Exhibition opening hours:

Monday: closed
Tuesday - Friday: 9.00-15.00
Saturday - Sunday: 10.00-16.00

more information

Publikacje naukowe

prof. dr hab. Andrzej Wiktor

 

Książki

Wiktor A. - 1973 - Ślimaki nagie Polski /Die Nacktschnecken Polens/. Arionidae, Milacidae, Limacidae /Gastropoda, Stylommatophora/ (Ślimaki nagie Polski). Monogr. Fauny Polski 1: 1-279.

Wiktor A., Riedel A., - 1974 - Arionacea. Ślimaki krążałkowate i ślinikowate /Gastropoda, Stylommatophora/. Fauna Poloniae 2: 1-140.

Wiktor A., Likharev I.M.- 1980 - Slizni SSSR i sopredel'nych stran /Gastropoda terrestria nuda/.(The fauna of slugs of the USSR and adjacent countries, Gastropoda terrestria nuda).Fauna SSSR. Moljuski. T.3, vyp.5. Moskva-Leningrad. Izd.Nauka. 473 ss.

Wiktor A. - 1985 - Bezkregowce Karkonoszy. In: Karkonosze Polskie pod red. A. Jahna - rozdział w dziele zbiorowym s. 377-394. Ossolineum. Wrocław.

Wiktor A.- 1987 - Limacoidaea i nagie Zonitoidaea Polski. Fauna Polski, 12: 208 pp, 271 ryc., 22 mapy.

Wiktor A. 1996 - Ślimaki (Gastropoda). In: Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych . Red. J. Boczek. Tom. II str. 9-30, 23 rys. Wyd. SGGW. Warszawa.

 

Książki w druku

Wiktor A. w druku. The slugs of Greece (Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae Gastropoda, Stylommatophora). Fauna Graecae.

 

Książki popularno-naukowe

Wiktor A., Sembrat K., Sarosiek J. - 1967 - Sudety. Przyroda Polska. Wiedza Powszechna. 223 pp .

Wiktor A., Sembrat K., Sarosiek J. - 1975 - Sudety. II. wyd. posz. i popr. Przyroda Polska. Wiedza Powszechna. 234 pp.

Wiktor A. /redakcja i wstep/ - 1991 - Przewodnik po wystawach Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu. Cz. I-III. Wydawn. Uniw. Wrocławskiego.

 

Monografie

Wiktor A., 1964. Mieczaki Ziemi Kłodzkiej i gór przyległych. Studium faunistyczno-zoogeograficzne (the fauna of Molluscs of the Sobótka Massif. PTPN, 29/1: 1-129.

Wiktor A., Likharev I.M. 1980. The pallial complex of Holarctic terrestrial slugs /Pulmonata, Stylommatophora/ and its importance for classification. Zool. Poloniae 27/3/: 409-448.

Wiktor A., Jungbluth J.H., Likharev J.M. 1981. Vergleichend morphologische Untersuchungen an der Radula der Landnacktschnecken. I. Limacoidea und Zonitoidea. /Gastropoda, Pulmonata/. Arch. Moll., 111 /1/3/: 15-35. Frankfurt a/M.

Wiktor A. 1983. The slugs of Bulgaria /Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae - Gastropoda, Stylommatophora/. Ann. Zool., 37/3/: 71-206.

Wiktor A., 1983 - Parmacellidae /Gastropoda, Pulmonata/ of Mediterranean area and Canary Islands. Malak. Abh. Abh., 9/10/: 81-96.

Wiktor A., 1984. Die Abstammung der holarktischen Landnacktschnecken. Mitt. dtsch. malak. Ges. Frankfurt a/M, 37: 119-137.

Wiktor A., Jungbluth J.H., Likharev I.M. 1985. Vergleichend morphologische Untersuchungen an der Radula der Landnacktschnecken. II. Arionoidea und Trigonochlamydoidea /Gastropoda: Pulmonata/. Arch. Moll., 116: 25-45.

Wiktor A. 1987. Milacidae /Gastropoda, Pulmonata/ - systematic monograph. Ann. Zool. 41/3/: 153-319.

Wiktor A., 1987. Spermatophores in Milacidae /Gastropoda, Pulmonata/ and their significance for classification. Malak. Abh. 12/9/: 85-100.

Wiktor A. 1996.The slugs of the former Yugoslavia (Gastropoda terrestria nuda - Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae). Ann. Zool. 46(1): 1-110.

Wiktor A. 1997. Endemizm of slugs within the Balkan Peninsula and adjacent islands (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae) Genus 8(1) 205-221.

Wiktor A. 1998. Terrstrial Gastropods (Mollusca) of Province Madang in Papua-New Guinea. I. Terrestrial Prosobrancia. Arch. Moll. (Frankfurt a.M.). 127(1/2): 1-20.

 

Rozprawy oryginalne

Wiktor A. 1956. Fauna mieczaków Masywu Sobótki. PTPN. 18, 5: 1-66.

Wiktor A. 1959. Boettgerilla vermiformis n. sp. /Mollusca, Pulmonata/Comm.Poz.Soc.Fried. Sc.Dep.Nat. Nat. Nat. 4: 1-2.

Wiktor A. 1959. Mieczaki strefy przełomów pod Książem koło Wałbrzycha.(Nollusca of the zone of the Książ Ravine near Wałbrzych). Pozn. Tow. Przyj. Nauk, 19, 6: 1-35.

Wiktor A. 1960. Kopulacja pomrowia plamistego /Deroceras reticulatum Mü ll./ (The copulation of the slug Deroceras reticulatum Mü ll. (Mollusca, Pulmonata)). PTPN, 19/7/, 2: 23-31.

Wiktor A. 1960.. Wyspowe stanowiska świdrzyka Dellima /Alpidelima/ ornata Rossm. w Polsce i potrzeba ich ochrony (Isolated localities of Delima(Alpidelima) ornata Rossm., in Poland and necessity of their protection). PTPN, 9, 7, 3: 35-43.

Wiktor A. 1960. Description of Boettgerilla vermiformis Wiktor /Mollusca Pulmonata/. Bull. Soc. Am. Sc. Lett. Poznan, D, 1:151-156.

Wiktor A. 1961. Materialien zur Kenntnis der Gattung Boettgerilla Simroth, 1910 /Gastropoda, Limacidae/. Ann. Zool., 19/4/: 125-145.

Wiktor A., Kowalski K., Młynarski M., Wołoszyn W. 1963. Postglacjalna fauna z Józefowa, pow. Biłgoraj (The postglacial fauna from Józefów in Biłgoraj District). Folia Quaternaria. 14: 1-26.

Wiktor A., Kowalski., Krysowska M. 1965. Badania osadów schroniska w Puchaczej Skale w Prądniku Czajowskim, pow. Olkusz. Folia Quaternaria, 20: 1-44.

Wiktor A. 1966. Eine neue Nacktschnecken - Art /Gastropoda, Limacidae aus Polen. Ann. Zool. 23 /18/: 449-457.

Wiktor A. 1967. Nowe dla Polski ślimaki nagie z rodzin Limacidae i Milacidae /Gastropoda/ (Die fü r Polen neuen Nacktschnecken von den Familien Limcidae und Milacidae (Gastropoda)). Fragm. Faun. 13/19/: 323-335.

Wiktor A., Kowalski K., Kozłowski J., Krysowska M., Pawlikowa B. 1967. Badania osadów schronisk podskalnych w -ytniej Skale /Beb3o, pow. Kraków/ (The study of the deposits of the tocks shelters in Żytnia Skała (Bebło, Kraków District)). Folia Quaternaria, 25: 1-50.

Wiktor A. 1967. Lytopelte /Liolytopelte/ moldavica Grossu et Lupu /Limacoidae, Gastropoda/ w Polsce (Lytopelte (Liolytopelte)moldavica Grossu & Lupu a species new for Poland). Przegl. Zool., 11, /4/: 385-388.

Wiktor A., Urbański J. 1968. Beiträ ge zur Kenntnis bulgarischer Nacktschnecken /Moll. Pulmonata/. Systematische, zoogeographische und ö kologische Studium ü ber die Mollusken der Balkan-Halbinsel VIII. Bull. Soc. Am. Sc. Lettr. Poznań, D. /1967/ 13, 19: 47-95.

Wiktor A., Wiktor J. 1968. Charakterystyka fauny mieczaków polskiej części Karkonoszy ze szczególnym uwzglednieniem Karkonoskiego Parku Narodowego (Description of the Mollusc fauna of the Polish part of the Karkonosze Mts. with special reference to the Karkonosze National Park). Roczniki Ochr. Przyrody, 33: 193-214.

Wiktor A. 1968. Eine Nacktschnecke Milax /Milax/ parvulus Wiktor, 1968 aus Bulgarien /Mollusca, Pulmonata/. Neubeschreibung. Bull. Acad. Pol. Sci. Cl. II. 16 /7/: 419-422.

Wiktor A. 1969. Milax verrucosus sp. n.. eine neue Nacktschnecke aus Bulgarien /Mollusca, Pulmonata/. Bull.Acad. Pol. Sc. Cl. II, 17 /1/: 47-49.

Wiktor A. 1969. Mięczaki ze stanowiska paleolitycznego Kraków ul. Spadzista. Folia Quaternaria, 31: 61-62.

Wiktor A. 1971. Die von der Niederlä ndischen Biologischen Expedition in die Tü rkei in 1959 gesammelten Nacktschnecken /Milacidae und Limacidae, Pulmonata/ mit Beschreibung einer neuen Deroceras - Art aus dem Balkan Gebiet und der Tü rkei. Zool. Mededel. Leiden, 45/23/: 261-280.

Wiktor A. 1972. Muszkowicki Las Bukowy (charakterystyka ogólna) (Nature of the reserve Muszkowicki Las Bukowy in Vivodship of Wrocław). Ochrona Przyrody, 37 58-65.

Wiktor A. 1972. Współczesne mieczaki Mollusca rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy i okolic (The contemporary Molluscs in the Reserve Muszkowicki Las Bukowy and the adjacent area). Ochrona Przyrody, 37: 127-134.

Wiktor A. 1972. Boettgerilla pallens Simroth, 1912. Inf. Soc. Belge Malacol. Ser., 1, 11: 145-148.

Wiktor A. 1974. Fauna mieczaków subfosylnych rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy w powiecie Ząbkowice Śląskie (The fauna of the subfossil Molluscs of the "Muszkowicki Las Bukowy" nature reserve in District of Ząbkowice (Lower Silesia )). Ochrona Przyrody, 40: 269-290.

Wiktor A. 1975. New Slug species /Pulmonata: Milacidae and Limacidae/ from Balkan Peninsula. Ann. Zool., 33, 6: 77-91.

Wiktor A. 1977. Verbreitung der Nacktschnecken /Arionidae, Milacidae - Pulmonata, Gastropoda/ in Bulgarien. Proc. Fifth Europ. Malac. Congr. Malacologia. Michigan-Milano, 16/1/: 291-294.

Wiktor A., Likharev I.M. 1979. Mantyjnyj kompleks organov sliznej i jego taksonomie eske znae enie. "Nauka", AN SSR, Leningrad. otd. 11-13.

Wiktor A. Likharev I.M. 1979. Phylogenetische Probleme bei Nacktschnecken aus den Familien Limacidae und Milacidae /Gastropda, Pulmonata/. Proc. Sixth Europ. Congr. Malakologia, Michigan, 18: 123-131.

Wiktor A. 1979. The taxonomic status of the genus Aspidoporus Fitzinger, 1833 and remarks on Tandonia reuleauxi /Clessin, 1887/ /Mollusca, Pulmonata/. Ann. Zool., 35/3/: 43-52.

Wiktor A., Likharev I.M. 1979. Paralelizmy v stroenii i sistematie eskoe polo?enie sliznej nadotrjada Stylommatophora. Morfologija, sistematika i filogenija molljuskov. AN SSSR, Trudy Zoologie eskogo Instituta, 80: 70-86.

Wiktor A. 1981. Genus - group level classification of Milacidae /Gastropoda Pulmonata/. Malak. Abh. 7/15/: 145-153.

Wiktor A., Mylonas M. 1981. New Deroceras species from Cyclades Islands /Greece/ /Gastropoda, Pulmonata, Agriolimacidae/. Malak. Abh., 7/17/: 183-193

Wiktor A. 1982. Contribution to the knowledge of the slugs of Yugoslavia /Arionidae, Milacidae, Limacidae, Agriolimacidae - Gastropoda, Pulmonata/. Ann. Zool., 36/24/: 465-489.

Wiktor A., Norris A. 1982. The synonymy of Limax maculatus /Kaleniczenko, 1851/ with notes on its European distributioin. J. Conch., 31: 75-77.

Wiktor A. 1983. Some data on slugs of Morocco and Algeria with description of new Deroceras /Gastropoda, Pulmonata/. Malak. Abh., 8/13/: 155-165.

Wiktor A., Castillejo J. 1983. Furcopenis gen. nov. with its two new species and new Deoceras /Agriolimacidae, Gastropoda, Pulmonata/ from Spain. Malak. Abh. 9/1/: 1-15.

Wiktor A., Szigathy A. 1983. The distribution of slugs in Hungary /Gastropoda, Pulmonata/. Soosiana 10/11, 1982/83: 87-111. /udzia3 A.W. 75 %/.

Wiktor A. 1984. Die Abstammung der holarktischen Landnacktschnecken (Mollusca: Gastropoda). Mitt. dtsch. malak. Ges. 37: 119-137.

Wiktor A. 1984. Six Deroceras species from Greece, new for science /Gastropoda, Pulmonata, Agriolimacidae/. Malak. Abh. 9/5/: 151-164.

Wiktor A. 1986. New for science Milacidae /Mollusca, Pulmonata/. Malak. Abh. 11/13/: 155-165.

Wiktor A., Mylonas M. 1986. Milax aegaeicus n. sp. from Cyclades /Gastropoda, Milacidae/. Malak. Abh., 11/12/: 147-153.

Wiktor A. 1986. Slug distribution in Greece. Proc. of the 8th Intern. Malacol. Congress, Budapest, 1983 s. 295-300.

Wiktor A., Castillejo J. 1987. Deroceras lombricoides /Morelet, 1845/ and Deroceras maltzani /Simroth, 1885/ and their synonymy /Gastropoda, Pulmonata, Agriolimacidae/. Malak. Abh. 12/2/: 13-19.

Wiktor A., Parejo C. 1989. Arion /Kobeltia/ paularensis sp. n. from Central Spain /Gastropoda, Pulmonata, Arionidae/. Malak. Abh. 14/4/:27-33.

Wiktor A., Parejo C. 1989. Geomalacus /Arrudia/ anguiformis /Morelet, 1845/ - its morphology and distribution /Gastropoda, Pulmonata, Arionidae/. Malak. Abh. 14/3/: 15-25.

Wiktor A., Martin R., Castillejo J. 1990. A new slug family Papillodermidae with description of a new genus and species from Spain /Gastropoda, Pulmonata terrestria nuda/. Malak. Abh. 15/1/: 1-18. /udzia3 A.W. 75%/

Wiktor A., Martin R. 1991. Arion anthracius Bourguignat 1866, its morphology and distribution /Gastropoda, Pulmonata, Arionidae/. Malak.Abh. 15: 133-140.

Wiktor A., Piechocki A. 1991. Information on Polish Contribution to the programm of the European Invertebrate Survey. Mitt. dtsch. malakozool. Ges. 48: 31.

Wiktor A., Norris A. 1991. Geomalacus malagensis n. sp. and some remarks concerning generic level systematics of Arionidae /Gastropoda, Pulmonata/. J. Conch. 34: 19-29.

Wiktor A., Mylonas M. 1992. Deroceras astypalaeensis n. sp. from Greek island Astipalaia (Dodelkanesos) (Gastropoda, Pulmonata: Agriolimacidae). Malak. Abh. 16: 1-6.

Wiktor A., Riedel A. 1992. Ślimaki lądowe Gastropoda terrestria. In: Czerwona Lista zwierząt gin1cych i zagrożonych w Polsce. Red.: Z. Głowacinski. Kraków. Pol. Akad. Nauk. Zakł. Ochr. Przyr. i Zasobów Natur. ss 31-38.

Wiktor A. 1994. Contribution to the knowledge of the slugs of Turkey /Gastropoda terrestria nuda/. Archiv f. Molluskenkunde. 123 /1/6/: 1-47.

Wiktor A., Vardinoyannis K., Mylonas M.1994. Slugs of the Greek Southern Aegean Islands (Gastropoda terrestria nuda: Milacidae, Agriolimacidae et Limacidae). Malak. Abh. 17: 1-36

Wiktor A., Milani N. 1995. Controbution to the knowledge of two scarcely known Alpine slugs, Tandonia simrothi (Hesse, 1923) and Deroceras planarioides (Simroth, 1910) (Gastropoda: Pulmonata: Milacidae et agriolimacidae). Malak. Abh. 17 /12/: 151-160

Wiktor A., Backeljau T. 1995. Redescription of the Azorean endemic slug Plutonia atlantica (Morelet, 1860) (Gastropoda terrestria nuda). Bull. de L'Inst. Royal des Sc. Natur. de Belgique. Biologie, 65: 69-82.

Wiktor A., Frank Ch. 1997. Subfossil Parmacella spec. from Greek Macedonia (Gastropoda; Pulmonata: Parmacellidae). Malak. Abh. 18: 175-179.

Wiktor A. 1997. Mapy: Północna granica zasiegów olimaków z grupy alpejskich. Przyk3ady wyspowego wystepowania olimaków. Wp3yw elementu karpackiego. Przykłady przenikania gatunków obcych. In: Atlas Dolnego Śląska. Red.. Wł. Pawlak.

Wiktor A. 1998. Two new for science Deroceras species from France and the Italian Sicily (Gastropoda: Pulmonata: Agriolimacidae. Malak. Abh. 19(2): 13-19.

 

Niektóre artykuły

Wiktor A. 1958. Z biologii odżywiania ślimaków. Przegl. zool., 2, 2: 125-146.

Wiktor A. 1964. Interesująca fauna mięczaków na Górze Miłek w Górach Kaczawskich. Chrońmy Przyr. Ojcz., 2: 20-26.

Wiktor A. 1981. Prof. dr hab. Władysław Rydzewski. Wspomnienie pośmiertne. Przegl. zool.,25: 459-465.

Wiktor A. 1982. Władysław Rydzewski 1911-1980. Muzealnictwo, 25: 119-122.

Wiktor A. 1984. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego. Cz. og. s. 395-400 oraz redakcja całego opracowania. Przegl. zool., 28 /3/: 395-407.

- 9 różnych recenzji o książkach - w Przegl. zool.

Wiktor A., Buczek J. 1988. Wrocławska zoologia i botanika. In: Uniwersytet Wrocławski 40 lat w służbie nauki, kultury, gospodarki. Wrocław. s. 134-144.

 

 

 

animals