koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek: 9.00-15.00
środa i czwartek: 9.00-16.00
piątek: 9.00-15.00
sobota - niedziela: 10.00-17.00

więcej informacji

Oferta edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Muzeum, prezentującego największą w Polsce ekspozycję przyrodniczą, przygotowali dla Państwa szeroką ofertę zajęć edukacyjnych. Nasi naukowcy oferują kierowane do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-7), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych lekcje muzealne w formie prelekcji, ćwiczeń i zajęć z wykorzystaniem sal wystawowych, a także zajęcia praktyczne w terenie (w lasach, parkach, na łąkach w obrębie Wrocławia), głównie z zakresu swoich specjalności badawczych: zoologii ogólnej, ornitologii, ichtiologii, malakologii, entomologii, mykologii, botaniki, ekologii i ochrony środowiska.

Spis proponowanych zajęć, zamieszczony poniżej, uwzględnia trzy bloki tematyczne:

  1. EKOLOGIĘ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA,
  2. ŚWIAT ZWIERZĄT,
  3. ŚWIAT GRZYBÓW I ROŚLIN.

Cena za przeprowadzone w jednym dniu zajęcia (3-6 godzin lekcyjnych) wynosi 18 zł od uczestnika i obejmuje wstęp na wystawy Muzeum Przyrodniczego.

W sprawie organizacji zajęć w Muzeum należy kontaktować się z:

mgr inż. Jerzy Maciążek, tel. 71 375 41 44; e-mail: jerzy.maciazek@uwr.edu.pl


Uwaga!
Możliwość realizacji danych zagadnień jest związana z dostępnością prowadzących w wybranym terminie. Pracownicy Muzeum są nauczycielami akademickimi, mającymi regularne zajęcia dla studentów, a także naukowcami, uczestniczącymi w badaniach terenowych, wyjazdach zagranicznych i konferencjach naukowych.

 

Grupy przedszkolne mogą skorzystać z oprowadzenia po wystawach z przewodnikiem zgodnie z poniższymi zasadami:

  • tylko po uprzedniej rezerwacji telefonicznej pod numerem 71 375 41 44
  • cena: 50 zł za oprowadzenie 1-30 osób
  • wycieczki liczące powyżej 30 osób dzielone są na mniejsze grupy.

 


 

Tytuł zajęć
Liczba godzin
Rodzaj zajęć
Etap edukacyjny
Osoby prowadzące

ORGANIZMY A KULTURA

Znaczenie i symbolika gatunków zwierząt dla wybranych kultur świata
2
prezentacja (PowerPoint) – 1 godzina
wizyta na wystawach – 1 godzina
SP1, SP2, SŚ
Karolina Piszczałowska

EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1A Zagrożone i ginące gatunki w Polsce i na świecie (CITES)
2
prezentacja (PowerPoint) – 2 godzina.*
SP2, SŚ
dr hab. Tomasz Maltz
uzupełnienie prelekcji:
1B. Zagrożone i ginące gatunki w Polsce i na świecie (CITES)
2
ćwiczenia: wystawy Muzeum
(2 x po 1 godzinie dla grupy)
SP2, SŚ
dr hab. Małgorzata Proćków,
dr hab. Tomasz Maltz
Ziemia – wodna planeta
2
prezentacja (PowerPoint)  1 godzina, ćwiczenia – w oparciu o karty pracy, wizyta na wystawach Muzeum – 1 godzina.
SP1, SP2
dr hab. prof. Jan Kotusz
Skąd się biorą powodzie
i czy jesteśmy na nie skazani?
2
prezentacja (PowerPoint) 2 godziny.
SP1 i SP2, SŚ
dr hab. prof. Jan Kotusz
Wymieranie i gatunki zagrożone
3
prezentacja (Power Point) – 1,5 godziny, ćwiczenia na salach wystawowych z wykorzystaniem mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych – 1,5 godziny.
SP1 i SP2, SŚ
dr Grzegorz Skórzewski

ŚWIAT ZWIERZĄT

Wędrówki ryb – cud natury, czy precyzyjny mechanizm?
4
prezentacja (PowerPoint) – 2 godziny.
ćwiczenia – w oparciu o karty pracy, wizyta na wystawach Muzeum – 2 godziny.
SP1, SP2, SŚ
dr hab. prof. Jan Kotusz
Skąd się wzięły ryby w wodach Polski?
4
prezentacja (PowerPoint) – 2 godziny.
ćwiczenia – w oparciu o karty pracy wizyta na wystawach Muzeum – 2 godziny.
SP1, SP2, SŚ
dr hab. prof. Jan Kotusz
Dlaczego ptaki śpiewają?
2
prezentacja (PowerPoint) – 2 godziny.
SP2, SŚ
dr hab. prof. Marta Borowiec
Co sygnalizują kolorowe pióra u ptaków?
2
prezentacja (PowerPoint) – 1 godzina
ćwiczenia – 1 godzina
SP2, SŚ
dr hab. prof. Marta Borowiec
2A. Wybrane zagadnienia z biologii ślimaków lądowych
2
prezentacja (PowerPoint) – 2 godziny
SP2, SŚ
dr hab. Tomasz Maltz
2B. Mięczaki w mieście
2
prezentacja (PowerPoint) – 2 godziny
SP2, SŚ
dr hab. Tomasz Maltz
2C.Ślimaki z muszlą i bez muszli
2
ćwiczenia: sala ćwiczeniowa 1 godz.
zajęcia na dużej sali wystawowej – 1 godzina (dla 2 grup po 15 osób)
SP2, SŚ
dr hab. Małgorzata Proćków,
dr hab. Tomasz Maltz
Niezwykłe mięczaki
2
prezentacja (PowerPoint) –  1 godzina
zajęcia na dużej sali wystawowej 1 godzina (dla 2 grup po 15 osób)
SP2, SŚ
dr hab. Małgorzata Proćków,
dr hab. Tomasz Maltz
Różnorodność świata zwierząt
3
warsztaty w języku polskim (a także w polskim i angielskim), wizyta na wystawach Muzeum – zajęcia z kartami pracy (morfologia głównych typów zwierząt) – 3 godziny
SP2
dr hab. Małgorzata Proćków,
dr hab. Tomasz Maltz
Adaptacje  środowiskowe kręgowców czyli krótka lekcja ewolucji
4
prezentacja (PowerPoint) –  2 godziny
zajęcia na salach wystawowych - 2 godziny (zapoznanie młodzieży z przykładami adaptacji środowiskowych kręgowców, ze szczególnym uwzględnieniem roli szkieletu i jego przekształceń w trakcie ewolucji tej grupy zwierząt)
SP2, SŚ
dr Grzegorz Skórzewski
Owady a człowiek
2
prezentacja (PowerPoint) – 1 godzina,
warsztaty/prelekcja na sali wystawowej – 1 godzina
dr hab. Paweł Jałoszyński
Szkielet zewnętrzny i wewnętrzny
2
prezentacja (PowerPoint) – 1 godzina
warsztaty – wycieczka po Muzeum – 1 godzina
dr hab. Paweł Jałoszyński
Bioróżnorodność owadów, największej grupy organizmów na Ziemi
2
prezentacja (PowerPoint) – 1 godzina
warsztaty – wycieczka po Muzeum – 1 godzina
dr hab. Paweł Jałoszyński
Znaczenie owadów w przyrodzie
2
prezentacja (PowerPoint) 1 godzina; warsztaty na wystawach MP – 1 godzina
SP2, SŚ
Prof. dr hab. Marek Wanat
Owady w naszych domach
2
prezentacja (PowerPoint) 1 godzina; warsztaty na wystawach MP – 1 godzina
SP2, SŚ
Prof. dr hab. Marek Wanat
Przegląd ważniejszych grup bezkręgowców
2
Warsztaty praktyczne – sala ćwiczeniowa (prezentacja zakonserwowanych okazów) + sala wystawowa (prezentacja eksponatów)
SP1 i SP2
dr hab. Małgorzata Proćków,
dr hab. Tomasz Maltz
Co warto wiedzieć o płazach i gadach?
2
prezentacja (PowerPoint) – 1 godzina, warsztaty – 1 godzina (poznanie gatunków zamieszkujących Polskę; poznanie ich biologii, cech charakterystycznych i jak bezbłędnie je rozpoznawać)
SP0, SP1, SŚ
dr Grzegorz Skórzewski
Ekologia a ewolucja – drapieżniki i ofiary
4
prezentacja (PowerPoint) – 2 godziny, zajęcia na salach wystawowych – ok. 2 godzin (ukazanie ewolucyjnych zależności między drapieżnikami i ich ofiarami oraz kształtowaniem się tych relacji w historii Ziemi)
SP1, SP2, SŚ
dr Grzegorz Skórzewski
Strategie obronne zwierząt
2
prezentacja (Power Point) – 1 godzina, zajęcia na salach wystawowych, w czasie których dzieci poznają adaptacje antydrapieżnicze stosowane przez zwierzęta – 1 godzina
SP0, SP1
dr Grzegorz Skórzewski
Podstawy systematyki filogenetycznej
3
Przedstawienie taksonomii jako ważnego działu współczesnej biologii (wprowadzenie do historii systematyki oraz zasad klasyfikacji biologicznej, wprowadzenie i omówienie pojęcia monofiletyzm, polifiletyzm, grupa siostrzana itp.).
Dodatkowo, nauka tworzenia drzewa filogenetycznego metodą UPGMA – sala ćwiczeniowa
dr Grzegorz Skórzewski

ŚWIAT GRZYBÓW I ROŚLIN

Zróżnicowanie i budowa owocników grzybów makroskopijnych
3
prezentacja (PowerPoint) – 2 godziny, ćwiczenia w oparciu o zasuszone okazy i karty pracy 1 godzina.
SP2, SŚ
dr Marek Halama
Wybrane zagadnienia z biologii i ekologii grzybów makroskopijnych
3
prezentacja (PowerPoint) – 2 godziny, ćwiczenia w oparciu o karty pracy 1 godzina.
SP2, SŚ
dr Marek Halama
Pospolite grzyby jadalne i trujące spotykane w Polsce
3
prezentacja (PowerPoint) – 2 godziny, ćwiczenia w oparciu o karty pracy 1 godzina.
SP2, SŚ
dr Marek Halama
Problematyka grzybów cechujących się właściwościami psychoaktywnymi
2
prezentacja (PowerPoint) – 2 godziny.
dr Marek Halama
Jaka jest różnorodność organizmów zasiedlających martwe drewno?
3
prezentacja (PowerPoint) – 2 godziny, ćwiczenia w oparciu o karty pracy 1 godzina.
SP2, SŚ
dr Marek Halama

 

SP0 – szkoła podstawowa (klasy1-3), SP1 – szkoła podstawowa (klasy 4-6), SP2 – szkoła podstawowa (klasy 6-8), SŚ – szkoła średnia

* jednostka – godzina lekcyjna (45 minut); w przypadku prezentacji dwugodzinnych przewidziana jest krótka przerwa po 45 minutach

 

Grupy przedszkolne mogą skorzystać z oferty oprowadzenia z przewodnikiem:

  • tylko po uprzedniej rezerwacji telefonicznej pod numerem 71 375 41 44
  • cena: 50 zł za oprowadzenie 1-30 osób
  • wycieczki liczące powyżej 30 osób dzielone są na mniejsze grupy.

 

ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt