koralowiec madreporowy lisc paproci muszla rozkolca kolekcja motyli szkielet tapira i nosorozca muszle porcelanek
Godziny zwiedzania wystaw:

poniedziałek: nieczynne
wtorek - piątek: 9.00-15.00
sobota - niedziela: 10.00-16.00

więcej informacji

Oferta edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Muzeum, prezentującego największą w Polsce ekspozycję przyrodniczą, przygotowali dla Państwa szeroką ofertę zajęć edukacyjnych. Nasi naukowcy oferują kierowane do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych lekcje muzealne w formie prelekcji, ćwiczeń i zajęć z wykorzystaniem sal wystawowych, a także zajęcia praktyczne w terenie (w lasach, parkach, na łąkach w obrębie Wrocławia), głównie z zakresu swoich specjalności badawczych: zoologii ogólnej, ornitologii, ichtiologii, malakologii, entomologii, mykologii, botaniki, ekologii i ochrony środowiska.

Spis proponowanych zajęć, zamieszczony poniżej,  uwzględnia cztery bloki tematyczne:

  1. EKOLOGIĘ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA,
  2. ŚWIAT ZWIERZĄT,
  3. ŚWIAT GRZYBÓW I ROŚLIN,
  4. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W TERENIE

Cena za przeprowadzone w jednym dniu zajęcia (3-6 godzin lekcyjnych) wynosi 14 zł od uczestnika i obejmuje wstęp na wystawy Muzeum Przyrodniczego.

W sprawie organizacji zajęć w Muzeum należy kontaktować się z:

dr Małgorzatą Proćków, tel. 71 375 40 65; e-mail: malgorzata.prockow@uni.wroc.pl
dr Tomaszem Maltzem, tel. 71 375 40 64; e-mail: tomasz.maltz@uni.wroc.pl

 

Tytuł zajęć Liczba godzin Rodzaj zajęć Etap edukacyjny Osoby prowadzące

EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1A Zagrożone i ginące gatunki w Polsce i na świecie (CITES)
2
prezentacja (PowerPoint) - 2 godz.
G, SŚ
dr Tomasz Maltz
uzupełnienie prelekcji:
1B. Zagrożone i ginące gatunki w Polsce i na świecie (CITES)
2
ćwiczenia: wystawy Muzeum (2 x po 1 godz. dla grupy)
G, SŚ
dr Małgorzata Proćków,
dr Tomasz Maltz
Ziemia – wodna planeta
3
prezentacja (PowerPoint)  1 godz., ćwiczenia – w oparciu o karty pracy, wizyta na wystawach Muzeum – 2 godz.
SP, G
dr Jan Kotusz
Skąd się biorą powodzie
i czy jesteśmy na nie skazani?
2
prezentacja (PowerPoint) 2 godz.
SP, G, SŚ
dr Jan Kotusz
Zwierzęta ginące
i wymarłe w kolekcji Muzeum Przyrodniczego
2
prezentacja (PowerPoint)  1 godz. + ćwiczenia na wystawach – 1 godz.
G, SŚ
Prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk

ŚWIAT ZWIERZĄT

Tajemnice wędrówek ptaków – jak one znajdują drogę
2
prezentacja (PowerPoint)  1 godz. + ćwiczenia na wystawach – 1 godz.
G, SŚ
Prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk
Wędrówki ryb – cud natury, czy precyzyjny mechanizm?
4
prezentacja (PowerPoint)  2 godz., ćwiczenia – w oparciu o karty pracy, wizyta na wystawach Muzeum – 2 godz.
SP, G, SŚ
dr Jan Kotusz
Skąd się wzięły ryby w wodach Polski?
4
prezentacja (PowerPoint)  2 godz., ćwiczenia – w oparciu o karty pracy wizyta na wystawach Muzeum – 2 godz.
SP, G, SŚ
dr Jan Kotusz
Dlaczego ptaki śpiewają?
2
prezentacja (PowerPoint) 2 godz.
G, SŚ
Prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk,
dr hab. prof. Marta Borowiec
Woda – środowisko życia ryb
3
prezentacja (PowerPoint)  1 godz., ćwiczenia – w oparciu o karty pracy, wizyta na wystawach Muzeum – 2 godz.
SP, G, SŚ
dr Jan Kotusz
Co sygnalizują kolorowe pióra u ptaków?
2
prezentacja (PowerPoint)  1 godz.
ćwiczenia 1 godz.
G, SŚ
dr hab. prof. Marta Borowiec
2A. Wybrane zagadnienia z biologii ślimaków lądowych
2
prezentacja (PowerPoint)  2 godz.
G, SŚ
dr Tomasz Maltz
2B.Ślimaki z muszlą i bez muszli
2
ćwiczenia: sala ćwiczeniowa 1 godz. + zajęcia na dużej sali wystawowej 1 godz. (dla 2 grup po 15 osób)
G, SŚ
dr Małgorzata Proćków,
dr Tomasz Maltz
Niezwykłe mięczaki
2
prezentacja (PowerPoint)  1 godz. + zajęcia na dużej sali wystawowej 1 godz. (dla 2 grup po 15 osób). Charakterystyka morfologiczna mięczaków (ślimaki, małże, głowonogi, chitony) i przykłady najbardziej niezwykłych.
G, SŚ
dr Małgorzata Proćków,
dr Tomasz Maltz
Różnorodność świata zwierząt
3
warsztaty w języku polskim (a także w polskim i angielskim), wizyta na wystawach Muzeum – zajęcia z kartami pracy (morfologia głównych typów zwierząt) – 3 godz.
SP, G
dr Małgorzata Proćków,
dr Tomasz Maltz
Czemu jest tak dużo owadów?
2
prezentacja (PowerPoint)  1 godz., warsztaty na sali wystawowej – 1 godz.
(przyczyny sukcesu ewolucyjnego owadów)
G, SŚ
Prof. dr hab. Marek Wanat
Obce gatunki owadów w Polsce
2
prezentacja (PowerPoint) 1 godz., warsztaty na sali wystawowej – 1 godz.
(przyczyny i przykłady skutecznych
introdukcji obcych gatunków owadów)
G, SŚ
Prof. dr hab. Marek Wanat
Znaczenie owadów w przyrodzie
2
prezentacja (PowerPoint) 1 godz., warsztaty na sali wystawowej 1 godz.
(jak wyglądałby świat bez owadów)
G, SŚ
Prof. dr hab. Marek Wanat
Owady a człowiek
2
prezentacja (PowerPoint)  1 godz., warsztaty na sali wystawowej – 1 godz.
(korzyści i straty wynikające z obecności owadów w życiu człowieka)
G, SŚ
Prof. dr hab. Marek Wanat
Szkielet zewnętrzny i wewnętrzny
2
prezentacja (PowerPoint)  1 godz., warsztaty na sali wystawowej – 1 godz.
(charakterystyka i uwarunkowania
rozwojowe zależne od typu szkieletu)
dr hab. Paweł Jałoszyński
Bioróżnorodność owadów, największej grupy organizmów na Ziemi
2
prezentacja (PowerPoint)  1 godz., warsztaty – wycieczka po Muzeum – 1 godz. (demonstracja różnorodności form ciała owadów)
dr hab. Paweł Jałoszyński
Adaptacje środowiskowe kręgowców czyli krótka lekcja ewolucji
3
prezentacja (PowerPoint)  1 godz., warsztaty na sali wystawowej – 2 godz.
(zapoznanie z przykładami adaptacji środowiskowych kręgowców, ze szczególnym uwzględnieniem roli szkieletu i jego przekształceń w trakcie ewolucji tej grupy zwierząt)
G, SŚ
mgr Grzegorz Skórzewski
Tajemnice z życia sów
2
warsztaty  – 2 godz. (m.in. o tym jak wyglądają, co jedzą, jak polują  puchacz, płomykówka, puszczyk)
SP, G
mgr Katarzyna Turzańska, mgr Paulina Turowicz
Co warto wiedzieć o płazach i gadach
2
prezentacja (PowerPoint)  1 godz., warsztaty  – 1 godz.
(poznanie gatunków zamieszkujących Polskę; poznanie ich biologii, cech charakterystycznych ; jak bezbłędnie je rozpoznawać)
SP, G, SŚ
mgr Grzegorz Skórzewski

ŚWIAT GRZYBÓW I ROŚLIN

Owocniki grzybów makroskopijnych
3
prezentacja (PowerPoint)  1 godz., ćwiczenia 2 godz.
G, SŚ
dr Marek Halama
Zarodniki wybranych grup grzybów: ich budowa, uwalnianie i rozsiewanie
3
prezentacja (PowerPoint)  1 godz., ćwiczenia 2 godz.
G, SŚ
dr Marek Halama
Biologia i ekologia grzybów leśnych
2
prezentacja (PowerPoint)  2 godz.
G, SŚ
dr Marek Halama
Mikologia stosowana – pospolite grzyby jadalne i trujące spotykane w Polsce
2
prezentacja (PowerPoint)  2 godz.
G, SŚ
dr Marek Halama

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W TERENIE

Dlaczego ptaki śpiewają?
4
ćwiczenia terenowe 4 godz.
G, SŚ
Prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk,
dr hab. Marta Borowiec
Ekologia ślimaków lądowych
4
Ćwiczenia terenowe (dla 2 grup  po 15 osób)
G, SŚ
dr Tomasz Maltz,
dr Małgorzata Proćków
Owady wokół nas
2
Ćwiczenia terenowe (jedna wycieczka)
G, SŚ
Prof. dr hab. Marek Wanat

 

SP – szkoła podstawowa (klasy 4-6), G – gimnazjum, SŚ – szkoła średnia

* jednostka – godzina lekcyjna (45 minut); w przypadku prezentacji dwugodzinnych przewidziana jest krótka przerwa po 45 minutach

 

Grupy przedszkolne oraz uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej mogą skorzystać z poniższej oferty:

Oprowadzenie z przewodnikiem

  • tylko po uprzedniej rezerwacji telefonicznej pod numerem 71 375 41 45
  • cena: 40 zł za oprowadzenie 1-30 osób

Wycieczki liczące powyżej 30 osób dzielone są na mniejsze grupy.

 

ikona statystyki odwiedzin
ozdobny pasek z ikonkami zwierząt