Exhibition opening hours:

Monday: closed
Tuesday - Friday: 9.00-15.00
Saturday - Sunday: 10.00-16.00

more information

Biblioteka

Zagraniczne czasopisma zoologiczne prenumerowane przez Bibliotekę Muzeum

 

 1. Animal Conservation /dostępne również on-line/
 2. Archiv fur Molluskenkunde
 3. Bird Conservation International
 4. British Birds
 5. Cladistics /dostępne również on-line/
 6. Ecology of Freshwater Fish
  /pełne teksty w bazie EBSCO/
 7. Ibis (od 2003 r.)
 8. Journal of Field Ornithology
 9. Journal of Raptor Research
 10. Malacologia
 11. Voprosy Ichtiologii
 12. Limicola
 13. Zoological Record. Aves
 14. Malacological Review

 

 

animals