koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 9.00-16.30
sobota – niedziela: 10.00-17.30

więcej informacji

Badania naukowe prowadzone aktualnie przez pracowników Muzeum

dr hab. Jan Kotusz

 1. Rola hybrydyzacji i poliploidyzacji w ewolucji rodzaju Cobitis.
 2. Taksonomia wybranych gatunków ryb ichtiofauny słodkowodnej.
 3. Ekologia wybranych gatunków ryb słodkowodnych.
 4. Zagrożenia i ochrona ichtiofauny słodkowodnej Polski.
 5. Monitoring ichtiofauny rzek Polski.

Bieżące projekty:

 1. Poziom zarażenia pasożytami u ryb z rodzaju Cobitis (Teleostei: Cypriniformes) o płciowym i klonalnym systemie rozrodu w zróżnicowanych siedliskach. Projekt NCN (typ: OPUS) nr 2011/03/B/NZ8/02095.
  Opis założeń projektu i aktualne wyniki badań
 2. Zróżnicowanie morfologiczne rodzaju Cobitis (Teleostei, Cobitidae) w strefie hybrydowej.
 3. Intensywność infekcji parazytologicznej w aseksualno-seksualnych populacjach ryb z rodzaju Cobitis w kontekście ewolucji płci.
 4. Struktura i dynamika populacji oraz preferencje mikrosiedliskowe kozy dunajskiej (Cobitis elongatoides Bačescu et Meier, 1969) w populacjach o mieszanym, aseksualno-seksualnym sposobie rozrodu.
 5. Czerwona lista ryb i minogów Polski.
 6. Status taksonomiczny brzany karpackiej Barbus cyclolepis waleckii Rolik, 1975.
 7. Opracowanie metodyki państwowego monitoringu stanu zachowania głowacza białopłetwego Cottus gobio w ramach realizacji założeń programu Natura 2000 w Polsce.

 

 

jan.kotusz@uwr.edu.pl

 

ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt