Exhibition opening hours:

Monday: closed
Tuesday - Friday: 9.00-15.00
Saturday - Sunday: 10.00-16.00

more information

Publikacje naukowe

dr Marek Halama

 

Publikacje:

Halama M. & Panek E. 2000. Macromycetes of various habitats of the nature reserve “Łężczok” near Racibórz (SW Poland). Acta Mycologica, 35(2): 217–241.

Halama M. 2001. Różnorodność grzybów agarikoidlanych i boletoidalnych w wybranych typach zieleni miejskiej Wrocławia. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. In. Botanika w dobie biologii molekularnej, Poznań, p. 188.

Fałtynowicz W., Halama M. & Kmiecik M. 2004. Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Cisy” koło Barda (południowo-zachodnia Polska. Acta Botanica Silesiaca, 1: 35–48.

Halama M. 2009. The first locality of Amanita argentea Huijsman (Agaricales, Basidiomycota) in south-western Poland. Nature Journal, 42: 43–48.

Halama M. 2009. Volvariella caesiotincta P. D. Orton, a new species in the mycobiota of Poland. Acta Mycologica, 44(1): 43–48.

Halama M. 2010. Świat grzybów. In: Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. & Romański M. (eds.). Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego, pp. 72–144. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Suwałki.

Halama M., Reczyńska K. & Świerkosz K. 2010. Nowe stanowiska Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycota, Phallales) na Dolnym Śląsku. Przyroda Sudetów, 13: 93–98.

Halama M. & Romański M. 2010. A new record of Mycena picta (Fr.: Fr.) Harmaja (Agaricales, Basidiomycota) from the Wigierski National Park (NE Poland). Nature Journal, 43: 29–36.

Halama M. & Romański M. 2010. Grzyby makroskopijne (macromycetes). [In:] Krzysztofiak L. (ed.). Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego, pp. 87–201. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Suwałki.

Halama M. & Szypuła J. 2010. The first locality of Chalciporus rubinus (Boletales, Basidiomycota)  in Poland. Acta Mycologica, 43(1): 53–61.

Gierczyk B., Halama M., Kujawa A. & Zalas M. 2011. Pholiota limonella – gatunek pomijany? Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 18(1): 147–158.

Halama M. 2011. A new locality of Entoloma jahnii (Agaricales, Basidiomycota) in Poland. Nature Journal, 44: (in press).

Halama M. 2011. A new species in the mycobiota of Poland: Entoloma albotomentosum (Agaricales, Basidiomycota). [In:] Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (eds), Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 53-54.

Halama M. 2011. Entoloma albotomentosum (Agaricales, Basidiomycota), a species new to Poland. Acta Mycologica, 46(2): (in press).

Halama M. 2011. First record of the rare species Pholiota quarrosoides (Agaricales, Strophariaceae) in southwestern Poland. Polish Botanical Journal, 56(2): 327-332.


animals