Exhibition opening hours:

Monday: closed
Tuesday - Friday: 9.00-15.00
Saturday - Sunday: 10.00-16.00

more information

Publikacje naukowe

prof. dr hab. Marta Borowiec

 

Wybrane publikacje

Borowiec M. 1981.Próba ornitologicznej klasyfikacji zbiorników wodnych Polski. Prz. zool., 25: 543-558.

Borowiec M., T. Stawarczyk, J. Witkowski. 1981. Próba uściślenia metod oceny liczebności ptaków wodnych. Not. orn., 22: 45-61.

Borowiec M., W. Grabiński. 1982. Awifauna leśno-stawowego kompleksu Ziemi Niemodlińskiej z uwzględnieniem badań ilościowych w borach. Acta Univ. Wratisl., prace zool., 12: 3-65.

Borowiec M., E. Ranoszek. 1984. The accuracy of the combined version of the mapping method in the reedbed habitat on the example of Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus. The Ring, 118/119: 209-215.

Borowiec M., J. Lontkowski. 1988. Polygyny in the Sedge Warbler Acrocephalus schonobaenus. Die Vogelwelt, 109: 222-226.

Borowiec M., A. Wanat. 1989. Polska bibliografia ornitologiczna III. Lata 1971-1980. Acta orn., 22: 1-221.

Borowiec M., E. Dąbrowska. 1991. Ekologia gnieżdżenia się trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus (Materiał gniazdowy, wymiary i usytuowanie gniazd). Ptaki Śląska, 8: 26-39.

Borowiec M.1992. Breeding ethology and ecology of the Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus at Milicz, Poland. Acta zool. cracov.

Borowiec M. 1992. Wstępne wyniki badań nad ekologią rozrodu rokitniczki (Acrocephalus schoenobaenus) pod Wrocławiem. Remiz.

Borowiec M.1993. Ptaki rzeki Oławy. W :Kampania na rzecz odnowy biologicznej rzeki Oławy.

Dyrcz A., Czapulak A., Borowiec M. 1994. Nestling growth and mating system in four  Acrocephalus species. Vogelwarte 37:179-182.

Borowiec M. 1994. Ekologia rozrodu trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) na stawach milickich. Ptaki Śląska10: 5-18.

Borowiec M. 1995. Wody Odry i jej dolina jako środowisko życia ptaków. W: (W. Jankowski i K. Świerkosz) Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. IUCN – Poland. Warszawa.163-209

Bell D.B., Ranoszek E., Thomson O.C., Borowiec M. 1997. Song repertoire of a male Thrush Nightingale Luscinia luscinia in two breeding season. Vogelwelt 118: 101-105.

Bell D.B., Borowiec M., McConckey K.R., Ranoszek E. 1997. Settlement, breeding success and song repertoires of monogamous and polygynous Sedge Warblers (Acrocephalus schoenobaenus). Die Vogelwarte, 39: 87-94.

Borowiec M., Peach W. 1997. Sedge warbler – Acrocephalus schoenobaenus. In: EBCC Atlas of European Breeding Birds: 556-557.

Borowiec M. 1999. Biologia i ekologia lęgowa podwrocławskiej populacji rokitniczki (Acrocephalus schoenobaenus). Zachowanie rozrodcze i strategie ewolucyjne samców i samic. Acta Univ. Wrat. 2133, 33: 1-92.

Borowiec M., Lontkowski J. 2000. Sexual selection and the evolution of song in birds of the genus Acrocephalus. Biol. Bull. of Poznan 37: 69-78.

Halupka K., Borowiec M., Karczewska A., Kunka A. & Pietrowiak J. 2002. Habitat requirements of Whitethroats Sylvia communis breeding in an
alluvial  plain. Bird Study, 49: 297-299. 

Bell D.B., Borowiec M., Lontkowski J., Pledger S., (2004). Short records of the Marsh Warbler (Acrocephalus palustris) song provide indices that correlate with nesting success. J.Orn. 145: 8-15 

Garamszegi Z.L., Balsby T.J.S., Bell  D.B, Borowiec M., Byers  B.E., Draganoiu T., Eens M., Forstmeier W., Galeotti P., Gil D., Gorissen  L., Hansen P.,  Lampe  H.M., Leitner  S, Lontkowski J., Nagle  L., Nemeth  E., Pinxten R., Rossi J.M., Saino  N., Tanvez  A., Titus R., Török  J. Van  Duyse E.,   Møller A.P. (2005). Estimating the complexity of bird song by using capture-recapture approaches from community ecology. Behav. Ecol. Sociobiol. 57: 305-317.

Borowiec M. 2005. Rokitniczka. W: Gromadzki M. (2005) Poradnik ochrony gatunków. Ptaki. Ministerstwo Środowiska, Warszawa

Borowiec M. 2005 Trzcinniczek. W: Gromadzki M. (2005) Poradnik ochrony gatunków. Ptaki. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Hałupka K., Borowiec M. 2006. Male whitethroats advertise their future contribution to parental care. Behaviour 143, 1: 1-14.

Dyrcz A., Borowiec M. 2006. Pomiędzy monogamią z promiskuityzmem - ekologia behawioralna tłumaczy rozmaitość systemów rozrodczych ptaków. Kosmos, 55: 83-93

Jabłoński P.G., Laster K., Mumme R., Borowiec M., Cygan J.P., Pereira J., Sergiej E. 2006. Habitat-specific sensory-exploitative signals in birds: propensity of dipteran prey to cause evolution of plumage variation in flush-pursuit insectivores. Evolution 60

Borowiec M.,  Łosak K., Osiejuk T.S., Halupka K. 2007. Song repertoire is not affected by stress in an adult male songbird, the Whitethroat Sylvia communis. Behaviour: 144: 879-887

Hałupka L., Dyrcz A., Borowiec M. 2008. Climate change affects breeding of reed warblers Acrocephalus scirpaceus. Journal of Avian Biology 39: 95–100

Stawarczyk T., Borowiec M., Greeney H.F., Simbaña J.T. (submitted). Description of the Eggs, Nest and Parental care of the Smoky Bush–tyrant (Myiotheretes fumigatus) from Ecuador. The Wilson Journal of Ornithology

animals