Exhibition opening hours:

Monday: closed
Tuesday - Friday: 9.00-15.00
Saturday - Sunday: 10.00-16.00

more information

Publikacje naukowe

prof. dr hab. Jerzy Hrynkiewicz

 

Hrynkiewicz-Sudnik J. 1962. Zmienność i rozmieszczenie brzozy czarnej (Betula obscura A. Kotula) w Polsce. - Arboretum Kórnickie 7.

Hrynkiewicz-Sudnik J., Teleżyńska J. 1965. Perełkowiec japoński (Sophora japonica L.) w parkach wrocławskich. - Rocz. Sekc. Dendr. 19.

Hrynkiewicz-Sudnik J. 1970. Drzewa i krzewy Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. Rocz. Sekc. Dendr. 34.

Hrynkiewicz-Sudnik J. 1974. Magnolia pośrednia (Magnolia x soulangiana Soul.-Bod.) we Wrocławiu. Rocz. Sekc. Dendr. 37.

Hrynkiewicz-Sudnik J. 1976. Badania i obserwacje nad odpornością drzew i krzewów w świetle ochrony środowiska we Wrocławiu. Rocz. Sekc. Dendr. 29.

Hrynkiewicz-Sudnik J. 1984. Szata roślinna Wrocławia z uwzględnieniem doliny Odry. (w:) Odra we Wrocławiu. ss. 17-23. Zakład Narodowy im Ossolińskich.

Hrynkiewicz-Sudnik J., Skreżyna J. 1984. Analiza układu przestrzennego i charakterystyka dendrologiczna parków Wałbrzycha i Szczawna Zdroju. - Acta Univ. Wrat. Prace Bot. 41: 1-101.

Hrynkiewicz-Sudnik J. i inni. 1990. Rozmnażanie drzew i krzewów liściastych cz. I, II i III. PWN. Warszawa.

Hrynkiewicz-Sudnik J. 1992. Zieleń Wrocławia w oczach dendrologa. Materiały sesji naukowej: Środowisko ekologiczne i kulturowe Wrocławia :158-168. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław.

Hrynkiewicz-Sudnik J., 1994, Dendroflora uzdrowiska Wysowa w Beskidzie Niskim. - Rocz. Sekc. Dendr. 42: 109-114.

Hrynkiewicz-Sudnik J., Sękowski B., Wilczkiewicz C. 1995. Rozmnażanie drzew i krzewów nagozalążkowych. PWN. Warszawa.

Hrynkiewicz-Sudnik J. 1997. Rola i zastosowanie drzew i krzewów w zieleni miejskiej, s. 203-206. (w:) Sztuka ogrodów w krajobrazie miasta. Politechnika Wrocławska - Akademia Rolnicza, Wrocław.

Szweykowski J., Prus-Głowacki W., Hrynkiewicz J. 1994. The Genetic Structure of Scots Pine (Pinus silvestris L.) Population from the top of Szczeliniec Wielki Mt., Central Sudetes. - Acta Soc. Bot. Pol. 63: 315-324.

Hrynkiewicz-Sudnik J. (w druku) Ubytki w drzewostanie Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego w ostatnim 50-leciu (1948-1998).

 

animals