Exhibition opening hours:

Monday: closed
Tuesday - Friday: 9.00-15.00
Saturday - Sunday: 10.00-16.00

more information

Publikacje naukowe

mgr Jan Lontkowski

 

Książki

Czapulak A., Lontkowski J.., Nawrocki P., Stawarczyk T. 1987. ABC obserwatora ptaków. Muzeum Okręgowe w Radomiu.

Zawadzka D., Lontkowski J. 1996. Ptaki drapieżne. Dlaczego chronimy. Ekologia. Oznaczanie. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa.

 

Rozdziały w książkach

Lontkowski J. 1991. Myszołów włochaty – Buteo lagopus (Pont., 1763). W: Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J. Ptaki Śląska. Monografia faunistyczna. Uniwersytet Wrocławski.

Adamski A., Lontkowski J., Tomiałojć L. 2000. Kania czarna. W: Głowaciński (red.) Polska Czerwona Księga Zwierząt. Warszawa.

Lontkowski J. 2004. Pernis apivorus (L.,1758) – trzmielojad. W: Gromadzki M. (red.) Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, s.203-206.

Lontkowski J. 2004. Falco peregrinus Tunn.,1771 – sokół wędrowny W: Gromadzki M. (red.) Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, s. 265-267.

Lontkowski J. 2004. Porzana porzana (L. 1766) - kropiatka. W: Gromadzki M. (red.) Ptaki (część I). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7, s. 290-293.

Lontkowski J. 2007. Trzmielojad Pernis apivorus. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Nuebauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Lontkowski J. 2007. Sokół wędrowny Falco peregrinus. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Nuebauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Lontkowski J. 2007. Kropiatka Porzana porzana. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Nuebauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Lontkowski J. 2007. Zielonka Porzana parva. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Nuebauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Lontkowski J. 2009. Trzmielojad Pernis apivorus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 167-176. GIOŚ, Warszawa.

Lontkowski J. 2009. Kania czarna Milvus migrans. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 177-183. GIOŚ, Warszawa.

Lontkowski J. 2009. Kania ruda Milvus milvus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 184-191. GIOŚ, Warszawa.

Lontkowski J. 2009. Gadożer Circaetus gallicus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 203-206. GIOŚ, Warszawa.

Lontkowski J. 2009. Błotniak stawowy Circus aeruginosus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 207-215. GIOŚ, Warszawa.

Lontkowski J. 2009. Błotniak zbożowy Circus cyaneus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 216-221. GIOŚ, Warszawa.

Lontkowski J. 2009. Błotniak łąkowy Circus pygargus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 222-231. GIOŚ, Warszawa.

Lontkowski J. 2009. Raróg Falco cherrug. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 279-281. GIOŚ, Warszawa.

Lontkowski J. 2009. Sokół wędrowny Falco peregrinus. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 282-286. GIOŚ, Warszawa.

Lontkowski J. 2009. Kropiatka Porzana porzana. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 312-317. GIOŚ, Warszawa.

Lontkowski J. 2009. Zielonka Porzana parva. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.), Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią; ss. 318-323. GIOŚ, Warszawa.

 

Artykuły

Grabiński W., Lontkowski J., Stawarczyk T., Tomiałojć L. 1979. Pierwsze stwierdzenie mewy orlicy, Larus ichthyaetus Pall. w Polsce. Przegl. Zool. 23, 3: 258-259.
Lontkowski J. 1980. Pierwsza obserwacja osetnika (Serinus citrinella) w Polsce. Not. Orn. 21, 1-4: 75-76.

Lontkowski J., Stawarczyk T. 1983. Obserwacja dzierzby pustynnej (Lanius isabellinus) w Polsce. Problemy taksonomiczne i identyfikacja. Not. Orn. 24, 3-4: 141-150.

Lontkowski J. 1985. Rozpoznawanie różnych form barwnych myszołowów (Buteo spp.), trzmielojada (Pernis apivorus), orzełka włochatego (Hieraaetus pennatus) i krótkoszpona (Circaetus gallicus). Not. Orn. 26, 1-2: 33-60.

Borowic M, Lontkowski J. 1988. Polygyny in the Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus. Die Vogelwelt, 109, 5/6: 222-226.

Lontkowski J., Jermaczek A. 1988. Przeloty i zimowanie błotniaka zbożowego (Circus cyaneus) w Polsce. Not. Orn. 29, 3-4: 111-121.

Lontkowski J. 1988. Zaganiacz szczebiotliwy (Hippolais polyglotta), nowy gatunek w awifaunie Polski. Not. Orn. 29, 3-4: 206-212.

Lontkowski J., Okulewicz J., Drazny T. 1988. Ptaki (Non-Passeriformes) pól irygacyjnych i terenów sąsiednich w północno-zachodniej części Wrocławia. Ptaki Śląska, 6: 40-85.

Lontkowski J. 1989. Ptaki wróblowe (Passeriformes) północno-zachodniej części Wrocławia (z uwzględnieniem badań ilościowych metodą kartograficzną). Ptaki Śląska, 7: 40-81.

Tomiałojć L., Lontkowski J. 1989. A technique for censusing territorial song thrushes Turdus philomelos. Ann. Zool. Fennici 26: 235-243.

 Lontkowski J., Michalak I., Skoczyńska J., Walankiewicz W., Walencik J. 1989. Obserwacja puszczyka mszarnego (Strix nebulosa) w Puszczy Białowieksiej. Not. Orn. 30, 3-4: 100-104.

Lontkowski J. 1994. Zimowanie ptaków drapieżnych na terenach otwartych Śląska. Ptaki Śląska, 10: 70-77.

Lontkowski J., Skakuj M. 1994. Rozpoznawanie błotniaków: zbożowego (Circus cyaneus), łąkowego (C. pygargus) i stepowego (C. macrourus). Not. Orn. 35, 3-4: 347-371.

Lontkowski J. 1995. Die Unterscheidung von Korn- Circus cyaneus, Wiesen- C. pygargus und Steppenweihe C. macrourus. Limicola, 9, 5: 233-275.

Lontkowski J. 1996. Dead ringers. Birdwatch, 47: 23-29.

Hirschfeld E., Stawarczyk T., Lontkowski J., Skakuj M., Fouquet M., Girard O., Aspinall S. 1997. Abu Dhabi Shorebirds Project 1994. ERWDA Report, Abu Dhabi. Pp. 37.

Skakuj M., Hirschfeld E., Lontkowski J., Stawarczyk T. 1997. The second-calendar year plumage of Crab Plover Dromas ardeola. Sandgrouse 19: 63-64.

Fouquet M., Gerard O., Hirschfeld E., Lontkowski J., Skakuj M., Stawarczyk T. 1997. New for the UAE: River Warbler, Kittlitz's Plover and Lesser Noddy. Emirates Bird Report 19: 120-122.

Adamski A., Lontkowski J., Maciorowski G., Mizera T., Rodziewicz M., Stawarczyk T., Wacławek K. 1999. Rozmieszczenie i liczebność rzadszych gatunków ptaków drapieżnych w Polsce w końcu 20. wieku. Not. Orn. 40: 1-22.

Borowiec M., Lontkowski J. 2000. Sexual selection and the evolution of song in birds of the genus Acrocephalus. Biol. Bull. Poznań, 37 (1): 69-77.

Yosef  R., Lontkowski J., Stawarczyk T., Fehervari P. 2002. Biometric variation in three migratory Accipiter species at Eilat, Israel. Sandgrouse, 24, 1: 55-57.

Mikusek, R., Stawarczyk, T., Wuczyński, A., Lontkowski, J. 2003. Abundance and distribution of birds of prey in the Kłodzko Region (SW Poland). Buteo, 13: 3-9.

Lontkowski J., Stawarczyk T. 2003. Rozwój populacji, wybiórczość siedliskowa i efekty rozrodu bielika Haliaeetus albicilla na Śląsku w latach 1993-2002. Not. Orn. 44: 237-248.

Bell D.B., Borowiec M., Lontkowski J., Pledger S. 2004. Short records of the Marsh Warbler (Acrocephalus palustris) song provide indices that correlate with nesting success. Journal für Ornithologie 145: 8-15.

Garmaszegi Z. L., Balsby T. J. S., Bell D. B., Borowiec M., Byers B. E., Draganoiu T., Eens M., Forstmeier W., Galeotti P., Gil D., Gorissen L., Hansen P., Lampe H. M., Leitner S., Lontkowski J., Nagle L., Nemeth E., Pinxten R., Rossi J. M., Saino N., Tanavez A., Titus R., Török J., Van Duyse E., Møller A.P. 2005. Estimating the complexity of bird song by using capture-recapture approaches from community ecology. Behavioural Ecology & Sociobiology 57: 305-317.

Cenian Z., Lontkowski J., Mizera T. 2006. Wzrost liczebności i ekspansja terytorialna bielika Haliaeetus albicilla jako przykład skutecznej ochrony gatunku. W: Anderwald D. (red.). Ochrona drapieżnych zwierząt. Poszukiwanie kompromisów. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 2 (12): 55-63.

Dravecky M., Sellis U., Bergmanis U., Dombrovski V., Lontkowski J., Maciorowski G., Maderič B., Meyburg B.-U., Mizera T., Stój M., Treinys R., Wójciak J. 2008. Colour ringing of the Spotted Eagles (Aquila pomarina, Aquila clanga and their hybrids) in Europe – a review. Slovak Raptor J 2: 37-52.

Väli Ü., Dombrovski V., Treinys R., Bergmanis U., Daroczi S. J., Dravecky M., Ivanovski V., Lontkowski J., Maciorowski G., Meyburg B.-U., Mizera T., Zeitz R., Ellegren H. 2010. Widespread hybridization between the Greater Spotted Eagle Aquila clanga and the Lesser Spotted Eagle A. pomarina (Aves: Accipitriformes) in Europe. Biol. J. Linn. Soc. 100: 725–736.

Skoracki M., Lontkowski J., Stawarczyk T. 2010. New taxa of the parasitic quill mites associated with accipitrid birds indicating close relationship of falconid birds to Psittaci-Columbi clade. J. Nat. Hist. 44, 17-20: 1203-1214.

Skoracki M., Glowska E., Lontkowski J., Stawarczyk T. 2010. Picabia ictericus sp. n., an ectoparasite of two icterid Bird species from Brazil (Acari: Prostigmata: Syringophilidae). Genus, 21 (1): 142-148.

Lontkowski J., Maciorowski G. 2010. Identification of juvenile Greater Spotted Eagle, Lesser Spotted Eagle and hybrids. Dutch Birding, 32 (6): 384-397.

 

animals