Exhibition opening hours:

Monday: closed
Tuesday - Friday: 9.00-15.00
Saturday - Sunday: 10.00-16.00

more information

Publikacje naukowe

dr hab. Krzysztof Świerkosz

 

Wybrane publikacje

Dr Krzysztof Świerkosz jest autorem 140 publikacji naukowych oraz 25 popularnonaukowych. Najważniejsze z nich to:

 

Książki

Świerkosz K. 2009. Species-area relationships of plant communities and the possibility of predicting plant species diversity – a case study in South-Western Poland. Acta Botanica Silesiaca Monographiae 5: 1-214

Jankowski W. & Świerkosz K. (red.) 1995. Korytarz ekologiczny doliny Odry - stan - funkcjonowanie - zagrożenia. IUCN Warszawa, ss. 220.

 

Prace oryginalne w języku angielskim

Świerkosz K., Reczyńska K. 2009. Livid hawkweed (Hieracium bifidum Kit. ex Hornem), a new species for the Red List of Lower Silesia, in the Pełcznica Gorge (Wałbrzych-Bolków Foothills, Sudetes). Opole Scientific Society Nature Journal 42: 17-27.

Świerkosz K., Reczyńska K., Pielech R. 2009. Conservation status and future perspectives of the forest communities of Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani Klika 1955 alliance in the Sudetes and their foothills. Opole Scientific Society Nature Journal 42: 5–16.

Świerkosz K. 2008. Remarks on the main forest and shrub communities of the Langtang Khela Valley (Langtang Range, Central Himalayas, Nepal). - Cas. Slez. Muz. Opava (A) 57:141-148.

Świerkosz K., Reczyńska K & M. Krukowski 2008. Killarey fern Trichomanes speciosum Willd. in Poland (2002-2008) - the state of population and protection perspective. In: Szczęśniak E., Gola E. (eds). Club mosses, horsetails and ferns in Poland - resources and protection. Pp. 47-56.

Żołnierz L., Kromer K. & K. Świerkosz 2008. Ladder spleenwort (Asplenium adulterinum Milde) in Lower Silesia (SW Poland) – distribution, populations state and conservation action plan framework. In: Szczęśniak E., Gola E. (eds).Club mosses, horsetails and ferns in Poland - resources and protection. Pp. 29-45.

Świerkosz K. 2007. General characteristics of the vascular flota and geobotanical division of the Góry Stołowe Mts, Sudety Mts. (Poland). Hartel H., Cilek V., Hebren T. A. Jackson & R. Williams (eds.) Sandstone Landscapes. Academia, Praha pp. 194-200.

Świerkosz K. 2007. Vegetation of southern part of the Isalo Sandstone Massif (Central Madagascar, Africa) – differentiation and threats. In: Hartel H., Cilek V., Hebren T. A. Jackson & R. Williams (eds.) Sandstone Landscapes. Academia, Praha pp. 158-160.

Hartel H., Sadlo J., Świerkosz K. & I. Markova. 2007. Phytogeography of the sandstone areas in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic/Germany/Poland). In: Hartel H., Cilek V., Hebren T. A. Jackson & R. Williams (eds.) Sandstone Landscapes. Academia, Praha pp. 177-189.

Kromer K., Marszał-Jagacka J., Kempińska K., Nowak T., Żołnierz L., Poturała D. & K. Świerkosz. 2006. In vitro propagation and ex situ preservation of endangered ferns from Lower Silesia. [in:] H. Piękoś-Mirkowa & E. Zenkteler [eds.] Conservation-related problems of pteridophytes in Poland. - Botanical Guidebooks 29: 143-155. W Szafer Institute of Botany, Kraków.

Gawrońska K., Wiland-Szymańska J., De Block P., Stoffelen P., Pierzchalska P., Leśniewska H & K. Świerkosz. 2006. Collections of Rubiaceae in Poland. [in:] De Block P., S Dessein & E. Robbrecht [eds.]. Third International Rubiaceae Conference. Programme & Asbtracts. - Scripta Bot. Belg. 40: 33, Meise.

Świerkosz K. & Krukowski M. 2005. Main features of sandstone flora and plant communities of the North-Western part Sudetes Foreland. – Ferrantia 44: 127-132.

Świerkosz K. 2004. Notes on the syntaxonomy of the Asplenietea trichomanis class in Poland - Polish Botanical Journal. 49(2): 203-213.

Krukowski M. & Świerkosz K. 2004. Discovery of the gamethophytes of Trichomanes speciosum Willd. (Hymenophyllaceae: Pteridophyta) in Poland and their biogeographical importance - Fern Gazette 17(2): 79-84.

Szczęśniak E. & Świerkosz K. 2003. Cymbalaria muralis L. and Cymbalarietum muralis Gors 66 in Lover Silesia – exctincion or regresion? [in:] A. Zając, M. Zając & B. Zemanek [eds.] Phytogeographical problems of synanthropic plants. Institute of Botany Jagiellonian University, Krakow, pp. 185-193.

Świerkosz K.& Boratyński A. 2002. Chorological and synanthropodynamical analysis of trees and shrubs of the Stołowe Mts. (Middle Sudety) –  Dendrobiology 48: 75-85.

Świerkosz K., Dajdok. Z., Szczęśniak E. 2002. The Association Geranio phaei-Urticetum dioicae in Southwest Poland. – Polish Botanical Journal 47(1): 53-66.

Świerkosz K. 1994. Association of Saxifrago-Poetum compressae (Kreh 45) Gehu et Leric 57 in Lower Silesia - Fragm. Flor. Geobot. 39(2): 639-652.

 

Prace i doniesienia oryginalne w języku polskim

Świerkosz K. 2011. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. var. cerefolium Trybula ogrodowa odm. typowa na Dolnym Śląsku: biologia, chorologia i stopień zagrożenia - Acta Botanica Silesiaca Suppl.1: 51-53

Świerkosz K. 2011. Chamomilla recutita (L.) Rauschert Rumianek pospolity na Dolnym Śląsku: biologia, chorologia i stopień zagrożenia. - Acta Botanica Silesiaca Suppl.1: 87-89.

Świerkosz K. 2011. Zachyłka Roberta Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newmann w Sudetach i na ich Przedgórzu. - Przyroda Sudetów 14:  31-36. (link do 2011_1.PDF)

Świerkosz K., Reczyńska K. 2010. Orchis militaris L. na Dolnym Śląsku i terenach przyległych. - Acta Botanica Silesiaca 5: 87-97.

Świerkosz K., Bodziarczyk J. 2010. Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani). W: W. Mróz (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny cz. I: ss. 199-215. GIOŚ, Warszawa.

Świerkosz K., Szczęśniak E., Reczyńska K. 2010. Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion). W: W. Mróz (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny cz. I: ss. 95-105. GIOŚ, Warszawa.

Reczyńska K., Świerkosz K. 2009. Zanokcica ciemna Asplenium adiantum-nigrum L. ponownie odnaleziona w rezerwacie „Góra Radunia” (Masyw Ślęży, Przedgórze Sudeckie). Przyroda Sudetów 13: 35-37.

Świerkosz K., Reczyńska K. 2009. Nowe stanowiska Cotoneaster integerrimus Medik. i Festuca pallens Host. w koloni roślinności ciepłolubnej koło Podtynia (Kotlina Kłodzka, Sudety Środkowe). Przyroda Sudetów 13: 31-34.

Halama M., Reczyńska K., Świerkosz K. 2009. Nowe stanowiska Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycota, Phallales) na Dolnym Śląsku. Przyroda Sudetów 13:93-98.

Marszał-Jagacka J., Kromer K. & Świerkosz K. 2005. Ochrona ex situ zagrożonych gatunków paproci z rodzaju Asplenium przy wykorzystaniu kultur in vitro. - Biuletyn Ogrodów Botanicznych 14: 35-42.

Świerkosz K. 2004. Cenne przyrodniczo siedliska i ich zespoły w północno-zachodniej części Pogórza Izerskiego - analiza struktury i powiązań w krajobrazie. – Acta Botanica Silesiaca 1: 23-33.

Świerkosz K. 2004. Flora i zbiorowiska roślinne rezerwatu “Uroczysko Obiszów” (Wzgórza Dalkowskie) – Acta Botanica Silesiaca 1: 49-70.

Świerkosz K. 2004. Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion) [w:] J. Herbich (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. 3: 72-77.

Świerkosz K. 2004. Trichomanes speciosum Willd. Włosocień delikatny [w] B. Sudnik-Wójcikowska [red.] Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Gatunki roślin. 9: 59-62.

Bodziarczyk J. & Świerkosz K. 2004. Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani). [w:] J. Herbich (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Lasy i bory. 5: 138-163.

Mróz W. & Świerkosz K. 2004. Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej. [w:] J. Herbich (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. 3: 61-71.

Świerkosz K. & Mróz W. 2004. Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacetalia vandellii [w:] J. Herbich (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ściany, piargi i rumowiska skalne, jaskinie. 4: 55-70.

Perzanowska J., Świerkosz K. & Mróz W. 2004. Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie [w:] J. Herbich (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. 3: 210-217.

Świerkosz K., Mróz W. & Perzanowska J. 2004. Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsion thalianae). [w:] J. Herbich (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ściany, piargi i rumowiska skalne, jaskinie. 4: 71-74. (link do 2004_12.PDF)

Świerkosz K. & Pielech R. 2004. Materiały do flory naczyniowej Ziemi Lądeckiej. - Przyroda Sudetów 7: 29-40

Świerkosz K. 2004. Zróżnicowanie flory i szaty roślinnej Gór Stołowych. [w:] Fabiszewski J. (red.) Wartości botaniczne wybranych pasm Sudetów. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Ser. B, 213: 83-98.

Świerkosz K.& Narkiewicz C. 2004. Flora i zbiorowiska roślinne Pogórza Izerskiego wraz z Obniżeniem Żytawsko-Zgorzeleckim. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Ser. B, 213: 45-58.

Świerkosz K. 2003. Zmiany we florze zbiorowisk leśnych rezerwatu “Uroczysko Obiszów” (Wzgórza Dalkowskie) w latach 1973-1998 – Fragm. Flor. Geobot. Polonica 10: 1-12.

Świerkosz K. & Szczęśniak E. 2003. Stan populacji i zagrożenia wybranych gatunków naskalnych na Dolnym Śląsku – [w:] Z. Kącki [red.] Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. pp. 69-83. Instytut Biologii Roślin UWr – PTOP “pro Natura”, Wrocław.

Świerkosz K. 2003. Godny ochrony fragment buczyny ziołoroślowej Aceri-Fagetum J. Bartsch & M. Bartsch 1940 w Zieleńcu (Góry Bystrzyckie, Sudety Środkowe). - Przyroda Sudetów 6: 67- 72.

Świerkosz K. 2003. Materiały do rozmieszczenia i zróżnicowania lasów klonowo-lipowych (Aceri-Tilietum Faber 1936) w Sudetach Środkowych. - Przyroda Sudetów 6: 73-82.

Świerkosz K. 2002. Flora i zbiorowiska roślinne rezerwatu “Krokusy w Górzyńcu”. – Przyroda Sudetów Zachodnich 5: 51-64.

Świerkosz K. & Podlaska  M. 2002. Goodyera repens L. w Masywie Piekielnej Góry koło Polanicy (Sudety Środkowe). – Przyroda Sudetów Zachodnich 5: 13-16.

Świerkosz K. 2001. Rzadkie i chronione elementy flory naczyniowej w północnej części Pogórza Izerskiego. – Przyroda Sudetów Zachodnich. 4: 29-38.

Boratyński A., Kosiński P., Kwiatkowski P., Szczęśniak E. & Świerkosz K. 1999. Chronione i godne ochrony drzewa i krzewy polskiej części Sudetów, Pogórza i Przedgórza Sudeckiego. 11. Cotoneaster integerrimus Medik. i C. niger (Thunb.) Fr. - Arboretum Kórnickie 44: 5-22.

Świerkosz K. 1996. Rzadkie i chronione gatunki roślin naczyniowych w Parku Narodowym Gór Stołowych. - Szczeliniec 117-123. Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa Zdrój.

Świerkosz K. 1995. Ochrona zbiorowisk roślinnych pogórza i dolnych partii regla w Karkonoskim Parku Narodowym. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 51(6): 16-25

Świerkosz K. 1995. Flora Chojnika (Karkonoski Park Narodowy) na tle terenów przyległych. - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 14(4): 23-43.

Świerkosz K. 1995. Notatki dendrologiczne z Dolnego Śląska. Część 1. Ziemia Gryfowska. - Rocz. Sekc. Dendr. 43: 161-170.

Świerkosz K. 1994 Zbiorowiska roślinne Góry Chojnik - eksklawy Karkonoskiego Parku Narodowego. część 1. Zbiorowiska leśne. - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13.2:17-36.

Świerkosz K. 1994. Zbiorowiska roślinne Góry Chojnik - eksklawy Karkonoskiego Parku Narodowego. część 2. Zbiorowiska nieleśne. - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13.2: 37-53.

Świerkosz K. 1994. Hedera helix L. we Wrocławiu. - Rocz. Sekc. Dendr. 42: 37 - 47.

Świerkosz K. 1993. Naturalne stanowiska kwitnącego bluszczu Hedera helix L. w okolicy Wrocławia. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 49(2): 82-85

Świerkosz K. 1993. Flora i zbiorowiska roślinne murów miasta Wrocławia. - Acta Univ. Wrat. Pr. Bot. 53: 19-58.

Świerkosz K. 1993. Nowe zespoły roślinności synantropijnej we Wrocławiu. - Acta Univ. Wrat. Pr. Bot. 53: 59-94.

Świerkosz K. 1992. Podkolan biały Platanthera bifolia i zanokcica ciemna Asplenium adiantum-nigrum w Górach Ołowianych. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 48(1): 96-100, Kraków

Świerkosz K. 1992. Rzadkie i chronione gatunki roślin na Górze Chojnik. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 48(5): 59-63.

Świerkosz K. 1992. Stanowisko ułudki leśnej Omphalodes scorpioides (Haenk.) Schrank. na Dolnym Śląsku. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 48(3):101-103, Kraków.

Świerkosz K. 1992. Nowe stanowisko Cotoneaster integerrimus Medicus na Dolnym Śląsku. - Rocz. Sekc. Dendr. 40: 97-103

Anioł-Kwiatkowska J. & Świerkosz K. 1992. Flora i roślinność rezerwatu Ostrzyca Proboszczowicka oraz jego otoczenia.- Acta Univ. Wrat. Pr. Bot. 48: 45-115, Wrocław.

Świerkosz K. 1991. Roślinność rezerwatu przyrody nieożywionej “Ostrzyca Proboszczowicka”. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 47(5): 74-78, Kraków.

 

Artykuły i rozdziały przeglądowe

Świerkosz K. 2010. Filozofia ochrony przyrody w Unii Europejskiej [w:] S. Lubaczewska (red.) Strażnicy Natury - zapobieganie szkodom w praktyce. - Fundacja Ekorozwoju, Wrocław s. 5-16. ISBN 978-83-923848-2-3

Świerkosz K., Lubaczewska S. 2010. Strażnicy Natury 2000 – monitoring naruszeń przyrodniczych stanu siedlisk i gatunków. [w:] S. Lubaczewska (red.) Strażnicy Natury - zapobieganie szkodom w praktyce. - Fundacja Ekorozwoju, Wrocław, s. 119-152. ISBN 978-83-923848-2-3

Szczęśniak E. & Świerkosz K. 2008. Paprotniki. [w:] A. Witkowski, B. M. Pokryszko, W. Ciężkowski [red.] Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. Park Narodowy Gór Stołowych pp. 168-173.

Świerkosz K., Smoczyk M., Gołąb Z. 2008. Flora naczyniowa. [w:] A. Witkowski, B. M. Pokryszko, W. Ciężkowski [red.] Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. Park Narodowy Gór Stołowych pp. 174-181.

Świerkosz K., Furmankiewicz M., Mastalska-Cetera B. 2008. Wdrażanie sieci Natura 2000 w Sudetach. W: M. Furmankiewicz & J. Potocki (red.) Problemy ochrony przyrody w zagospodarowaniu przestrzennym Sudetów. pp. 141-171. (link do 2008_13.PDF)

Jankowski W. & Świerkosz K. 2005. Thoughts about cross-border coordination concerning the designation of Natura 2000 sites: The Polish perspective. [In:] M. Leibenath, S. Rientjes, G. Lintz, C. Kolbe-Weber & U. Walz (eds.) Crossing borders: Natura 2000 in the Light of EU-Enlargement. ECNC European Centre for Nature Conservation – Leibnitz Institute of Ecological and Regional Development. Tilburg – Drezden. p. 121 – 128.

Świerkosz K. 2004. Stan ochrony roślin naczyniowych oraz wybranych siedlisk przyrodniczych w Sudetach i na ich Przedgórzu w ramach systemu Natura 2000. W: M. Furmankiewicz & J. Potocki (red.) Problemy ochrony przyrody w zagospodarowaniu przestrzennym Sudetów. pp. 97-108.

Świerkosz K. 2001. Dolina Odry – problemy zrównoważonego rozwoju. – Architektura Krajobrazu 2-3: 27-34

Solon J., Świerkosz K. 1999. Flora PNGS [w:] M. Zgorzelski [red.] Góry Stołowe. Wydawnictwo Akademickie “Dialog”. Warszawa. s. 122-127.

Drapella-Hermansdorfer A., Masztalski R., Świerkosz K. & Wojtyszyn B. 1997. Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy. Zasoby, granice, problemy planistyczne. - Architectus 1-2: 133-148.

Świerkosz K. 2002. Inwentaryzacja i monitoring ekosystemów lądowych oraz flory i fauny w dolinie Odry i Nysy Łużyckiej. – Biuletyn Monitoringu Przyrody 3: 34-47, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Świerkosz K. 2001. Ogrody botaniczne Sri Lanki. – Biuletyn Ogrodów Botanicznych 10: 111-115.

Świerkosz K. 2000. Flora naczyniowa Sri Lanki i problemy jej ochrony. – Wszechświat 101 (10-12): 237-241.

Świerkosz K. 2000. Ochrona flory w Planach Ochrony Parków Narodowych i rezerwatów. – Szczeliniec 4: 43-54.

Kozioł E. & Świerkosz K. 1995. Flora Workuty w zbiorach Zielnika Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego - zielnik katorżnika, Piotra Adasia z lat 1954-1956. - Wiadomości Botaniczne 39(1/2): 147-152.

 

Książki popularnonaukowe

Sołtysik M., Świerkosz K. (ed.) 2009. Mniej odpadów? – tak!. Eko-Unia – Eko-Edukacja. Wrocław, pp. 165. ISBN 978-83-925260-3-2.

Cieślak M., Furmankiewicz J., Furmankiewicz M., Kijora I., Mazur W., Narkiewicz C., Ruszlewicz A., Struś K., Szlachetka A., Świerkosz K. 2004. Góry i Pogórze Kaczawskie. Europejskie dziedzictwo przyrodnicze. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin, ss. 99.

Świerkosz K. 2003. Wyznaczanie ostoi Natura 2000. WWF Polska, Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody, Warszawa, ss. 64.

Świerkosz K. & Obrdlik P. 2002. Natura 2000 in the Oder river valley. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju – World Wilde Fund for Nature (WWF), Wrocław, pp. 64.

Świerkosz K. 2001. Lasy tropikalne. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław. ss. 48.

Świerkosz K. 1996. Przyroda otoczenia Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego s. 24-64. (w:) Kokurewicz T., Świerkosz K.., Woźniak J. 1996. Przyroda Ziemi Gorzowskiej. Nietoperze w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. ss. 195. Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

animals