Exhibition opening hours:

Monday: closed
Tuesday - Friday: 9.00-15.00
Saturday - Sunday: 10.00-16.00

more information

Publikacje naukowe

prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk

 

Książki:

Dyrcz A., Grabinski W., Stawarczyk T., Witkowski J. 1991. Ptaki Śląska. Monografia faunistyczna. Uniwersytet Wrocławski. 525 str.

Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTTP „pro Natura”, Wrocław. ss. 870.

 

Rozdziały w książkach:

Fox T., Stawarczyk T. 1997. Pochard Aythya ferina. W: Hagemeijer E.J.M. & Blair M.J. (eds). The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribucion and Abundance. T& AD Poyser, London. Pp.102-103.

Adamski A., Czapulak A., Stawarczyk T. 1999. Dolny Śląsk. W: Krogulec J. (red.). Ptaki łąk i mokradeł Polski. Stan populacji, zagrożenia i perspektywy. Fundacja IUCN Poland. Warszawa.

Jakubiec Z., Stawarczyk T. 2001. Ohar Tadorna tadorna; Świstun Anas penelope, Rożeniec Anas acuta; Hełmiatka Netta rufina. Rozdziały w: Głowaciński Z. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. PWRiL, Warszawa (2. wyd.), pp. 119-127.

Stawarczyk T. 2004. Podiceps nigricollis (C.L. Brehm, 1831) - zausznik. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (część I). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, ss. 50-52.

Stawarczyk T. 2004. Egretta alba (L., 1758) - czapla biała. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (cześć I). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, ss. 70-72.

Stawarczyk T. 2004. Anas strepera (L., 1758) - krakwa. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (cześć I). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, ss. 132-135.

Stawarczyk T. 2004. Netta rufina (Pall., 1773) - hełmiatka. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (cześć I). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, ss. 157-160.

Stawarczyk T. 2004. Aythya fuligula (L., 1758) - czernica. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (cześć I). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, ss. 169-173.

Stawarczyk T. 2004. Tringa ochropus (L., 1758) - samotnik. W: Gromadzki M. (red.). Ptaki (cześć II). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 8, ss. 131-133.

Stawarczyk T. 2004. Dolina Baryczy. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa. ss. 432-435.

Stawarczyk T. 2004. Bory Dolnośląskie. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa. ss. 408-411.

Stawarczyk T. 2004. Stawy Przemkowskie. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa. ss. 412-414.

Stawarczyk T. 2004. Zbiornik Mietkowski. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa. ss. 415-418.

Stawarczyk T. 2004. Grądy Odrzańskie. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa. ss. 423-426.

Stawarczyk T. 2004. Karkonosze. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa. ss. 531-534.

Stawarczyk T. 2004. Zbiornik Otmuchowski. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa. ss. 539-541.

Stawarczyk T. 2004. Zbiornik Nyski. W: Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa. ss. 542-545.

Stawarczyk T., Jankowski W., Kotusz J. 2005. Fauna. W: Blachowski J., Markowicz-Judycka E., Zięba D. (red.). Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu. ss. 135-151.

Stawarczyk T. 2007. Krakwa Anas strepera. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. ss. 60-61.

Stawarczyk T. 2007. Kazarka Tadorna ferruginea. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. ss. 529.

Stawarczyk T., Mikusek R., Domaszewicz A. 2007. Sóweczka Glaucidium passerinum. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. ss. 268-269.

Betleja J., Stawarczyk T. 2007. Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus. W: Sikora A., Rhode Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. ss. 246-247.

Wieloch M., Stawarczyk T. 2007. Podgorzałka Aythya nyroca. W: Sikora A., Rhode Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.). Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. ss. 76-77.

 

Prace oryginalne:

Stawarczyk T. 1981. Ptaki okolic Zgorzelca. Not. Orn. 22, 1-2: 3-17.

Grabinski W., Stawarczyk T. 1981. Waders of reservoirs in south-western Poland. Wader Study Group Bull. 31: 30-31.

Stawarczyk T. 1982. Materiały do ekologii rozrodu głowienki (Aythya ferina) na stawach milickich. Dolina Baryczy 1: 21-25.

Stawarczyk T. 1984. Aggression and its suppression in mixed-species wader flocks. Ornis Scand. 15, 1: 23-37.

Gromadzka J., Stawarczyk T., Tomiałojć L. 1985. Breeding waders in Poland. Wader Study Group Bull. 43: 29-33.

Grabiński W., Stawarczyk T. 1985. Ptaki południowo-zachodniej części Borów Dolnośląskich w okresie lęgowym. Ptaki Śląska 4: 40-68.

Lewartowski Z., Stawarczyk T., Winiecki A. 1986. Występowanie ogorzałki (Aythya marila), edredona (Somateria mollissima), lodówki (Clangula hyemalis), markaczki (Melanitta nigra) i uhli (M. fusca) w głębi Polski. Acta orn. 23, 2: 51-92.

Wesołowski T., Tomiałojć L., Stawarczyk T. 1987. Why low numbers of Parus major in Białowieża Forest - removal experiment. Acta orn. 23, 2: 303-316.

Chojnacki I., Stawarczyk T. 1988. Wood Sandpiper using tail-pattern as a visual signal in aggressive encounters. Brit. Birds 81, 9: 466-468.

Czapulak A., Stawarczyk T. 1988. Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w latach 1985-87. Ptaki Śląska 6: 25-42.

Bukaciński D., Nawrocki P., Stawarczyk T. 1990. Gniazdowanie mew białogłowych (Larus cachinnans) na środkowej Wiśle, ich status taksonomiczny oraz problemy z rozpoznawaniem podgatunków L.c. michahellis, L.c. cachinnans i L.c. omissus. Not. Orn., 30, 3-4: 3-12.

Wesołowski T., Stawarczyk T. 1991. Survival and population dynamics of Nuthatches Sitta europaea breeding in natural cavities in a primaeval temperate forest. Ornis Scand. 22, 2: 143-154.

Hirschfeld E., Mohamed S., Stawarczyk T. 1992. Bahrain Wader Study 1991. WIWO-Report nr 42: 1-30.

Stawarczyk T., Karnaś A. 1993. Sukcesja lęgowych ptaków wodno-błotnych na Zbiorniku Turawskim w latach 1977-1991. Ptaki Śląska 9: 1-15.

Skakuj M., Stawarczyk T. 1994. Die Bestimmung des Blutspechts Dendrocopos syriacus und seine Ausbreitung in Mitteleuropa. Limicola 8, 5: 217-241.

Witkowski J., Orłowska B., Ranoszek E., Stawarczyk T. 1995. Awifauna doliny Baryczy. Not. Orn. 36, 1-2: 5-74.

Stawarczyk T. 1995. Strategia rozrodu kaczek w warunkach wysokiego zagęszczenia na stawach milickich. Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1790. Prace Zoologiczne 31: 1-110.

Hirschfeld E., Mohamed S., Stawarczyk T. 1996. Migration pattern, weight, measurements and moult of waders ringed in August-September 1992 in Bahrain. Wader Study Group Bull. 80: 69-77.

Stawarczyk T., Grabiński W., Karnaś A. 1996. Dynamika migracji siewkowych (Charadriiformes) na Zbiornikach: Nyskim i Turawskim w latach 1976-94. Ptaki Śląska 11: 39-80.

Hirschfeld E., Stawarczyk T., Lontkowski J., Skakuj M., Fouquet M., Girard O., Aspinall S. 1997. Abu Dhabi Shorebirds Project 1994. ERWDA Report, Abu Dhabi. Pp. 37.

Stawarczyk T. 1998. Ringing of waders on the barrier-reservoirs of Silesia (south-western Poland) in years 1978-1990. The Ring 20: 69-72.

Adamski A., Lontkowski J., Maciorowski G., Mizera T., Rodziewicz M., Stawarczyk T., Wacławek K. 1999. Rozmieszczenie i liczebność rzadszych gatunków ptaków drapieżnych w Polsce w końcu 20. wieku. Not. Orn. 40: 1-22.

Stawarczyk T. 2001. Ornitologiczna waloryzacja akwenów Śląska. Ptaki Śląska 13: 5-18.

Yosef R., Lontkowski J., Stawarczyk T., Fehervari P. 2002. Biometric variation in three migratory Accipiter species at Eilat, Israel. Sandgrouse 24, 1: 55-57.

Mikusek R., Stawarczyk T., Wuczyński A., Lontkowski J. 2003. Abundance and distribution of birds of prey in the Kłodzko Region (SW Poland). Buteo 13: 3-9.

Lontkowski J., Stawarczyk T. 2003. Rozwój populacji, wybiórczość siedliskowa i efekty rozrodu bielika Haliaeetus albicilla na Śląsku w latach 1993-2002. Not. Orn. 44: 237-248.

Mumme R.L., Galatowitch M.L., Jabłoński P.G., Stawarczyk T. M., Cygan J.P. 2006. Evolutionary significance of geographic variation in a plumage-based foraging adaptation: an experimental test in the Slate-throated Redstart (Myioborus miniatus). Evolution 60: 1086-1097.

Jabłoński P.G., Stawarczyk T., Cygan J.P. 2006. Description of the nest of the Three-striped Warbler (Basileuterus tristriatus). Ornitologia Neotropical 17: 593-595.

Stawarczyk T., Greeney H., Simbana J. 2009. First description of the nest of the Mottle-backed Elaenia Elaenia gigas. Cotinga 31: 134-135.

Greeney H., Manzaba O.G.B., Sheldon K.S., Stawarczyk T. 2009. Nest and egg of the Tyrannine Woodcreeper Dendrocincla tyrannina. Cotinga 31: 125-127.

Neubauer G., Sikora A., Stawarczyk T. 2009. Występowanie, elementy ekologii i metody wykrywania zaroślówki Acrocephalus dumetorum w Polsce. Not. Orn. 50: 251-267.

Skoracki M., Lontkowski J., Stawarczyk T. 2010. New taxa of the parasitic quill mites associated with accipitrid birds indicating close relationship of falconid birds to Psittaci-Columbi clade. J. Natural History 44: 1203-1214.

Skoracki M., Glowska E., Lontkowski J., Stawarczyk T. 2010. Picobia ictericus sp.n. ectoparasite of two icterid bird species from Brazil (Acari: Prostigmata: Syringophilidae). Genus 21: 143-148.

Wiktor A., Stawarczyk T. 2011. An unusual mode of locomotion of an Ecuadorian slug Belocaulus sp. (Mollusca: Gastropoda: Vaginulidae). Folia Malacologica 19: 11-12.

Ławicki Ł., Stawarczyk T. 2011. Śródlądowa migracja rybitwy popielatej Sterna paradisaea w Polsce. Ornis Pol. 52: 255-264.

Stawarczyk T., Borowiec M., Greeney H.F., Simbaña J.T. 2012, w druku. Description of the eggs, nest and parental care of the Smoke Bush–tyrant (Myiotheretes fumigatus) from Ecuador. Wilson Journal of Ornithology

 

Doniesienia oryginalne:

Stawarczyk T. 1977. Stwierdzenia rzadkich przelotnych i zalatujących ptaków siewkowatych (Charadriiformes) na Ślasku. Not. Orn. 18, 3-4: 119-122.

Stawarczyk T. 1979. Ponowne stwierdzenie trzciniaka ogrodowego (Acrocephalus dumetorum) w Polsce. Not. Orn. 20, 1-4: 60-62.

Grabiński W., Lontkowski J., Stawarczyk T., Tomiałojć L. 1979. Pierwsze stwierdzenie mewy orlicy, Larus ichthyaetus Pall. w Polsce. Przegl. Zool. 23, 3: 258-259.

Grabiński W., Stawarczyk T. 1979. Biegus płowy, Tryngites subruficollis (Vieillot) - nowy gatunek dla awifauny Polski. Przegl. Zool. 23, 4: 339-340.

Grabiński W., Stawarczyk T. 1980. Pierwsze stwierdzenie świergotka tajgowego (Anthus hodgsoni) w Polsce. Not. Orn. 21, 1-4: 72-75.

Stawarczyk T. 1980. Pierwsze stwierdzenie biegusa Bairda (Calidris bairdii) w Polsce. Not. Orn. 21, 1-4: 69-71.

Stawarczyk T., Grabiński W. 1980. Intensywny przelot siewkowatych (Charadriiformes) na jeziorach zaporowych Dolnego Śląska w roku 1978. Not. Orn. 21, 1-4: 85-90.

Stawarczyk T. 1981. Siewka azjatycka (Pluvialis dominica) na Śląsku. Not. Orn. 22, 3-4: 55-56.

Lontkowski J., Stawarczyk T. 1983. Stwierdzenie dzierzby pustynnej (Lanius isabellinus) w Polsce. Problemy taksonomiczne i identyfikacja. Not. Orn. 24, 3-4: 141-150.

Stawarczyk T. 1984. Możliwość gniazdowania edredona (Somateria mollissima) na polskim wybrzeżu. Not. Orn. 25, 1-4: 68-69.

Stawarczyk T. 1984. Pojawianie się czapli białej (Egretta alba) w Polsce w okresie powojennym. Not. Orn. 25, 1-4: 3-13.

Grabiński W., Stawarczyk T. 1986. Kolonia kormoranów (Phalacrocorax carbo) w dolinie Baryczy. Ptaki Śląska 4: 85-86.

Kędzierski M., KuĽniak S., Stawarczyk T., Wesołowski T. 1987. Dwa stwierdzenia świstunki brunatnej (Phylloscopus fuscatus). Not. Orn. 28, 1-4: 100-103.

Stawarczyk T., Alberto L.J. 1987. Foraging activity of territorial and non-territorial Lapwings during migration. Abstract at the Wader Study Group Meeting, Gdańsk, 1987. Wader Study Group Bull. 51: 30.

Dubois P., Skakuj M., Stawarczyk T. 1990. Occurrence of Yellow-legged Gull in Poland. Dutch Birding 12, 1: 14-17.

Stawarczyk T. 1991. Kazarka (Tadorna ferruginea) ptakiem lęgowym w Polsce. Ptaki Śląska 8: 133-135.

Dubois J. P., Stawarczyk T. 1991. Yellow-legged Gulls in Poland: a reply to Chylarecki and Sikora. Dutch Birding 13, 5: 182-183.

Hirschfeld E., Stawarczyk T. 1992. First record of Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola in Bahrain. Sandgrouse 13, 2: 110-112.

Kołodziejczyk P., Stawarczyk T. 1993. Pierwsze stwierdzenie lęgu mewy czarnogłowej Larus melanocephalus na Śląsku. Ptaki Śląska 9: 81-83.

Guziak A., Stawarczyk T. 1993. Żwirowiec stepowy Glareola nordmanni na Zbiorniku Mietkowskim. Ptaki Śląska 9: 87-88.

Hirschfeld E., Stawarczyk T. 1993. Feeding jizz identification of sand plovers. Birding World 6, 11: 454-455.

Hirschfeld E., Stawarczyk T. 1994. Leg colour of Kentish Plovers Charadrius alexandrinus in Bahrain. Orn. Soc. Middle East Bull. 33: 10-11.

Skakuj M., Stawarczyk T. 1995. Pierwsze stwierdzenie syberyjskiej kląskawki (Saxicola torquata maura/stejnegeri) w Polsce i rozpoznawanie wschodnich podgatunków. Not. Orn. 36, 3-4: 359-365.

Skakuj M., Hirschfeld E., Lontkowski J., Stawarczyk T. 1997. The second-calendar year plumage of Crab Plover Dromas ardeola. Sandgrouse 19: 63-64.

Fouquet M., Gerard O., Hirschfeld E., Lontkowski J., Skakuj M., Stawarczyk T. 1997. New for the UAE: River Warbler, Kittlitz's Plover and Lesser Noddy. Emirates Bird Report 19: 120-122.

Skakuj M., Stawarczyk T. 1997. Five new bird species in Bahrain. Sandgrouse 19: 39-44.

Hirschfeld E., Stawarczyk T. 1998. White Stork with Blue-checked Bee-eater in bill. Brit. Birds 91, 7: 281.

Pola A., Rybarczyk R., Stawarczyk T. 1998. Pierwsza kolonia lęgowa mewy srebrzystej Larus argentatus i mewy białogłowej Larus cachinnans michahellis na Śląsku. Ptaki Śląska 12: 158-160.

Stawarczyk T. 2000. Pierwsze stwierdzenie brodĽca palmistego (Actitis macularia) w Polsce. Not. Orn. 41, 4: 326-327.

Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2001. Die neue Avifauna Polens in Vorbereitung. Abstract. J. Ornithol. 142, Sonderheft 1: 218.

 

Artykuły przeglądowe:

Borowiec M., Stawarczyk T., Witkowski J. 1981. Próba uociolenia metod ocen liczebnooci ptaków wodnych. Not. orn. 22, 1-2: 47-61.

Stawarczyk T. 1981. Rozpoznawanie nurów w szacie zimowej. Not. Orn. 22. 3-4: 41-48.

Stawarczyk T. 1982. Rozpoznawanie rybitw z rodzaju Chlidonias w szacie młodocianej i spoczynkowej. Not. Orn. 23, 3-4: 71-79.

Dyrcz A., Stawarczyk T. 1984. Kilka uwag o opracowaniach faunistycznych wiekszych regionów kraju na podstawie Ol1ska. Not. Orn. 25, 1-4: 41-48.

Stawarczyk T. 1985. Rozpoznawanie wydrzyków (Stercorarius sp.) w szatach młodocianych i spoczynkowych. Not. Orn. 26, 3-4: 177-191.

Stawarczyk T. 1986. Strategie socjalne siewkowców (Charadrii) w okresie pozalegowym. Przegl. Zool. 30, 1: 73-94.

Stawarczyk T. 1993. Ornitologiczna waloryzacja rzek i dolin. W: Dziubek A. M. (red.). Gospodarka zasobami wodnymi dorzecza górnej i środkowej Odry. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Str.116-118.

Stawarczyk T. 2004. Zmiany w taksonomii ptaków Palearktyki Zachodniej. Not. Orn. 45: 101-108.

Stawarczyk T. 2005. Dalsze zmiany w taksonomii ptaków krajowych. Not. Orn. 46: 241-243.

Stawarczyk T. 2011. Kolejne zmiany w taksonomii ptaków krajowych. Ornis Pol. 52: 275–279.

 

Książki popularno-naukowe:

Czapulak A., Lontkowski J., Nawrocki P., Stawarczyk T. 1987. ABC obserwatora ptaków. Radom. 126 str.

Wiktor A. /red./ 1991. Przewodnik po wystawach Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu. Cz. I-III. Wyd. Uniw. Wrocławskiego. /T. Stawarczyk, str. 128-138/.

Stawarczyk T., Skakuj M. 1993. Tajemnice zwierząt. Ptaki wodne Europy. Wydawnictwo Dolnośląskie. str.48.

Stawarczyk T., Skakuj M. 1993. Tajemnice zwierząt. Ptaki-dziwaki. Wydawnictwo Dolnośląskie. str. 48.

Stawarczyk T., Skakuj M., Szypuła R. 1994. Tajemnice zwierząt. Rzadkie ptaki Polski. Wydawnictwo Dolnośląskie. str. 48.

 

Recenzje i inne:

1984-2002. Raporty Komisji Faunistycznej o stwierdzeniach rzadkich ptaków w Polsce, nr 1-18. Not. Orn. (T. Stawarczyk - przygotowanie i redakcja).

1994. Ptaki Paleartyki Zachodniej. Nazewnictwo i status krajowy. Not. Orn., zeszyt specjalny, 35: 1-37. (T. Stawarczyk - przygotowanie i redakcja).

1984-2007. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2006. Raporty Komisji Faunistycznej nr 1-23. Not. Orn. (T. Stawarczyk - przygotowanie i redakcja).

1994. Ptaki Paleartyki Zachodniej. Nazewnictwo i status krajowy. Not. Orn., zeszyt specjalny, 35: 1-37. (T. Stawarczyk - przygotowanie i redakcja).

6 recenzji książek w piśmie The Ring.

10 recenzji książek w piśmie Notatki Ornitologiczne.

2 recenzje książek w piśmie Przegląd Zoologiczny.

 

animals