Exhibition opening hours:

Monday: closed
Tuesday - Friday: 9.00-15.00
Saturday - Sunday: 10.00-16.00

more information

Publikacje naukowe

dr Ewa Lenard

 

SKRYPTY:

Lenard E., Wolski K., 2005. Pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych. Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław.

Lenard E., Wolski K., 2006. Dobór drzew i krzewów w kształtowaniu terenów zieleni. Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław.

PRACE ORYGINALNE:

Lenard E., 1992. Komputerowa ewidencja danych w kolekcjach Ogrodów Botanicznych i Arboretów – zasady gromadzenia i rodzaj informacji. Biul. Ogr. Bot., (1): 67–70.

Lenard E., 2001. Zywe tworzywo. Architektura Krajobrazu 4: 4–16.

Lenard E., Bujak H., Sęktas S., Sawicka-Sienkiewicz E., 2004. Zmienności siewek drzew doborowych i klonów sosny rychtalskiej (Pinus sylvestris L. – Rychtal). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo 85(487): 85–95.

Lenard E., Sawicka-Sienkiewicz E., 2004. Zmiennosć szyszek i nasion drzew doborowych i klonów sosny rychtalskiej (Pinus sylvestris L. – Rychtal). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo 85(487): 97–108.

Lenard E., 2007. Legnicki Kwadrat – ostoja zabytkowej zieleni. Architektura Krajobrazu 3(16): 57–63.

Lenard E., 2007. Drzewa i krzewy dawnego „Kwadratu” w Legnicy. Rocznik Dendrologiczny (55): 199–201.

Lenard E., 2007. Najcenniejsze drzewa Legnicy wczoraj i dziś. Folia Universitatis Agriculture Stetinensis 4(259): 111–120.

Lenard E., 2008. Zieleń zabytkowego ogrodu przy dawnej willi Teicherta w Legnicy. Architektura Krajobrazu 1(18): 20–25.

Lenard E., 2008. Habits of Trees and shrubs in landscape design. Architecture, Civil Engineering, Environment. The Silesian University of Technology nr 4:

Lenard E., Wolski K., Buczma A., 2009. Jednoroczne obserwacje fenologiczne tawuł
uprawianych na terenie Wrocławia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu. Rolnictwo 95(574): 29–41.


KOMUNIKATY KONFERENCJE:

Lenard E. Uszkodzenia mrozowe drzew i krzewów powstałe zimą 1984/85 na terenie Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. Materiały ze Zjazdu Sekcji Dendrologicznej PTB, Rogów 9–11 czerwiec 1986.

Lenard E. Zasady gromadzenia informacji w bazach danych o kolekcjach Ogrodów Botanicznych. Materiały ze Zjazdu Sekcji Ogrodów Botanicznych i Arboretów PTB, Kielce 4–6 czerwiec 1989.

Lenard E. Komputerowa ewidencja roslin – niektóre problemy związane z Formatem Międzyna-rodowej Wymiany (IFT). Materiały ze Zjazdu Sekcji Ogrodów Botanicznych i Arboretów PTB, Wrocław 3–5 czerwiec 1991.

Sawicka-Sienkiewicz E., Zalewski D., Sęktas J., Lenard E. Ocena zdolności kiełkowania nasion drzew doborowych dębu krotoszyńskiego (Quercus robur L.). Materiały z konferencji: Zasoby genowe roślin w ochronie różnorodności biologicznej, Skierniewice 22–23 październik 2003.

Lenard E. Zieleń w mieście – nietypowe miejsca i nietypowe rośliny. Seminarium: Miejska sztuka ogrodowa, przy Targach Ogrodniczych GARDENIA 2007. Poznań 1 czerwiec 2007.

Lenard E. Drzewa i krzewy w projektowaniu zieleni – internetowa baza danych. Materiały Zjazdu Sekcji Dendrologicznej PTB, Szklarska Poręba 25–27 czerwiec 2008.

POPULARNE:

Lenard E., 1992. Drzewa polskie: Wiąz. Lipa. Klon. Dąb. Wyd. Ogród Botaniczny UWr., Wrocław.

Wojtyszyn B., Lenard E., 1998. Jawor w mieście ? Ogrodnictwo 4: 23–25.

Lenard E., 2004. Zielone fasady. Działkowiec 7(647): 20–22.

Lenard E., 2004. Piękne i niebezpieczne. Działkowiec 9(649): 15–17.

Lenard E., 2004. Drzewa jak parasole. Działkowiec 11(651): 17–19.

INNE:

Nowak T.J., Lenard E., 1996. Katalog roślin wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 3(1), s. 23–385.

Lenard E., 1999. Gymnospermatophyta, s. 17-76. (W:) Nowak T.J. (red.), Index Plantarum polskich kolekcji dendrologicznych. Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 5(1).

Lenard E., 1999. Angiospermatophyta, s. 76–305. (W:) Nowak T.J. (red.), Index Plantarum polskich kolekcji dendrologicznych. Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 5(1).

Lenard E., Grzeszczak-Nowak H., Nowak T.J., 1999. Polskie kolekcje roślin wrzosowatych.
Erica Polonica (10): 85–128.

animals