Exhibition opening hours:

Monday: closed
Tuesday - Friday: 9.00-15.00
Saturday - Sunday: 10.00-16.00

more information

Publikacje naukowe

mgr Edward Kozioł

 

Kotowicz K., Kozioł E. 1968. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Fasc. XXXV Nr 851-875. Roślinność wód i mokradeł cz. V. (Flora Silesiaca Exsiccata. Flora aquatica et locorum uliginosorum. Pars V. Fasc. XXXV Nr 851-875). Wydawnictwo PAN, Wrocław.

Kozioł E. 1969. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Fasc. XXXVI Nr 876-900. Roślinność wód i mokradeł cz. VI. (Flora Silesiaca Exsiccata. Flora aquatica et locorum uliginosorum. Pars VI. Fasc. XXXVI Nr 876-900). Wydawnictwo PAN, Wrocław.

Kotowicz K., Kozioł E. 1970. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Fasc. XXXVIII Nr 926-950. Roślinność wód i mokradeł cz. VII. (Flora Silesiaca Exsiccata. Flora aquatica et locorum uliginosorum. Pars VII. Fasc. XXXVIII Nr 926-950). Wydawnictwo PAN, Wrocław.

Kozioł E. 1971. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Fasc. XXXIX Nr 951-975. Roślinność łąk. cz 5. (Flora Silesiaca Exsiccata. Flora pratorum. Pars V. Fasc. XXXIX Nr 951-975). Wydawnictwo PAN, Wrocław.

Kozioł E. 1972. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Fasc. XLI Nr 1001-1025. Roślinność różnych stanowisk. (Flora Silesiaca Exsiccata. Plantae variorum locorum. Fasc. XLI Nr 1001-1025). Wydawnictwo PAN, Wrocław.

Rostański K., Kozioł E. 1972. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Fasc. XLIII Nr 1051-1075. Roślinność różnych stanowisk cz II. (Flora Silesiaca Exsiccata. Plantae variorum locorum pars II. Fasc. XLIII Nr 1051-1075). Wydawnictwo PAN, Wrocław.

Kozioł E., Pender K. 1973. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Fasc. XLV Nr 1101-1125. Roślinność różnych stanowisk cz III. (Flora Silesiaca Exsiccata. Plantae variorum locorum pars III. Fasc. XLV Nr 1101-1125). Wydawnictwo PAN, Wrocław.

Kozioł E., Pender K. 1973. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Fasc. XLVI Nr 1126-1150. Roślinność różnych stanowisk cz IV. (Flora Silesiaca Exsiccata. Plantae variorum locorum pars IV. Fasc. XLVI Nr 1126-1150). Wydawnictwo PAN, Wrocław.

Kozioł E. 1973. Nowe stanowisko długosza królewskiego Osmunda regalis w województwie Wrocławskim. Chrońmy Przy. ojcz. 29(6): 65-68.

Kozioł E. 1974 Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Fasc. XLIX Nr 1201-1225. Drzewa i krzewy. (Flora Silesiaca Exsiccata. Arbores et frutices. Fasc. XLIX Nr 1201-1225). Wydawnictwo PAN, Wrocław.

Głowacki Z., Kozioł E. 1975. Notatki florystyczne z Dolnego Śląska. OTPN Zesz. Przyr. 14-15: 33-37

Anioł J., Berdowski W., Kozioł E., Panek E., Pender K., Rybałtowska Z., Stojanowska W. Wilczyńska W. 1976 Zanikanie gatunków w niektórych zbiorowiskach roślinnych na Dolnym Śląsku, Phytocenosis 5(3/4),Warszawa-Białowieża, s. 293-300.

Marek S., Kozioł E. 1979. Materiały do rozmieszczenia rzadkich roślin torfowiskowych w województwie koszalińskim. Bad. Fizj. nad Polską Zachodnią Ser. B 31: 181-185.

Anioł-Kwiatkowska J., Berdowski W., Koła W., Kozioł E., Kuźniewska E., Kuźniewski E., Orzeszkowska Z., Pedner K., Rola J. 1981. Rozmieszczenie niektórych gatunków chwastów segetalnych w województwie zielonogórskim. IUNG Wrocław-Instytut Botaniki UWr pp. 1-32.

Anioł-Kwiatkowska J., Berdowski W., Koła W., Kozioł E., Kuźniewska E., Kuźniewski E., Orzeszkowska Z., Pedner K., Rola J., 1981. Rozmieszczenie niektórych gatunków chwastów segetalnych w województwie wrocławskim. IUNG Wrocław-Instytut Botaniki UWr pp. 1-28.

Anioł-Kwiatkowska J., Berdowski W., Koła W., Kozioł E., Kuźniewska E., Kuźniewski E., Orzeszkowska Z., Pedner K., Rola J. 1981. Rozmieszczenie niektórych gatunków chwastów segetalnych w województwie legnickim. IUNG Wrocław-Instytut Botaniki UWr pp. 1-28.

Anioł-Kwiatkowska J., Berdowski W., Koła W., Kozioł E., Kuźniewska E., Kuźniewski E., Orzeszkowska Z., Pedner K., Rola J. 1981. Rozmieszczenie niektórych gatunków chwastów segetalnych w województwie wałbrzyskim. IUNG Wrocław-Instytut Botaniki UWr pp. 1-32.

Kozioł E. 1983. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Zeszyt 52 Nr 1276-1300. Roślinność różnych stanowisk cz V. (Flora Silesiaca Exsiccata. Plantae variorum locorum pars V. Fasc. LII Nr 1276-1300). Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze, Wrocław.

Kozioł E. 1986. Flora południowej części Pojezierza Sławskiego. Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego. Biologia. 2: 15-35, Zielona Góra.

Kozioł E. 1992. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Zeszyt 53 Nr 1301-1325. Roślinność różnych stanowisk cz VI. (Flora Silesiaca Exsiccata. Plantae variorum locorum pars VI. Fasc. LIII Nr 1301-1325). Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze, Wrocław.

Kozioł E. 1993. Nowe stanowisko Achillea crithmifolia W. et. K. w zachodniej Polsce. Acta Uniw. Wrat. Pr. Bot. 53: 13-17.

Kozioł E. 1993. Zielnik Roślin Śląska. Zeszyt 54 Nr 1326-1350. Rośliny zarodnikowe. Porosty część I. (Flora Silesiaca Exsiccata. Plantae cryptogamae. Lichenes pars I. Fasc. LIV Nr 1326-1350). Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze, Wrocław.

Kozioł E., Świerkosz K. 1995. Zielnik Roślin Naczyniowych Śląska. Zeszyt 56 Nr 1376-1400. Rośliny lasów dolin rzecznych. (Flora Silesiaca Exsiccata. Plantae silvarum in vallibus fluminum pars I. Fasc. LVI Nr 1376-1400). Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze, Wrocław.

Kozioł E., Świerkosz K. 1995. Flora Workuty w zbiorach Zielnika Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego - zielnik katorżnika, Piotra Adasia z lat 1954-1956. - Wiadomości Botaniczne 39(1/2): 147-152.

 

animals