowanej do Dunajca. Gosp. Rybna, 7: 15-16.

1984 - Walory rybackie i wedkarskie akwenów w Pradolinie Biebrzy. W: "Naukowe podstawy ochrony i zagospodarowania Bagien Biebrzanskich", Oorod. Bad. Nauk. w Białymstoku: 1-20 (z J. Błachuta).

1988 - Głowacica w Polsce - stan obecny i perpektywy. Gosp. Rybna, 11: 9-11 (z M. Kowalewski).

1989 - Introdukowane ryby w polskich wodach i ich wpływ na środowisko. Przegl. Zool., 33: 583-598.

1989 - O zagrożeniu głowacicy Hucho hucho (L.) w Europie. Chronmy Przyr. Ojcz., 44:48-54.

1990 - Rybostan dorzecza Biebrzy. W: H. Okruszko (red.) - "Bagna Biebrzanskie", Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 372: 413-439.

1990 - Koza złotawa, Sabanejewia aurata (de Filippi, 1856) w rzece Widawie - drugie stanowisko w dorzeczu Odry. Przegl.Zool., 34: 309-313. (z J. Błachuta, J. Kusznierz).

1990 - Gefährdung und Schutz der Fische in Polen. Ichthyofaunistik, 2: 2-20.

1990 - Struktura i funkcjonowanie ekosystemów małych rzek. W: Z. Kajak (red.) - Functioning of water ecosystems, their protection and recultivation. Part. I. Ecology of dam reservoirs and rivers. SSGW-AR, Warszawa, 50: 282-321 (z M. Zalewski, A. Amirowicz, B. Bis, J. Błachuta, B. Brewinska, T. Flejtuch, P. Frankiewicz, T. Jażdżewska, K. Jażdżewski,, G. Mazurkiewicz, S. Niesiołowski,, M. Nowak, M. Przybylski, J. Starmach).

1991 - Czebaczek amurski (Pseudorasbora parva) - kolejny zawleczony gatunek w naszej ichtiofaunie. Kom. Ryb., 4: 23-25.

1991 - Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842)(Cyprinidae, Gobioninae) nowy gatunek w polskiej ichtiofaunie. Przegl. Zool., 35: 317-325.

1992 - Rola głowacicy Hucho hucho (L.) (Salmonidae) w ekosystemie Dunajca. W: Stan aktualny i perspektywy ichtiofauny dorzecza Dunajca. Mat. Konf. Nauk., Lopuszna 20-21 X 1992, 139-153 pp.

1992 - Ichtiofauna rzeki Oławy na tle warunków orodowiskowych. W: Kampania na rzecz odnowy biologicznej rzeki Oławy. (ed.): Pol. Tow. Hydrobiol. - G. Marshall Fundation, 45-53 pp. (z J. Błachuta, W. Dobicki).

1992 - Propozycje zabiegów renaturyzacyjnych poprawiaj1cych warunki bytowe ichtiofauny w rzece Oławie. In: Kampania na rzecz odnowy biologicznej rzeki O3awy. (ed.): Pol. Tow. Hydrobiol. - G. Marshall Fundation, 74-76 pp. (z J. Błachuta).

1993 - Threatened fishes of the World: Moroco (=Phoxinus) percnurus (Pallas, 1811)(Cyprinidae). Env. Biol. Fish., (w druku) (z J. Kusznierz).

1994 - Ichtiofauna Widawy. Stan obecny i perspektywy. Wydz. Ochr. Orod. Urzed. Woj. we Wrocławiu (w druku)(z J. Błachuta, J. Kusznierz).

1994 - Ocena efektywnooci zarybiania wylegiem lipienia cieków posiadaj1cych samoistne populacje tego gatunku. Komunikaty Rybackie, 5: 12-14 (z Goryczko, P. Czerkies, M. Kowalewski).

1994 - Kiełb białopłetwy, Gobio albipinnatus Lukasch, 1933, (Cyprinidae), w dorzeczu Odry. Przegl. Zool., 38: 309-315 (z J. Błachuta, J. Kotusz).

1994 - The huchen Hucho hucho (L.) in Poland. In: A. Harsányi (ed.) - Internationale Arbeitstagung "Schutz und Erhaltung der Huchenbestände", Lindberger Hefte, 4: 129-138 (z M. Kowalewski).

1995 - Umbra pygmaea De Kay, 1842 (Osteichthyes, Umbridae) nowy introdukowany gatunek ryby w polskiej ichtiofaunie. Przegl. Zool., 39: 281-286 (z J. Kotusz, J. Kusznierz).

1995 - Stan obecny i perspektywy ochrony minogów (Petromyzonidae) w Polsce. Chron. Przyr. Ojcz., 4: 19-29.

1996 - Ukrainian brook lamprey, Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) in Poland: its distribution and present status. Bull. LAMPETRA, 2: 69-76.

1996 - Distribution of the River lamprey, Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) in inland waters of Poland and reasons for the species decline. Bull. LAMPETRA, 2: 77-82.

1996 - Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków ryb w Polsce, stan aktualny i perspektywy. Zool. Pol., 41 (suppl.): 5-6 (z T. Heese)

1996 - Zmiany w ichtiofaunie polskich rzek: gatunki rodzime i introdukowane. Zool. Pol., 41 (suppl.): 29-40.

1996 - O projekcie restytucji ryb wedrownych w Polsce. Zool. Pol., 41 (suppl.): 47-59 (z R. Sych, K. Bieniarz, P. Epler, J. Mastynski, Z. Chełkowski, S. Bontemps, R. Bartel, E. Grabowski, T. Penczak, J. Domagała, J. Starmach, J. Nyk, K. Napora).

1996 - Zmiany rozsiedlenia oraz przyczyny zaniku minoga rzecznego, Lampetra fluviatilis (L.) w Polsce. Zool. Pol., 41 (suppl.): 93-98.

1996 - Głowacica, Hucho hucho (L.) (Salmonidae) - uratowany gatunek dla polskiej ichtiofauny. Zool. Pol., 41 (suppl.): 131-136.

1996 - Aktywna ochrona lipienia (Thymallus thymallus) w rzekach pomorskich. Komunikaty Rybackie, 6: 22-23 (z K. Goryczko, H. KuYminski).

1997 - Introdukcje ryb do wód polskich - za i przeciw. Spraw. Wrocł. Tow. Nauk., 51B: 70-71.

1997 - Problemy gospodarki wedkarskiej w rzekach. Mat. Konf. Mauk. "Wedkarstwo w ochronie wód i rybostanów", Wyd. PZW, 11-28 (z J. Błachuta).

1997 - Rozmieszczenie niektórych gatunków ryb na Śl¹sku: Salmo trutta fario L., Thymallus thymallus(L.), Silurus glanis L., Vimba vimba ( L.), Sabanejewia aurata (Fil.), Abramis ballerus (L.) and Cottus poecilopus Heck. W: W. Pawlak (red.) - "Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego".

1998 - The lampreys (Petromyzonidae) in the ichthyological collection of the Museum of Natural History Wrocław University, Poland. Bull. LAMPETRA, 3: 65-71 (z J. Kotusz).

1998 - Occurrence of the brook lamprey, Lampetra planeri (Bloch, 1784), in the rivres of Polish Silesia (SW of Poland). Bull. LAMPETRA, 3: 73-79 (z J. Kotusz).

1998 - Przyrosty dobowe na otolitach lipienia (Thymallus thymallus). Komunikaty Rybackie, 1: 8-10 (z M. Nagiea, P. Czerkies).

1998 - Znakowanie form młodocianych pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) i pstrąga teczowego (Oncorhynchus mykiss). Kom. Ryb. 2: 19-22. (z P. Czerkies, K. Goryczko, M. Kowalewski, E. Murawska, M. Nagiea).

1999 - Masowy pojaw słodkowodnej meduzy Craspedacusta soverbyi (Lancester, 1880)(Coelenterata, Hydrozoa). Przegl. Zool., 00: 000-000(w druku) (z A. Wiktor).

1998 - Program restytucji ryb wedrownych w Polsce - od genezy do pocz1tków realizacji. PTHydrobiol. Oddz. w Poznaniu, Bioróżnorodnooa w orodowisku wodnym (red. M. Kraska). Idee Ekologiczne, 13. Ser. Szkice. 7: 71-86. (z R. Sych, K. Bieniarz, P. Epler, J. Mastynski, Z. Chełkowski, S. Bontemps, R. Bartel, E. Grabowski, T. Penczak, J. Domagała, J. Starmach, J. Nyk, K. Napora, A. Siwicki).

1999 - Ichtiofauna cieków Parku Narodowego Gór Stołowych i terenów przyległych. "Szczeliniec" - wyd. PNGS, 3: 00-00.

1999 - The lampreys and fishes of the rivers upper and mid Odra basin (Silesia, SW Poland) - the present situation. Acta Ichthyol. Piscat., (w druku) (z J. Błachuta, J. Kotusz, J. Kusznierz).

1999 - Witkowski A., Błachuta J., Kotusz J., Heese T. - Czerwona lista słodkowodnych minogów i ryb Polski. Chroń. Przyr. Ojcz., 4: 5-19.

1999 - Witkowski A., Bartel R. - Rola hodowli i chowu w aktywnej ochronie ryb łososiowatych. W: Mat. XXIV Kraj. Konf. Hodowców Ryb Łososiowatych, Mierki 14-16 X 1999, Wyd. IRS, 35-44 pp.

2000 - Witkowski A., Kotusz J. - The lampreys (Petromyzonidae) of Poland. Limnologie Aktuell, 00:00-00.

2000 - Goryczko K., Witkowski A. - Akwakultura – potencjalne zagrożenie dla środowiska i narzędzie ochrony zagrożonych gatunków.

2001 - Witkowski A. - Zarys historii ochrony ryb w Polsce. Rocz. Nauk PZW, 14 (suppl.,.”Regionalna ochrona gatunkowa ryb, stan, zagrożenia i kierunki ochrony”): 45-54.

2001 - Kotusz J., Witkowski A., Błachuta J., Kusznierz J. - Stan ichtiofauny w górnym i środkowym dorzeczu Odry. Rocz. Nauk PZW, 14 (suppl..” Regionalna ochrona gatunkowa ryb, stan, zagrożenia i kierunki ochrony”): 297-310.

2001 - Witkowski A., Bartel R., Kleszcz M. - Udane restytucje ryb w Polsce. Rocz. Nauk PZW, 14 (suppl..”Regionalna ochrona gatunkowa ryb, stan, zagrożenia i kierunki ochrony”): 83-90.

2001 - Kleszcz M., Matura M., Witkowski A. - Certa - Vimba vimba (L.): Udana próba produkcji materiału zarybieniowego i restytucji w środkowym dorzeczu Odry. Kom. Ryb., 1: 15-17.

2001 – Kleszcz M., Witkowski A., Wolnicki J. - Certa Vimba vimba (L.) ze środkowego dorzecza Odry. II. Rozród, podchów wylęgu, chów narybku jesiennego w stawach. Kom. Ryb., 2:10-12.

2001 – Witkowski A., Żerelik R. - Wykaz ryb Śląska z połowy XIV wieku. W: Żerelik R. (red.) Studia z Dziejów Śląska i Wielkopolski, Wrocław, 167-178.

2001 – Kleszcz M., Witkowski A., Wolnicki J. - Miętus Lota lota (L.) w Ośrodku Zarybieniowym PZW Szczodre. I. Sztuczne tarło, inkubacja ikry. Kom. Ryb., 1: 27-29.

2001 – Kleszcz M., Witkowski A., Wolnicki J. - Miętus Lota lota (L.) w Ośrodku Zarybieniowym PZW Szczodre. II. Produkcja materiału zarybieniowego w stawach i efektywność zarybień. Kom. Ryb., 3: 13-16.

2002 – Witkowski A., Błachuta J., Kleszcz M., Napora K. - Realizacja projektu restytucji ryb dwuśrodowiskowych w górnym i środkowym dorzeczu Odry. Kom. Ryb., 3: 13-16.

2002 – Szymanowski Z., Kazana R., Tyniec B., Wróblewski T., Mordarski F., Błachuta J., Napora K., Wiśniewolski W., Witkowski A. - Techniczno-ekonomiczna koncepcja umożliwiająca przemieszczanie się ryb w rzekach na obszarze RZGW we Wrocławiu (ze szczególnym uwzględnieniem ryb wędrownych).Water Service Społka z o.o., Wrocław.

2003 – Augustyn L., Witkowski A., Kowalewski M. - Sztuczny rozród głowacicy – Hucho hucho (L.). W: Zakęś Z. i in. (red.): Ryby drapieżne - rozród, podchów, profilaktyka. Wyd. IRŚ, Olsztyn, 115-119.

2004 – Witkowski A., Heese T., Kleszcz M., Martyniak A. - Certa – Vimba vimba (L.) dorzecza Odry: historia, stan aktualny i perspektywy. Arch. Ryb. Pol., 12 (suppl. 2): 105-117.

2004 – Witkowski A., Bartel R., Kolman R., Wiśniewolski W. - Efekty realizacji programu restytucji ryb dwuśrodowiskowych w Polsce. Arch. Ryb. Pol., 12 (suppl. 2): 311-327.

2004 – Witkowski A., Kotusz J., Heese T., Kukuła K., Buras P., Przybylski M. - Pochodzenie, skład gatunkowy i stopień zagrożenia ryb i minogów w dorzeczu Wisły i Odry. Arch. Ryb. Pol., 12 (suppl. 2): 7-20.

2004 - Goryczko K., Witkowski A., Szmyt M. - O korzyściach niekonwencjonalnych zarybień. Arch. Ryb. Pol., 12 (suppl. 2): 279-286.

2004 – Wiśniewolski W., Augustyn L., Bartel R., Depowski R., Dębowski P., Klich M., Kolman R., Witkowski A. - Restytucja ryb wędrownych a drożność polskich rzek. WWF Polska - IRŚ, Warszawa, 1-42.

2005 – Błachuta J., Witkowski A. - Typy rzek w dorzeczu Odry. W: Tomiałojć L., Drabiński A. (red.) -“Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej”, Komitet Ochrony Przyrody PAN – Wydz. Inż. Kszt. Środ. i Geod., AR - Wrocław, 209-225.

2006 - Wiśniewolski W., Błachuta J., Borzęcka I., Buras P., Dębowski P., Jelonek M., Klich M., Kukuła K., Prus P., Przybylski M., Radtke G., Szlakowski J., Witkowski A., Żurek T. - Przetestowanie Europejskiego Indeksu Rybnego dla potrzeb oceny stanu ekologicznego rzek Polski. Oprac. dla Głównego Inspektora Środowiska w W-wie, (nr 192006/B), 62 pp.

2007 - Witkowski A., Goryczko K., Augustyn L. - Głowacica (Hucho hucho) - sukces polskiej ichtiologii. Kom. Ryb., 3: 17-22.

2008 - Wiktor A., Witkowski A. - Polskie Towarzystwo Zoologiczne - 70 lat minęło (1937-2007). Przegl. Zool., 50: 00-00.

2008 - Witkowski A., Kotusz J. - Stan poznania rybostanów rzek Polski (1945-2007). W: Mizieliński M. (red.) – Użytkownik rybacki – nowa rzeczywistość. Wyd. PZW, Warszawa, 67-69 pp.

2008. Grabowska, J., Witkowski A., Kotusz J. - Inwazyjne gatunki ryb w polskich wodach - Zagrożenia dla rodzimej ichtiofauny. W: Mizieliński M. (red.) – Użytkownik rybacki – nowa rzeczywistość. Wyd. PZW, Warszawa, 90-96 pp.

2008. Witkowski A., Kotusz J. - Stan ichtiofaunistycznych badań inwentaryzacyjnych rzek Polski. Rocz. Nauk. PZW, 21: 21-59.

2008 - Prus P., Wiśniewolski W., Szlakowski J., Borzęcka I., Buras P., Błachuta J., Dębowski P., Jelonek M., Klich M., Kukuła K., Ligięza J., Przybylski M., Radtke G., Witkowski A., Żurek R - Rozwój ogólnoeuropejskiej metody oceny stanu ekologicznego rzek w oparciu o ichtiofaunę – Europejski Wskaźnik Ichtiologiczny (EFI+). Nauka - Przyroda – Technologie.

2009 - Wiktor A., Witkowski A. - Polskie Towarzystwo Zoologiczne - 70 lat minęło (1937-2007). Przegl. Zool., 50: 00-00.

2011. - Witkowski A., Grabowska J. - Obce gatunki ryb w naszych wodach. Wstępna ocena strat i zysków. W: Mizieliński M. (red.) – Użytkownik rybacki 2011 Kondycja Polskiego rybactwa Srodlądowego. Zagrożenia, uwagi i wnioski. Wyd. PZW, Warszawa, (w druku).

 

Komunikaty na zjazdach naukowych i kongresach

1975 - Materiały do znajomooci oliza Noemacheilus barbatulus (L.) w Polsce. Mat. XI Zjazdu PTZool., Białystok, 15-18 IX 1975; pp. 108-109. (z Z. Kozikowska, J. Krajewski).

1979 - Wpływ różnych temperatur na rozwój lipienia Thymallus thymallus (L.). Mat. XI Zjazdu PTHydrobiol., Lódź, 5-8 IX 1979; p. 70. (z B. Kokurewicz, M. Kowalewski).

1983 - Struktura zespołów, biomasa i zageszczenie ichtiofauny w Biebrzy, jej starorzeczach i dopływach. Mat. XII Zjazdu PTHydrobiol., Lublin, 20-23 IX 1983, p. 178.

1987 - Wpływ zanieczyszczen i regulacji na rybostan dorzecza Kaczawy. Mat. XIV Zjazdu PTZool., Szczecin, 17-19 IX 1987; p. 234. (z J. Błachuta).

1987 - Zarażenie lipieni Thymallus thymallus (L.) pijawką Cystobranchus respirans Troschel, 1850 (Hirudinea, Pisciocolidae) w dorzeczu Dunajca. Mat. XIV Zjazdu PTZool., Szczecin, 17-19 IX 1987; p. 20. (z A. Bielecki).

1988 - The huchen Hucho hucho (L.) in Poland. Internationale Arbeitstagung "Schutz und Erhaltung der Huchenbestände", Lindbergmühle-Wielenbach, BRD, 5-6 IX 1988 (z M. Kowalewski).

1991 - Threats and protection of fishes in Poland. Abstracts 7th Internat. Ichthyol. Congress, The Hague, The Netherlands, 26-30 VIII 1991, p. 95.

1991 - Wpływ pH, zanieczyszczen i regulacji na populacje ryb Kwisy (SW Polska). Mat. XV Zjazdu PTZool., Gdansk, 2-6 IX 1991; pp. 92-93. (z J. Błachuta, J. Kusznierz).

1992 - Rola introdukowanej głowacicy (Hucho hucho) w ekosystemie Dunajca. Konf. Naukowa "Stan aktualny i perspektywy ichtiofauny dorzecza Dunajca", Lopuszna 20-21 X 1992.

10. 1993 - Ichtiofauna rzeki Oławy na tle warunków orodowiskowych. Sympozjum "Kampania na rzecz odnowy biologicznej rzeki Oławy", PTHydrobiol. - Fund. Marshalla, Wrocław 19-13 IV 1993 (z J. Błachuta, W. Dobicki)

1993 - Protection of fishes in Poland. Oregon Trout, Portland, Oregon, USA, 25 VIII 1993.

1994 - Masowe znakowanie larw lipienia (Thymallus thymallus). Mat. XVI Zjazdu PTHydrobiol., Wrocław, 5-9 IX 1994: p. 104. (z M. Nagiea, Czerkies P., Goryczko K., E. Murawska).

1994 - How the Danube huchen, Hucho hucho (L.) (Salmonidae), was saved in Poland. Abstracts 8th Internat. Ichthyl. Congress, Oviedo, Spain, 26 IX - 1 X 1994, p. 160.

1996 - Zmiany w ichtiofaunie polskich rzek: gatunki rodzime i introdukowane. Mat. Kraj. Konf. "Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków ryb w Polsce, stan aktualny i perspektywy", Koszalin, 9-11 IX 1996, Wyd. Pol.Koszalinskiej, 44-45.

1996 - Głowacica, Hucho hucho (L.) - uratowany gatunek dla polskiej ichtiofauny. Mat. Kraj. Konf. "Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków ryb w Polsce, stan aktualny i perspektywy", Koszalin, 9-11 IX 1996, Wyd. Pol.Koszalinskiej, 43.

1996 - Zmiany rozsiedlenia oraz przyczyny zaniku minoga rzecznego, Lampetra fluviatilis (L.) w Polsce. Mat. Kraj. Konf. "Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków ryb w Polsce, stan aktualny i perspektywy", Koszalin, 9-11 IX 1996, Wyd. Pol.Koszalinskiej, 44.

1996 - Aktywna ochrona lipienia, Thymallus thymallus (L.) w rzekach pomorskich. Mat. Kraj. Konf. "Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków ryb w Polsce, stan aktualny i perspektywy", Koszalin, 9-11 IX 1996, Wyd. Pol.Koszalinskiej, 24 (z K. Goryczko).

1997 - Problemy gospodarki wedkarskiej w rzekach. Mat. Konf. Mauk. "Wedkarstwo w ochronie wod i rybostanów", PZW- Uniwersytet Lódzki, Lódˇ, 26-27 V 1997 (z J. Błachuta).

1998 - The Huchen (Hucho hucho) in Poland - its biology and role in the Dunajec River ecosystem. 18th FIPS - Mouche World Fly Fishing Championship and Conservation Symposium, Zakopane (Poland), 30.08. 1998.

1998 - Farming as the important tool in fish conservation. 60th Fish & Wildlife Conference, Cincinnati, Ohio, USA, 6-9 Dec. 1998 (z K. Goryczko).

1999 - Rola wedkarstwa w ochronie rybostanów - z czym wchodzimy w trzecie tysiąclecie ? Konf. Nauk. "Wedkarstwo w ochronie rybostanów", ZG-PZW i Uniw. Lódzki, III 1999 (z J. Błachuta).

1999 - Witkowski A., Bartel R. - Rola hodowli i chowu w aktywnej ochronie ryb łososiowatych. W: Mat. XXIV Kraj. Konf. Hodowców Ryb Łososiowatych, Mierki 14-16 X 1999.

1999 - Witkowski A., Kotusz J. - The lampreys (Petromyzonidae) of Poland. Internat. Symp. „Die heimischen Neunaugen - neue Erkenntnise zur Biologie und Ökologie”, 8 Dez. 1999, Berlin.

2000 - Błachuta J., Witkowski A. - Możliwości rekreacyjnego wykorzystania obrzeży Karkonoskiego Parku Narodowego – propozycja rybackiego zagospodarowania zbiornika zaporowego w Sosnówce. Konf. Nauk. “Geoekologiczne problemy Karkonoszy”, Svoboda n./Upou, Rep. Czeska, 19-21.09.2000.

2000 - Kotusz, J., Witkowski A., Błachuta, J. Kusznierz J. - Stan ichtiofauny w górym i środkowym dorzeczu Odry. Konf. Nauk. “Regionalna ochrona gatunkowa ryb – ocena stopnia zagrożenia, kierunki ochrony”, Łopuszna, 24-27.05.2000.

2000 - Kaczkowski Z., Witkowski A. - Płodność głowacza pręgopłetwego, Cottus poecilopus Heckel, 1840 z wybranych cieków dorzecza Dunajca. XX Zjazd PTHydrobiol., Białystok 11.09.2000.

2001 - Witkowski A. - Ichthyofauna des Ober- und Mittelodergebietes (SW Polen) – jetziger Stand und Perspektiven. 8 Konferenz der EAA-Zentraleuroparegion, Wrocław, 05-07.10.2001.

2001 – Witkowski A. - Introdukcje ryb w Polsce – dobrodziejstwo czy plaga ?.Konf. Nauk., “Gatunki inwazyjne we florze i faunie Polski w kontekście ochrony różnorodności biologicznej”, Kom. Ochr. Przyr. PAN, Kraków, 15-16. 11. 2001.

2002 – Witkowski A. - Restytucja ryb dwuśrodowiskowych w górnym i środkowym dorzeczu Odry. Konf. Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przez Zanieczyszczeniem, Ostrava-Silherovice, 5-6.09.2002.

2003 – Witkowski A., Heese T., Kleszcz M., Martyniak A. - Certa – Vimba vimba (L.) dorzecza Odry: historia, stan aktualny i perspektywy. Konf. Nauk. “Ochrona ryb i wędkarskie zagospodarowanie zlewni Wisły i Odry”, Spała 18-20.09.2003.

2003 – Bartel R., Kolman R., Wiśniewolski W., Witkowski A. - Efekty realizacji programu restytucji ryb dwuśrodowiskowych w Polsce. Konf. Nauk. “Ochrona ryb i wędkarskie zagospodarowanie zlewni Wisły i Odry”, Spała 18-20.09.2003.

2003 - Witkowski A., Kotusz J., Heese T., Kukuła K., Buras P., Przybylski M.- Geneza, skład gatunkowy i stopień zagrożenia ryb i minogów w dorzeczu Wisły i Odry. Konf. Nauk. “Ochrona ryb i wędkarskie zagospodarowanie zlewni Wisły i Odry”, Spała 18-20.09.2003.

2003 - Goryczko K., Witkowski A., Szmyt M. - O korzyściach niekonwencjonalnych zarybień. Konf. Nauk. “Ochrona ryb i wędkarskie zagospodarowanie zlewni Wisły i Odry”, Spała 18-20.09.2003.

2003 - Augustyn L., Witkowski A., Kowalewski M. - Sztuczny rozród głowacicy – Hucho hucho (L.). Konf. Nauk. IRS, „Wylęgaria 2003”, Wrocław, 10-11. 03.2003.

2003 – Waterstraat A., Kotusz J., Krappe M., Kusznierz J., Riel P., Witkowski A. - Analyse der Bestands- und Habitasituation der Ostgroppe Cottus pecilopus in oberen Feldberger Seen (Mecklenburg-Vorpommern) und im Hancza-See (Ostpolen). Symposium zur Okologie, Ethologie und Systematik der Fische. 09-11. 10.2003, Stralsund, BRD.

2004 – Witkowski A. - Certa , Vimba vimba (L.), dorzecza Odry. Seminarium „Restytucja ryb wędrownych w Polsce – doświadczenia i perspektywy. Min. Środowiska – Dep. Ochr. Przyr., Warszawa, 05.05.2004.

2004 – Witkowski A., Penczak T., Kotusz J., Przybylski M., Kruk A., Błachuta J. - Reofilne ryby karpiowate dorzecza Odry. Konf. Nauk. „Karpiowate Ryby Reofilne”, SGGW-PZW, Warszawa, 30.06-02.07.2004.

2004. Błachuta J., Witkowski A. - „Konieczność aktywnej ochrony jelca (Leuciscus leuciscus) w zlewni środkowej Odry”. Konf. Nauk. “Karpiowate Ryby Reofilne”, SGGW-PZW, Warszawa, 30.06-02.07.2004.

2004. Kotusz J., Krappe M., Kusznierz J., Popiołek M., Waterstraat A., Witkowski A. - Alpinie bullhed in lake Hańcza (NE Poland), its annual migrations and microhabitat use. Abstract of volume, Europ. Congress of Ichthyology, September 6-10, 2004, Tallin, Estonia, p.136.

2004. Witkowski A. – „Biologia głowacicy (Hucho hucho) introdukowanej do dorzecza Dunajca”. Sympozjum „Głowatka 2004”, Niedzica 18-20.10.2004.

2005. Witkowski A., Kotusz J., Baran M., Błachuta J. - „Migracje ryb w środkowym biegu Odry w oparciu o obserwacje w przepławce „Wały Śląskie”. Konf. Nauk.„Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej”, AR Wrocław - KOP PAN, 27-29.06.2005.

2005. Błachuta J., Witkowski A. – Typy rzek w dorzeczu Odry. Konf. Nauk. „Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej”, AR Wrocław - KOP PAN, 27-29.06.2005.

2005. Witkowski A. - „Sztuczne tarło głowacicy (Hucho hucho) w Ośrodku Zarybieniowym PZW w Łopusznej”. Sympozjum „Głowatka” 2005, Niedzica 14-16.10.2005.

2006. Witkowski A. - “Głowacica z punktu widzenia ochrony przyrody - chronić czy łowić a może łowiąc chronić”. Sympozjum „Głowatka” 2006, Niedzica 13-14.10.2006.

2006. Witkowski A. - “Badania zoologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego na południowym Spitsbergenie (2003-2005)”. Warsztaty Spitsbergeńskie UWr-IGRR., Wrocław, 14-15.12.2006.

2006. Kusznierz J., Witkowski A., Kotusz J. - „Zróżnicownie morfologiczne golca arktycznego (Salvelinus alpinus) na obszarze SW Spitsbergenu”. Warsztaty Spitsbergeńskie UWr-IGRR., Wrocław, 14-15.12.2006.

2006. Kotusz J., Witkowski A., Popiołek M., Kusznierz J. - „Struktura populacji, zagęszczenie i biomasa golca arktycznego (Salvelinus alpinus) w strumieniu Ariebekken (SW Spitsbergen)”. Warsztaty Spitsbergeńskie UWr-IGRR., Wrocław,14-15.12.2006.

2006. Popiołek M., Witkowski A., Kotusz J.- „Masowa koinwazja Diphyllobotrium dendriticum i D. diterum (Pseudophyllidea, Cestoda) u golca arktycznego (Salvelinsu alpinus) z jeziora Svartvatnet (SW Spitsbergen)”. Warsztaty Spitsbergeńskie UWr-IGRR., Wrocław, 14-15.12.2006.

2007. Witkowski A., Kotusz J., Kusznierz J., Popiołek M. - „Wrocławskie badania nad golcem alpejskim Salvelinus alpinus (L.) południowego Spitsbergenu (Archipelag Svalbard)”. Symp. “Ichtiologia dawniej i dziś”, UWM-Olsztyn, 19-20.04.2007. Abstrakty, s.39.

2007. Wiktor A., Witkowski A. - „Polskie Towarzystwo Zoologiczne - 70 lat minęło (1937-2007)”. Ogólnopolski Kongres Zoologiczny „Zmienność ewolucja, adaptacja”, Olsztyn, 12-16.092007.

2007. Wiszniowska T., Kuryszko J., Socha P., Stefaniak K., Witkowski A. - „Histological, ultrastructural analysis and Roentgen microanalysis of bones of selected fossil and recent of Ursiade Gray, 1925 (Carnivora, Mammalia)”. Internat. Cave Bear Symph., Brno, Rep. Czeska, 20-24.09 2007.

2007. Witkowski A., Kotusz J., Paszkowski P. - „Wpływ hodowli stawowej i wylęgarni na ichtiofaunę małej nizinnej rzeki”. Konf. Naukowa „Melioracje wodne w i kształtowaniu i ochronie środowiska”. Wrocław-Polanica Zdr., (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław), 19-21.09.2007.

2008. Witkowski A., Kotusz J. - Stan ichtiofaunistycznych badań inwentaryzacyjnych rzek Polski. Konf. Naukowa PZW - „Użytkownik rybacki – nowa rzeczyswistość”, Spała 19-21.03.2008. Abstrakty: 31-32.

2008. Kotusz J., Przybylski M., Witkowski A. - Aktualny stan i stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski. Konf. Naukowa PZW - „Użytkownik rybacki – nowa rzeczyswistość”, Spała 19-21.03.2008. Abstrakty: 28-29

2008. Grabowska, J., Witkowski A., Kotusz J. - Inwazyjne gatunki ryb w polskich wodach. Konf. Naukowa PZW – „Użytkownik rybacki – nowa rzeczyswistość” , Spała 19-21.03.2008. Abstrakty: 39-40

2008. Kotusz J., Kusznierz J., Witkowski A. - Priorytety w ochronie ichtiofauny słodkowodnej Polski, czyli co łączy gatunki „naturowe”, chronione i zagrożone. Konf. Nauk. „Europejskie gatunki i siedliska przyrodnicze w Polsce – interpretacja, zasoby, ochrona”. Łagów Lub., 04-06.04.2008.

2008. Witkowski A. - Stan populacji andromicznych minogów: Petromyzon marinus L. i Lampetra fluviatilis (L.) w Polsce. Konf. Nauk. „Strategia restytucji i zróżnicowanego użytkowania populacji ryb wędrownych w Polsce”, Falenty, 22-23.04.2008.

2008. Wiśniewolski W., Witkowski A., Kleszcz M., Heese T. - Stan populacji wędrownej formy certy Vimba vimba (L.) w Polsce. Konf. Nauk. „Strategia restytucji i zróżnicowanego użytkowania populacji ryb wędrownych w Polsce”, Falenty, 22-23.04.2008.

2008. Kusznierz J., Kotusz J., Popiołek M., Witkowski A. - Biology and morphological diversity of the arctic charr Salvelinus alpinus (L.) from the Hornsund region, Svalbard. Sypozjum Polarne, Wrocław, 23-24.05.2008.

2008. Popiołek M., Kusznierz J., Kotusz J., Witkowski A., Łuczyński T. - Przypadek masowej koinwazji Diphyllobothrium spp. (Cestoda, Diphyllobothriidae) u golca arktycznego Salvelinus alpinus (L.) z jeziora Svartvatnet (Spitsbergen). Sympozjum Polarne, Wrocław, 23-24.05.2008.

2008. Łuczyński T., Popiołek M., Kusznierz J., Kotusz J, Witkowski A. - Aktualny stan zbadania parazytofauny golca arktycznego Salvelinus alpinus (L.) (Pisces, Salmonidae). Sypozjum Polarne, Wrocław, 23-24.05.2008.

2008. Witkowski A., Kotusz J., Stawarczyk K., Baldy K. - Ocena sprawności przepławki na Potoku Czerwona Woda w PNGS. Ogólnopolska Konf. Nauk. „Ochrona ichtiofauny przed szkodliwym działaniem budowli hydrotechnicznych” Wrocław-Dychów, 14-16.05.2008

2008 - Wiśniewolski W., Buras P., Ligięza J., Kleszcz M., Witkowski A. - Wędrowna forma certy Vimba vimba (L.) w systemie rzeki Wisłą i San. Konf. Nauk. – Walory przyrodniczo-historyczne Pogórzy, Dąbrówka Starzawska, 15.09.2009.

2009 - Prus P., Wiśniewolski W., Dębowski P., Bernaś R., Błachuta J., Borzęcka I., Buras P., Kukuła K., Ligięza J., Radtke G., Szlakowski J., Witkowski A. - Evaluation and adaptation of European Fish Index (EFI+) in Poland. EFI + END-USER Workshop - Fish ecological assessment of rivers in Central/ Eastern European countries, Cluj-Napoca, Rumunia, 23-24.04.2009.

2009 - Witkowski A. - Niedźwiedź polarny (Ursus maritimus) - król Arktyki. Dolnośląski Festiwal Nauki. Nauka z kręgiem polarnym. Wrocław, 18-23.09.

2010 - Witkowski A. Kowalewski M., Błachuta J., Augustyn L. - Ekologia młodocianych stadiów łowacicy Hucho hucho (L.) w potokach dorzecza Dunajca. Seminarium „Zarybianie wód górskich”, Łopuszna 25.08. 2010.

2010 - Witkowski A.,Goryczko K. Kowalewski M., Augustyn L. – Krótka historia polskiej głowacicy Hucho hucho (L.) czyli jak uratowano gatunek dla naszych wód. Sympozjum Głowatka 2010, Niedzica 22-24.10.2010.

2010 - Witkowki A. - O rybach z rodzaju Hucho - głowacice, tajmienie, czewice i ... Sympozjum Głowatka 2010, Niedzica 22-24.10.2010.

2011 - Witkowski A., Kotusz J., Augustyn L. – The status of  Hucho hucho (L.) in the Polish Carpathian part of the Danube catchment area. First International Conference on Fish Diversity of Carpathians, Stara Lesna 22-23 Sept. 2011, Slovakia, 44-45 pp.

2011 - Witkowski A., Grabowska J. - Obce gatunki ryb w naszych wodach. Zagrożenia dla rodzimej ichtiofauny i konsekwencje dla rybactwa.. Konf. PZW, Spała 12-14 XI 2011 - Użytkownik rybacki 2011. Kondycja Polskiego Rybactwa Środlądowego –zaagrozenia, uwagi i wnioski, 32-35 pp. ,

 

Recenzje książek

1979 - Witkowski A.  Thompson J.M. - A field guide to common sea and estuary fishes of non-tropical Australia. ICOM-Natural History Museums Newsletter, 2: 33.

1979 - Witkowski A.: Ladiges W., Vogt D. - Süsswasserfische Europas. ICOM-Natural History Museums Newsletter, 2: 34.

1982 - Witkowski A.:Keenleyside M.H.A. - Diversity and adaptation in fish behaviour. Przegl. Zool., 25: 581.

1989 - Witkowski A.: Holčik J., Hensel K.,  Nieslanik J., Skacel S. - The Eurasian Huchen, Hucho hucho - largest salmon of the World.  Przegl. Zool., 28: 485.

1991 - Witkowski A.:  Fiedler K. - Fische. Lehrbuch der Speziellen Zoologie. Przegl. Zool.; 35: 430.

1996 - Witkowski A.:  Szczerbowski J.A., Szczerbowski A. - Karasie. Kom. Ryb., 4: 31.

Artykuły w czasopismach wedkarskich

1991 - Wody płynące - rzeki. Wedkarstwo i Ty, 1: 4-6.

1991 - Liliputy i olbrzymy - jak rosną pstrągi. Wedkarz Polski, 3: 18.

1991 - Krótka historia "brunatnego" pstrąga (głowacica). Wedkarz Polski, 7: 12-14.

1992 - Czebaczek amurski (Pseudorasbora parva) w polskich wodach - kolejny efekt aklimatyzacji ryb roślinożernych. Przegl. Rybacki, 2:120-124.

1992 - Pstrąg. Wedkarz Polski, 3: 12-13.

1992 - Intruz - czebaczek amurski. Wedkarz Polski, 4: 8.

1992 - Piscis hic non est omnium. Wedkarz Polski, 10: 31.

1992 - Głowacica - Królowa. Wedkarz Polski,11: 21-22.

1993 - Głowacica - pracowita miłość. Wedkarz Polski, 3: 20-21.

1993 - Wedrówki ryb. Wedkarz Polski, 11: 14-15.

1993 - Homing. Wedkarz Polski, 12: 18-19.

1993 - Na jesiotry. Wedkarz Polski, 12: 13-15.

1993 - Huchos neue Heimat. I. Fliegenfischer, 107: 34-37. (z H. Mrall).

1993 - Huchos neue Heimat. II. Fliegenfischer, 108: 34-37. (z H. Mrall).

1994 - Tam gdzie łososiom zagrażają ... krowy. Wedkarz Polski, 2: 12-13.

1994 - Jaź (Leuciscus idus). Wedkarz Polski, 4: 26-27.

1994 - Płynące pustynie - uregulowane rzeki. Wedkarz Polski, 5: 43-44.

1994 - Inwalidzi na łowisku. Wedkarz Polski, 6: 48.

1994 - Szansa (ostatnia) herbowej ryby Lopusznej. Wedkarz Polski, 9: 15-16.

1994 - Kalendarz Wedkarski '94. Oficyna Wydawnicza Hector, Wrocław (z A. Seniów, K. Napora)

1995 - Benedykt Dybowski - najwiekszy polski ichtiolog. Wedkarz Polski, 8: 6-8.

1995 - Muławka wschodnioamerykanska (Umbra pygmaea) nowy gatunek ryby w naszych wodach. Przegl. Ryb., 6 (25): 36-38.

1996 - Ryby Owietego Piotra. Wedkarz Polski, 6: 72-73.

1996 - Lipien bajkalski (Thymallus baicalensis Dyb.). Przegl. Ryb., 3 (28):17-20.

1997 - Kwisa Perła Dolnośląskich Rzek. Informator dla wedkarzy. Wyd. Unitex, Bydgoszcz. (z J. Błachuta).

1997 - Głowacica w dolnośląskich rzekach. Pstrąg i lipien Dolnego Śląska, 2: 2.

1997 - O rybach Kaczawy. Pstrąg i lipien Dolnego Śląska, 2: 3-4 (z J. Błachuta).

1998 - Niebezpieczne wzbogacanie. Wedkarz Polski, 12:

1999 - Witkowski A. - Stan obecny i przyszłość polskiej ichtiofauny. Wędkarz Polski, 8: 24-25.

2000 - Witkowski A. - By rzeki mogły żyć. Wiadomości Wędkarskie, 7: 68-69.

2002 - Witkowski A. - Drapieżnik na szczycie - Głowacica – Hucho hucho. Wędkarz Polski, 10; 48-49.

2003 - Witkowski A. - Inżynier ekosystemu (Karp – Cyprinus carpio). Wędkarz Polski, 8 (150): 54-55.

2003 - Witkowski A. - Nasz Spitsbergen. Wędkarz Polski, 12, 66-71.

2003 - Witkowski A. - Mistrzowie przeżycia (Golec arktyczny - Salvelnus alpinus). Wędkarz Polski, 12: 72-73.

2005 - A.W. [Witkowski A.] - Jaź - ryba wszystkożerna. Wędkarz Polski, 1(167): 67.

2006 - Witkowski A. - Głowacica - chronić czy łowić, a może chronić łowiąc. Wędkarz Polski, 11 (189): 6-7.

2008 - Witkowski A. - Trawianka – Perccottus glenii. Wędkarz Polski, 11 (214): 18-20.

2009 - Witkowski A. - Niebezpieczne wzbogacanie. Wędkarz Polski, 4 (218): 54-56.

2009 - Witkowski A. - Czebaczek amurski (Pseudorasbora parva). Wędkarz Polski, 4 (218): 57.

2011 - Witkowski A., Goryczko K., Kowalewski M. - Krótka historia głowacicy - Hucho hucho (L.) w Polsce. Uratowany gatunek dla rodzimej ichtiofauny i co dalej? Wędkarz Polski, X (xxxx): xx-xx.

20011 - Witkowski A. – Takie sobie – moje spitsbergenskie wspominki. W: Migała K., Pereyma J., Pisecki J. (Red.) – Magiczne miejsce „Baranówka”, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocłąw, 153-157.

animals