Exhibition opening hours:

Monday: closed
Tuesday - Friday: 9.00-15.00
Saturday - Sunday: 10.00-16.00

more information

Publikacje naukowe

prof. dr hab. Marek Wanat

 

Wanat M., 1985. Nowe i rzadkie gatunki ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) z Polski [New and rare species of weevils from Poland]. Pol. Pismo Entomol., 55: 65-71.

Wanat M., L. Borowiec. 1986. New genus of weevil (Coleoptera, Curculionidae) from Baltic amber. Pol. Pismo Entomol., 56: 243-247.

Wanat M., 1987. Ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) Łodzi [Weevil fauna of Łódź city]. Acta Univ. Lodz., Folia Zool. Anthropol., 5: 27-86.

Wanat M., 1988. Notes on Rhynchaenus smreczynskii Dieckmann, Rh. stigma (Germar) and Rh. pseudostigma Temperé (Coleoptera, Curculionidae) and their occurrence in Poland. Pol. Pismo Entomol., 57: 309-318.

Wanat M., 1988b. Phytobius olssoni Israelson, 1972 (Coleoptera, Curculionidae), nowy gatunek ryjkowca w faunie Polski [..., a new weevil species in the fauna of Poland]. Przegląd Zool., 31: 485-487.

Wanat M., 1989. Notes on some African Aplemonus species (Coleoptera, Apionidae), Pol. Pismo Entomol., 58: 807-815.

Wanat M., 1989b. Uwagi o ryjkowcach (Coleoptera: Apionidae, Curculionidae) Puszczy Augustowskiej [Notes on weevils of the Augustowska Forest, NE Poland]. Acta Univ. Wratislav., Prace Zool., 21: 11-19.

Wanat M., 1990. Redescriptions of Cybebus castaneus (Klug) and C. bistigma Schönherr bona sp. (Coleoptera, Apionidae). Pol. Pismo Entomol., 59: 783-791.

Wanat M., 1990b. Studies on Oriental Apionidae (Coleoptera). 1. New genera and species from Thailand, Sumatra, Moluccas and New Caledonia. Ann. Zool. (Warsaw), 43: 347-361.

Wanat M., 1990c. W[In]: Burakowski B., M. Mroczkowski, J. Stefańska, 1990. Chrząszcze (Coleoptera) - Cerambycidae i Bruchidae. Katalog Fauny Polski, 48 (część XXIII, tom 15), 312 pp.

Wanat M., 1990d. Apionidae (Coleoptera, Curculionoidea) of the Arabian Peninsula. Fauna of Saudi Arabia, 11: 55-81.

Alonso-Zarazaga, M. A., M. Wanat, 1991. Rhinapion Beguin-Billecocq, 1905 (Insecta, Coleoptera): proposed conservation. Bull. Zool. Nomencl., 48: 135-136.

Wanat M., 1991. Uwagi o wystepowaniu kilku gatunków grzybinków (Coleoptera, Leiodidae, Agathidiini) w Polsce [Notes on the occurrence of some leiodid-beetles in Poland]. Przegląd Zool., 34: 121-123.

Wanat M., A. Kuśka, 1991. Notes on some Apionidae and Curculionidae (Coleoptera) from Bulgaria. Pol. Pismo Entomol., 61: 69-73.

Wanat M., 1992. The review of Metapion gaudiale- and oculare species groups (Coleoptera: Apionidae). Genus, 3: 39-61.

Wanat M., 1992b. W[In]: Burakowski B., M. Mroczkowski, J. Stefańska, 1992. Chrząszcze (Coleoptera) - Ryjkowcowate prócz ryjkowców - Curculionoidea prócz Curculionidae. Katalog Fauny Polski, 51 (część XXIII, tom 18), 324 pp.

Wanat M., 1992. Trachyphloeus heymesi Hubenthal, 1934 (Coleoptera, Curculionidae) w Polsce [... in Poland]. Przegląd Zool., 36: 145-149.

Dieckmann, L., M. Wanat, 1992. Nachtrag zur Revision der Apion (Catapion) seniculus-Gruppe (Coleoptera: Curculionidae). Genus, 2(4): 353-356.

Borowiec, L., J. Kania, M. Wanat, 1992. Chrząszcze (Coleoptera) nowe dla Puszczy Białowieskiej [Beetles new for the Białowieża Primeval Forest].
Wiad. Entomol., 11(3): 133-141.

Wanat M., 1993. Nowe stanowiska interesujących gatunków ryjkowcowatych (Coleoptera, Curculionidae) w Polsce [New localities of interesting weevil species in Poland]. Wiad. Entomol., 12: 31-36.

Wanat M., 1993b. W[In]: Burakowski B., M. Mroczkowski, J. Stefanska, 1993. Chrząszcze (Coleoptera) - Ryjkowce - Curculionidae, część 1. Katalog Fauny Polski, 52 (czeoa XXIII, tom 19), 304 pp.

Johnson, C., L. Borowiec, J. Kania, M. Wanat, 1993. Nowe stanowiska polskich Cryptophagidae (Coleoptera) [New records of Polish ...]. Wiad. Entomol., 12: 175-186.

Wanat M., 1994. Ryjkowce (Coleoptera: Curculionoidea: Anthribidae, Rhinomaceridae, Rhynchitidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) Puszczy Białowieskiej [Weevils of the Białowieża Primeval Forest]. Pol. Pismo Entomol., 63: 37-112.

Mazur, M., M. Wanat, 1994. Ryjkowce (Coleoptera: Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) wybranych rezerwatów roślinności kserotermicznej w Niecce Nidziańskiej [The weevils of some nature reserves of xerotermic vegetation in the Nida Syncline]. Zesz. Nauk. UJ Pr. Zool., 40: 89-109.

Gutowski, J., J. Szypuła, M. Wanat, 1994. Deilus fugax (Olivier, 1790) (Coleoptera, Cerambycidae) w Polsce [... in Poland]. Wiad Entomol., 13: 21-28.

Wanat M., 1995. Systematics and phylogeny of the tribe Ceratapiini (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae). Genus (Suppl.), 406 pp., 702 figs + 8 maps.

Wanat M., 1995b. Notes on the Piezotrachelus colonus group (Coleoptera, Curculionoidea, Apionidae), with a description of a new species. Genus, 6 (3-4): 469-479.

Wanat M., 1995c. New and little known species of the Apionidae (Coleoptera, Curculionoidea) from Asia Minor and Northern India. Genus, 6 (3-4): 481-492.

Wanat M., 1995d. W[In]: Burakowski B., M. Mroczkowski, J. Stefańska, 1995. Chrząszcze (Coleoptera) - Ryjkowce - Curculionidae, część 2. Katalog Fauny Polski, 54 (część XXIII, tom 20), 310 pp.

Wanat M. 1996. External male sexual characters in the Apionidae (Coleoptera, Curculionoidea) and their problematic use for phylogenetic analyses. Proceedings of XX International Congress of Entomology, Firenze, August 25-31, 1996, p. 42.

Szypuła, J., M. Wanat, 1996. Nowe dane o rozmieszczeniu niektórych gatunków ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) w Polsce [New data on the distribution of some weevil species in Poland]. Wiad. Entomol., 14 (4): 219-226.

Wanat M., J. Szypuła, 1996. Uwagi o kilku gatunkach Apionidae (Coleoptera) z Polski [Remarks on a few species ... from Poland]. Wiad. Entomol., 15 (1): 31-36.

Wanat M., 1997. Rozmieszczenie wybranych gatunków chrząszczy (Coleoptera) - ryjkowce. Liparus germanus (Herbst), Otiorhynchus subdentatus Bach , Peritelus hirticornis (Herbst) [Distribution records of three weevil species in Silesia - maps]. W[In]: Pawlak W., Pawlak J. (red.) Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, Uniwersytet Wrocławski (Pracownia Atlasu Dolnego Śląska) i Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu, p. 63, mapy C-1, C-2,
C-3.

Wanat M., 1997. W[In]: Burakowski B., M. Mroczkowski, J. Stefanska, 1997. Chrząszcze (Coleoptera) - Ryjkowce - Curculionidae, część 3. Katalog Fauny Polski, 55 (część XXIII, tom 21), 307 pp.

Wanat M., 1997. New and little known Squamapion species (Coleoptera: Apionidae) from Western Palaearctic. Annales Zool. (Warsaw), 47: 285-295.

Wanat M., 1997. "Palm E.,1996: Nordeuropas Snudebiller. 1. De kortsnudede arter (Coleoptera: Curculionidae) - med sarligt henblik pa den danske fauna. Danmarks Dyreliv, Bind 7, Apollo Books, Stenstrup, 356 pp.". Wiad. Entomol., 15: 247-248 [review].

Wanat M., Białooki P, 1997. Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825) - gatunek pasikonika (Orthoptera: Tettigonioidea: Phaneropteridae) nowy w faunie Polski [... - a new grasshopper species in the Polish fauna]. Wiad. Entomol., 16(2): 115-116.

Knutelski S., Petryszak B., Wanat M., 1998. New records of Simo hirticornis (Herbst) and S. variegatus (Boheman) (Coleoptera: Curculionidae) from Europe. Pol. Pismo Entomol., 66: 223-230.

Wanat M. 1998. Nowe dane o Apionidae (Coleoptera, Curculionoidea) z północno-wschodniej Polski [New records of ... from NE Poland]. Wiad. Entomol., 17(1): 49-53.

Wanat M., Szypuła J., 1998. Interesujące gatunki ryjkowców (Coleoptera: Urodontidae, Curculionidae) ze wschodniej Polski [Interesting weevil species from eastern Poland]. Wiad. Entomol., 17: 85-94.

Knutelski S., Wanat M., Petryszak B., 1998. On two parthenogenetic weevil species of the genus Simo Dejean (Coleoptera, Curculionidae). Proc. of VIth European Congress of Entomology, Ceské Budijovice, August 23-29, 1998, pp. 318-319.

Wanat M., 1999. Ryjkowce (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytidae i Platypodidae) Puszczy Białowieskiej - charakterystyka fauny. Parki Nar. Rez. Przyr., 18(3): 25-47.

Wanat M., 2000. Rhinoncus smreczynskii WAGNER, 1937 (Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae) - species status revised. Entomologische Blätter, 96: 41-45.

Kania, J., Mokrzycki T., Szypuła J., Wanat M., 2001. Lignyodes enucleator (PANZER, 1798) (Coleoptera, Curculionidae) - gatunek w ekspansji w Polsce. Wiad. Entomol., 19: 191-192.

Stachowiak P., Wanat M., 2001. Pierwsze stwierdzenie Pentarthrum huttoni WOLLASTON w Polsce, oraz klucz do oznaczania środkowoeuropejskich rodzajów Cossoninae (Coleoptera, Curculionidae). Wiad. Entomol., 20 (1-2): 33-41.

Gosik R., Łętowski J., Mokrzycki T., Wanat M., 2001. Lignyodes bischoffi (Blatchley, 1916) (Coleoptera, Curculionidae) - nowy gatunek w faunie Polski. Wiad. Entomol. 20 (1-2): 43-48.

Wanat M., 2001. Curculionoidea [bez (without) Scolytidae i (and) Platypodidae]. W (In): Gutowski J. M., Jaroszewicz B. (eds), Katalog fauny Puszczy Białowieskiej (Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest). IBL, Warszawa, pp. 197-203.

Wanat M., 2001. Genera of Australo-Pacific Rhadinocybinae and Myrmacicelinae, with biogeography of the Apionidae (Coleoptera: Curculionoidea) and phylogeny of the Brentidae (s. lato). Mantis, Olsztyn,. 432 pp., 844 figs, 52 tabs.

Gutowski J. M., Wanat M. 2002. Agrilus guerini LACORDAIRE in BOISDUVAL et LACORDAIRE, 1835 (Coleoptera: Buprestidae) - gatunek nowy dla fauny Polski. Wiad. Entomol., 20 (3-4): 131-136.

Konwerski S., Wanat M., 2002. Nowe stanowiska Pelenomus olssoni (Israelson) (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce. Wiad Entomol., 21(1): 52.

Wanat M. 2002. Lixus rubicundus ZOUBKOFF, 1833 - gatunek ryjkowca (Coleoptera, Curculionidae) nowy w faunie Polski. Przegl. Zool., 46(3-4): 229-233.

Kowalczyk J. K., Krzeptowski M., Lenkowski T., Majecki J., Marciniak B., Mastalerz M., Myślicka Z., Nadolski J., Wanat M. 2002. Aktualny stan poznania entomofauny Bolimowskiego Parku Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem Doliny rzeki Rawki. Acta Univ. Lodz., Folia Biol. Oecol. 1: 199-216.

Wanat M., Szypuła J., Stachowiak P. 2003. Bagous czwalinae SEIDLITZ and Ceutorhynchus niyazii (HOFFMANN) - two weevil species (Coleoptera: Curculionidae) new for the fauna of Poland. Pol. Pismo Entomol., 72: 3-9.

Wanat M. 2003. Uzupełnienia i poprawki do wykazu ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) Puszczy Białowieskiej. Parki Nar. Rez. Przyr., 22(2): 267-278.

Wanat M., Gosik R. 2003. Nowe dane o występowaniu Poophagus hopffgarteni Tournier, 1873 (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce. Wiad. Entomol., 22(3): 151-156.

Sawoniewicz J., Wanat M. 2003. Gravenhorst’s types of Cryptus subgenus Cryptus in the Museum of Natural History, Wrocław University (Hymenoptera, Ichneumonidae). Genus, 14(4): 549-579.

Wanat M. 2003. Kolejne stanowiska Lignyodes bischoffi (Blatchley, 1916) (Coleoptera; Curculionidae) w Polsce. Wiad Entomol. 22(4): 246-247.

Wanat M., Gosik R. 2003. Materiały do znajomości ryjkowców (Insecta: Coleoptera: Curculionoidea) doliny Bugu. Nowy Pam. Fizjogr., Warszawa, 2(1-2): 31-52.

Wanat M. 2004. Zjawisko rójki u Sphenophorus striatopunctatus (GOEZE, 1777) i Notaris granulipennis TOURNIER, 1874 (Coleoptera, Curculionidae). Wiad Entomol., 23(1): 35-38.

Wanat M., Colonnelli E. 2004. Ceutorhynchus varius Rey, 1895, status revised (Coleoptera: Curculionidae), its diagnostic characters and distribution in Europe. Annales Zoologici, 54(2): 453-459.

Wanat M., 2004. Are male genitalia in the weevils (Curculionoidea) and other beetles (Coleoptera) homologous with abdominal segments 10 and 11? Entomology, Strength In Diversity. XXII International Congress of Entomology, 15-21 August 2004, Brisbane, Australia. Abstract CD (15_3395.htm).

Alonso-Zarazaga M. A., Jiménez Y., Ribera I., Sforzi A., Wanat M., Zardoya R. 2004. An overview of the phylogeny of the Brentoid Complex (Col.:Curculionoidea). Entomology, Strength In Diversity. XXII International Congress of Entomology, 15-21 August 2004, Brisbane, Australia. Abstract CD (15_3268.htm).

Wanat M. 2004. On the biology and distribution of Lixus tibialis Boheman, 1843 (Coleoptera: Curculionidae) in Poland. Snudebiller, 5: 139-143, 29 fot. (CD).

Wanat M. 2004. Bagous elegans (FABRICIUS, 1801), pp. 166-168. [W:] Głowaciński Z., Nowacki J. (red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt - Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN & Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Kraków-Poznań, 448 pp. [http://www.iop.krakow.pl/pckz]

Wanat M. 2004. Nowe dane o występowaniu Semblis phalenoides (LINNAEUS, 1758) (Trichoptera: Phryganeidae) w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wiad Entomol., 23(3): 172-173.

Wanat M., Mokrzycki T. 2005. A new checklist of the weevils of Poland (Coleoptera: Curculionoidea). Genus, 16(1): 69-117.

Wanat M. 2005. Otiorhynchus reichei Stierlin, 1861 (Coleoptera: Curculionidae) in Poland. Pol. Pismo Entomol., 74: 81-87.

Wanat M., Mazur M. 2005. A new species of Brachysomus from Poland (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). Genus, 16(2): 291-298.

Wanat M. 2005. Nowe stanowisko Bagous aliciae Cmoluch, 1983 (Coleoptera, Curculionidae) w Polsce. Wiad Entomol., 24(2): 122-123.

Jaskuła R., Buczyński P., Przewoźny M., Wanat M. 2005. New localities evidence that Macronychus quadrituberculatus P.W.J. Müller, 1806 (Coleoptera: Elmidae) is not rare in Poland. Lauterbornia, 55: 35-41.

Wanat M. 2005. Ryjkowce (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae) Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny. [W:] Dyrcz A., Werpachowski C. (red.), Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego - Monografia, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza, 2005, pp. 301-324, 4 fot.

Jałoszyński P., Wanat M. 2005. Two species of the Scydmaenidae (Coleoptera) new to the fauna of Poland. Pol. Pismo Entomol., 74(2): 153-156.

Wanat M. 2005. Phyllobius fessus Boheman, 1843 (Coleoptera: Curculionidae), a new weevil species in Poland and Lithuania. Genus, 16(4): 611-617.

Wanat M. 2005. Rzadkie ciepłolubne gatunki ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) z Mielnika nad Bugiem. Wiad. Entomol., 24(4): 246-247.

Wanat M. 2007. Alignment and homology of male terminalia in Curculionoidea and other Coleoptera. Invertebrate Systematics, 21(2): 147-171.

Wanat, M. 2007. Genus Conapium Motschulsky (Coleoptera, Curculionoidea: Apionidae) in Indian Maharashtra. Genus, 18(2): 315-322.

Wanat M. 2007. Synonymical notes on Palaearctic Apionidae (Coleoptera: Curculionoidea). Genus, 18(3): 493-501.

Jałoszyński P., Ruta R., Wanat M. 2007. Nowe stanowiska Stenichnus (s. str.) pusillus (MÜLLER et KUNZE) w Polsce (Coleoptera: Scydmaenidae). Wiad. Entomol., 26(2): 125-126.

Jałoszyński P., Kubisz D., Wanat M., Gawroński R. 2007. Nowe dane o rozmieszczeniu w Polsce niektórych gatunków z rodzaju Brachygluta THOMSON, 1859 (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). Wiad Entomol., 26(2): 123-125.

Szypuła J., Wanat M. 2007. Nowe stwierdzenia Rhopalapion longirostre (OLIVIER, 1807) w Polsce. Wiad Entomol., 26(2): 128.

Wanat M. 2007. Nowe stanowiska Protapion gracilipes (DIETRICH, 1857) (Coleoptera: Apionidae) w środkowej Polsce. Wiad. Entomol., 26(4): 294.

Wanat M., Mocarski Z. 2008. Current range of the ash seed weevil Lignyodes bischoffi Blatchley, 1916 (Coleoptera: Curculionidae) in Poland. Polish Journal of Entomology, 77(3): 177-182.

Wanat M., Szypuła J. 2008. Nanophyes brevis Boheman, 1845 (Coleoptera: Curculionoidea: Nanophyidae) in Poland. Polish Journal of Entomology, 77(3): 183-189.

Kak M., Wanat M. 2008. Owady i Człowiek - przewodnik po wystawie. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 32 pp.

Wanat M. 2008. The Apionidae (Coleoptera: Curculionoidea) of New Caledonia.  Genus Megatracheloides. In: Grandcolas P. (ed.), Zoologia Neocaledonica 6. Biodiversity studies in New Caledonia. Mémoires du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 197: 297-321.

Wanat M. 2009. The Apionidae (Coleoptera: Curculionoidea) of New Caledonia, genus Caledonapion Wanat. Australian Journal of Entomology, 48: 223-233.

Wanat M. 2009. Nowe dane o rozmieszczeniu kilkunastu rzadkich gatunków ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) w Polsce. Wiad. Entomol., 28(2): 132-134.

Gutowski J., Czachorowski S., Górski P., Wanat M. 2009. Invertebrates, pp. 161-176. [In:] Okołów C., Karaś M., Bołbot A. (eds.), Białowieża National Park. Know It –Understand It – Protect It. Białowieski Park Narodowy, Białowieża, 240 pp.

Jałoszyński P., Wanat M., Królik R. 2009. Nowe i rzadkie gatunki Cephennium Müller et Kunze w polskiej faunie (Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaeninae). Wiad. Entomol., 28(4): 213-218.

Kubisz D., Gawroński R., Gutowski J. M., Wanat M. 2010. The Mordellidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) of north-eastern Poland, a faunistic synopsis. Polish Journal of Entomology, 79(3): 235-251.

Wanat M. 2011. Biology and distribution of Lixus punctiventris Boheman, 1835 (Coleoptera, Curculionidae) in Poland. Weevil News, 64:1-5. (http://www.curci.de/weevilnews/no/64/)

Jałoszyński P., Wanat M., Melke A. 2011. Faunistic review of Polish Micropeplinae (Coleoptera: Staphylinidae). Polish Journal of Entomology, 80(2): 397-409.

Wanat M. 2011. New records on larval exophagy in the subfamilies Bagoinae and Ceutorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae). Weevil News, 67:1-5. (http://www.curci.de/weevilnews/no/67/)

Wanat M., Białooki P., Konwerski S. 2011. Otiorhynchus subgenus Arammichnus Gozis, 1882 (Coleoptera: Curculionidae) in Poland. Genus, 22(2): 291-298.

Jałoszyński P., Wanat M., Ruta R. 2011. Nowe stanowiska Batrisus formicarius (Aubé) w Polsce (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). Wiad. entomol., 30(2): 122-123.

Wanat M., Jałoszyński P., Miłkowski M., Ruta R., Sawoniewicz J. 2011. Nowe dane o występowaniu kobielatkowatych (Coleoptera: Anthribidae) w Polsce. Wiad. Entomol., 30(2): 69-83.

 

animals