koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek – piątek: 9.00-16.30
sobota – niedziela: 10.00-17.30

więcej informacji

Badania naukowe prowadzone aktualnie przez pracowników Muzeum

dr hab. Krzysztof Świerkosz

  1. Modele species-area relation w zbiorowiskach roślinnych Polski Pd.-Zach.
  2. Szata roślinna piaskowców Europy Środkowej.
  3. Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych w ramach systemu obszarów Natura 2000, ze szczególnym uwzględnieniem Polski Pd.-Zach.
  4. Rozmieszczenie i zróżnicowanie wybranych grup zbiorowisk roślinnych Dolnego Śląska (klasy Asplenietea trichomanis, Koelerio-Corynephoretea, Festuco-Brometea, Betulo-Adenostyletea, Querco-Fagetea) ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowisk naskalnych.
  5. Rozmieszczenie i stan zachowania paproci z rodzajów Asplenium i Trichomanes w Sudetach, na ich Pogórzu i Przedgórzu.

krzysztof.swierkosz@uwr.edu.pl

 

ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt